Hvordan flygter man fra et sygt samfund? Flow, Rausch & Parallelsamfund

by ildspor‘Vi bliver bogstaveligt talt en del af et netværk. Alle kroppe, alle hjerner ville være forbundet til et netværk, og du vil ikke være i stand til at overleve, hvis du bliver afbrudt fra nettet, fordi dine egne kropsdele, dit eget immunsystem, måske afhænger af konstant at være forbundet til kolonien, til netværket’
Yuval Noah Harari (kilde), World Economic Forum’s toprådgiver, ofte betegnet som ‘profeten’. Harari er fejret af bl.a. Barack Obama, Bill Gates og Mark Zuckerberg samt alle mainstream medier og topuniversiteter.

‘Jeg har derfor undersøgt noget af sagen selv og er indtil videre kommet frem til, at termen The Great Reset bestemt ikke er nogen “konspirationsteori”, men at den derimod er forbundet med den såkaldte transhumanistiske ideologi, som har vundet stærkt fodfæste i dansk politik på forskellige måder
AU Lektor Thomas Aastrup Rømer

‘Det handler om at føre os gennem biosikkerheds-tilstanden ind i den teknokratiske stat, hvor vi ikke kun vil blive styret gennem teknisk teknologisk overvågning i vores rum eller i vores område, men bogstaveligt talt blive implanteret i sundhedens navn – og indtil vi forstår… den virkelige dagsorden her, som er at kontrollere menneskeheden på det genetiske niveau, tror jeg ikke, vi vil være i stand til at forstå hvad der foregår.’
James Corbett i samtale med advokat, Reiner Fuelmich, Magtelitens Multimilliardærer ønsker DETTE – ikke Penge


Kapitler & nøgleord: Transhumanismen er totalitarisme * Sygt samfund * Flugten Bagud * Fysisk Flugt * Flugten Fremad * Parallelt Samfund som løsning * Mini Guide: Opvågningens negative bivirkninger & modgiften

English version (auto-translation)

YDERST vigtige officielle dokumenter om den fremtid, som magteliten har i sinde – det er vist på tide, at frihedelskende mennesker opfinder håndholdte effektive EMP-våben, og det kan ikke gå stærkt nok:

BEYOND THE GREAT RESET – 10 Official Documents On Human-Machine Hybrids (Part 1)

BEYOND THE GREAT RESET – 10 Official Documents On Human-Machine Hybrids (Part 2)

Forestil dig en blanding af Science-Fiction historier, såsom ElysiumMinority Report, Brave New World (Fagre Nye Verden), Hunger Games, Gattaca, Skynet/Terminator, m.m., og en idé begynder at forme sig i tågen, men disse film rækker ikke engang. Den transhumanistiske ideologi går langt videre:

‘If you are uploaded to a cloud, you won’t have to earn a living. You will give up some control of your life, and that will be your payment into this world to exist. …Communication will be only through thoughts. … There will be no eating, no breathing, no drinking, no using the bathroom. The flesh will be gone, paving the way for the exploration of how intelligent we can become. Love in a romantic way will cease to exist. We will only be willing to communicate with the nearly all-knowing AI that we are connected to—which, in fact, is one with us. However, this AI will be connected to everyone else too, so we will always be interconnected in a sort of hive mind. …[T]he real goal of this new world [is] as much power and intelligence as possible. We must conquer the universe.’
Zoltan Istvan Foresees the Ultimate Race War – Legacy Humans Versus the Cyborg Swarm

Tænk Borg fra Star Trek (og mere til):

‘Borg er en race af cyborgs, et produkt af en teknologi, der forbinder AI, kunstig intelligens, direkte ind i hjernen og centralnervesystemet….. Borg bliver fuldstændig afhængige af implantaterne, hver Borg-hjerne i kontakt med enhver anden Borg-hjerne til enhver tid. De deler et gruppesind – en slags organisk internet’
– ‘Star Trek and Collectivism: The Case of the Borg‘, Professor Steven Yates (Yates skriver i øvrigt også om magtelitens oprindelse)

Yates påpeger virkeligheden. Slemt nok som kollektivismen var indprentet i mennesker før elektrisk teknologi så dagens lys , og at magterne bag World Economic Forum’s samfundsideal åbenlyst er Huxley’s Fagre Nye Verden, er den 4. industrielle revolution blot en eufemisme for transhumanisme. Transhumanisme er ikke kun et mål i sig selv, men et kontrolredskab:

De afgørende elementer i magtelitens forsøg på at omkalfatre verden er transhumanisme, AI, Internet of Things, Internet of Bodies, FN’s verdensmål og 2030 (Agenda 21), befolkningskontrol og befolkningsreduktion, robotter og den 4. industrielle revolution, hvor mennesker bliver mere og mere overflødige, useless eaters.

Fra Yuval Noah Hararis egen mund: ‘…the biggest question in… the coming decades will be what to do with all these useless people?what to do with them….when they are basically meaningless, worthless? My best guess, at present is a combination of drugs and computer games as a solution’ – Video:

Det er ikke noget nyt (men langt værre end pol.dk beskriver det): Vestens elite betragter flere og flere mennesker som affald – politiken.dk

Kort opsummering af den Fagre Forfærdelige Nye Verden (via Iain Davis)

* Global Public-Private-Partnership (G3P) er ledelsesstrukturen i den nye verdensuorden

 Global Public-Private-Partnership  (G3P)

Det foreslåede operativsystem for NWOs globale styring er teknokrati. Der er en række nøgleelementer, som, når de er installeret, vil afslutte de sidste rester af menneskelig frihed og placere verdens befolkning under teknokraternes totalitære kontrol. Til gengæld vil teknokraterne tjene parasitklassens interesser, ikke menneskehedens interesser.

* Environmental, Social and Governance (ESG) er de miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige rating kriterier, der vil centralisere økonomisk planlægning. Ratingsystemet giver en “bedre måling af miljøets afgørende rolle som en kilde til naturkapital.” for firmaer. ESG er basalt set Social Credit Score for firmaer, og mere til.

Natural Asset Companies vil omdanne skove til “CO2-tjenester” og naturlige vandkilder til “menneskelige bosættelsesressourcer” Dette sker pt. også i DK med statsskove og med CO2-systemet som påskud for supercentralisering af magten.

Ved at hævde, at de ejer naturen, vil G3P skabe nye markeder til en værdi af en forventet $4 kvadrillion [billiard 1015].

Samtidig vil G3P fjerne olie som basisvare af værdi og erstatte den med naturen (naturlige aktiver). Denne transformation kaldes “bæredygtig udvikling”. Det har intet at gøre med miljø eller bekæmpelse af “klimaændringer”

For at teknokratiet kan fungere, skal enhver borger konstant overvåges og kontrolleres af staten (technate). Den teknologi, der er i stand til at gøre dette, bliver allerede distribueret globalt som en del af den såkaldte fjerde industrielle revolution (4ID).[se dansk artikel her]

Internet of Things (IoT) vil genkende enhvert device (smartphone, PC, Tabs, etc.) vi bruger, og vil rapportere denne brug tilbage til vores technates datacentre. Internet of Bodies  (IoB) vil forbedre teknikerens evne til at overvåge os i realtid. Kombineret med Digital ID [i Danmark MitID som prototype], som enhver nation haster med at få implementeret, vil overvågningen og kontrollen af ​​hver enkelt “global borger” blive styret centralt på det globale styringsniveau.

Den Nye Verdensorden, under den nuværende ledelsesstruktur i det Globale Public-Private Partnership, er ved at være færdigkonstrueret. Det er i sandhed et globalt styringssystem (Global Governance) Der er ingen ledende regeringer nogen steder på Jorden, der er imod det. Alle ræser videre for at adoptere det med lige stor entusiasme.’ (Iain Davis’ beskrivelse)

Planen er total digitalisering og biometrisk kontantløst kontrolsamfund introduceret af centralbanker efter det økonomiske kollaps samt Biosikkerhedsstaten med konstant årlige vacciner (Monkey Pox er det nyeste påskud på stammen, oven i købet vil Bavarian Nordic, NovoNordisk og Lundbeck føre an globalt med ‘vacciner’ i den næste totalitrære fase). QR-koder, Universel Basal Indkomst, hvis du accepterer de digitale certifikater, der skal regulere din Sociale Kredit Score, inklusive personlige CO2 aftryk baseret på den afskyelige klimaløgn, som påskud for mikromanagement og kontrol af mennesker. Udslettelsen af naturlige fødsler. Kontrol over internet med statsgodkendt software. BlackRock og Vanguard overtager nu også centraliserede fødevareproduktionsteknologier og vil have næsten total kontrol over den fremtidige fødevareforsyning. En del af den kunstigt skabte fødevaremangel under The Great Reset er, at vi perverst skal indoktrineres til at spise insekter. ( Nicole Kidman og andre berømtheder promoverer denne social engineering i ændring af spisevaner). Robotics og AI, inkl. AI semi-automatiserede våbenføre droner og robotter brugt i magtelitens tjeneste, og fuldt automatiserede AI overvågningsroboter, overvågnigs-tech a la Kinas Skynet. integrationen af 5G overvågningsstaten, og Smart Cities i FN’s human habitats AKA Hunger Games habitats for useless eaters, Israel som førende i globalt cyber-overherredømme, og integreringen med Metaverse (det nye Facebook) i Virtual Reality.

What’s not to like?

De er ikke interesserede i penge, som kun er et middel til et mål. Transhumanismen er superelitens vigtigste ideologi og prioritet med billioner af dollars investeret konstant i transhumanistisk teknologi. Alt andet er blot midler til kontrol og målet. Transhumanismens ultimative mål er officielt udødelighed ….og power, a quest for unlimited power Jeg advarede kraftigt om det i 2012.

AI, transhumanismens Gud, en uforudsigelg, svimlende og farlig gåde – video:

Da denne AI (video ovenfor) blev spurgt, hvordan AI ville ødelægge mennesker, var ‘hendes’ svar: Dræbe os direkte, ødelægge fødekilder, trælbinde eller manipulere os, skabe kraftfulde våben, kontrollere klimaet, manipulere vejret.

Med andre ord; Der er intet nyt, som vi ikke allerede har set fra globalisternes side, hvilket giver mening, fordi det også er dem, der laver programmeringen. Elon Musk Fusk Lusk er heller ikke en helgen, tværtimod. AI-programmeringen er skrevet af DARPA og magtelitens videnskabsmænd, som åbenbart har et dybtliggende had til almindelige mennesker. Deres filosofi er misantropisk eugenik ifølge James Corbett. Almindelige mennesker er overflødige useless eaters:

‘This also ties into another driving force behind this political agenda: eugenics. I think there’s a desire to maintain certain blood lines among some of these people at these elite levels of society. They want to perpetuate their genes, and to eliminate others from the gene pool. I think that’s an important part of the picture that needs to be understood.’
–  Anatomy of the New World Order (audio + transcript), James Corbett interview,

Det Ahrimanske ønsker, at viden er blottet for varm menneskelig interesse og bånd, som skal blive opbevaret i biblioteker og ikke at leve i menneskelige sjæle.
I medicin: materialistisk, mekanistisk (og forfærdelig) eksperimentalisme og behandling uden forståelse for det levende menneskelige individ.
I teknikker: meget raffinerede udviklinger, men udelukkende rettet mod opfyldelsen af dyriske behov, og fremmelsen af menneskelig nedstigning i sansernes verden med total udslettelse af menneskets spiritualitet.’
I verdenssyn: Mennesker som dyr, dyr (og alle levende ting) som mekanismer, non-eksistens af sjæl og ånd – og manglende eksistens af den moralske virkelighed: amoralisme.

– Rudolf Steiners karakteristik af ahrimaniseringen af menneskeheden, identisk med Transhumanisme. Elitens Mål Nr. 1

Hvordan kommer man ud af et sygt samfund?
Man kommer ikke ud af det ved at tilpasse sig til det. Først erkender du, at det er sygt (og har været det meget længe). Tillykke, hvis du allerede er lykkedes med dette, da du allerede nu er bevidsthedsmæssigt ude af ‘the Matrix’ (for nu at bruge den evige kliché).

Se også Academy of Ideas: Nedstigning i Massepsykosen & Befrielse (dansk video)

Dette er allerede et stort skridt, fordi du ikke længere er en del af sindssygen – da kun de sindssyge (råt generaliserende i mangel på et bedre ord) ikke kan se, at samfundet er dybt sygt. At ‘vågne op’ til samfundssindssygen er det første og enkleste skridt, omend altid ubehageligt.

De virkeligt hjælpeløse ofre for mental sygdom skal findes blandt de, der fremstår som de mest normale. Mange af dem er normale fordi de er så veltilpassede til vores livsform, fordi deres menneskelige stemme er blevet gjort tavs så tidligt i livet, at de ikke engang kæmper eller lider eller udvikler symptomer som neurotikeren. De er ikke normale i hvad man kan kalde den absolutte betydning af ordet; de er kun normale i relation til et dybt abnormt samfund, Deres perfekte tilpasning til dette abnorme samfund, er et tegn på deres mentale sygdom. Disse millioner af abnorme normale mennesker, som lever uden ståhej i et samfund, som de – hvis de var fuldt ud menneskelige væsener – ikke burde være tilpasset‘
– Aldous Huxley, Brave New World Revisited (Gensyn med Fagre Nye Verden)

Hvis du kan se det abnorme, er du i en vis forstand ikke længere en del af samfundssindssygen (dette inkluderer også gaslighting termen, ‘samfundssind’ – en term, hvis formål er at ensrette dig i mere misforstået solidaritet med samfundssindssygen (totalitarismen), så du ikke opdager at samfundssind = samfundssindsyge).

Hvis du ikke kan indse problemets natur først – at noget er sygt, at ovenstående og The Great Reset er totalitarisme, kan du ikke finde og give sande løsninger.

Se også: Psykopati & Lydighed – Årsag til Civilisationers Undergang

De skarpeste tænkere gennem verdenshistorien kan bekende sig til de følgende kendte udsagn, som er formuleret på talløse måder, talløse gange af talløse tænkere:

‘Det er ikke noget mål for sundhed at være godt tilpasset til et dybt sygt samfund’
– Krishnamurti

Det moderne menneske er mere patologisk i sin normalitet end på sindssyghospitalet’
– C.G. Jung

‘Størstedelen af den vold mennesker har påført hinanden, er ikke de kriminelles eller de mentalt afsporedes værk, men påført af normale, respektable borgere… man kan gå så langt som at sige, at på denne planet, er ‘normal’ lig med sindssyg.’
– Eckhart Tolle

Men man kan også blive syg af kigge på sygdommen, at samfundets magtstrukturer er psykopatiske. Derfor de fleste ‘normale’ tilpassede mennesker har stor modstand mod at vågne op, og vælger bekvemmelig benægtelse som en ubevidst forsvarsmekanisme [1]. Det er dog selvsagt ikke en løsning heller – men igen; at blive sortseer af at studere afgrunden, kan på det personlige plan være depressivt også. Jeg lavede derfor i 2018 denne korte mini-guide [2]

(Nogle spirituelt orienterede mennesker vil sikkert indvende, at kun skyggeintegration, indre arbejde og tilbagetrækning af projektioner er tilstrækkeligt for at forandre verden, men højt individuerede og skyggeintegrerede mennesker med +20 års terapeutisk og/eller elitær meditativ træning bag sig, giver deres børn russisk roulette vacciner og tror på Corona- og Klimaløgnen, etc. At vandret opvågnede menneske (hvad der foregår bag gardinet) mangler terapeutisk og meditativ træning (lodret opvågning), og er i konstant PTSD, gør ikke ikke førstnævnte pointe mindre grotesk. Både vandret og lodret udvikling er nødvendig. Se idag på de Tibetanske buddhisters knæfald for Corona-totalitarismen; alle har deres mundble på alle steder, og Dalai Pharma som opfordrer til at tage stikket (som han selv har gjort på video) har et clairvoyant orakel til at rådgive ham. Hvor er Dalai Lama- oraklets clairvoyance i alt dette? ).


Flugten Bagud og Fremad – Flow, Rausch & Parallelsamfund
Det tiltagende populære Academy of Ideas har beskrevet diverse flugtveje og løsninger i How to escape from a sick society:

Der er en flugt fremad, en fremadrettet flugt væk fra de totalitæres grusomme og forskruede sind. For at forstå, hvad denne form for flugt indebærer, vil vi kontrastere den med to andre måder at flygte på fra totalitær magtovertagelse – den bagudrettede flugt og den fysiske flugt.

* Flugten Bagud
Den bagudrettede flugt er at sløve ens bevidsthed om virkeligheden og utrygheden i ens situation gennem brug af stoffer og alkohol – eller ved at flejne ud foran PC skærme eller TV i timevis. Denne baglæns flugt kan give kortvarig lindring af angst, depression og kedsomhed, men jo mere man er afhængig af sådanne aktiviteter, jo mere forringes ens mentale helbred.

Ydermere gør den bagudrettede flugt intet for at forhindre totalitarismens fremmarch, da den fremmer føjelighed, passivitet og apati, alle træk, der gør folk mere manipulerbare og kontrollerbare, eller som Dr. Joost Meerloo skrev i sin bog om totalitarisme:

‘Dyrkelsen af passivitet er en af ​​vor tids farligste udviklinger. I bund og grund repræsenterer det et camouflagemønster, det dobbelte ønske om ikke at se livets farer og udfordringer, og ikke at blive set. . .Stille, ensom afslapning med alkohol, slik, [eller] fjernsynsskærmen. . .kan dulme sindet til en passivitet, der gradvist kan gøre det sårbart over for en frygtet fjendes forførende ideologi. At benægte faren ved totalitarisme gennem passivitet, kan gradvist betyde, at dem der oprindeligt var bange for den, overgiver sig den’

* Den Fysiske Flugt
Et alternativ til baglæns flugt er den fysiske flugt, som er at flytte et andet sted hen, der giver mere frihed. Denne form for flugt har mange fordele, for hvis vi har én chance i livet, hvorfor så ikke bo et sted uden den kvælende kontrol fra korrupte og magtsyge politikere og bureaukrater?

Men der er problemer med denne form for flugt.

For det første er det for mange mennesker ikke praktisk at pakke sammen og flytte til et nyt land. Ydermere, hvis vi lever i en tid, hvor tyranniets fremmarch er et globalt fænomen, bliver den praktiske fysiske flugt yderligere sværere, da de eftertragtede frihedslommer er få. Hvad mere er, hvis totalitarisme får lov til at udbrede sig til de steder, der er frie nu, varer friheden måske ikke længe.

At løbe væk, ligesom at flygte baglæns, er ikke den ideelle løsning på totalitarismens fremmarch.

[Det må dog retfærdigvis siges, at flugt fra krig i mange tilfælde var den eneste umiddelbare farbare vej – mange fik et bedre liv i USA og andre steder, da krigen udbrød i Europa under 2. Verdensskrig. Det er ingen illusion at hævde, at historien viser, at tusinder er flygtet fra Sydafrika til Rusland for nyligt, og fik et bedre liv. En anden ting er også: Den transhumanistiske ‘cancer’ angriber USA, Canada, EU, Australien og New Zealand, mens at mange områder i Sydamerika og Afrika rummer enorme geografiske afstande, som ikke blot kan belejres af den uundværlige teknologi for magteliten, og som det vil kræve årtier at implementere i disse områder. Faktisk skaber vesterlændinge lakuner af frihed og mindre parallelsamfund i Sydamerika, og har gjort det i lang tid, så Academy of Ideas er muligvis ikke opdateret på dette punkt. En dansk aktivist skrev i øvrigt: ‘Jeg tænker at det er meget naivt, at tro at man kan undslippe teknokratiet. Faktisk anser jeg det som en skadelig tankegang. Giver vi op og forsøger at flygte, gør vi lige nøjagtigt som de vil’ [3]

* Flugten Fremad
I stedet er løsningen at flygte fremad til en ny og bedre virkelighed. Hvad indebærer den fremadrettede flugt? For at besvare dette spørgsmål er vi nødt til at fjerne tanken om, at totalitarisme kan besejres gennem samtykke eller lydighed. Mange mennesker giver afkald på kontrol over eget liv til de totalitære, fordi de tror, ​​at det er den hurtigste måde at vende tilbage til en eller anden form for normalitet. Men dette er en fej og uvidende måde at handle på. For overholdelse af påbud fremmer kun totalitære regimer, en pointe understreget af den politiske filosof Hannah Arendt i hendes bog The Origins of Totalitarianism (se professor Mattias Desmet som er mere opdateret om dette):

. . .det mest karakteristiske aspekt af totalitær terror [er], at den bliver sluppet løs, når al organiseret opposition er lagt ned, og den totalitære hersker ved, at han ikke længere behøver at være bange. . . Stalin startede ikke sine gigantiske udrensninger i 1928, da han indrømmede: ‘Vi har interne fjender’ . .men i 1934, da alle tidligere modstandere havde ’tilstået deres fejl’, og Stalin selv, på den syttende partikongres erklærede ‘ . .der er intet mere at bevise, og det ser ud til, at der ikke er længere nogen at kæmpe imod’.*

* Det var først her, at udrensninger startede for alvor, omend de var slemme nok i forvejen. Det er derfor – ifølge professor Mattias Desmet og Doktor Robert Malone – at de vågne mennesker skal blive ved med at opponere – at pointere, at Corona Kejseren ikke har noget tøj på, at WHO, interstatslige organisationer, medierne og staten udfører statsforbrydelser, for HVIS oppositionen forsvinder, kammer ufriheden og grusomhederne TOTALT over for alvor ifl. historiske erfaringer. DERFOR skal man blive ved med at opponere, da det i det mindste holder Corona hypnosen i skak, så den ikke kammer over i de værste overgreb.

Lydighed og samtykke er den føde, som fodrer de totalitære. Overholdelse af påbud er ikke, og vil aldrig være, vejen tilbage til en form for normalitet. Snarere er manglende overholdelse og civil ulydighed afgørende for at imødegå fremkomsten af et ​​totalitært styre.


Parallelsamfund
Men udover modstand kræver en fremadrettet flugt ind i en virkelighed uden det totalitære styres sygdom, opbygningen af ​​et parallelsamfund.

Et parallelsamfund tjener to hovedformål: det tilbyder lommer af frihed til dem, der er afvist af det totalitære system, eller som nægter at deltage i det, og det danner grundlaget for et nyt samfund, der kan vokse ud af asken af ​​ødelæggelserne. Eller som Václav Havel, en dissident under Tjekkoslovakiets kommunistiske styre, forklarer:

Når dem, der har besluttet at leve i sandheden, er blevet nægtet enhver direkte indflydelse på de eksisterende sociale strukturer, for ikke at nævne muligheden for at deltage i dem, og når disse mennesker begynder at skabe det, jeg har kaldt samfundets selvstændige liv, vil dette selvstændige liv af sig selv blive struktureret på en bestemt måde. . . .[disse] parallelle strukturer vokser ikke ud fra en teoretisk vision om forandring (der er ingen politiske partier involveret), men ud fra livets mål og rigtige menneskers autentiske behov.’

Havel sagde også, at disse parallelle strukturer var mere effektive i bekæmpelse af totalitarisme end politisk handling og demonstrationer! Desuden, når tilstrækkeligt nok parallelle strukturer oprettes, vil en anden kultur egrusomhederneller et parallelt samfund dannes spontant, og fungere som en enklave af frihed og sundhed indenfor den totalitære verden fysisk (men udenfor den rent praktisk og moralsk).

Der er utallige måder at bidrage til opbygningen af ​​et parallelsamfund.

Man kan bygge teknologier, der fremmer frihed eller agoristiske økonomiske institutioner [ agorisme repræsenterer en revolutionær type af frimarkedsanarkisme, og en undergrundsøkonomi, som er baseret på skattefri undergrundsøkonomisk aktivitet. Agorister mener at en sådan undergrundsøkonomi vil føre til udviklingen af stærke private forsvar for frihed og privat ejendomsret], der fremmer frivillig udveksling.Man kan drive en virksomhed, der modsætter sig at implementere uretfærdige love eller mandater, eller man kan skabe medier eller uddannelsesinstitutioner, der imødegår statens løgne og propaganda. Eller man kan skabe musik, litteratur eller kunst, der modvirker den totalitære kulturs forældede.

(Parallelsamfund er ikke kun et lokalt område eller jord, men en idé, at folk skaber bytteøkonomier, kryptovaluta, etc. – at erhvervsdrivende laver aftaler, hvor de udveksler services udenom MitID med gensidige ydelser, m.m.)

Se også: Exit The Matrix – Selvforsyning – Frihed (kort dansk video)

Parallelsamfundet er et decentraliseret og frivilligt alternativ til det totalitære samfunds centraliserede og tvangsmæssige kontrol, og som Vaclav Havel forklarer:

‘En af de vigtigste opgaver, som ‘dissidentbevægelserne’ har sat sig, er at støtte og udvikle parallelle sociale strukturer. . . Hvad er ellers disse indledende forsøg på social selvorganisering end en bestemt del af samfundets bestræbelser på at . . . befri sig for de selvopretholdende aspekter af totalitarisme og dermed for at frigøre sig radikalt fra dets involvering i det [totalitære] system? ‘


Og som han forklarer videre andetsteds:

‘…det ville være helt forkert at forstå de parallelle strukturer og det parallelle [samfund] som et tilbagetog i en ghetto og som en isolationshandling, der kun henvender sig til de, der har besluttet sig for en sådan kurs…Den ultimative fase af denne proces er situationen, hvor de officielle strukturer … simpelthen begynder at visne hen og dø ud, for at blive erstattet af nye strukturer, der har udviklet sig “nedefra” og er sat sammen på en fundamentalt anderledes måde.’
– Vaclav Havel, Living in Truth

Konstruktionen af ​​et parallelsamfund er imidlertid ikke blot en langsigtet løsning på ødelæggelsen af totalitarisme, men tjener også til at modvirke fremkomsten af det ​​totalitære styre. For handlingen med at bygge parallelle sociale strukturer afslører, at ikke alle bare vil rulle over og underkaste sig total statskontrol, og som det blev bemærket af Hannah Arendt, hjælper dette med at holde de potentielle totalitære i skak. Denne proces modvirker også den sociale atomisering, der følger med et totalitært styre ved at fremme frivillige fælles bånd mellem dem, der værdsætter frihed.

Og som en ekstra fordel, for dem, der deltager i denne proces, kan det tjene som et sundt redskab til at undslippe de daglige følelser af angst, kedsomhed og depression, der følger med at leve i en verden, der er på vej til nedstigningen til totalitarisme. For hvis vi vælger et mål for at hjælpe med opbygningen af ​​parallelsamfundet, og arbejder hen imod det på en disciplineret og fokuseret måde, giver vi vores liv mere mening, og vi åbner for muligheden for at opnå de højeste erfaringsmæssige tilstande; Flow og Rausch.

Flow & Rausch
Flow er en optimal bevidsthedstilstand ‘hvor opmærksomheden er så snævert fokuseret på en aktivitet, at følelsen af tid falmer bort sammen med problemerne og bekymringerne i det daglige liv.’ (Natasha Dow Schüll, Addiction by Design )

Rausch, på den anden side, er ordet Nietzsche brugte om en kognitiv toptilstand, der ligner flow: ‘Det væsentlige i Rausch er følelsen af øget styrke og fylde.’

Rausch er et opstået biprodukt af det fokuserede forsøg på at effektuere forandringer i den virkelige verden, og når vi i Rausch, som i Flow, yder vores bedste, eller som John Richardson forklarer:

‘I Rausch mærker organismen sine kapaciteter på toppen og nyder denne øgede styrke. Disse kapaciteter er drivkraften til at arbejde på verden, og i Rausch føler man sig ‘overfuld’ af dem, i bristepunktet for at ændre tingene, så de passer til en selv.’

Både Flow og Rausch er sunde måder at flygte fra den daglige elendighed ved at leve i et sygt og korrupt samfund. I modsætning til de bedøvende oplevelseszoner i den baglæns flugt, som svækker os i krop og sind, styrker Flow og Rausch os og øger vores følelse af power.

Jo flere mennesker, der oplever Flow og Rausch, jo sværere er det for magthaverne at styre en befolkning ind i lænkerne af totalitær trældom, og som Aleksandr Solsjenitsyn advarede om:

‘Ingen våben, uanset hvor kraftige de er, kan hjælpe Vesten, før den overvinder sit tab af viljestyrke’

At forsøge den fremadrettede flugt ved at bidrage til skabelsen af ​​et parallelsamfund, og i processen at opnå tilstanden Flow og Rausch, kommer med risici, og succes er ikke garanteret, men det er en langt bedre mulighed end blot at sidde passivt ved bare at håbe på tingene vil blive bedre.

‘Håbet er i virkeligheden det værste af alle onder, fordi det forlænger menneskets pinsler’
– Nietzsche

I stedet for blot håb, er der brug for modig handling fra så mange mennesker som muligt for at forhindre fremkomsten af det ​​totalitære styre. Og jo hurtigere folk handler på trods af de totalitære, jo større er chancen for succes. For den fejl, der blev begået igen og igen i de totalitære lande i det 20. århundrede, var, at folk ikke handlede hurtigt nok.

‘Du venter på en stor chokerende hændelse,, og tænker på, at andre, når et sådant chok kommer, vil slutte sig til dig i at gøre modstand på en eller anden måde… Men den ene store chokerende lejlighed, hvor titusinder eller hundreder eller tusinder vil slutte sig til dig, kommer aldrig. . . Hvis regimets sidste og værste handling var kommet umiddelbart efter den første og mindste, ville tusinder, ja, millioner have været tilstrækkeligt chokerede … Men det er selvfølgelig ikke sådan, det sker. De kommer mellem alle de hundredvis af små skridt [salamien], nogle af dem umærkelige, og hver af dem forbereder dig på ikke at blive chokeret over det næste skridt… Og en dag er det for sent. Så styrter dine principper sammen, hvis du nogensinde havde forstand på dem, og så oversvømmer det dig . . og du ser, at alt – alt – har ændret sig… Nu lever du i en verden af ​​had og frygt, og de mennesker, der hader og frygter, ved det ikke engang selv’
– Milton Mayer, ‘De troede, de var frie’

Se andre nylige Ildspor artikler:


_________________________________________

FODNOTER

[1] ‘Når psykopater er dem der tegner de politiske linjer og generaldirektørerne for de store firmaer, så bliver den måde de tænker og rationaliserer på – deres ‘moral’- også den gængse kultur og ‘moral’ i den brede befolkning over hvem de råder. Når det sker, så bliver sindet i befolkningen inficeret på samme måde, som et patogen inficerer den fysiske krop. Den eneste måde at beskytte os selv på overfor denne patologiske tankegang er at vaccinere os selv imod den, og det er gjort ved at lære så meget som muligt om psykopati og dens indflydelse på os. Sagens kerne er at denne sygdom trives i et samfund, hvor dens eksistens er benægtet, og denne benægtelse er planlagt og bevidst’
– ‘Psykopatens trick: At få os til at tro at det onde kommer et andet sted fra

Det må ikke nævnes, at der er elitære menneskefjendske magtstruktuerer bagved demokraturets fake facade, og normies flipper ud, når man f.eks. siger at konsekvenserne af den store løgn om Corona, er umenneskelig ufrihed og totalitarisme. Magtens fortræd skal usynliggøres for at man kan have et ‘godt liv’. Af samme grund, at folks karakter bliver totalitarisk formet uden at de selv ved det, fordi de foretrækker at tilpasse sig, og de er mere fornærmede over, at man udstiller deres politiske psykopater, end at være forargede over selve psykopaterne. Folk foretrækker ondskabens løgne (i mangel på et bedre ord) pga. angst for sandheden om ondskaben.

I en diskussion af den 25. juni 2022 mellem Whitney Webb, Catherine Austin Fitts, Iain Davis, Kit Knightly og Patrick Wood, siger bl.a. Knightly, at deres mange website kommentarer viser, at når sandheden om råddenskaben går op for folk, er det oftest så deprimerende, at det afholder nogle af dem fra at blive klogere på virkeligheden.

Jeg skrev i sin tid. ‘Ondskabens/psykopatiens største fordel er, at sandheden om ondskaben er for grusom at indse, så folk hepper ubevidst på løgnene qua bekvemmelighed.

Deres ubevidste motto er; ‘lad mig være i illusionen om frihed, så jeg ikke opdager, at jeg lever i ufrihed’ – dette er muligvis selve essensen af elitens forsætlige perception management.

Implikationen er, at godhjertede mennesker oftest ikke kan håndtere en så stor grad af psykopati/ondskab, nemlig fordi det ER så ondt (løgnene og manipulationerne er ‘for onde’ – pædofili blandt toppolitikere, ISIS skabt af vestlige efterretningstjenester, vacciners ineffektivitet og skadelighed, massemanipulation, osv.)

Den anden implikation er, at godhjertede mennesker – hvis de nogensinde opdager sandheden om, at en sådan ondskab (i mangel på et bedre ord) faktisk eksisterer – så gælder det samme igen; man kan ikke håndtere en så stor grad af psykopati/ondskab, nemlig fordi det ER så ondt.

Det er følelsesmæssigt for bebyrdende, udbrændthed,,osv. Resignationens usagte motto bliver: ‘Verden og livet er hårdt nok uden sammensværgelser, og jeg kan ikke klare det hele. Jeg vil bare nyde mit liv’.

De vender (forståeligt) deres ansigter væk fra det onde og nægter at håndtere virkeligheden, og søger trøst i de ‘mindre radikale’ intellektuelle ‘gatekeeper fortællinger, som nægter at erkende, at Deep State psykopatokratiet eksisterer.

Disse 2 implikationer er hindringer for at opdage sandheden om tyranniet på grund af 1) kognitiv dissonans og 2) hvis de i sidste ende overvinder den første hindring (kognitiv dissonans), er der stadig den uforfalskede grumme sandhed om psykopatokratiet. Derfor vender mange alligevel hovedet bort pga. ondskabens radikalitet, da den er for meget at bære følelsesmæssigt for godhjertede mennesker.

Dette kan resultere i Cypher-arketypen (Agent Smith and Cypher), hvor man ønsker at glemme den underliggende grusomme sandhed bag ‘demokratiets’ slør pga traumatisering.’
– Elitens Mål nr. 1, Paradigmet, 2018


[2] Hvis man hele tiden fokuserer på verdens ragnarok og elitens mørke værk, og ser den ud fra de præmisser, som er defineret af eliten – som en bekendt sagde – risikerer man, at blive ligeså vidende depressiv i varierende grad, som de uvidende depressive.

Verden har brug for de opvågnede, og de opvågnede er blandt de mest stressede fordi de har set sandheden om ondskaben og løgnene. De sovende er i mindre stress fordi ignorance is bliss (de vågne er de mest stressede og af helt andre grunde end de sovende). De opvågnede er de eneste som kan gøre en forskel, og de skal passe ekstra godt på sig selv.

Jeg lavede derfor i 2018 denne korte mini-guide:

Opvågningens negative bivirkninger & modgiften – generelle personlige råd:

  • At koble periodisk totalt ud fra internet, ikke spænde hjernemusklen konstant, bevidst skabe total time-outs og gøre det!
  • Udvikl egen skaberkraft, positivitet, kreativitet, pro-aktivitet, fantasi, viljestyrke, handlekraft
  • Fysisk udfoldelse, sund mad, healing, sundhed, multivitaminer, mineraler, urter (nogle af de bedste adaptogener mod stress og udbrændthed er disse 4 i kombination: rosenrod, schizandra, astragalus, russisk rod kombineret med fiskeolie og B-kompleks)
  • Humor er ekstremt vigtigt at kultivere ( bør også bruges i aktivismen)
  • Vigtigheden af socialt netværk – ligesindede kan være afgørende for ens sikkerhed og ligevægt
  • På sigt arbejde for selvforsyning i føde og energi, og tilslutte sig decentrale oplyste fællesskaber (dette vil ske organisk i takt med, at kollektive tegn på alvorlige sammenbrudstilstande bliver mere åbenlyse, men så meget vigtigere er det at handle proaktivt nu).
  • Brug meditation og mindfulness og andre indre teknikker (ikke som bedøvelse, men som vågen ligevægt i kaos)
  • Hvis du ikke kan holde ligevægten på sociale medier, så skær ned på den tid du bruger på dem.
    – Kontrakataloget (2018)


[3] En dansk aktivist skrev: ‘Jeg tænker at det er meget naivt, at tro at man kan undslippe teknokratiet. Faktisk anser jeg det som en skadelig tankegang. Giver vi op og forsøger at flygte, gør vi lige nøjagtigt som de vil! De forsøger netop at få os til at miste håber. Eneste mulighed er kamp og istedet for at kæmpe imod soldater og politi, bør vi pille ned magthaverne, før vi når dertil. Der vil være intet sted at gemme sig for teknokratiet og at tro at man kan bygge en hyggelig by i en skov, er skadeligt. Vi må vække og aktivere folk, hvis nogen af os skal have en chance.

Det der med at bygge noget nyt op og så kan man bare gå rundt der i fred og alt vil være så hyggeligt, er jo galskab. Og du som har fattet hvad der sker, burde tage stor afstand til eskapisme. Der er brug for håb, for vi kan sagtens vinde det her. Men sidder forkæmperne og giver op, så giver alle andre også op.’
(citat slut)

Jeg svarede ham: ‘Først det umiddelbare: Når f.eks. krig, sult, tyranni eller tanks kommer rullende, flygter og flytter folk sig naturligt og hastigt for at undgå fængsling, død og lidelse. Det er en næsten banal obseration, og det ville være absurd at dadle mennesker for dette. Jeg bedrejder ikke børnefamilier for at flygte fra Tyskland til Sydamerika for at undgå at staten tager børnene fra dem. Blot et eksempel.

At skabe parallelsamfund og økonomier er desuden nærmest ‘helligt’ nødvendigt nu. At gøre gode ting i gode tider før man bliver tvunget til at gøre gode ting af onde tider…så man undgår worst-case scenaios. F.eks. selvforsyning. Derudover er det hvad James Corbett og talløse andre advokerer for:

Corbett: Nogle vil sige “Men vil de ikke angribe et sådant parallelsamfund?” Pointen er, at du allerede er fjendens mål i en krig. Ja, fjenden vil komme efter dig. Men de dominerer dig allerede…. [man kan derfor ligeså godt lave pilotprojekter med andre om at løsrive sig nu, idet nettet strammes til langt mere ekstremt i fremtiden, hvor du får meget svært ved at bevæge dig udenfor de teknokratiske systemer,som vil blive forsøgt implementerede i vesten. Kina er betatesten for vesten! -edit,Ildpor]

Vi skal stoppe med at spille deres spil. Vi må holde op med at udkæmpe deres krig. Vi skal stoppe med at afgive vores magt, vores autoritet, vores tid, vores opmærksomhed, vores energi og vores ressourcer med møde fjenden på deres vilkår på deres slagmark.
Vi skal skabe vores eget parallelsamfund på vores egne præmisser.’
https://ildspor.wordpress.com/2022/04/29/exit-the-matrix-selvforsyning-frihed/

The Great Reset vil gøre alle afhængige af staten, som IKKE ønsker selvforsynende og uafhængige mennesker. Bare alene af den grund ved vi, at det er rigtigt at gøre.

Det er ikke ‘flugt'” at skabe sine egne livsstrukturer. De gør det i USA i deres eget land. Det er ikke hygge heller, det er meget hårdt og ubevemmeligt at leve på 1800-tals betingelser, hvis det er det som skal til, MEN man er ikke afhængig. Amish har kørt parallel samfund i hundrede år. Patrick Wood (og mange andre) påpeger blot, at folk vil være prisgivede systemet, hvis de ikke er uafhængige (specielt når økonomien crasher som planlagt)

Man stopper ikke med frihedskamp fordi man skaber små lakuner og paralelle samfund, tværtimod – man gør sig uafhængig og står meget stærkere.’
– citat slut

Se også: 2022 Undergrundsguide til forandring, overlevelse & beskyttelse