Hvem er Supereliten?

by ildspor

Directed History, dirigeret historie er ideen om, at nøglebegivenheder i moderne historie – krige, revolutioner, transformationer, koncentration af rigdom og magt, i mindst de sidste 250 år, men muligvis længere – ikke har været tilfældige eller blot et produkt af økonomiske kræfter men blev styret: dirigeret. Historien har taget en bestemt retning ved en magtfuld superelite, som jeg kalder dem. Jeg bruger udtrykket superelite til at skelne dem fra de nationale eliter.
Directed History is Not a Conspiracy Theory’, Professor Steven Yates

De, der manipulerer den usete mekanisme bag det menneskelige samfund, udgør en usynlig regering. Vi regeres, vore sind og smag bliver formet, vores ideer bliver foreslået af mænd, vi aldrig har hørt om. I næsten hver eneste handling i vores liv, det være sig indenfor politik, erhvervsliv, social adfærd eller moralsk tænkning bliver vi styret af et relativt lille antal personer, der forstår massernes sociale mønstre og mentale processer. Det er dem, som trækker i snorene, der kontrollerer det offentlige sind’
– Edward Bernays*

* Edward Bernays – Freuds nevø, officiel ophavsmand til PR, spin og propaganda – blev udnævnt til en af de 100 mest inflydelsesrige amerikanere i det 20. århundrede, påvirkede politik og massepsykologien i en uhørt grad. Han var bl.a. ansvarlig for, at kvinder begyndte at ryge cigaretter. I 1917 etablerede den amerikanske præsident Woodrow Wilson ‘Committee on Public Information’. Bernays, og andre arbejdede i kommitteens regi sammen om at påvirke den offentlige opinion henimod støtte til amerikansk deltagelse i Første Verdenskrig, som vist i BBC’s ‘Century of the Self’ af filmmageren, Adam Curtis.


Nøgleord: New World Order (NWO) * Rothschild * Zionisme * Rockefeller * WEF * The Great Reset * Teknokrati * Transhumanisme * Totalitarisme * Professor Carol Quigley * Professor Kevin Barrett * Professor Steven Yates * Frimurere * Elite * Social Engineering * CIA * MI6 * Mossad * Three Establishment Model (3EM) * Se også CIC er Den Nye Verdensorden og Hvordan flygter man fra et sygt samfund?

Bill Clintons vigtigste lærer (som han selv siger), Professor Carol Quigley, var en af de uigendrivelige whistleblowers i det 20. århundrede, som i den meget voluminøse og monumentale bog, Tragedy & Hope (nærmest det gamle testamente for ‘konspirationsteoretikere’) afslørede, at der eksisterer en transnational superelite (som han intimt samarbejdede med).

Michael L. Chadwicks opsummerer essensen i forordet i Tragedy & Hope:

‘Der er virkelig et “verdenssystem med finanskontrol i private hænder”, der er “i stand til at dominere det politiske system i hvert land og verdens økonomi.” [. . .] De kontrollerer nu enhver større international institution, alle større multinationale og transnationale virksomheder, både offentlige og private, enhver større national og international bankinstitution, enhver centralbank, enhver nationalstat på jorden, naturressourcerne på alle kontinenter og mennesker omkring verden gennem komplicerede sammenlåsende netværk, der ligner gigantiske edderkoppespind. [. . .] De var ansvarlige for Første Verdenskrig, Anden Verdenskrig, [. . .] De har skabt perioder med inflation og deflation for at konfiskere og konsolidere verdens rigdom. [. . .] Denne rigdom bliver nu brugt til at konstruere og vedligeholde verdensimperiet, der er i de sidste udviklingsstadier. [. . .] Hovedarkitekterne for dette nye verdensrige planlægger endnu en krig – 3. verdenskrig – for at fjerne ethvert spor af politisk, økonomisk eller religiøs frihed fra jordens overflade. De vil derefter fuldstændig kontrollere jorden og dens naturressourcer.’
— Tragedy & Hope, 1966

Det kontantløse biometriske kontrolsamfund, reduktion af befolkningen og den tekno-transhumanistiske New World Order er pt. agendaen under den Store Nulstilling, med Corona som plov og påskud – med World Economic Forum som managers, og politikere som funktionærer i demokraturets butiksfacade

Iain Davis:

‘Folkevalgte politikere, og dermed de regeringer, de dannede, har altid været de yngre partnere i dette netværk. Mange kandidater til embedet er håndplukket for deres formbarhed, disposition for korruption eller loyalitet over for NWO-projektet [New World Order]. Med regeringens efterretnings- og sikkerhedsagenturer grundigt kuppet har den dybe stat – “staten i staten” eller “skyggestaten” – blomstret.

Det politiske partisystem er tilladt af NWO, fordi det sikrer, at vælgerne aldrig kan afspore NWO-projektet. I stedet er de forkælet med en malplaceret følelse af demokratisk tilsyn. Partipolitik holder også masserne beskæftiget og distraheret, så NWO kan komme videre med forretninger uhindret.

Lige siden NWO blev dannet, har den sat politiske dagsordener og derefter installeret politiske marionetter, der sælger den ønskede politik til folket – uanset hvem de stemte på. Quigley forklarede NWO’s tilgang til partibaseret repræsentativt demokrati på denne måde:

‘Argumentet om, at de to partier skulle repræsentere modsatrettede idealer og politikker, måske det ene fra højre og det andet fra venstrefløjen, er [. . .] en tåbelig idé, der kun er acceptabel for doktrinære og akademiske tænkere. I stedet burde de to partier være næsten identiske, så det amerikanske folk kan ‘smide slynglerne ud’ ved ethvert valg uden at føre til nogen dybtgående eller ekstreme ændringer i politik.’

Lederne af den nye verdensorden
De selverklærede ledere af NWO er hentet fra den såkaldte “superklasse”. Deres karakteristiske egenskaber er enorm privat rigdom, en ukvalificeret vilje til at handle hensynsløst og en urokkelig tro på deres guddommelige ret til at herske.

De “gamle penge”-dynastier af prinser, religiøse og politiske personer og familier, nogle gange omtalt som den sorte adel, har bevaret deres finansielle og monetære kontrol i næsten tusind år. De har i de seneste århundreder fået selskab af bankfamilier, industrifolk og sidst “nye penge” fra milliardærjetset efter Anden Verdenskrig.

Forestillingen om en “superklasse” blev foreslået af politolog, journalist, forretningsmand David Rothkopf. Som medlem af den Dybe Stats Council on Foreign Relations (CFR) og Carnegie Endowment for International Peace (CEIP), blandt andre tænketanke, var Rothkopf godt positioneret til personligt at blive bekendt med røverbaronerne, han hyldede i denne tale fra 2008 ( dens titel er identisk med hans bog, “Superclass: The Global Power Elite and the World They Are Making”):

‘Vi ser ikke kun på de velhavende; vi ser på magt. Så den definition, vi brugte, var mennesker, der påvirker livet for millioner på tværs af grænser med jævne mellemrum. [. . .] Det er en lillebitte brøkdel af befolkningen på planeten Jorden. [. . .] [D]en virkelig definerende karakteristika ved denne gruppe er netværkenes natur, at netværk er kraftmultiplikatoren i enhver form for magtstruktur’

Se også James Corbett om David Rothkopf: https://www.corbettreport.com/?s=rothkopf

De “mennesker, der påvirker livet for millioner på tværs af grænser med jævne mellemrum” har gået under mange navne, blandt dem “the Rhodes Crowd,” “All Souls Group,” “the Cliveden set,” “the Pilgrims.”

I dag omtaler vi dem ofte som oligarker, tankeledere eller interessenter. Den røde tråd i Rothkopfs “superklasse” er, at ingen valgte dem til magten.

Deres rigdom er sandsynligvis arvet fra deres forfædres krigsoverskud. Ofte er det et produkt af nepotisme eller overskud fra nyere militære interventioner. Andre har beriget sig selv fra udnyttelsen af ​​slavearbejde eller fra manipulerede markeder, ressourcetyveri, narkotikahandel, økonomisk kriminalitet, åger osv. Faktisk beskriver “parasitklassen” dem mere præcist.

Den nye verdensorden i dag
Det er ikke klart, om ‘Society of the Elect’ eller “Association of Helpers”stadig eksisterer. Hvad der kan siges er, at det nuværende globale ledelsesnetværk er en opdelt, autoritær struktur. Alt, der først blev foreslået af Rhodos’ oprindelige pilgrimme, forbliver på sporet og ser ud til at være næsten færdigt.

På det seneste har NWO været igennem flere gentagelser og er blevet ompakket og remarketed i forskellige former. COVID-19 pseudopandemien har set World Economic Forums Great Reset komme til offentlig opmærksomhed. Dette er simpelthen et nyt brand for NWO, da WEF gør et bud på at være den centrale søjle i Global Public-Private-Partnership  (G3P). G3P repræsenterer NWO’s nuværende ledelsesstruktur.

Det foreslåede operativsystem for NWOs globale styring er teknokrati. Der er en række nøgleelementer, som, når de er installeret, vil afslutte de sidste rester af menneskelig frihed og placere verdens befolkning under teknokraternes totalitære kontrol. Til gengæld vil teknokraterne tjene parasitklassens interesser, ikke menneskehedens interesser.

Demokratiet vil kun fortsætte i selve navnet og berolige masserne i et stykke tid i form af et kommunitært “civilsamfund”. Regeringen, der arbejder i partnerskab med private virksomheder, vil tilskynde civilsamfundsgrupper til at “debattere” politikker. Hver enkelt af disse politikker vil blive forudvalgt af den teknokratiske stat (kaldet en “technate”). Det tilsyneladende politiske valg vil forblive en illusion.

Den globale økonomi er i øjeblikket ved at blive transformeret, efterhånden som nye markeder skabes. Som skitseret i FN’s Agenda 21-dokument fra 1992 (afsnit 8.41), [se om Agenda 21 på dansk her] er “grundlaget for handling” allerede etableret. Et globalt regnskabssystem for alle virksomheder vil bruge interessent-kapitalisme-metrik(stakeholder capitalism metrics) til at vurdere aktiver og sikre “integration af bæredygtighed i økonomisk ledelse.”

Klassificeringsmekanismerne, såsom miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige vurderinger (ESG’er), vil muliggøre centraliseret global økonomisk planlægning. Disse vurderinger vil afgøre, hvilke ventures der modtager eller ikke modtager investeringer. Foretrukne virksomhedspartnere inden for G3P vil klare sig meget godt, så længe de fremmer G3P-mål. De, der ikke gør det, går uden tvivl konkurs .

Ratingsystemet giver en “bedre måling af miljøets afgørende rolle som en kilde til naturkapital.” Natural Asset Companies vil omdanne skove til “CO2-tjenester” og naturlige vandkilder til “menneskelige bosættelsesressourcer” eller sådan noget.

Ved at hævde, at de ejer naturen, vil G3P skabe nye markeder til en værdi af en forventet $4 kvadrillion [billiard 1015]. Samtidig vil G3P fjerne olie som basisvare af værdi og erstatte den med naturen (naturlige aktiver). Denne transformation kaldes “bæredygtig udvikling”. Det har intet at gøre med miljø eller bekæmpelse af “klimaændringer” eller for den sags skyld den oprindelige definition af bæredygtig.

Club of Rome: Climate Emergency
Forestillingen om at forene hele menneskeheden for at arbejde sammen for at løse “klimakrisen” er et udspil for at lette global styring. Den blev fremstillet i slutningen af ​​1980’erne og begyndelsen af ​​1990’erne af de samme globalistiske tænketanke, som satte verdens politiske dagsordener.

The Club of Rome, tænketanken, der i høj grad påvirkede den begyndende WEF, tog æren for at forestille sig den perfekte globale krise. I deres 1991-udgivelse The First Global Revolution, på side 75 under overskriften “menneskehedens fælles fjende er mennesket”, skrev Romklubben:

‘I vores søgen efter en fælles fjende, som vi kan forene os imod, kom vi på ideen om, at forurening, truslen om global opvarmning, vandmangel, hungersnød og lignende, ville passe som betegnelse. [. . .] Alle disse farer er forårsaget af menneskelig indgriben i naturlige processer, og det er kun gennem ændrede holdninger og adfærd, at de kan overvindes. Den virkelige fjende er da menneskeheden selv.’

Denne udtalelse udtrykker to af parasitklassens kerneoverbevisninger. Den ene er den formodede legitimitet af deres krav om at herske, hvilket gør dem i stand til at forestille sig, at de har ret til at “udnævne” en global fjende. Den anden er deres fælles forpligtelse til befolkningskontrol. De driver os omkring som kvæg, alt imens de beslutter sig for, hvordan vi ændrer vores holdninger og adfærd, så de passer til deres mål.

Det Internationale Monetære og Finansielle System (IMFS) har også gennemgået en transformation. Med introduktionen af ​​Central Bank Digital Currency (CBDC), IMFS, vil den blive revolutioneret. CBDC-valuta vil blive udstedt af centralbanker som deres ansvar, og de vil være eneansvarlige for dette ansvar. Med andre ord vil CBDC altid tilhøre centralbankerne.

Fordi CBDC er elektroniske penge, er det derfor programmerbare penge. Dette betyder, at centralbankerne vil have fuldstændig kontrol over hver enhed af CBDC-valuta. Uanset om det er i din tegnebog eller ej, er det centralbankernes penge, og de vil tillade eller afvise enhver transaktion, du foretager med dem.

For eksempel er de beslutninger, du i øjeblikket træffer om, hvor du rejser, allerede blevet begrænset af den globale politiske reaktion på en falsk pandemi. Hvis CBDC bliver fuldt vedtaget, vil du ikke længere have noget frit valg for rejsedestinationer, punktum!

CBDC vil gøre det muligt for hver centralbanks AI-algoritme at bestemme, hvor dens kunder (os) kan gå hen – og hvornår. Hvis CBDC bliver den eneste form for valuta, der er tilgængelig for os, så vil ingen af ​​os, uanset hvor mange penge vi tror, ​​vi har, have nogen økonomisk frihed.

For at teknokratiet kan fungere, skal enhver borger konstant overvåges og kontrolleres af staten (technate). Den teknologi, der er i stand til at gøre dette, bliver allerede distribueret globalt som en del af den såkaldte fjerde industrielle revolution (4ID).[se dansk artikel her]

Internet of Things (IoT) vil genkende enhvert device (smartphone, PC, Tabs, etc.) vi bruger, og vil rapportere denne brug tilbage til vores technates datacentre. Internet of Bodies  (IoB) vil forbedre teknikerens evne til at overvåge os i realtid. Kombineret med Digital ID [i Danmark MitID som prototype], som enhver nation haster med at få implementeret, vil overvågningen og kontrollen af ​​hver enkelt “global borger” blive styret centralt på det globale styringsniveau.

Den Nye Verdensorden, under den nuværende ledelsesstruktur i det Globale Public-Private Partnership, er ved at være færdigkonstrueret. Det er i sandhed et globalt styringssystem (Global Governance) Der er ingen ledende regeringer nogen steder på Jorden, der er imod det. Alle ræser videre for at adoptere det med lige stor entusiasme.

Vejen frem for NWO
Med Ruslands seneste militæroperation i Ukraine er det blevet antydet af nogle, at de russiske og kinesiske regeringer ikke er parate til at acceptere indførelsen af ​​NWO. Vi kan kun lade os lede af deres store politiske erklæringer og deres handlinger. Hvis disse er noget at gå efter, er begge regeringer fuldt med på NWO-dagsordenen.

Vi ved, at Rusland og Kina er absolut forpligtet til bæredygtig udvikling, Digital ID, 4ID, COVID-biosikkerhed og vaccinepas. Rusland er foran de fleste af de vestlige nationer med hensyn til CBDC, og Kina har overgået Rusland, idet de allerede er begyndt at bruge CBDC i betydeligt omfang.

Den 4. februar udsendte præsidenterne Vladimir Putin og Xi Jinping en fælles erklæring om det fremtidige forhold mellem Rusland og Kina. Den lød til dels:

‘I dag gennemgår verden store forandringer, og menneskeheden går ind i en ny æra med hurtig udvikling og dybtgående transformation. [. . .] af den globale styringsarkitektur og verdensorden. [. . .] Den igangværende pandemi af den nye coronavirusinfektion udgør en alvorlig udfordring for opfyldelsen af ​​FN’s 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling. [. . .] For at fremskynde implementeringen af ​​FN’s 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling opfordrer parterne det internationale samfund til at tage praktiske skridt på nøgleområder for samarbejde såsom fattigdomsbekæmpelse, fødevaresikkerhed, vacciner og epidemikontrol, finansiering til udvikling, klimaændringer, bæredygtig udvikling, herunder grøn udvikling, industrialisering, digital økonomi og infrastrukturforbindelser. [. . .] [Vi] vil yderligere øge samarbejdet om udvikling og fremstilling af vacciner. [. . .] Rusland og Kina har til hensigt at fremme interaktion inden for folkesundhed, digital økonomi, videnskab, innovation og teknologi, herunder kunstig intelligens-teknologier [. . .] Der vil blive lagt særlig vægt på kampen mod den nye coronavirus-infektionspandemi og økonomisk opsving, digitalisering af en bred vifte af forskellige livssfærer.’

Der er ingen beviser, der tyder på, at hverken Rusland eller Kina ønsker at afspore målene for WEF’s Great Reset. Tværtimod peger beviserne mod Rusland og Kina som de måske mest entusiastiske og aggressive fortalere for NWO-dagsordenen. Kina er verdens første technate,, og Rusland er en vigtig WEF-partner, især inden for cybersikkerhed.

Der er blevet gjort meget ud af WEF’s beslutning om at tage afstand fra Rusland og landets sanktionerede personer. Især er dette en “midlertidig” fastfrysning. Det lugter mere af politisk hensigtsmæssighed og PR, end det gør af nogen ægte, langsigtet afbrydelse af bånd [som i 2014]

Der er intet aspekt af NWO’s G3P-styrede dagsorden, som hverken Rusland eller Kina står imod. Deres fælles erklæring lyder som en Great Reset-tjekliste.

Måske er dette alt sammen et snedigt bedrag – del af et “hemmeligt plot” af Rusland og Kina for at bekæmpe NWO hånd i hånd. Det ligner dog langt mere en pagt mellem to stormagter, der i fællesskab byder ind på politisk ledelse af NWO.

Der er ingen tvivl om, at NWO blev udtænkt som et projekt af vestligt baserede oligarker. I tiden efter Anden Verdenskrig blotter den sine tænder på den geopolitiske scene og kalder sig den “internationale regelbaserede orden.” Denne unipolære orden, centreret omkring G7-gruppen af ​​nationer, med den amerikansk-ledede NATO-alliance, der sørger for musklerne, har været dominerende inden for Global Public-Private Partnership (G3P).’
– udrag fra artiklen ‘Is It Joe Biden’s New World Order?’ af Iain Davis, 26. marts 2022

Sandsynligvis blandt verdens bedste top 5 forskere i Directed History/Deep Politics forskning, M.K. Stylinski:

‘For i det mindste at gøre et delvist forsøg på at forstå, hvor alle disse aktører er indenfor psykopati.. er der skabelonen for en “Three Establishment Model” (3EM), som består af tre store kraftlinjer, der er dominerende i verden i dag, som hver har en ideologi og trossystem, der strækker sig århundreder tilbage. Disse er liberale, konservative og zionistiske, som hver især har et komplekst sæt af undergrupper, der er forbundet til fælles formål, selvom de oplever varierende grader af harmoni eller friktion. På grund af deres tætte religiøse og politiske mål er USA og Europa kombineret. Kategorigrænserne er mere slørede, end de kan se ud, hvor alle grupper og undergrupper arbejder med hinanden, når det er hensigtsmæssigt.

Jeg har brugt min egen skabelon fra samme kildeinformation og med mine egne tilføjelser nedenfor. Dette er åbenbart ikke en endegyldig version, eftersom ingen rigtig kan kende arten af ​​denne okkulte krop, da den bruger bekvemme proxy-organisationer og komiteer til at fungere som redskaber for dens sociale konstruktion, som derefter filtreres ind i det offentlige liv, med forskellige grader af succes. Det er sandsynligt, at denne øverste mest okkulte krop faktisk har meget få medlemmer.


Selvfølgelig har House of Rothschild-imperiet et formål, som at fungere som den primære finansmand for Three Model Establishment og har som sådan en uangribelig position … De har fingrene i enhver mulig pengegris med ældre medlemmer af bestyrelsen, der har forbindelse til medlemmer på højt niveau af Mossad…Min fornemmelse er, at de to stier stort set er adskilte, men mødes højere oppe inden for toppen af den samlede pyramide – selve den globale okkulte krop.’
Puppets & Players , M.K. Stylinski:

‘Selve ordet hemmeligholdelse er frastødende i et frit og åbent samfund, og vi er som folk arveligt og historisk konfronteret med hemmelige samfund (secret societies), hemmelige edsvorne loyalitetsafgivelser og hemmelige procesforløb. … Vi står overalt i verden over for en monolitisk og hæmningsløs konspiration, der primært baserer sig på skjulte midler til udbredelsen af dens indflydelsessfære – på infiltration i stedet for fremtræden, på undergravende virksomhed i stedet for frie valg, på intimidering i stedet for fri vilje. Det er et system, der har rekrutteret umådelige menneskelige og materielle ressourcer i opbygningen af et finmasket net, en højst effektiv maskine, der kombinerer militære, diplomatiske, efterretningsmæssige, økonomiske, videnskabelige og politiske operationer. Dens planer er fordækte – ikke offentlige, dens fejltagelser bliver begravet – ikke bragt som overskrifter, dens modstandere bringes til tavshed – bliver ikke hørt; intet forbrug anfægtes, intet rygte printes, ingen hemmelighed afsløres. … Derfor afgjorde den athenske lovgiver, Solon, at det var en forbrydelse for enhver borger at afstå fra at ytre sin mening. Jeg beder om jeres hjælp til denne enorme opgave at informere og engagere det amerikanske folk. Jeg har tillid til, at med jeres hjælp, kan mennesker blive, hvad de er født til at være: frie og uafhængige.’

― President John F. Kennedy, Waldorf-Astoria Hotel, New York City April 27, 1961

Tankevækkende, at en så opsitgtsvækkende signifikant tale af USA’s præsident, er ukendt i Danmark, og stort set ikke kan findes på dansk internet (selv 60 år efter Kennedy blev myrdet).

Secrets societies’ er i øvrigt et ældgammelt engesk udtryk, som historisk nærmest er synonymt med hemmelige loger, frimurere, jesuitter, illuminister, o.a., men aldrig et udtryk for kommunisme (at Kennedys tale skulle hande om kommunisme, når han taler om ‘secret societies’ er en komplet umulighed – en åbenlyst absurd rationaliserende Rorschach båndsalat, som ingen mening giver overhovedet, og som kun tjener til at usynliggøre magten bag mordet)

En meget gammel konspirationskyndig polsk-jødisk Ph. D. mener, at britisk, amerikansk og zionistisk imperialisme arbejder for centralbankernes agenda, der ønsker en verdensregering gennem ødelæggelse af national selvbestemmelse. Denne imperialisme udtrykker ikke engelske, amerikanske, kinesiske eller jødiske borgeres interesser, idet de selv bliver ofret, koloniseret og ødelagt. Rockefeller– og Rothschild imperiet er en del secret societies, og en del af det centrale bankkartel. På de højeste niveaeuer arbejder alle efterretningstjenester (MI-6, CIA, Mossad, KGB) for disse secret societies og transhumanistiske dagsorden, ikke for deres nationale regeringer som blot er buiksfacader.

Det er egentligt banalt logisk, at magten forsætligt har skabt en offentlig ubevidsthed om magtens sande natur, om hvem som i virkeligheden sidder på magten bag tronen. Magten har skabt en kontinuerlig analfabetisme, en bevidst skabt mentalt armod, en mangel på virkelig dannelse og historiebevidsthed.. You must never know, nothing to see, move along…

En virkelig effektiv totalitær stat ville være en, hvor den almægtige leder af politiske chefer og deres hær af ledere kontrollerer en befolkning af slaver, som ikke skal tvinges, fordi de elsker deres egen servilitet. At få dem til at elske dette er den opgave, der i nutidens totalitære stater er tildelt propagandaministerier, avisredaktører og skolelærere… Propagandaens største triumfer er blevet opnået, ikke ved at gøre noget, men ved at afstå fra at gøre. Stor er sandheden, men endnu større, set fra et praktisk synspunkt, er tavsheden om sandheden.’
– Aldous Huxley, Fagre Nye Verden

Gigantiske allestedsnærværende løgne insitutereret gennem generationer er normen (empirisk sandt indenfor alle felter af viden).

Du må ikke vide, hvem som regerer over dig – et forsætligt resultat af magtens mørkemænd, som undgår lyset ved at styre fra skyggerne  (eksempler på sådanne netværk og mørkemænd er secret societies, RockefellerLe Cercle, Rothschilds, Bilderberg, Council on Foreign Relations, Trilateral Commision, Bohemian Grove, deres bagmænd, efterretningstjenester, etc.)

At Ukraine i ‘Debatten’ i TV for et par dage siden, stort set er portrætteret som komplet snehvid uskyldighed, mens Rusland er kulsort ondskab, er i sig selv ikke kun kollektivt Stockholmsyndrom, men klinisk kollektivt Borderline–syndrom (sort/hvidt verdensbillede).

‘Det som vil være af største vigtighed politisk, vil være massepsykologi. Hvad som er essentielt i massepsykologi er overtalelsens kunst…..[der] vil blive gjort store fremskridt, hvis det bliver gjort af videnskabsmænd under et videnskabeligt diktatur….., som vil producere en urystelig overbevisning om, at sne er sort. .. at overbevisningen om, at sne er hvidt, skal anses for at være en mening som er morbidt excentrisk [befolkningen skal påduttes, at hvidt er sort – sort er hvidt, krig er fred, slaveri er frihed, som Orwell advarede om, etc. – gigantisk gaslighting]…..Selvom denne videnskab vil blive studeret omhyggeligt, vil den blive rigidt begrænset til kun at omfatte den herskende klasse. Befolkningen vil ikke blive tilladt at vide, hvordan deres egne overbevisninger er blevet skabt. Når teknikken er blevet perfektioneret, vil hver eneste regering med ansvar for uddannelse være i stand til sikkert at kontrollere sine undersåtter uden hjælp fra hære eller politimænd’
– The Impact of Science on Society, 1952, Bertrand Russelli

World Economic Forum, håndlangerne for verdens mest magtfulde elite, er den store pusher for den Store Nulstilling under Corona-krisen, og har publiceret en video om deres vision for verden; lykkelig ejerløshed i 2030. De slettede den, da den affødte for stor kritik (en kopi af deres video er her.).

Idealet for The Great Reset er Huxleys Fagre Nye Verden.

[De vil] få folk til at elske deres trældom og producere diktatur uden tårer, en form for smertefri koncentrationslejr for hele samfund, så at folk vil få frataget deres frihedsrettigheder, men de vil snarere nyde dette fordi de vil være distraherede fra ethvert ønske om oprør pga. propaganda og hjernevask, eller hjernevask forstærket af eller hjernevask forstærket af farmakologiske metoder. Og dette synes at være den endelige sidste revolution” [dvs. elitens revolution, da enhver folkelig tilskyndelse til oprør vil være udslettet, når folk er tilfredse under fængslende forhold, hvor ufriheden ikke erkendes som ufrihed]
– Aldous Huxleys forudsigelse om fremtiden, Tavistock, 1961

Det vil forventes af almindelige mænd og kvinder at være føjelige, arbejdsomme, punktlige, tankeløse, og tilfredse. Af alle disse kvaliteter vil tilfredshed blive anset for at være den vigtigste…. Når teknikken er blevet perfektioneret, vil hver eneste regering med ansvar for uddannelse være i stand til sikkert at kontrollere sine undersåtter uden hjælp fra hære eller politimænd…..[fejl]ernæring, injektioner, og påbud vil kombineres fra en meget tidlig alder, så at den karakter som autoriteterne finder ønskværdig, produceres, og enhver seriøs kritik af den herskende magt vil være psykologisk umulig. Selv hvis alle er miserable, vil de tro sig selv lykkelige, fordi regeringen fortæller dem, at de er det.’
– Bertrand Russell, verdenskendt legendarisk logiker, matematiker og filosof, skrevet for 90 år siden

Borg er en race af cyborgs, et produkt af en teknologi, der forbinder AI, kunstig intelligens, direkte ind i hjernen og centralnervesystemet. Umiddelbart efter fødslen modtager Borg-børn neurale implantater, som giver fysisk næring samt information fra et netværk, der forbinder alle Borg-hjerner og nervesystemer med resten af deres teknologi. Borg bliver fuldstændig afhængige af implantaterne, med hver Borg-hjerne i kontakt med hver anden Borg-hjerne til enhver tid. De deler et gruppesind – en slags organisk internet, som man får adgang til med tanker i stedet for computere.’
– ‘Star Trek and Collectivism: The Case of the Borg‘, Professor Steven Yates

Yates påpeger virkeligheden. Slemt nok som kollektivismen var indprentet i mennesker før elektrisk teknologi så dagens lys , og at magterne bag World Economic Forum’s samfundsideal åbenlyst er Huxley’s Fagre Nye Verden, er den 4. industrielle revolution blot en eufemisme for transhumanisme. Transhumanisme er ikke kun et mål i sig selv, men et kontrolredskab:

James Corbett: ‘Det handler om at føre os gennem biosikkerheds-tilstanden ind i den teknokratiske stat, hvor vi ikke kun vil blive styret gennem teknisk teknologisk overvågning i vores rum eller i vores område, men bogstaveligt talt blive implanteret [se denne meget vigtige IoB-dokumentar – og se et nyligt klip fra TV2 om chips i hjernen] i os i sundhedens navn – og indtil vi forstår… den virkelige dagsorden her, som er at kontrollere menneskeheden på det genetiske niveau, tror jeg ikke, vi vil være i stand til at forstå hvad der foregår.’
– Magtelitens Multimilliardærer ønsker DETTE – ikke Penge


De afgørende elementer i magtelitens forsøg på at omkalfatre verden er transhumanisme, Internet of Things, Internet of Bodies, FN’s verdensmål og 2030,  befolkningskontrol og befolkningsreduktion, robottter og den 4. industrielle revolution, hvor mennesker bliver mere og mere overflødige, useless eaters. Digitalisering og kontantløst biometisk kontrolsamfund og Biosikkerhedsstaten, Universel Basal Indkomst hvis du accepterer de digitale certifikater, der skal regulere din Sociale Kredit Score. Kontrol over internet med statsgodkendt software. Robotics og AI, inkl. AI semi-automatiserede våbenføre droner og robotter brugt i magtelitens tjeneste, og fuldt automatiserede AI overvågnigsroboter og tech a la Skynet, integrationen af 5G overvågningsstaten, og Smart Cities i FN’s human habitats, og integreringen med Metaverse i Virtual Reality.

For dem som har gemyt, tålmodighed og intellekt til at læse en skarp excavator af første klasse i detaljen, vil jeg anbefale Corey’s Digs  af Corey Lynn (Anbefalet af Catherine Austin-Fitts)

‘If anyone hesitates for even one second to think there is a possibility that the digital identity control mechanisms won’t take shape, just send them this robust article by Thales, the 8th largest defense contractor in the world who’s heavily involved in all aspects of the digital ID and biometrics [Thales står i øvrigt  for Rejsekort og Rejseplan i Danmark], and tell them to remove the fluff and so-called “convenience” and see it for what it is – full control with complete loss of privacy. The UN, WEF, World Bank, and globalists’ goal of ID4D is to have everyone tracked, traced, surveilled, and controlled by 2030 – from cradle to grave.’
ALERT: 2030 Psychological Agenda – Obedience Training for PreK-Adults Already Global with Billions in Funding for Full Control – Part 8: Surveillance, Data Mining, and Social Score for All


Jeg ser fremtidens afgørende mellemperiode som udgangsforbud under dække af krig. Krigsretstilstandens formål vil være at legitimere samt skjule det egentlige formål: at kontrollere befolkningerne i overgangen mellem afviklingen af kontanter ind i det biometriske kontantløse digitale Social Credit Score sanfund.

Når markedet crasher for alvor som planlagt (og krig, corona og vira, terror og sanktioner fejagtigt udråbes som synderne), skal BIOSIKKERHEDSSTATEN (med deres mRNA og grafen eksperiment) krigsretstilstanden og undtagelseslovgivnings-mekanismerne være på plads (dette vil bl.a. inkludere cyber attack på internettet) Begrænset udgangsforbud og mobilitet skal sikre kontrol i den kritiske overgangsfase, når centralbankerne præsenterer deres CBDC digitale ‘løsninger” i den afgørende timing i det globale økonomiske kollaps (destruktionen af de nationale valutaer..)

Dette vil være tidspunktet hvor udfasningen af kontanter introduceres for alvor samtidigt som CBDC, UBI, SDR (Special Drawing Rights) indsluses (
Klassificeringsmekanismerne, såsom miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige vurderinger (ESG’er), vil muliggøre centraliseret global økonomisk planlægning. Disse vurderinger vil afgøre, hvilke ventures der modtager eller ikke modtager investeringer. https://ildspor.wordpress.com/2022/06/10/hvem-er-supereliten/)

Dette er Superelitens mest afgørende træk.

Hvis befolkninger accepterer denne overgangsfase uden signifikant modstand, klapper fælden i et supercentraliseret helvedes system, da adgangen til fødevarer, mobilitet og “privilegier” vil blive umulige uden de digitale biometriske certifikater (midID i DK er prototype). De eneste undtagelser vil være de mennesker som har stort forråd eller selvforsyning (meget meget få). Fordi USA er den eneste nation som er bevæbnet til tænderne er det et problem for eliten derovre.

Den økonomiske destruktion af nationer, er forudsætningen for at The Great Reset kan lykkes på vej mod det kontantløse samfund.

James Corbett: ‘vi er på nippet til denne videnskabelige revolution, som gør videnskabeligt diktatur muligt, så vi har desværre ikke nødvendigvis generationer af tid. Det giver et tidsperspektiv til alt dette – jeg vil ikke sige, det er en tidsindstillet bombe – men du forstår ideen. Vi har ikke meget tid at spilde.

Vi har et valg. Enten fortsætter vi med at gå ind i denne teknologiske matrix… eller vi begynder at skabe alternative strukturer, som ikke er afhængige af det system. Det er et valg, vi skal træffe hurtigere i vores liv , end det har været på noget andet tidspunkt i menneskehedens historie.’
– Anatomy of the New World Order (audio + transcript), James Corbett interview, 2015

Hvad vil gå galt i de mest afgørende timer? Temmelig meget. Både planlagt kaos og ikke-planlagt kaos vil være normen. Ultimativt vil det ikke lykkes for psykopatokratiet men det vil ikke gå stille af. Lige nu er det stilhed før stormen mens ondskaben i stealth regrupperer dens planer., nens folk danser som zombier på sommerens Titanic skib før det rammer isbjerget. Det nylige Bilderbergmødes bullet point om Continuity of Government giver også et vink med en vognstang om. fremtiden. Tag ikke fejl: Corona var blot en intro og INGENTING, TOTALT ubetydeligt i sammenligning med det kommende ØKONOMISKE KOLLAPS. Alle har deres kæphest men dette er UUNDGÅELIGT.

Følgende er ikke nok, og mange vil sige at psykopaterne skal tages ud først for at det kan lade sig gøre, men det ene udelukker ikke det andet: https://ildspor.wordpress.com/2022/04/29/exit-the-matrix-selvforsyning-frihed/

Lidt om Zionisme og Jøder
En noget anden variant end Iain Davis teori, for dem som foretrækker ‘Rabbi Holes’ i stedet for ‘Rabbit Holes’, er der følgende klassiske konspirationsteori – en ‘glemt’ zionistisk Deep State historie. Jeg selv hælder dog til den teori, at Rothschilds, BlackRock og Vanguard ultimativt ikke er de mest magtfulde, blot fordi de er de mest synlige. De er uhyre vigtige samarbejdspartnere, fordi de er de mest magtfulde synlige for den samme superelite. som de selv er en del af, men magt styres af superlitens okkulte ideologi, og noget andet end Rothschild er med i alt dette.

Lidt baggrund om Rothschild:
‘Frankfurt var på det tidspunkt hovedkvarteret for jesuitten, Adam Weishaupt, grundlæggeren af ​​Illuminati, samt Rothschild brødrenes finansielle imperium. Dette er værd at gentage: Frankfurt var fødestedet for både Illuminati- og Rothschild-imperiet. Da Jacob Frank kom ind i byen, var alliancen mellem de to allerede begyndt. Weishaupt sørgede for jesuiterordenens konspiratoriske ressourcer, mens Rothschilds bidrog med pengene. Det, der manglede, var et middel til at sprede Illuminatti’s dagsorden, og som frankisterne tilføjede med deres netværk af agenter i hele den kristne og islamiske verden.Jacob Frank blev øjeblikkeligt velhavende, fordi han fik en flot sum af Rothschilds i Frankfurt. Der er ingen anden forklaring… Jesuitternes mål var ødelæggelsen af ​​den protestantiske reformation, hvilket førte til en tilbagevenden af ​​en pave, der sad til doms over hele menneskeheden. Rothschilds mål var at kontrollere planetens rigdom. Og den frankistiske vision var ødelæggelsen af ​​jødisk etik, der skulle erstattes af en religion baseret på det stik modsatte af Guds hensigter. Da disse fraktioner blandede sig, udbrød en blodig krig mod menneskeheden, med jøderne i frontlinjen, og den er ved at nå sit højdepunkt i dette øjeblik….Rabbiner Antelman beviser, at den amerikanske præsident Woodrow Wilson blev grundigt korrumperet af frankisterne gennem deres agent Colonel House. Det var Wilson, der satte en stopper for USA’s åbne immigrationspolitik. Indtil da, trods al deres fortvivlelse, afviste de fleste østeuropæiske jøder Palæstina som en flugtvej, og flertallet valgte Amerika som deres destination. Fra nu af vil meget få nyde denne mulighed. Det skulle være Palæstina eller ingen steder.

Nu springer vi til 1933. Mindre end 1% af de tyske jøder støtter zionismen [Makow siger 3% – selvfølgelig var der bolsjevikker, men mange var ikke andet end sekulære uforbundne]. Mange forsøger at flygte fra nazismen med båd til latinske og nordamerikanske havne, men den internationale diplomatiske ordre var at nægte dem adgang og sende dem tilbage. Enhver tysk jøde, der afviste Palæstina som sit husly, ville blive sendt tilbage . I 1934 fik flertallet af de tyske jøder beskeden og henvendte sig til den eneste jødiske organisation, som var tilladt af nazisterne, Labour-zionisterne.

Til bekræftelse af sammensværgelsen mellem dem og Hitler [ læs The Transfer Agreement af Edwin Black (Zionisterne og Nazierne samarbejdede, det kan man kalde Hitlers ‘opportunisme’, hvis man vil, men det er grundigt dokumenteret af den pris-vindende bestseller forfatter og jødiske forsker, Edvin Black – aftalen blev kaldt Ha’avara-aftalen eller ‘The Transfer Agreement’. NB! ‘There was no effort to deny the history documented in this book’ – Wikipedia .Ha’avara-aftalen blev indgået mellem den tyske regering og zionisterne i august 1933 og tillod zionisterne i form af Ha’avara-kompagniet at overføre formuer fra Tyskland til Palæstina alene med det formål at skabe jødisk emigration fra Tyskland. Ha’avara-kompagniet krævede af immigranterne en indbetaling på mindst 1.000 pund sterling til banken. Disse penge blev så brugt til at købe tyske eksportvarer til import til Palæstina. Hitler støttede angiveligt Ha’avara-aftalen frem til 1942, andre kilder siger 1939.] De tyske jøder ville først blive .indoktrineret til bolsjevismen i arbejderzionismens lejre og derefter, med britisk godkendelse, overført til Palæstina. De fleste var der, da briterne udsendte hvidbogen, der forbød yderligere jødisk immigration. Labour-zionisterne fik de jøder, de ønskede.’
– Barry Chamish (Chamish var selv jøde og zionist)

Kilder til yderligere Rothshild research

  • Rothschild – Niall Ferguson (officiel hvidvask) -Volume 1 and 2
  • The Truth About the Rothschilds – from TragedyAndHope.com
  • The Rothschild Dynasty – Dr. John Coleman
  • Planet Rothschild – Volume 1 and 2 – The Forbidden History of the New World Order, 1763-2015
  • World Revolution IV: The House of Rothschild (1) – M.K. Stylinski


Professor Kevin Barrett“I bogen, The Trigger, argumenterer David Icke for, at jødisk zionisme er baseret på sabbatæisk-frankisme: Professor Kevin Barrett, David Icke: Who Did 9/11 and Why? Part One of a Two-Part Interview, UNZ Review

I Israel ser Frankensteins Pfizer-eksperiment ud til at have den højeste frekvens af vaccineskader i verden, så det ser ud til, at de også ofrer deres egne, ikke kun ‘Goyims’. Så visse ‘jøder’ er altså mere privilgerede end andre….

Mange ‘små jøder’ er dog priviligerede så længe det tjener den zionistiske og israelske dagsorden, men er hjernevaskede. Fordi mange anti-Rothschild-fraktioner i sandhedsbevægelserne sidestiller den psykopatiske elite med alle jøder (hvoraf de fleste er Rothschilds hjernevaskede uvidende redskaber og bønder), er det til fordel for præcis det, som Rothschild/sabbatæere/zionisterne ønsker, da Zionisterne trives ved kollektivistisk afstaffelse, dvs. den samme gamle formular som under Anden Verdenskrig, og hvordan Israel blev skabt (boykot, overførselsaftale, osv.). De øverste zionister og eliter går fri, og deres socialt engineered uvidende gennemsnitlige Joes og Jews betaler prisen, som under Anden Verdenskrig og HVORDAN ISRAEL BLEV SKABT (selvom russerne og tyskerne betalte langt den største pris).

Nogle af de mest virulente kollektivistisk anti-semitiske poster f.eks., har ofte vist sig at være jøder selv, som postede dem på kritiske kendte websites, andre er blot nyttige idioter:

Nogle af de mest virulente kollektivistisk afstraffende “anti-semitiske” poster f.eks., har ofte vist sig at være jøder selv, som postede dem på kritiske kendte websites, som har seriøs Israel-kritik ,for at skræmme folk væk fra seriøs kritik af Israel, andre kommentatorer er blot nyttige idioter.

“Smearing a Progressive Website to Support Israel
– ‘The Double Identity of an “Anti-Semitic” Commenter Smearing a Progressive Website to Support Israel’, 20. august, 2014 by Common Dreams – https://www.filmsforaction.org/articles/the-double-identity-of-an-antisemitic-commenter

A few comments on Hasbara Methods and Tactics

Et andet eksempel: En 73-årig jødisk mand i Frankrig blev taget på fersk gerning, da han spraymalede ordet ‘Jøde’ på 20 biler. Hvis han ikke var blevet opdaget, ville historien sikkert have været fremme i medierne, og de ville udråbe muslimer og ‘anti-semitisme’ som årsag.

France: Police Catch 73-Year-Old Jewish Man Spray-Painting the Word “Jew” on 20 Cars
https://redice.tv/news/france-police-catch-73-year-old-jewish-man-spray-painting-the-word-jew-on-20-cars
– februar 2015, København – en ny Falsk Flag Operation?, Paradigmet

American Nazi Leaders are often American Jewish Agents


Jøder afslører Nazister & Zionister samarbejder – 1930’ernes og 1940’ernes Skjulte Historie


‘Ved at sige at “jøder” er det samme som zionisme, tjener du som rekruttør for Talmud, Midrash og Kabbala, som alle lærer, at der ikke er nogen barmhjertighed eller kærlighed til jøder blandt goyim; at det er “umuligt for goyimerne ikke at hade jøderne”. Hitlers og Henry Fords spillede i hænderne på rabbinerne ved at bekræfte dette race maksime. Hitler og Ford var på denne måde ubevidste allierede!’ [da det skabte Israel, nøjagtigt som Zionisterne ønskede det]]
— Michael A. Hoffman II

Ifl. professor Kevin Barret er Guyenots bog den hidtil bedste afklaring af det jødiske spørgsmål.

Dr. Guyenot’ afhandling er, i en nøddeskal, at en lille jødisk elite, der repræsenterer en meget lille brøkdel af jøder, har kapret tanken om Gud og vendt det til deres egen selvforstørrelse. I løbet af to og et halvt årtusinde har denne elite terroriseret sit eget folk for at håndhæve deres følelse af adskillelse fra andre grupper, der giver rigdom og magt i processen. I dag tror mange blandt den jødiske befolkning heller ikke på Gud eller praktiserer de fleste af de foreskrevne jødiske ritualer. Men terroriseringen af det jødiske folk ved deres eget lederskabs hånd fortsætter; den håndhævede følelse af adskillelse fra andre samfund og samlingen af rigdom og magt af den jødiske elite, hvis primære våben er tilpasningen af årtusinder gamle hjernevaskprocesser til nutidens sekulære omgivelser. Med Israel som erstattende Yahweh som et centralt fokus for tilbedelse. Dr. Guyenot foreslår, at det almindelige jødiske folk, måske endda mere end ikke-jøder, er deres egen elites største ofre. Hans bog er en opfordring til jøderne til at blive opmærksom på sindene i deres mentale fængsel og derefter træde ud i lyset. ‘
– ‘Small Minority of Jews Are the Real ‘Jewish Question’ – Laurent Guyenot’s Important New Book’. Kevin Barrett, Russia Insider, 18. june 2018

Brendon O’Connell: I dette lille hæfte – “The Merchants of Venom”, afslører Michael Hoffmant, hvordan Jewish Power fabrikerer had til “Jøder” for sine egne formål…

“Formålet med dette skrift er at demonstrere, at had til jødiske mennesker præcis er den følelse, som rabbinere søger at fremkalde hos goyim (hedningerne). Denne hemmelige taktik er fremsat i Zohar.”
Hvis man hader jødedom eller er en del af en organisation eller abonnerer på en ideologi, der har had til jødiske mennesker som grundlag, opfylder man de talmudiske og kabbalistiske rabbineres forventninger og spiller direkte ind i deres hænder. I sidste ende er “jødehadere” marionetter af rabbinere; de spiller en rolle i et psykodrama skrevet af Gemara og Kabbala.”
The Merchants Of Venom_Michael Hoffman.pdf

Når vi tænker over ovenstående, husker vi den gamle plan, som blev lagt i det Israelske arbejderpartis avis “Davar” i 1952:

‘Jeg vil ikke skamme mig over at indrømme, at hvis jeg havde magten, som jeg har viljen, ville jeg udvælge en snes effektive unge mænd – intelligente, anstændige, hengivne til vores ideal og brændende af lyst til at hjælpe med at forløse jøder – og jeg ville sende dem til de lande, hvor jøder er opslugt af syndig selvtilfredshed. Disse unge mænds opgave ville være at forklæde sig som ikke-jøder og plage disse jøder med antisemitiske slogans, såsom ‘Bloody Jew’, ‘Jøde, rejs til Palæstina!’ og lignende ‘intimiteter’. Jeg kan stå inde for, at resultaterne i form af betydelig immigration til Israel fra disse lande ville være ti tusinde gange større end resultaterne fra tusindvis af udsendte, som i årtier har prædiket for døve ører.”
Redaktør ‘Sharun’, leder, artikel i det regerende Labour-partis officielle avis ø
– “Davar”, Israel – 11. juli 1952

Vi så denne metode taget i brug i Irak og andre områder i Mellemøsten, hvor irakiske jøder blev drevet til det besatte Palæstina, da deres synagoger blev angrebet, ligesom enkeltpersoner.
Det blev senere indrømmet, at zionistiske provokatører brugte sprængstofferne til at angribe irakiske jøder og også mål i Irak. Det var et “inside job”, at få jøder til Palæstina, og det er en løbende operation.’
Brendon O”Connell

When Naeim Giladi (famous jew) first came upon the research material he used for this book, he was shocked. He did not believe that Jews would kill other Jews for political objectives.
‘BEN-GURION’S SCANDALS How the Hagannah and The Mossad Eliminated Jews’ Available for ther first time since it was banned in the US and Israel (2004) http://www.solargeneral.org/wp-content/uploads/library/ben-gurions-scandals-naeim-giladi.pdf