Danmark er Borgen, Danskere som Borgs & Den Nye Verdensorden

by ildsporDagens strøtanker…og en masse citater

Totalitarisme er menneskets flugt fra livets frygtsomme realiteter ind i herskernes virtuelle livmoder. Individets handlinger er dirigeret fra denne livmoder...mennesket behøver ikke længere påtage sig ansvaret for sit eget liv. Den prænatale verden hersker. Dér er fred og stilhed – en fred som kommer af fuldstændig underkastelse’
Nedstigning i Massepsykosen & Befrielsen

Dansken er blevet skinken, Borgs*, hvis tanker ikke er deres egne, men er erstattet af MetteMors virtuelle livmoder på Borgen. Mange anser Mette som MetteMor, andre vil vide, at MetteMord ikke er en illegiim betegnelse i det nu herskende vaccine– og krigsparadigme. Parallelt begrebsunivers….

* Borgen er dog i denne sammenhæng Danmarks solar plexus, magtens saturniske centrum, staten og regeringen på Christiansborg, ikke at forveksle med Borg i denne artikel, der betegner cyborg racen, et kollektivistisk hive-mind i Star Trek universet. De to ting kan dog hænge sammen. Mere om dette længere nede….

Overload 2.0
‘Moderne teknologi lærer mennesket at tage den verden, han ser på for givet; han tager sig ikke tid til retreat. Teknologi lokker ham videre og videre, kaster ham ned i teknologiens hjul og bevægelser. Ingen hvile, ingen meditation, ingen refleksion, ingen samtale – sanserne er konstant overbelastede med stimuli. Mennesket lærer ikke længere at sætte spørgsmålstegn ved sin verden. Skærmen giver ham færdiglavede svar’
– Joost Meerloo, The Rape of The Mind, 1954

Hvor meget mere er Meerloos udsagn sandt idag 70 år efter det blev skrevet. Vi lader den lige stå lidt…

Skærmene er idag multiplicerede og mobile alle steder. Forstærket information overload og sanse-overload i makro og mikro, i det store og i det små – ligeså er det visuelle og lydlige overload tiltagende. Ligeså er magtens propaganda og mind control, for ikke at nævne den usynlige eksponentielle trådløse EMF teknologi samt tekno-transhumansmens indtog….


Magten er usynlig


‘Magt viger ikke tilbage medmindre det bliver krævet. Det har den aldrig gjort, og det vil den aldrig gøre. Find ud af præcis hvad ethvert folk tavst vil underkaste sig og du har fundet den nøjagtige mængde uretfærdighed og uret der vil blive dem påtvunget’
– Frederick Douglass (1818-1895), forfatter, tidligere slave

Når man tænker på, hvad og hvem der har gigantisk uhørt magt, er offentligheden holdt hen i mørke. At kunne vide, hvad og hvem som har mere magt versus mindre magt, dvs. at kunne rangere magten hierarkisk korrekt i pyramiden, nærmest er umuligt for offentligheden. Ttroen på magtens synlige marionetter står nærmest i omvendt proportionelt forhold til den egentlige magts usynlighed. Med andre ord: Den egentlige magt har usynliggjort sig selv ved at sætte stedfortrædere i dens sted, så ondskabens gerninger kan holdes skjult ved højlys dag. En anden indlysende årsag er, at hvis undersåtterne en dag opdager stor fortræd og slaveriet, bliver magtens marionet på tronen udslettet, ikke magten bag tronen.

Ondskaben har gennem hundreder af år lært – idet den blev klog af skade – at camuoflere sig selv med gode stedfortrædende tjenere og nyttige idioter, der bruges som dens plov. at undgå at destruktion i tilfælde af, at ondskabens grimme ansigt bag det Deep State-designede demokratur opdages. Rule by proxy.

Mainstream bevidsthed og academia ser kun – og rangerer derfor – magtens synlige marionetter i midten af pyramiden og nedad, som havde de den største magt, mens marionetternes mentorer og magt i toppen af pyramiden – secret societies – skal holdes totalt usynlige i offentlighedens øjne. Rule by proxy.

‘Selve ordet hemmeligholdelse er frastødende i et frit og åbent samfund, og vi er som folk arveligt og historisk konfronteret med hemmelige samfund (secret societies), hemmelige edsvorne loyalitetsafgivelser og hemmelige procesforløb. … Vi står overalt i verden over for en monolitisk og hæmningsløs konspiration, der primært baserer sig på skjulte midler til udbredelsen af dens indflydelsessfære – på infiltration i stedet for fremtræden, på undergravende virksomhed i stedet for frie valg, på intimidering i stedet for fri vilje. Det er et system, der har rekrutteret umådelige menneskelige og materielle ressourcer i opbygningen af et finmasket net, en højst effektiv maskine, der kombinerer militære, diplomatiske, efterretningsmæssige, økonomiske, videnskabelige og politiske operationer. Dens planer er fordækte – ikke offentlige, dens fejltagelser bliver begravet – ikke bragt som overskrifter, dens modstandere bringes til tavshed – bliver ikke hørt; intet forbrug anfægtes, intet rygte printes, ingen hemmelighed afsløres. … Derfor afgjorde den athenske lovgiver, Solon, at det var en forbrydelse for enhver borger at afstå fra at ytre sin mening. Jeg beder om jeres hjælp til denne enorme opgave at informere og engagere det amerikanske folk. Jeg har tillid til, at med jeres hjælp, kan mennesker blive, hvad de er født til at være: frie og uafhængige.’
― President John F. Kennedy, Waldorf-Astoria Hotel, New York City April 27, 1961

Tankevækkende, at en så opsitgtsvækkende signifikant tale af USA’s præsident, er ukendt i Danmark, og stort set ikke kan findes på dansk internet (selv 60 år efter Kennedy blev myrdet).

Secrets societies’ er i øvrigt et ældgammelt engesk udtryk, som historisk nærmest er synonymt med hemmelige loger, frimurere, jesuitter, illuminister, o.a., men aldrig et udtryk for kommunisme (at Kennedys tale skulle hande om kommunisme, når han taler om ‘secret societies’ er en komplet umulighed – en åbenlyst absurd rationaliserende Rorschach båndsalat, som ingen mening giver overhovedet, og som kun tjener til at usynliggøre magten bag mordet)

En meget gammel konspirationskyndig polsk-jødisk Ph. D. mener, at britisk, amerikansk og zionistisk imperialisme arbejder for centralbankernes agenda, der ønsker en verdensregering gennem ødelæggelse af national selvbestemmelse. Denne imperialisme udtrykker ikke engelske, amerikanske, kinesiske eller jødiske borgeres interesser, idet de selv bliver ofret, koloniseret og ødelagt. Rockefeller– og Rothschild imperiet er en del secret societies, og en del af det centrale bankkartel. På de højeste niveaeuer arbejder alle efterretningstjenester (MI-6, CIA, Mossad, KGB) for disse secret societies og transhumanistiske dagsorden, ikke for deres nationale regeringer som blot er buiksfacader.

Bill Clintons mest vigtige lærer (som han selv siger), Professor Carol Quigley, var en af de uigendrivelige whistleblowers i det 20. århundrede, som i den meget voluminøse og monumentale bog, Tragedy & Hope (nærmest det gamle testamente for ‘konspirationsteoretikere’) afslørede, at der eksisterer en transnational superelite (som han intimt samarbejde med).

Michael L. Chadwicks opsummere essensen i forordet i Tragedy & Hope:

‘Der er virkelig et “verdenssystem med finanskontrol i private hænder”, der er “i stand til at dominere det politiske system i hvert land og verdens økonomi.” [. . .] De kontrollerer nu enhver større international institution, alle større multinationale og transnationale virksomheder, både offentlige og private, enhver større national og international bankinstitution, enhver centralbank, enhver nationalstat på jorden, naturressourcerne på alle kontinenter og mennesker omkring verden gennem komplicerede sammenlåsende netværk, der ligner gigantiske edderkoppespind. [. . .] De var ansvarlige for Første Verdenskrig, Anden Verdenskrig, [. . .] De har skabt perioder med inflation og deflation for at konfiskere og konsolidere verdens rigdom. [. . .] Denne rigdom bliver nu brugt til at konstruere og vedligeholde verdensimperiet, der er i de sidste udviklingsstadier. [. . .] Hovedarkitekterne for dette nye verdensrige planlægger endnu en krig – 3. verdenskrig – for at fjerne ethvert spor af politisk, økonomisk eller religiøs frihed fra jordens overflade. De vil derefter fuldstændig kontrollere jorden og dens naturressourcer.’
Tragedy & Hope, 1966

Det kontantløse biometriske kontrolsamfund og den tekno-transhumanistiske New World Order er agendaen, med Corona som plov og påskud – med World Economic Forum som mellem-managers, og politikere som funktionærer i demokraturets butiksfacade

Et længere citat af den særdeles skarpe Iain Davis:

‘Folkevalgte politikere, og dermed de regeringer, de dannede, har altid været de yngre partnere i dette netværk. Mange kandidater til embedet er håndplukket for deres formbarhed, disposition for korruption eller loyalitet over for NWO-projektet [New World Order]. Med regeringens efterretnings- og sikkerhedsagenturer grundigt kuppet har den dybe stat – “staten i staten” eller “skyggestaten” – blomstret.

Det politiske partisystem er tilladt af NWO, fordi det sikrer, at vælgerne aldrig kan afspore NWO-projektet. I stedet er de forkælet med en malplaceret følelse af demokratisk tilsyn. Partipolitik holder også masserne beskæftiget og distraheret, så NWO kan komme videre med forretninger uhindret.

Lige siden NWO blev dannet, har den sat politiske dagsordener og derefter installeret politiske marionetter, der sælger den ønskede politik til folket – uanset hvem de stemte på. Quigley forklarede NWO’s tilgang til partibaseret repræsentativt demokrati på denne måde:

‘Argumentet om, at de to partier skulle repræsentere modsatrettede idealer og politikker, måske det ene fra højre og det andet fra venstrefløjen, er [. . .] en tåbelig idé, der kun er acceptabel for doktrinære og akademiske tænkere. I stedet burde de to partier være næsten identiske, så det amerikanske folk kan ‘smide slynglerne ud’ ved ethvert valg uden at føre til nogen dybtgående eller ekstreme ændringer i politik.’

Lederne af den nye verdensorden
De selverklærede ledere af NWO er hentet fra den såkaldte “superklasse”. Deres karakteristiske egenskaber er enorm privat rigdom, en ukvalificeret vilje til at handle hensynsløst og en urokkelig tro på deres guddommelige ret til at herske.

De “gamle penge”-dynastier af prinser, religiøse og politiske personer og familier, nogle gange omtalt som den sorte adel, har bevaret deres finansielle og monetære kontrol i næsten tusind år. De har i de seneste århundreder fået selskab af bankfamilier, industrifolk og sidst “nye penge” fra milliardærjetset efter Anden Verdenskrig.

Forestillingen om en “superklasse” blev foreslået af politolog, journalist, forretningsmand David Rothkopf. Som medlem af den Dybe Stats Council on Foreign Relations (CFR) og Carnegie Endowment for International Peace (CEIP), blandt andre tænketanke, var Rothkopf godt positioneret til personligt at blive bekendt med røverbaronerne, han hyldede i denne tale fra 2008 ( dens titel er identisk med hans bog, “Superclass: The Global Power Elite and the World They Are Making”):

‘Vi ser ikke kun på de velhavende; vi ser på magt. Så den definition, vi brugte, var mennesker, der påvirker livet for millioner på tværs af grænser med jævne mellemrum. [. . .] Det er en lillebitte brøkdel af befolkningen på planeten Jorden. [. . .] [D]en virkelig definerende karakteristika ved denne gruppe er netværkenes natur, at netværk er kraftmultiplikatoren i enhver form for magtstruktur[.]

De “mennesker, der påvirker livet for millioner på tværs af grænser med jævne mellemrum” har gået under mange navne, blandt dem “the Rhodes Crowd,” “All Souls Group,” “the Cliveden set,” “the Pilgrims.”

I dag omtaler vi dem ofte som oligarker, tankeledere eller interessenter. Den røde tråd i Rothkopfs “superklasse” er, at ingen valgte dem til magten.

Deres rigdom er sandsynligvis arvet fra deres forfædres krigsoverskud. [1] Ofte er det et produkt af nepotisme eller overskud fra nyere militære interventioner. Andre har beriget sig selv fra udnyttelsen af ​​slavearbejde eller fra manipulerede markeder, ressourcetyveri, narkotikahandel, økonomisk kriminalitet, åger osv. Faktisk beskriver “parasitklassen” dem mere præcist.’
– se link og resten af den skarpe Iain Davis’ yderst interessante ekskavering i fodnote [2]

Det er egentligt banalt logisk, at magten forsætligt har skabt en offentlig ubevidsthed om magtens sande natur, om hvem som i virkeligheden sidder på magten bag tronen. Magten har skabt en kontinuerlig analfabetisme, en bevidst skabt mentalt armod, en mangel på virkelig dannelse og historiebevidsthed.. You must never know, nothing to see, move along…

En virkelig effektiv totalitær stat ville være en, hvor den almægtige leder af politiske chefer og deres hær af ledere kontrollerer en befolkning af slaver, som ikke skal tvinges, fordi de elsker deres egen servilitet. At få dem til at elske dette er den opgave, der i nutidens totalitære stater er tildelt propagandaministerier, avisredaktører og skolelærere… Propagandaens største triumfer er blevet opnået, ikke ved at gøre noget, men ved at afstå fra at gøre. Stor er sandheden, men endnu større, set fra et praktisk synspunkt, er tavsheden om sandheden.’
– Aldous Huxley, Brave New World


Gigantiske allestedsnærværende løgne insitutereret gennem generationer er normen (empirisk sandt indenfor alle felter af viden).

Du må ikke vide, hvem som regerer over dig – et forsætligt resultat af magtens mørkemænd, som undgår lyset ved at styre fra skyggerne  (eksempler på sådanne netværk og mørkemænd er secret societies, Rockefeller, Le Cercle, Rothschilds, Bilderberg, Council on Foreign Relations, Trilateral Commision, Bohemian Grove, deres bagmænd, efterretningstjenester, etc.)

‘De, der manipulerer den usete mekanisme bag det menneskelige samfund, udgør en usynlig regering. Vi regeres, vore sind og smag bliver formet, vores ideer bliver foreslået af mænd, vi aldrig har hørt om. I næsten hver eneste handling i vores liv, det være sig indenfor politik, erhvervsliv, social adfærd eller moralsk tænkning bliver vi styret af et relativt lille antal personer, der forstår massernes sociale mønstre og mentale processer. Det er dem, som trækker i snorene, der kontrollerer det offentlige sind’
– Edward Bernays*

* Edward Bernays – Freuds nevø, officiel ophavsmand til PR, spin og propaganda – blev udnævnt til en af de 100 mest inflydelsesrige amerikanere i det 20. århundrede, påvirkede politik og massepsykologien i en uhørt grad. Han var bl.a. ansvarlig for, at kvinder begyndte at ryge cigaretter. I 1917 etablerede den amerikanske præsident Woodrow Wilson ‘Committee on Public Information’. Bernays, og andre arbejdede i kommitteens regi sammen om at påvirke den offentlige opinion henimod støtte til amerikansk deltagelse i Første Verdenskrig, som vist i BBC’s ‘Century of the Self’ af filmmageren, Adam Curtis.


Bare det faktum, at noget som Blackrock aldrig nævnes eller analyseres i Danmark, er sigende.

“De kunne få dem til at acceptere de mest åbenlyse krænkelser af virkeligheden, fordi de aldrig helt fattede omfanget af det, der blev krævet af dem, og ikke var tilstrækkeligt interesserede i offentlige begivenheder til at bemærke, hvad der skete.”
– George Orwell, 1984

‘Tyranniets suveræne mysterium er at fastholde mennesker i en tilstand af bedrag, og camouflere den frygt, hvormed de skal holdes i skak, så at de vil kæmpe for deres underdanighed, som om det var deres frelse’
– Baruch Spinoza


Idealet for The Great Reset er Huxleys Fagre Nye Verden
At Ukraine i ‘Debatten’ i TV for et par dage siden, stort set er portrætteret som komplet snehvid uskyldighed, mens Rusland er kulsort ondskab, er i sig selv ikke kun kollektivt Stockholmsyndrom, men klinisk kollektivt Borderline–syndrom (sort/hvidt verdensbillede).

‘Det som vil være af største vigtighed politisk, vil være massepsykologi. Hvad som er essentielt i massepsykologi er overtalelsens kunst…..[der] vil blive gjort store fremskridt, hvis det bliver gjort af videnskabsmænd under et videnskabeligt diktatur….., som vil producere en urystelig overbevisning om, at sne er sort. .. at overbevisningen om, at sne er hvidt, skal anses for at være en mening som er morbidt excentrisk [befolkningen skal påduttes, at hvidt er sort – sort er hvidt, krig er fred, slaveri er frihed, som Orwell advarede om, etc. – gigantisk gaslighting]…..Selvom denne videnskab vil blive studeret omhyggeligt, vil den blive rigidt begrænset til kun at omfatte den herskende klasse. Befolkningen vil ikke blive tilladt at vide, hvordan deres egne overbevisninger er blevet skabt. Når teknikken er blevet perfektioneret, vil hver eneste regering med ansvar for uddannelse være i stand til sikkert at kontrollere sine undersåtter uden hjælp fra hære eller politimænd’
– The Impact of Science on Society, 1952, Bertrand Russelli

World Economic Forum, håndlangerne for verdens mest magtfulde elite, er den store pusher for den Store Nulstilling under Corona-krisen, og har publiceret en video om deres vision for verden; lykkelig ejerløshed i 2030. De slettede den, da den affødte for stor kritik (en kopi af deres video er her.).

[De vil] få folk til at elske deres trældom og producere diktatur uden tårer, en form for smertefri koncentrationslejr for hele samfund, så at folk vil få frataget deres frihedsrettigheder, men de vil snarere nyde dette fordi de vil være distraherede fra ethvert ønske om oprør pga. propaganda og hjernevask, eller hjernevask forstærket af eller hjernevask forstærket af farmakologiske metoder. Og dette synes at være den endelige sidste revolution” [dvs. elitens revolution, da enhver folkelig tilskyndelse til oprør vil være udslettet, når folk er tilfredse under fængslende forhold, hvor ufriheden ikke erkendes som ufrihed]
– Aldous Huxleys forudsigelse om fremtiden, Tavistock, 1961

‘Det vil forventes af almindelige mænd og kvinder at være føjelige, arbejdsomme, punktlige, tankeløse, og tilfredse. Af alle disse kvaliteter vil tilfredshed blive anset for at være den vigtigste…. Når teknikken er blevet perfektioneret, vil hver eneste regering med ansvar for uddannelse være i stand til sikkert at kontrollere sine undersåtter uden hjælp fra hære eller politimænd…..[fejl]ernæring, injektioner, og påbud vil kombineres fra en meget tidlig alder, så at den karakter som autoriteterne finder ønskværdig, produceres, og enhver seriøs kritik af den herskende magt vil være psykologisk umulig. Selv hvis alle er miserable, vil de tro sig selv lykkelige, fordi regeringen fortæller dem, at de er det.’
– Bertrand Russell, verdenskendt legendarisk logiker, matematiker og filosof, skrevet for 90 år siden

Idealet er delvist realiseret i Danmark. Russell og Huxley fik ret.


TV-værter som Clement Kjersgaard paraderer i denne sammenhæng, som magtens speedsnakkende Mick Jagger-smil, magtens copy/paste (set med brillerne på i They Live, er Clement snarere Saurons Mund), en entertainment hofklovn i Hunger Games in spe – protypen på magtens TV-værter i det kommende Hunger Games DK (såsom Caesar Flickerman i Hunger Games), funktionelle analfabeter i den nye æra af Corona Kejserens Nye Klæder for at andre skal forblive analfabeter under dække af ‘ræson’.

Som Chris Hedges engang påpegede: Celebrity hoffolk, forklædt som journalister, eksperter og specialister, identificerer vore problemer og forklarer parametrene. Alle dem, der argumenterer udenfor de pålagte parametre bliver afvist som irrelevante ustabile personer eller ekstremister. Acceptable meninger har en rækkevidde fra A til B. Kulturen, under disse statslige hofmænds oplæring, bliver, som Huxley bemærker, en verden af ​​munter overensstemmende konformitet, såvel som en endeløs og endelig fatal optimisme.

‘Politisk sprog er designet til at få løgne til at lyde sandfærdige og ( masse) mord som respektabelt, og til at give indtryk af soliditet til den rene luft’
– George Orwell

Af samme grund, at magteliten kan skabe Stockholmsyndromisme , hvis nyttige idioti kan facilitere massemord ved højlys dag uden at nogle fatter det. Vacciner er frelsen, aldrig døden. MetteMor er MetteMor, aldrig MetteMord.

Ikke mindst den medicinske klasse af apparatjik-robotniks, også kaldet lægerne, som kalder dødårsagen for alt andet end den spade, som dræbte patienten.

Lægestanden: ‘Operationen lykkedes, men patienten er død af ‘Corona’ (men aldrig aldrig aldrig nogensinde af vaccinerne).

Analfabetismen er indbygget i uddannelsesskaderne. Af samme grund kender virologerne ikke oprindelsen til eget pensum, ej heller kender odontologerne historien om fluor i tandpasta, ej heller kender onkologerne oprindelsen til papegøjepensummet i onkologi, endsige kemoterapi (onkologernes uddannelsesskade blev i øvrigt stærkt udformet som profit- og sygdomsindustri af Rockefeller tænketanket), ej heller kender jøderne i Israel oprindelsen til Zionisme, etc….ad infinitum.


Massehypnose

‘En af de mest bemærkelsesværdige effekter af massedannelse på individets psykologiske funktion, er, at det gør mennesker radikalt ude af stand at tage kritisk afstand fra hvad gruppen tror på, så når først folk er fanget i denne masseformations-proces, vil de typisk være blinde overfor de absurde karakteristika af gruppen, som gruppen tror på. De mennesker, der er i massens greb kan virkelig tro på det mest absurde. Mennesker som normalt er meget intelligente og højtuddannede, hvor historiske eksempler viser, at jo højere uddannelsesniveau, jo mere modtagelige er de for masseformation. Disse mennesker, højt uddannetde, nogle gange meget intelligente, har en tendens til at være i stand til at tro på de mest absurde ting. Den anden vigtige karakteristik ved masseformationen, er, at folk bliver radikalt ubevidste, som om de ikke længere ænser, at de mister mange ting, mens de er i massedannelsens greb, som plejede at være ekstremt vigtige for dem. Så folk ser ud til at miste al bevidsthed om deres indiviiduelle interesser. Mennesker, der er i grebet af masse dannelse kan miste alt og lederne af masserne kan tage alt fra de mennesker, der er i masseformationen uden at folk bemærker det.’
Professor Mattias Desmet interviewet af James Corbett om Kollektiv Hypnose

Danmark er kendt internationalt som det frivillige Nordkorea: “Adfærdsforsker ved Roskilde Universitet forklarer med disse ord i Weekendavisen, at danskerne har været lydige under coronakrisen, og at det ikke kommer bag på adfærdsforskere.”
– ‘Det frivillige Nordkorea’, juni 2020

En dygig lnternationalt kendt dansk doktor fortalte mig, at en del læger hellere vil ofre patientens liv, end at indrømme at deres verdensbillede er ukorrekt….

Cancerpatienter overlever på trods af kemo, ikke pga. den – og hele generationer gaslightes gennem årtier uden at flertallet opdager det…fra vugge til grav. Dog vil op til 90% af kræftlæger ikke selv modtage behandling mod cancer, når de selv rammes af cancer (gør som jeg siger, ikke som jeg gør),

Som en amerikansk tænker pointerede: En sandheds indledende tumult er direkte proportional med, hvor dybt løgnen blev troet. Det var ikke at verden var rund, der ophidsede folk, men at verden ikke var flad. Når et godt pakket net af løgne er blevet solgt til masserne gennem generationer, vil sandheden virke fuldstændig absurd, og dens taler en rablende galning.

‘Når én person lider af en vrangforestilling, kaldes det sindssyge. Når mange mennesker lider af en vrangforestilling, kaldes det normalt”
— Robert M. Pirsig (omskrivning)

‘Sindssyge i individer er sjældent – men i grupper, partier, nationer og epoker, er det reglen’
– Friedrich Nietzsche 

‘Any large company composed of wholly admirable persons has the morality and intelligence of an unwieldy, stupid, and violent animal. The bigger the organization, the more unavoidable is its immorality and blind stupidity. Senatus bestia, senatores boni viri.’
– C.G. Jung

*Senatus bestia, senatores boni viri = Senatet er et bestie, senatorerne er gode mænd. Det attesterer hvad mange intellektuelle har sagt: privat kan systemernes værste lakajer være kærlige mænd, tage deres hustruer og børn med på picknick, etc…men på arbejdet, institutionelt via de funktioner og roller de har i gruppen, i Borg-kollektivtivismen, bliver individualitet opslugt og udslettet af kollektive strukturer, og umenneskelige mordere er i værste fald tilfældet uden ogen opdager. Tale om double-think, som ikke opdages.Borg-kollektivisme 1.0 > Borg-kollektivismen 2.0

‘Borg er en race af cyborgs, et produkt af en teknologi, der forbinder AI, kunstig intelligens, direkte ind i hjernen og centralnervesystemet. Umiddelbart efter fødslen modtager Borg-børn neurale implantater, som giver fysisk næring samt information fra et netværk, der forbinder alle Borg-hjerner og nervesystemer med resten af deres teknologi. Borg bliver fuldstændig afhængige af implantaterne, med hver Borg-hjerne i kontakt med hver anden Borg-hjerne til enhver tid. De deler et gruppesind – en slags organisk internet, som man får adgang til med tanker i stedet for computere.’
– ‘Star Trek and Collectivism: The Case of the Borg‘, Professor Steven Yates

Yates påpeger virkeligheden. Slemt nok som kollektivismen var indprentet i mennesker før elektrisk teknologi så dagens lys , og at magterne bag World Economic Forum’s samfundsideal åbenlyst er Huxley’s Fagre Nye Verden, er den 4. industrielle revolution blot en eufemisme for transhumanisme. Transhumanisme er ikke kun et mål i sig selv, men et kontrolredskab:

James Corbett: ‘Det handler om at føre os gennem biosikkerheds-tilstanden ind i den teknokratiske stat, hvor vi ikke kun vil blive styret gennem teknisk teknologisk overvågning i vores rum eller i vores område, men bogstaveligt talt blive implanteret [se denne meget vigtige IoB-dokumentar – og se et nyligt klip fra TV2 om chips i hjernen] i os i sundhedens navn – og indtil vi forstår… den virkelige dagsorden her, som er at kontrollere menneskeheden på det genetiske niveau, tror jeg ikke, vi vil være i stand til at forstå hvad der foregår.’
Magtelitens Multimilliardærer ønsker DETTE – ikke Penge

Exit
Livet er en opvågning som er lagdelt. En proces i konstant kognitiv dissonans* Hvert gennembrud til nye lag, bliver sammenbrud for de gamle lag. Du skræller løg i lag eller åbner Matrjosjka dukker [3]. Man er heldig hvis man gennembryder muren i det kognitivt konsonante kunstige fængsel. Kognitiv dissonans kan indtræffe en skønne dag, på en måde, så fængselsmuren og uddannelsesskaden bryder sammen, og etagen (verdensbillede) du byggede dit liv på styrter sammen. Du befinder dig pludselig i et nyt lag. Udsigten er anderledes i et andet narrativ (eller 2. narrativ), og langsomt bliver alt mere kognitivt konsonant igen ud fra nye forudsætninger. Gentagelser kan ske vedvarende successivt i livet, hvis du tillader dig selv at væe neuroplastisk: Du gennembryder muren igen, og (kælder) etagen styrter sammen. Igen. Nyt rabbit hole. Udsigten er anderledes, Igen…

How deep does the rabbit hole go….?* Kognitiv dissonans er ubehaget ved at blive konfronteret med viden som er i modstrid med det man ‘kender’ [læs: er blevet påduttet af kollektivet]. Vi kan sikre kognitiv konsonans (undgå kognitiv dissonans der kan være angstprovokerende) ved at undgå informationer, der strider mod den viden ‘vi har’ i forvejen. Kognitiv dissonans er resultatet af selve konditioneringen. Konditioneringen, autoritetstroen, trancen, betyder oftest, at ethvert modsætningforhold, som mentalt burde gennemskues som modsætning, ikke bliver gennemskuet, hvilket er double-think, og som er grunden til, at kognitiv dissonans ikke opstår eller ikke er vedvarende (fordi man falder tilbage i double-think). Double-think er det modsatte af kognitiv dissonans,————————————-

FODNOTER

[1] En anden variant end Iain Davis teori, for dem som foretrækker Rabbi Holes i stedet for Rabbit Holes:, er der denne klassiske konspirationsteori – en ‘glemt zionistisk Deep State historie:

‘Frankfurt var på det tidspunkt hovedkvarteret for jesuitten, Adam Weishaupt, grundlæggeren af ​​Illuminati, samt Rothschild brødrenes finansielle imperium. Dette er værd at gentage: Frankfurt var fødestedet for både Illuminati- og Rothschild-imperiet. Da Jacob Frank kom ind i byen, var alliancen mellem de to allerede begyndt. Weishaupt sørgede for jesuiterordenens konspiratoriske ressourcer, mens Rothschilds bidrog med pengene. Det, der manglede, var et middel til at sprede Illuminatti’s dagsorden, og som frankisterne tilføjede med deres netværk af agenter i hele den kristne og islamiske verden.Jacob Frank blev øjeblikkeligt velhavende, fordi han fik en flot sum af Rothschilds i Frankfurt. Der er ingen anden forklaring…

Jesuitternes mål var ødelæggelsen af ​​den protestantiske reformation, hvilket førte til en tilbagevenden af ​​en pave, der sad til doms over hele menneskeheden. Rothschilds mål var at kontrollere planetens rigdom. Og den frankistiske vision var ødelæggelsen af ​​jødisk etik, der skulle erstattes af en religion baseret på det stik modsatte af Guds hensigter. Da disse fraktioner blandede sig, udbrød en blodig krig mod menneskeheden, med jøderne i frontlinjen, og den er ved at nå sit højdepunkt i dette øjeblik….Rabbiner Antelman beviser, at den amerikanske præsident Woodrow Wilson blev grundigt korrumperet af frankisterne gennem deres agent Colonel House. Det var Wilson, der satte en stopper for USA’s åbne immigrationspolitik. Indtil da, trods al deres fortvivlelse, afviste de fleste østeuropæiske jøder Palæstina som en flugtvej, og flertallet valgte Amerika som deres destination. Fra nu af vil meget få nyde denne mulighed. Det skulle være Palæstina eller ingen steder.

Nu springer vi til 1933. Mindre end 1% af de tyske jøder støtter zionismen [Makow siger 3% – selvfølgelig var der bolsjevikker, men mange var ikke andet end sekulære uforbundne]. Mange forsøger at flygte fra nazismen med båd til latinske og nordamerikanske havne, men den internationale diplomatiske ordre var at nægte dem adgang og sende dem tilbage. Enhver tysk jøde, der afviste Palæstina som sit husly, ville blive sendt tilbage . I 1934 fik flertallet af de tyske jøder beskeden og henvendte sig til den eneste jødiske organisation, som var tilladt af nazisterne, Labour-zionisterne.

Til bekræftelse af sammensværgelsen mellem dem og Hitler [ læs The Transfer Agreement af Edwin Black (Zionisterne og Nazierne samarbejdede, det kan man kalde ‘opportunisme’, hvis man vil, men det er grundigt dokumenteret af den pris-vindende bestseller forfatter og jødiske forsker, Edvin Black – aftalen blev kaldt Ha’avara-aftalen eller ‘The Transfer Agreement’. NB! ‘There was no effort to deny the history documented in this book’ – Wikipedia .Ha’avara-aftalen blev indgået mellem den tyske regering og zionisterne i august 1933 og tillod zionisterne i form af Ha’avara-kompagniet at overføre formuer fra Tyskland til Palæstina alene med det formål at skabe jødisk emigration fra Tyskland. Ha’avara-kompagniet krævede af immigranterne en indbetaling på mindst 1.000 pund sterling til banken. Disse penge blev så brugt til at købe tyske eksportvarer til import til Palæstina. Hitler støttede angiveligt Ha’avara-aftalen frem til 1942, andre kilder siger 1939) De tyske jøder ville først blive .indoktrineret til bolsjevismen i arbejderzionismens lejre og derefter, med britisk godkendelse, overført til Palæstina. De fleste var der, da briterne udsendte hvidbogen, der forbød yderligere jødisk immigration. Labour-zionisterne fik de jøder, de ønskede.’
Barry Chamish (Chamish var selv jøde og zionist)

Professor Kevin Barrett: “I bogen, The Trigger, argumenterer David Icke for, at jødisk zionisme er baseret på sabbatæisk-frankisme: en millenær blanding af de respektive satanismer af den berømte falske messias Sabbatai Zevi (1626-1676) og hans senere tilhængere Jacob Frank (1726-1791). Ifølge Icke udgør tilhængerne af Zevi og Frank selve kernen i ​​zionismen og frimureriet, de oprindelige fortalere for den såkaldte jødiske tilbagevenden til Israel, og er en “dødskult”. De er hengivne til systematisk og “religiøst” at begå vederstyggeligheder, herunder pædofili og menneskeofring – sataniske praksisser, som er ekstremt nyttige til at kompromittere og kontrollere individer i magtpositioner. Jeffrey Epsteins karriere som en Mossad-tilknyttet seksuel afpresser illustrerer tesen.

Ickes hovedkilde om sabbatisk frankisme, udover den almindelige lærde Gershom Scholem, er den ortodokse jødiske rabbiner Marvin Antelman, hvis arbejde blev promoveret i mit radioprogram og andre steder af den modige israelske undersøgende journalist Barry Chamish [1] – som døde kort tid efter han begyndte at tale om Israels orkestrering af 9/11, Charlie Hebdo og andre falske flag.”
Professor Kevin Barrett, David Icke: Who Did 9/11 and Why? Part One of a Two-Part Interview, UNZ Review

I Israel ser Frankensteins Pfizer-eksperiment ud til at have den højeste frekvens af vaccineskader i verden, så det ser ud til, at de også ofrer deres egne, ikke kun ‘Goyims’

Et opsigtsvækkende postulat: Et åbent brev fra jødiske rabbinere vedrørende den nye polske lov,
af Rabbi Moshe Beck – New York, Rabbi Meir Hirsh – Jerusalem og Rabbi Alter Hachhouser – London:

‘…kendsgerninger, der er blevet bevist og offentliggjort bredt: den zionistiske bevægelses samarbejde med nazisterne, og deres hindring af redningen af ​​jøder, når det forstyrrede deres nationalistiske projekt – for ikke at nævne, at zionisterne har en lang historie med at skabe problemer for jøder i lande rundt om i verden for at få dem til at flygte til deres stat for sikkerhed( ….I virkelighedeneskalerer staten Israel ikke kun international antisemitisme, men har aldrig bragt fred eller sikkerhed til jøder. Zionisterne er dem, der skabte en jødisk-arabisk konflikt ved at skabe “et jødisk hjemland” i Palæstina. De tændte hadets ild i de arabiske lande mod jøder.. I året 1948 umiddelbart efter oprettelsen af ​​staten Israel, havde dens grundlæggere, gennem tricks og frygt-taktik, succes med at importere over en million jøder fra arabiske lande til deres nye stat. Mange af disse uheldige personer blev fængslet i lukkede lejre og bevogtet omhyggeligt 24 timer i døgnet. Deres ejendom blev taget fra dem, og de måtte ikke kontakte omverdenen. Deres børn blev tvangsført bort til sekulære zionistisk genuddannelses-lejre kation og derefter ind i deres hær.

Dette var tilfældet, selvom de var helt religiøse jøder. Mange af disse børn blev kidnappet af den zionistiske bevægelse og skandaløst solgt for profit(4). Hvis nogen vovede at protestere, blev de fængslet, befandt sig uden nogen rettigheder eller nogen kilde til levebrød, og i mange tilfælde blev de myrdet.

Gennem disse kriminelle handlinger og lignende terrortaktik kvælede staten Israel oppositionens stemme og præsenterede sig selv som repræsentant for jødedommen og verdensjødedommen. I sandhed er det indlysende, at staten Israel på ingen måde kan forme eller forme repræsentere verdens jødedom’
Et åbent brev fra jødiske rabbinere vedrørende den nye polske lov, 13. marts 2018

Så det ser ud til, at nogle jøder er mere privilegerede end andre…

Andre anomalier: Den jødiske forfatter J.G. Burg rapporterer om Chaim Weizmann i sin bog Schuld und Schicksal (Skyld og skæbne), umodsagt og ubestridt siden udgivelsen (i 1962): “Det ville genere mig lidt, hvis kolera eller bolsjevisme kom over Tyskland. For mit vedkommende kan begge plager komme over tyskerne… Jeg ville hurtigere se de tyske jøders undergang end staten Israels undergang for jøderne.”

Burg udleder heraf, at Weizmann kun ønskede at realisere sit zionistiske koncept, uden hensyntagen til de tyske jøders skæbne.”Wir verweisen nur auf die Feststellung des jüdischen Schriftstellers J.G. Burg in seinem Buch “Schuld und Schicksal” (Oldenburg 1972, S. 32): je mehr Unrecht die Juden in der Welt erleben müssen, je mehr sie verfolgt werden, desto besser stehen die Chancen der Zionisten.” (“Jo mere uret jøder i verden skal gennemgå, jo ​​mere jagede /forfulgte de er, jo bedre er chancen for zionisterne”).

Hitler var meget positivt indstillet over for samarbejde med zionisterne og de med ham. Ifølge den britiske historiker David Irving var de to største bidragydere til det nazistiske parti generaldirektørerne for to af de største Berlin-banker, begge jødiske, og en af ​​dem lederen af ​​zionismen i Tyskland. Irving afslørede denne kendsgerning i et brev skrevet af Dr. Heinrich Bruning, Tysklands kansler før Hitler, til Winston Churchill i 1949, mens han researchede til sin bog “Churchill’s War: “Jeg ønskede ikke og ønsker heller ikke i dag, af forståelige grunde, at afsløre, at fra oktober 1928 var de to største regelmæssige bidragydere til det nazistiske parti generaldirektørerne for to af de største Berlin-banker, begge af jødisk tro, og en af ​​dem lederen af ​​zionismen i Tyskland.”

‘I 1925 udkom bogen “Mein Kampf” af Adolf Hitler. På hele dens syv hundrede plus sider er jøder fordømt engros.. Han skriver, som om den gennemsnitlige jødiske borger havde opfundet Zions protokoller og verdensrevolutionen. Dette er idiotisk, fordi det ikke handler om det jødiske folk, snarere om meget specifikke jøder. Specifikt handler det om dem i de hemmelige selskaber, der havde til hensigt at forme verden..Hvor er deres navne? Den formodede største jødehader gennem alle tider har intet at sige om Adolphe Cremieux, Theodor Herzl, Parvus-Helphant, Leo Trotzky, Kaganovich, Warburgs, Rothschilds, Trebitsch-Lincoln, Bernhard Baruch, Mandell House og Walter Rathenau, bare for at nævne nogle få. Det er fuldstændig latterligt. Disse navne var simpelthen kendt af ham, fordi de allerede var blevet nævnt af Ford i hans bog “Den internationale jøde” og var velkendt af alle interesserede i politik [. Han vækker åbenlyst had mod frimureriet, som formodes at tjene jøderne, men alligevel møder han i hemmelighed udenlandske højgradsfrimurere for at forberede sig på magtovertagelsen. Navnet på B’nai B’rith Lodge, selve frimureriets centrum, er helt udeladt i hans bog.
– Dieter Ruggeberg

(I Tyskland blev Fords artikler fra The Dearborn Independent udgivet i fire bind, kumulativt med titlen ‘The International Jew, the World’s Foremost Problem’ udgivet af Theodor Fritsch, medlem af Rigsdagen. I et brev skrevet i 1924 beskrev Heinrich Himmler, Henry Ford som “en af vores mest værdifulde, vigtige og vittige kæmpere”. Ford er den eneste amerikaner, der nævnes positivt i Mein Kampf, selvom han kun nævnes én gang: Adolf Hitler skrev: “kun en enkelt stor mand, Ford [til jødernes raseri], opretholder stadig fuld uafhængighed …[fra ] producenternes kontrollerende herrer i en nation på hundrede og tyve millioner”. Hitler sagde, at han betragtede Ford som sin “inspiration”, der forklarede hans grund til at holde Fords portræt i naurlig størrelse ved siden af sit skrivebord. Ford fik Jernkorset af Hitler.

Den nazistiske ledelse tog ingen juridiske skridt mod B’nai B’rith i 1933, som fik lov til at fortsætte sine undergravende aktiviteter. B’nai B’rith havde 12.000 medlemmer i 80 loger i Tyskland, heraf tre i Berlin. Hitler lukkede alle frimurerloger i Tyskland fra 1933. B’nai B’rith var den eneste jødiske organisation, som Hitler gav lov til at forblive aktiv og åben under det nazistiske regime efter 1933. (Viktor Ostretsov, “Frimasonry, Culture, and Russian History”, Moskva, 1999), selvom propaganda hævder, at det blev opløst i Tyskland i 1937 (Lexikon des Judentums”). Men Hitler lukkede faktisk først i 1939 B’nai B’riths operationer i Tyskland. Det var først, da krigen var begyndt, i november 1939, at B’nai B’ rith fik deres dokumenter konfiskeret. Den jødiske VOBB loge fik sit bibliotek konfiskeret i april 1938.


[2] Iain Davis: ‘Den nye verdensorden i dag
Det er ikke klart, om ‘Society of the Elect’ eller “Association of Helpers”stadig eksisterer. Hvad der kan siges er, at det nuværende globale ledelsesnetværk er en opdelt, autoritær struktur. Alt, der først blev foreslået af Rhodos’ oprindelige pilgrimme, forbliver på sporet og ser ud til at være næsten færdigt.

På det seneste har NWO været igennem flere gentagelser og er blevet ompakket og remarketed i forskellige former. COVID-19 pseudopandemien har set World Economic Forums Great Reset komme til offentlig opmærksomhed. Dette er simpelthen et nyt brand for NWO, da WEF gør et bud på at være den centrale søjle i Global Public-Private-Partnership  (G3P). G3P repræsenterer NWO’s nuværende ledelsesstruktur.

Det foreslåede operativsystem for NWOs globale styring er teknokrati. Der er en række nøgleelementer, som, når de er installeret, vil afslutte de sidste rester af menneskelig frihed og placere verdens befolkning under teknokraternes totalitære kontrol. Til gengæld vil teknokraterne tjene parasitklassens interesser, ikke menneskehedens interesser.

Demokratiet vil kun fortsætte i selve navnet og berolige masserne i et stykke tid i form af et kommunitært “civilsamfund”. Regeringen, der arbejder i partnerskab med private virksomheder, vil tilskynde civilsamfundsgrupper til at “debattere” politikker. Hver enkelt af disse politikker vil blive forudvalgt af den teknokratiske stat (kaldet en “technate”). Det tilsyneladende politiske valg vil forblive en illusion.

Den globale økonomi er i øjeblikket ved at blive transformeret, efterhånden som nye markeder skabes. Som skitseret i FN’s Agenda 21-dokument fra 1992 (afsnit 8.41), [se om Agenda 21 på dansk her] er “grundlaget for handling” allerede etableret. Et globalt regnskabssystem for alle virksomheder vil bruge interessent-kapitalisme-metrik(stakeholder capitalism metrics) til at vurdere aktiver og sikre “integration af bæredygtighed i økonomisk ledelse.”

Klassificeringsmekanismerne, såsom miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige vurderinger (ESG’er), vil muliggøre centraliseret global økonomisk planlægning. Disse vurderinger vil afgøre, hvilke ventures der modtager eller ikke modtager investeringer. Foretrukne virksomhedspartnere inden for G3P vil klare sig meget godt, så længe de fremmer G3P-mål. De, der ikke gør det, går uden tvivl konkurs .

Ratingsystemet giver en “bedre måling af miljøets afgørende rolle som en kilde til naturkapital.” Natural Asset Companies vil omdanne skove til “CO2-tjenester” og naturlige vandkilder til “menneskelige bosættelsesressourcer” eller sådan noget.

Ved at hævde, at de ejer naturen, vil G3P skabe nye markeder til en værdi af en forventet $4 kvadrillion [billiard 1015]. Samtidig vil G3P fjerne olie som basisvare af værdi og erstatte den med naturen (naturlige aktiver). Denne transformation kaldes “bæredygtig udvikling”. Det har intet at gøre med miljø eller bekæmpelse af “klimaændringer” eller for den sags skyld den oprindelige definition af bæredygtig.

Club of Rome: Climate Emergency
Forestillingen om at forene hele menneskeheden for at arbejde sammen for at løse “klimakrisen” er et udspil for at lette global styring. Den blev fremstillet i slutningen af ​​1980’erne og begyndelsen af ​​1990’erne af de samme globalistiske tænketanke, som satte verdens politiske dagsordener.

The Club of Rome, tænketanken, der i høj grad påvirkede den begyndende WEF, tog æren for at forestille sig den perfekte globale krise. I deres 1991-udgivelse The First Global Revolution, på side 75 under overskriften “menneskehedens fælles fjende er mennesket”, skrev Romklubben:

‘I vores søgen efter en fælles fjende, som vi kan forene os imod, kom vi på ideen om, at forurening, truslen om global opvarmning, vandmangel, hungersnød og lignende, ville passe som betegnelse. [. . .] Alle disse farer er forårsaget af menneskelig indgriben i naturlige processer, og det er kun gennem ændrede holdninger og adfærd, at de kan overvindes. Den virkelige fjende er da menneskeheden selv.’

Denne udtalelse udtrykker to af parasitklassens kerneoverbevisninger. Den ene er den formodede legitimitet af deres krav om at herske, hvilket gør dem i stand til at forestille sig, at de har ret til at “udnævne” en global fjende. Den anden er deres fælles forpligtelse til befolkningskontrol. De driver os omkring som kvæg, alt imens de beslutter sig for, hvordan vi ændrer vores holdninger og adfærd, så de passer til deres mål.

Det Internationale Monetære og Finansielle System (IMFS) har også gennemgået en transformation. Med introduktionen af ​​Central Bank Digital Currency (CBDC), IMFS, vil den blive revolutioneret. CBDC-valuta vil blive udstedt af centralbanker som deres ansvar, og de vil være eneansvarlige for dette ansvar. Med andre ord vil CBDC altid tilhøre centralbankerne.

Fordi CBDC er elektroniske penge, er det derfor programmerbare penge. Dette betyder, at centralbankerne vil have fuldstændig kontrol over hver enhed af CBDC-valuta. Uanset om det er i din tegnebog eller ej, er det centralbankernes penge, og de vil tillade eller afvise enhver transaktion, du foretager med dem.

For eksempel er de beslutninger, du i øjeblikket træffer om, hvor du rejser, allerede blevet begrænset af den globale politiske reaktion på en falsk pandemi. Hvis CBDC bliver fuldt vedtaget, vil du ikke længere have noget frit valg for rejsedestinationer, punktum!

CBDC vil gøre det muligt for hver centralbanks AI-algoritme at bestemme, hvor dens kunder (os) kan gå hen – og hvornår. Hvis CBDC bliver den eneste form for valuta, der er tilgængelig for os, så vil ingen af ​​os, uanset hvor mange penge vi tror, ​​vi har, have nogen økonomisk frihed.

For at teknokratiet kan fungere, skal enhver borger konstant overvåges og kontrolleres af staten (technate). Den teknologi, der er i stand til at gøre dette, bliver allerede distribueret globalt som en del af den såkaldte fjerde industrielle revolution (4ID).[se dansk artikel her]

Internet of Things (IoT) vil genkende enhvert device (smartphone, PC, Tabs, etc.) vi bruger, og vil rapportere denne brug tilbage til vores technates datacentre. Internet of Bodies  (IoB) vil forbedre teknikerens evne til at overvåge os i realtid. Kombineret med Digital ID [i Danmark MitID som prototype], som enhver nation haster med at få implementeret, vil overvågningen og kontrollen af ​​hver enkelt “global borger” blive styret centralt på det globale styringsniveau.

Den Nye Verdensorden, under den nuværende ledelsesstruktur i det Globale Public-Private Partnership, er ved at være færdigkonstrueret. Det er i sandhed et globalt styringssystem (Global Governance) Der er ingen ledende regeringer nogen steder på Jorden, der er imod det. Alle ræser videre for at adoptere det med lige stor entusiasme.

Vejen frem for NWO
Med Ruslands seneste militæroperation i Ukraine er det blevet antydet af nogle, at de russiske og kinesiske regeringer ikke er parate til at acceptere indførelsen af ​​NWO. Vi kan kun lade os lede af deres store politiske erklæringer og deres handlinger. Hvis disse er noget at gå efter, er begge regeringer fuldt med på NWO-dagsordenen.

Vi ved, at Rusland og Kina er absolut forpligtet til bæredygtig udvikling, Digital ID, 4ID, COVID-biosikkerhed og vaccinepas. Rusland er foran de fleste af de vestlige nationer med hensyn til CBDC, og Kina har overgået Rusland, idet de allerede er begyndt at bruge CBDC i betydeligt omfang.

Den 4. februar udsendte præsidenterne Vladimir Putin og Xi Jinping en fælles erklæring om det fremtidige forhold mellem Rusland og Kina. Den lød til dels:

‘I dag gennemgår verden store forandringer, og menneskeheden går ind i en ny æra med hurtig udvikling og dybtgående transformation. [. . .] af den globale styringsarkitektur og verdensorden. [. . .] Den igangværende pandemi af den nye coronavirusinfektion udgør en alvorlig udfordring for opfyldelsen af ​​FN’s 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling. [. . .] For at fremskynde implementeringen af ​​FN’s 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling opfordrer parterne det internationale samfund til at tage praktiske skridt på nøgleområder for samarbejde såsom fattigdomsbekæmpelse, fødevaresikkerhed, vacciner og epidemikontrol, finansiering til udvikling, klimaændringer, bæredygtig udvikling, herunder grøn udvikling, industrialisering, digital økonomi og infrastrukturforbindelser. [. . .] [Vi] vil yderligere øge samarbejdet om udvikling og fremstilling af vacciner. [. . .] Rusland og Kina har til hensigt at fremme interaktion inden for folkesundhed, digital økonomi, videnskab, innovation og teknologi, herunder kunstig intelligens-teknologier [. . .] Der vil blive lagt særlig vægt på kampen mod den nye coronavirus-infektionspandemi og økonomisk opsving, digitalisering af en bred vifte af forskellige livssfærer.’

Der er ingen beviser, der tyder på, at hverken Rusland eller Kina ønsker at afspore målene for WEF’s Great Reset. Tværtimod peger beviserne mod Rusland og Kina som de måske mest entusiastiske og aggressive fortalere for NWO-dagsordenen. Kina er verdens første technate,, og Rusland er en vigtig WEF-partner, især inden for cybersikkerhed.

Der er blevet gjort meget ud af WEF’s beslutning om at tage afstand fra Rusland og landets sanktionerede personer. Især er dette en “midlertidig” fastfrysning. Det lugter mere af politisk hensigtsmæssighed og PR, end det gør af nogen ægte, langsigtet afbrydelse af bånd [som i 2014]

Der er intet aspekt af NWO’s G3P-styrede dagsorden, som hverken Rusland eller Kina står imod. Deres fælles erklæring lyder som en Great Reset-tjekliste.

Måske er dette alt sammen et snedigt bedrag – del af et “hemmeligt plot” af Rusland og Kina for at bekæmpe NWO hånd i hånd. Det ligner dog langt mere en pagt mellem to stormagter, der i fællesskab byder ind på politisk ledelse af NWO.

Der er ingen tvivl om, at NWO blev udtænkt som et projekt af vestligt baserede oligarker. I tiden efter Anden Verdenskrig blotter den sine tænder på den geopolitiske scene og kalder sig den “internationale regelbaserede orden.” Denne unipolære orden, centreret omkring G7-gruppen af ​​nationer, med den amerikansk-ledede NATO-alliance, der sørger for musklerne, har været dominerende inden for Global Public-Private Partnership (G3P).’
– udrag fra artiklen ‘Is It Joe Biden’s New World Order?’ af Iain Davis, 26. marts 2022


[3] Processen er en smule analog til Robert Kegans epistemologi: Det kollektivistiske lemmingevæsen, den såkaldt tredje bevidsthedorden, som altid gør hvad det bliver fortalt, udgør ca. 70-80 procent af menneskeheden pt, – denne copy-cat identitet oplever ikke sin identitet adskilt fra gruppen (alle undersøgelser viser dette: (Asch.eksperimentet, Stanley Milgram-eksperimentet, Kegan, etc.),, men når det transcenderer den gamle bevidsthed, oplever det det foregående trin, som noget det kan se på udefra. Ved hvert trin bliver subjektet i det foregående trin, objekt i det efterfølgende trin. Du er ikke længere dine følelser og tanker kun f.eks., du kan se dem udedra. Hvert trins subjekt, bliver næste trins objekt. NB! Ikke det samme som lagdelt ‘vandret opvågning’, da Kegans model beskriver en lagdelt ‘lodret opvågning’ (se fonote [2] om lodret VS vandret opvågning) Anyway…