Magtelitens Multimilliardærer ønsker DETTE – ikke Penge

by ildsporHvad ønsker en magtelite som har billioner udover at bruge penge?

Tag ikke fejl – Jemes Corbett er en af de mest drevne, vidende og dygtige analytikere på planeten. Han bliver interviewet af topadvokat Reiner Fuellmich (som har vundet over Deustche Bank og Enron i gigantiske sager). Begge har i manisk kronisk overarbejde gennemtrævlet magtelitens modus opeandi, og interviewet talløse whistleblowers, analytikere, notabiliteter og insidere.

Interviewet er fra 2021 men er stadig LYSÅR forud for de fleste, og er af stor værdi. At magterne som ikke burde være, har løsnet restriktioner er kun et kort pusterum – og som Bill Gates siger, vil det næste moment blive meget værre end sidste Corona-foranstaltninger. Det vil ikke blive let, og ser meget mørkt ud, idet folk er i hypnose, men systemerne vil på sigt kollapse.

Følgende er en delvis oversættelse og transskribering fra video (med nogle få indskudte kommentarer): Interview 1647 – James Corbett Presents to the Corona Investigative Committee, 7 juni 2021

VIVIANNE FISCHER Hej alle sammen. Vi er her sammen med Corona-undersøgelseskomitéen, og er glade og beærede over at tale med James Corbett. Dejligt at se dig. Jeg har fulgt dit arbejde i meget lang tid, og det er dejligt at tale med dig i dag om, hvad der sker i den aktuelle situation – så vi vil gerne høre, hvad du synes, hvor vi står på nuværende tidspunkt med hele Corona-fortællingen, hvad tror du, der foregår.

JAMES CORBETT: Jeg tror, ​​det er usædvanligt vigtigt at placere Corona-fortællingen i en bredere kontekst af ikke kun de politiske eller økonomiske eller sociale eller teknologiske tendenser, som den er indlejret i, men alle disse, som danner strukturen i en ny vision af verden, der selvfølgelig går under forskellige mærkenavne som The Great Reset, men jeg tror, ​​det er vigtigt at placere denne information i kontekts for virkelig at forstå, at det ikke er det, vi har at gøre med.

Grundlæggende handler dette ikke om en bestemt virus .Det handler om en igangværende koordineret indsats for i sidste ende at transformere alle aspekter af det menneskelige samfund, men i sidste ende menneskeheden selv, hvilket lyder overvældende, men det er virkelig dér denne fortælling i sidste ende tenderer mod. Vi taler ikke kun om implementeringen af ​​en Biosikkerhedsstat, mere præcist beskrevet som en biofascistisk stat. Vi taler om det ultimative, som det er blevet sagt mange gange, og som jeg netop har dækket i mit arbejde for nylig i et Policy Horizons Canada-dokument kaldet ‘Exploring BioDigital Convergence’

Vi ser på den potentielle konvergens af biologiske og digitale teknologier, en ny form for livsform, der ikke er helt menneskelig – og det er Canadas regerings officielle fremtids-tænketank, der siger dette, ikke James Corbett – og jeg tror vi virkelig skal forstå, at det, vi ser nu, virkeligt er en tid som sætter en præcedens for at lægge infrastrukturen ind for at tillade denne store nulstillingsdagsorden at fortsætte.

REINER FUELMICH: Som jeg nævnte for dig, så jeg lige din film, ‘How Big Oil Conquered the World‘, og det er slående, at det er de samme mennesker [bl.a. Rockefellers] fra hundrede år siden, som stadig spiller det samme spil idag.

Hvad driver dem? Jeg mener, de har penge nok. Hvad driver dem? Det kan ikke være penge. De bruger penge. Det er indlysende, at de bestikker mange mennesker, men hvad er det, der holder dem i gang, og hvorfor gør de det?

JAMES CORBETT: Du er helt på det rette spor i at tage fat på den kontinuitet i dagsordenen – og den mest åbenlyse parallel mellem, hvad jeg dokumenterede med det 19. århundrede med fremkomsten af ​​oliemonopolerne og vores nuværende situation i dag er f.eks. Rockefeller familien, som selvfølgelig stadig er navnet bag Rockefeller Foundation, og dets forskellige arbejde, herunder Operation Lockstep og andre ting, som jeg er sikker på, at udvalget har talt om tidligere.

Så der er bogstavelig talt de samme familienavne, der svæver rundt i dette rum, men også – som jeg påpegede i mit arbejde med Bill Gates, ‘Who is Bill Gates’, Bill Gates-dokumentaren – og det er Gates-familien, der virkelig specifikt og bevidst har modelleret deres filantropiske idé på Rockefeller-familien, og konverterede en enorm formue til en magtfuld filantropisk institution, der så kan stå i spidsen for en bestemt dagsorden – og det er interessant, at der er en kontinuitet i dagsordenen, og jeg tror det burde være indlysende for folk, der har set How and Why Big Oil Conquered The World, måske specifikt Why Big Oil Conquered The World, for i den anden del af min Big Oil-dokumentar, gennemgik jeg specifikt, hvad jeg tror er de 3 dele, der forbinder denne dagsorden idag tilbage til, hvad der foregik i det tidlige 20. århundrede, – hvilket er, at på det tidspunkt tror jeg, at den underliggende ideologi og motivet for det, der blev gjort, var centreret omkring den eugeniske ideologi, pseudovidenskaben, at der er mennesker, der i kraft af deres gener er bedre i stand til at herske over andre, og fortjener at forplante sig ind i fremtiden. Og det tog sin mest basale form i de ufrivillige sterilisationslove og andre ting, som vi ikke kun så i USA. men så blive modelleret specifikt i Tyskland og andre sådanne steder rundt om i verden, selv i Japan. Så det var åbenbart motivationen bag mange mennesker som f.eks. Rockefellers. stærke tilhængere af eugenik og eugenikforskning, men det navn, eugenik, blev tydeligvis plettet af anden verdenskrig og de nazistiske grusomheder.
Så ideologien måtte gå under jorden, og det er ikke noget spekulativt om det amerikanske eugeniksamfund – og lederen af ​​det på det tidspunkt i 1950’erne, hvis navn jeg kke lige kan huske, men bogstaveligt taltte om behov for at skabe kryptoeugeniske filosofier, som skulle fortsætte eugenikkens arbejde, men under andre navne – og så er det, at du kan se, at det amerikanske eugeniske samfund bogstaveligt talt forvandlede sig til Population Council idag. som på samme måde blev finansieret af Rockefeller-familien og som koncentrerede sig om problemet med den voksende befolkning – som du måske bemærker er nøjagtig det samme problem som identificeret af eugenikerne; ‘Vi har for mange af disse ubrugelige. ædere derude, som overbefolker jorden, dem skal vi af med.’

De fik det til at lyde som noget godt. det er for naturens skyld, at vi er nødt til at skille os af med en stor del af den menneskelige art, og jeg tror, ​​at anden fase af den eugeniske ideologi blev lanceret i sidste halvdel af det 20. århundrede og indhyllet i miljøspørgsmål som befolkningskontrol, men selvfølgelig også , CO2-eugenikbevægelsen. som sigter mod -CO2-rationering og andre sådanne ting, som igen eksplicit portrætterer menneskeheden, som en kræftsygdom på planeten, der skal behandles og tages hånd om.

[denne idé om mennesket som cancer, har sneget sig ind i mange godhjertede menneskers sind, især universitetet, økologer, miljøstudier, hos naturelskere, osv., da de uforvarende har internaliseret forestillingen gennem universiteter, tænketanke osv. – mærkeligt nok er klimabevægelsen finansieret af de samme olieselskaber og enheder, som klimabevægelsen afskyr. Professor Michel Chussodovsky og millioner af mennesker verden over konkluderer: Der er et åbenlyst modstridende forhold: Mens “Big Oil” er målet for aktivisme med global opvarmning, finansierer “Big Oil” gennem Rockefeller Family og Rockefeller Brothers Trusts generøst den verdensomspændende klimaprotestbevægelse. Spørg dig selv hvorfor!?‘]

Og så er det faktisk nu det er lanceret. Det forekommer meget indlysende, at det, der ville lancere os ind i den tredje fase af den eugeniske/krypto-eugeniske ideologi, nemlig Biosecurity-eventet, ville kaste os ind i teknokratisk kontrol af den menneskelige art, hvilket jeg tror er højdepunktet af ​​denne eugeniske pseudovidenskab. Nu er de mennesker, der vil være i stand til at herske over dig, ikke bare genetisk overlegne i forhold til dig, men vil i en meget nær fremtid have de forskellige genetiske og teknologiske opgraderinger for at demonstrere deres overlegenhed i forhold til resten af ​​det menneskelige kvæg, som på det tidspunkt kan få lov til at overleve som en slags klient og nyttedyr, en underart af menneskeheden.

Og igen, dette lyder surrealistisk for folk, der ikke læser og forstår udsagn fra mange, mange forskere og mange. mange mennesker, der aktivt arbejder på at få denne fase af eugenik-ideen til at blive til virkelighed. Ikke kun ved at udforske bio-digital konvergens og andre sådanne dokumenter,. En mainstream nyhedsartikel i 2006 faldt mig for brystet på grund af, hvor besynderlig den fremstod ved første øjekast – der var en BBC News-artikel fra 2006 om, hvad der kunne ske med den menneskelige art om 100.000 år, der talte om, hvordan Homo Sapiens vil dele sig i to, og vil have denne kæmpe tårnhøje krigerklasse af utrolige mennesker, og vi vil have et goblin-lignende væsen, der vil være underklassen, der vil tjene denne overklasse.

Det er det bogstavelige Eloi og Morlock H. G. Wells science fiction-niveasu, men bliver portrætteret af BBC News som endepunktet på denne dagsorden. og jeg tror, ​​at det er den meget, meget store. overordnede billedoversigt over, hvad denne krise handler om.

Det handler om at føre os gennem biosikkerheds-tilstanden ind i den teknokratiske stat, hvor vi ikke kun vil blive styret gennem teknisk teknologisk overvågning i vores rum eller i vores område, men bogstaveligt talt blive implanteret [se denne meget vigtige IoB-dokumentar – og se et nyligt klip fra TV2 om chips i hjernen] i os i sundhedens navn – og selvfølgelig. indtil vi forstår, at dette er langt hinsides ethvert profitmotiv for ethvert individuelt kæmpefirma, indtil vi forstår den virkelige dagsorden her, som er at kontrollere menneskeheden på det genetiske niveau, tror jeg ikke, vi vil være i stand til at forstå hvad der foregår.

REINER FUELMICH: Og det er sindssyge.

VIVIANNE FISCHER : Men er det, at transhumanisme grundlæggende ikke er et middel til et mål, men det er ligesom slutmålet? Hvor mange mennesker tror du, vil drage fordel af dette, fordi folk ikke er virkelig klar over, hvad der foregår, i hvert fald de fleste af dem, – men der må være en del mennesker, der har en fornemmelse af, at det her går i en eller anden retning. Jeg får lidt følelsen af, at de ved det eller har følelsen af, at de skal spille med for at være en del af dette nye kommende samfund – måske er det i virkeligheden ikke kun frygt, der får folk til at spille med. men måske er det tanken om, at de kan være en del af det nye samfund, at det er godt for dem, men hvor mange mennesker tror du, der vil være superstjernerne i dette nye samfund, og hvor mange vil være dværge, som alfas og omegaerne?

JAMES CORBETT: Det er et meget godt spørgsmål, og jeg kan se, at du går tilbage til terminologien hos Aldous Hixley fra Fagre Nye Verden. alfaerne og betaerne , som eksplicit er en teknokratisk tilstand, som Huxley skrev om, og meget af det ser faktisk ud til at ske. .

Det er min fornemmelse , at meget, meget, meget få af dem er bevidste om og arbejder hen imod de eugeniske mål, den ultimative eugeniske dagsorden eller endda en krypto-eugenikdagsorden. Jeg forestiller mig, at de fleste mennesker i management klassen i sidste ende skubber dette igang og får det til at ske, men selv primært er motiveret af a) profitmotiver og b) følelsen af ​​at være en del af den lederklasse, som de jsikkert er overbevist om vil være dem, der modtager opgraderingerner, ,og vil være i stand til at gå videre ind i fremtidens Fagre Nye Verden.

Jeg tror, ​​at meget af denne teknologi, der bliver talt om er charlataneri på et eller andet niveau, og det vil ikke fungere som det bliver annonceret i den slags sci-fi utopi/dystopi, afhængigt af hvilken måde du ser det på i dokumentrer såsom biodigital konvergens. Når det er sagt, tror jeg, de stadig vil forsøge at gå videre med det, og det vil være på samme måde, som begivenhederne 11. September 2001, der gav anledning til det terrorindustrielle kompleks. som Colin Powell selv observerede flere år efter. Nu kigger vi på det industrielle kompleks Biosecurity, der kommer [som følge af Corona]. så der er milliarder på milliarder på milliarder af dollars, der bliver kanaliseret ind i dette nu – og billioner i fremtiden, der vil blive kanaliseret ind i disse forskellige teknologier. så det er ingen overraskelse, at mange mennesker vil gå med på dette. Hvor mange mennesker vil faktisk få rigtige opgraderinger og virkelig i sidste ende; hvad vil de gøre med dette og hvad er endemålet, er dette kun et middel til et mål eller er det målet i sig selv?

Igen, jeg tror, ​​at det nok afhænger af, hvilke lag af management klassen, du kigger på. Jeg er sikker på, at mange af den slags tech-fan-drenge bliver sluppet med ind i dette pga. løftet om denne transhumanistiske opdeling af fremtiden og uploader deres bevidsthed til compute-nnetværk, så de kan leve for evigt, etc. – verdens Ray Kurzweils og andre lignende type mennesker, som vi kan lide at håne, men som i det mindste er i en utrolig fremtrædende position. Jeg tror, ​​han stadig er der hos Google i deres ‘Skunk-work’s, hvor de udvikler fremtidige teknologier. Folk som dem tror oprigtigt på denne vision [og sætter billioner ind på det, idet det er magtelitens mål nr. 1 og har været det i mange år]

Jeg er sikker på, at dette simpelthen bliver brugt som guleroden for at få management klassen til at gøre den slags. Jeg tror, ​​at endemålet med dette i sidste ende er at sikre, at menneskeheden er kontrolleret, og jeg tror ikke, at løftet om at uploade vores bevidsthed til computere og alle den slags ting nødvendigvis er vigtigt for de mennesker, der blot er interesseret i kontrol over menneskeheden. De vil bare sikre sig, at den del af det fungerer som planlagt, så der er konstant overvågning og øjeblikkelig straf tilgængeligt for alle, der går uden for systemet.

REINER FUELMICH: Det forekommer mig, at det er første gang, at alt dette kommer ud i det åbne, og at nogle af os i det mindste har en chance for at forstå, hvad der foregår.

Det, vi har gjort i vores Coronaudvalg, er, at vi har set på Coronakrisen. Det var sådan, vi startede, og så blev horisonten og det store billede pludselig større, og nu er vi her.

Vi begyndte kun at stille tre spørgsmål vedrørende Coronakrisen.
1) Hvor farlig er virussen? Vi ved, at det ikke er farligere end almindelig influenza.
2) Hvor meget skade forårsager alle disse anti-corona-foranstaltninger og lockdowns, både sundhedsmæssigt og hvad angår økonomien? – og hvad angår økonomien, siger nogle mennesker, at det er som 3. verdenskrig. måske værre.
Det tredje spørgsmål, og det er det, vi fokuserer på, fordi vi er en del af det, vi gør, er ved domstolene i domstolene. 3) hvordan virker dette, hvor pålidelig er denne Drosten-PCR-test? Og selvfølgelig er den slet ikke pålidelig, fordi PCR-tests ikke kan fortælle dig noget om infektioner, men så indser vi ved at snakke med nogle…
..for vi kunne ikke forstå, hvorfor der er så mange mennesker derude, sikkert 80 procent af befolkningen, ikke lader til at forstå noget – og vi talte med en række psykologer, og en af dem forklarede os, at for at et demokrati kan fungere, har man brug for en moralsk kompetence. Moralsk kompetence kræver evnen til at stille spørgsmål i stedet for at følge ordrer blindt, og det kræver evnen til at indgå i diskussioner med andres meninger i stedet for at dræbe den anden person [hvilket mennesker under totalitarisme ende med uden at vide det] men nu ser det ud som om nogle af de ting, de har planlagt at gøre ikke fungerer rigtigt, at de laver fejl. For eksempel; alle bivirkningerne ved de såkaldte vacciner – er du enig i at der noget, som er kørt af sporet, som giver os chancen for at træde til og måske stoppe det her?

JAMES CORBETT: Hvis jeg prøver at være så objektiv som mulig, og ser på det her ift. hvad du kunne fremlægge for en domstol, vil jeg sige, at vi ikke har informationen til at sige om vaccine-dagsordenen er præget af fejltagelser, fordi vi ikke nødvendigvis på dette tidspunkt endeligt ved, hvad endemålet med det, der foregår lige nu er, og der er muligheder, der igen er så langt ud over, hvad jeg tror, ​​de fleste tænker på dette tidspunkt, at det er umuligt overhovedet at sige, hvad der kunne være endemålet med det, der sker lige nu [Corbett ved, at målene bl.a. er et kontantløst transhumanistisk teknokratisk kontrolsamfund, men her taler han om vaccinernes dybere formål i denne kontekst].

Der er klart og påviseligt et gigantisk skub for at injicere næsten alle på planeten eller så mange mennesker som muligt med en eksperimentel medicinsk intervention og type genterapi, som aldrig er blevet prøvet eller afprøvet på denne skala før i den menneskelige befolkning . Der må være det spørgsmål – hvorfor – især på grund af det påviselige bevis, som jeg ved, at du har afsløret, at vi ikke lever i den værste pandemi i menneskehedens historie, og at dette ikke er en truende begivenhed.

Hvorfor presses det så hårdt på? Og der er mange mulige svar på det, hvoraf det ene igen er det nemmeste at falde tilbage på, nemlig profitmotivet, men dette her går langt ud over det, i betragtning af de typer teknologier, som vi allerede ved er undervejs, at de injektioner, der bliver givet lige nu, kan være en forløber for noget i fremtiden, og som kan antage mange forskellige former.

Som et eksempel vil jeg fremlægge artikel fra Harvard-magasinet fra 2011, der taler om transistorer i virusstørrelse, og dette var noget forskning, der foregik i noget, der kaldes flydende computing, hvor man taler om at udtænke en biologisk grænseflade, hvor en enhed i nanoskala faktisk kan kommunikere med en levende organisme – og de taler om 3-dimensionelle objekter, der kan bruges som transistorer og indsættes direkte i celler, fordi de bogstaveligt er i virusstørrelse, og kan kompensere celler på lignende måde.

Det lyder alt sammen interessant på en teoretisk måde, indtil du indser, at den person, der var involveret i den forskning, var Charles Lieber på Harvard, som naturligvis blev arresteret tilbage i begyndelsen af ​​2020 for at videregive information til kineserne og være involveret i forskellige programmer, som han ikke skulle være med i [se lang fodnote [1]

Så det er et eksempel på, at der kan være noget, da der i det mindste er denne præcedens til at injicere alle med eksperimentelle medicinske indgreb, måske sætte noget op for fremtiden, – og hvis præcedensen er skabt, uanset hvad der er i denne bestemte indsprøjtning, og om det er skadeligt eller ufarligt eller noget midt imlemm, så kunne de i fremtiden selvfølgelig igen bruge den slags kunstigt oppumpede krise, og igen få alle til at modtage medicinsk ntervention, der på et tidspunkt kunne have disse nanoskala transistorer eller hvilken som helst anden type teknologi indlejret i dem, som vil starte processen med denne biologiske overførsel, biodigital transformation af den menneskelige art – med eller uden vores viden.

Igen, dette kommer ind på meget konspiratoriske områder, men det er den slags muligheder, der foregår med vaccinations-dagsordenen lige nu, og som er så langt væk fra den almindelige samtale ved bordet, at jeg ikke tror, ​​folk overhovedet kan fatte det.

VIVIANNE FISCHER: Det ser ud til at være en virkelig, absolut besættelse – den måde, de prøver at tvinge folk til at tage injektioner. Jeg mener, det ser ud til, at dette er en absolut del af dagsordenen, for der lader ikke til at være nogen vej ud. Det er virkelig utroligt. Jeg mener, jeg tænkte, at disse bivirkninger også kunne være … jeg mener, vi ved ikke, om hvert skud ville være det samme. Det kan også være, at der i nogle af injektionerne dybest set er intet, og i andre er der virkelig hardcore ting, frygtelige bivirkninger kan ske… hvis vi virkelig skal se på nogle større begivenheder sundhedsmæssigt, hvis folk bliver konfronteret med den oprindelige Corona-virus..så kan vi også se noget, der er så forfærdeligt med hensyn til sundhedseffekter for en stor del af befolkningen eller en større del af befolkningen. Dette ville også implodere det sociale system. du ved, jeg mener, det kan være processen, for næste gang kunne systemet blive fuldstændig overvældet med alle disse syge og lidende mennesker.

JAMES CORBETT: Det er fuldt ud muligt. faktisk nævner du muligheden for noget som en sygdomsforstærkning, hvilket er en kendt mulighed for disse typer vaccinationer, specifikt for Coronavirus, som det er blevet påpeget af selv de mest åbenhjertige fortalere for vaccination, såsom Peter Otis[?], der har påpeget – i tidligere forsøg – at skabe Coronavirus af vacciner. De har åbnet Pandora’s Box…eller ADE, som det nogle gange omtales, hvilket – som du sikkert er stødt på i din forskning – betyder, at når folk bliver udsat for den vilde variantg, de er blevet vaccineret imod, kan det faktisk gøre deres reaktion meget værre.

Som du siger, som mange mennesker har påpeget, er det fuldt ud muligt, at der på et tidspunkt kan være et udbrud af noget meget ufatteligt værre end det, vi har set hidtil, som direkte kan tilskrives vaccinerne – selvom jeg er sikker på, at det ikke vil være i medierne, som stort set købes og betales af Big Pharma, og som bliver fortalt, hvad de skal sige eller ikke sige af store virksomheder og store mellemstatslige organer som Verdenssundhedsorganisationen, WHO – – og jeg nævner som et eksempel på det faktum, at da min Youtube-kanal blev slået til og derefter straffet og straffet og straffe, og til sidst blev fjernet fra Youtube. kom beskeden gentagne gange; at du ikke må poste noget på Youtube, der er i modstrid med lokale sundhedsretningslinjer og eller World Health Organizations retningslinjer.

Så det tror viser, at dette essentielt set er en drejeboh, der bliver overleveret fra den slags uansvarlige organer, og hvad betyder det for potentialet til overhovedet at forstå, hvis der sker noget måneder fra nu, hvordan kan vi forstå, hvis vi ikke engang får lov til at tale om noget, der strider mod det videnskabelige etablissement?

REINER FUELLMICH: Vi prøver at oprette et alternativt kommunikationssystem – der foregår en masse anstrengelser samtidigt over hele verden. Vi forsøger at forbinde os med alle disse mennesker, men jeg tror, ​​at vores bedste håb er, at de laver fejl. Det ser ud til, at de skynder det her igennem. Det er derfor, jeg tror, ​​at disse negative bivirkninger sker, fordi jeg ikke tror, ​​det er en del af planen. Jeg tror, ​​i henhold til deres plan, skulle vi påduttes at tro, at injektionerne gør, hvad de skulle gøre, men det gør de ikke.

Dette er kommet ind i mainstream rundt i form af Tucker Carlson, for eksempel. i USA, Fox News, hvor han gik ud og sagde, at der er 30 mennesker om dagen, der dør efter vaccination. Han sagde ikke, det var forårsaget, men han siger efter vaccination – tredive mennesker om dagen som. rapporteret til VAERS.
Nu ved vi, at VAERS kun får én procent af de reelle tilfælde rapporteret – det gør det til 3000 mennesker om dagen, der dør efter vaccination. Det er omtrent det samme i Israel, i alle de andre lande. så noget er alvorligt gået galt – og det er det, jeg tror er vores bedste chance for at træde til. Er du enig i det. eller tror du også det er en del af planen?

JAMES CORBETT: Jeg er enig i, at det ikke er den bedst mulige vej for de mennesker, der ønsker at gøre dette, uanset om de er særligt investeret i denne såkaldte vaccine, , eller om de blot skaber præcedens som jeg har en tendens til at tro. På den ene eller anden måde. Det er klart, at uønskede reaktioner i stor skala, som er påviselige og påvirker mange mennesker, ikke er gode til den dagsorden.
Så jeg tror, ​​at det er sandt, og at det er et svagt punkt i argumentet, men det taler desværre faktisk også for styrken af ​​den konditionering, som folk har været udsat for, kun at stole på videnskaben, hvilket tilsyneladende bare betyder at lytte til hvad som helst nyhederne fortæller dig.

Som eksempler på det kan jeg for eksempel nævne en nylig reddit-tråd, som jeg nævnte i min seneste artikel. Jeg taler bare om vaccination her i Japan og. vaccinationen er gået meget langsomt her i Japan, heldigvis set fra mit perspektiv, men i hvert fald meget langsomt. Så det er ikke kun, at de ikke er færdige med at vaccinere de medicinske medarbejdere i frontlinjen. men nu begynder de først med den ældre befolkning. etc.

Nogen postede. ‘Åh, jeg fik vaccinen her i Japan’ og folk spurgte ‘Nå, hvordan fik du vaccinationen? Jeg mener, du er ikke berettiget endnu, vel?

Og han sagde ‘Åh, jeg arbejder på et hospital, så jeg fik lov til at gøre det her’.

Så nævnte han tilfældigt i den tråd, ‘Åh, men sandsynligvis fik kun halvdelen af de læger og sygeplejersker, som jeg arbejder med indsprøjtningen” – og folk spurgte: ‘Nå, hvorfor er det? ‘

Og han svarede ved at sige: ‘Åh, de fleste af dem sagde, at de ikke stolede på vaccinent’

Vi ville tro, at folk, der svarer i denne tråd, herefter ville være interesserede i den udtalelse!? Måske lidt skræmte af den udtalelse!? Hvad betyder det, hvorfor siger disse læger og sygeplejersker, at de ikke stoler på dette!?

Men nej, svaret var. “Åh, jeg er ked af at høre det, men jeg er glad for, at du fik skudet”

Og mange af den slags svar kan ses på daglig basis overalt på internettet, – at det faktum, at folk får uønskede reaktioner, er et tegn på, at det virker, så anses det for at være en god ting. Så mange mennesker er blevet overbevist om, at når de oplevede forfærdelige bivirkninger og i nogle tilfælde invaliderende tilstande efter at være blevet vaccineret. tror de, ​​at det er for det større gode.

Jeg har endda igen, dette er anekdata, der kommer tredjehånds fra internetindlæg og kommentarer. afsnit og ting. så det er ikke hårde beviser [alt dette er meget tydeligt nu og understøttet af hårde data ], men jeg har set digitale samtaler mellem mennesker, hvor nogen siger, at deres forældere modtog vaccinen, og døde et par dage senere, og andre mennesker siger: ‘Nå. Det er jeg meget ked af at høre. men de gjorde det rigtige’

Så jeg er desværre ikke sikker på, at selv hvis det skulle blive afsløret, omfanget, det sande omfang af de bivirkninger, der sker lige nu, endsige de udokumenterede, der kunne ske i fremtiden, er jeg ikke overbevist om, at mange blandt befolkningen ville være bekymrede.

VIVIANNE FISCHER: Ja, det er ytroligt. vi har talt om dette fænomen med en hel del psykologer, og det ser ud til, at for dem som købte hele fortællingen, at det næsten er som et indvielsesritual for dem, du ved, at de nu er en del af mængden , de ‘gode’ folk som køber frihederne tilbage, og det er ligesom noget, du skal gøre, – og hvad vi hører. for eksempel fra universitetshospitalet i Wurtzburg, er det stort set alle de medicinske medarbejdere, , læger og sygeplejerske, somr er vaccineret nu som dybest set. størstedelen af ​​dem havde bivirkninger, nogle af dem alvorlige – men de anmeldte ikke engang disse bivirkninger, de rapporterede dem ikke til myndighederne, og det er næsten noget i stil med ‘ du skal bare gøre det’, og gennemgå disse ting — som du sagde, ‘du skal gøre det til alles bedste’, og det er næsten noget, du kan være stolt af. Det er virkelig ufatteligt, hvordan den hjernevask tog fat i folk.

JAMES CORBETT: Absolut. Som ikke-psykolog kan jeg selvfølgelig kun kommentere det fra en lægmands synspunkt, men jeg synes, det ville være en fascinerende undersøgelse, hvis nogen tog dette op, specifikt som et studie i et indvielsesritual for det samfund vi bliver indviet i lige nu, De mennesker, der nu skriver, som bliver vaccineret, og du ved, ‘her er mit billede af at få skuddet’, men endda folk, der faktisk vil klæde sig ud i formelt kostume, som om de skulle til bal eller noget i den stil.

Jeg tror, ​​det taler til tanken om, at dette er en slags indvielsesritual, som vi har gennemgået i den dårlige tid her. Vi har dette ritual, og så bliver vi lukket ud i samfundet igen. Jeg tror, ​​der er noget, der spiller dybt på ubevidstheden, befolkningens underbevidsthed — og det bliver desværre formaliseret og bogstaveliggjort i udsigten til vaccinepas og ideen om, at hvis du ikke er modtager af denne eksperimentelle medicinske intervention, så må ikke komme ind i samfundet igen – og mange mennesker har internaliseret det til det punkt, hvor selv om der ikke er nogen restriktioner på dette tidspunkt, lovlige restriktioner i deres egen kommune eller lokalitet omkring adgang til tjenester går til arrangementer osv. , uden at være vaccineret, har folk ofte tendens til det. Jeg tror, ​​det er næste trin i alt dette, når de begynder at gå ind i diskussionen om, hvilke slags begivenheder og hvilke slags rum, folk skal have lov til at komme ind i eller forbydes at komme ind i på baseret på deres vaccinationsstatus.

REINER FUELMICH: Det, du beskriver, er kultagtigt, og det bliver mere og mere indlysende for mange mennesker. Men som du sagde i begyndelsen, og som Vivianne påpegede, er det omkring 80 procent af befolkningen. Dette er selvfølgelig bare et gæt, men ifølge de psykologer, som vi har talt med, er dette sandsynligvis korrekt. 80% af befolkningen er fuldstændig uimodtagelige over for alt, hvilket betyder, at de tror på alt, hvad regeringen og disse virksomheder forsøger at fortælle dem – resten af ​​befolkningen, måske 20%, måske mindre… stiller dog flere og flere spørgsmål, og mange af dem graver i de dybere områder af, hvad der foregår bag scenen, mange af dem begynder ikke at forstå alt, hvad der er i dine videoer. for eksempel, men de er ved at fange tingene- Jeg tror, ​​det er farligt for den anden side, men i mellemtiden er jeg kommet til den konklusion, at det er spild af tid…at tale med resten af ​​befolkningen, som er – som du siger – klæder sig ud for at få deres skud, fordi de er hinsides … jeg siger ikke, at de ikke er til at hjælpe, men det er bare spild af tid. Jeg tror, ​​at hvis vi vil stoppe dette, og hvis vi vil have en stor nulstilling, som vi ønskede, som at komme tilbage til lokalregionerne og slippe af med virksomhederne og og afhængigheden af ​​dem – så skal vi koncentrere os om de 20 pct. som stadig fungerer, som gennemskuer disse ting eller tror, ​​de gennemskuer disse ting, og oprette et parallelt system eller et parallelt livssystem, så det bliver mere og mere attraktivt, forhåbentlig, for resten af verden, forhåbentlig når muligheden foreligger, at de kan skifte gear. Hvad synes er, er det en passende vurdering?

JAMES CORBETT: Jeg kunne ikke være mere enig i det generelle indhold af det, du siger, og jeg vil sætte det i sammenhæng med at sige…80 procent, 20 procent, vi kender ikke de virkelige tal, … vi kan anekdotisk se i vores eget liv, menneskerne omkring os og vurdere, hvor mange mennesker der virkelig gennemskuer dagsordenen, og hvor mange mennesker der blot flyder med strømmen, og hvor mange mennesker der virkelig tror på propagandaen – men på dette tidspunkt stoler jeg ikke rigtig på nogen data på den front, som kommer online fra, chat, reddit-tråde eller den slags, fordi vi ved, at disse er befolket af sociale medier-bots. og forskellige oprettede enheder. Det er blevet åbenlyst indrømmet i tre år nu, at USA’s militær. det canadiske militær, det israelske militær, formentlig alle regeringer på planeten på dette tidspunk,t har falske profiler på sociale medier på nettet, som de selvfølgelig bruger til at udføre psykologiske operationer mod andre landsborgere.

Så jeg ved ikke, hvordan jeg skal få styr på de tal, men det er ​​indlysende sandt,. at størstedelen af ​​befolkningen ikke gennemskuer, hvad der sker lige nu – og at vejen til fundamentalt at konfrontere det, der sker – opførelsen af ​​dette biofascistiske sikkerhedsnet og alt, hvad det medfører med den kommende centralbank, digitale valutaer og sociale kreditsystemer og i sidste ende biodigital konvergens, osv., – den eneste måde at bekæmpe den dagsorden fundamentalt, er ikke gennem en form for politisk proces, hvorved du vil få valgt nogen ind, som vil afgive et dekret om, at dette ikke kan ske, eller på en eller anden måde ved jeg ikke engang, hvordan sådan en lov ville se ud. – men nej, at arbejde sammen med ligesindede for at skabe det samfund, som vi ønsker – og på selve. det mest grundlæggende niveau, der i det væsentlige vil tage form af et overlevelsessamfund i udkanten, som ikke deltager i de kontrolsystemer, der er ved at blive opført.

Så hvis der er mennesker, der ikke skal sprøjtes, og disse vaccinepas ruller ud til hverdagen, så skal du med nødvendighed – der er ingen tvivl, du bliver nødt til det- at kende folk i dit fysiske område, som er enige med dig, og vil være villige til at interagere og handle med dig udenfor dette kontrolsystem. Så det vil være en nødvendighed, når dette begynder at blive implementeret. – og det eneste spørgsmål er; arbejder folk allerede på at bygge disse strukturer, de alternative strukturer, eller venter de simpelthen på, at de bliver bygget? [magtelutens næste træk er langt langt værre end hvad vi har oplevet, og vi SOVER som sitting ducks]

Jeg synes, det påhviler os at begynde at bygge de fællesskaber – og præcis som du siger. på det tidspunkt, hvor de alternative fællesskaber, hvor folk ikke behøver at overholde enhver obligatorisk indsprøjtning eller hvilke andre restriktioner, der kommer ind i deres daglige liv – folk faktisk frit kan interagere og handle med hinanden, og hvor den slags fællesskaber ikke bare overlever, men begynder at trives.

Det er det punkt, hvor vi kan nå et reelt vendepunkt.

Og de selvsamme mennesker, der bare går strømmen i dette system, fordi det er det mest bekvemme. og sige. godt, ‘det vil jeg gerne være med til’ – og måske ikke nødvendigvis fordi de er meget filosofisk tilbøjelige og virkelig forstår naturen af ​​alt dette, men simpelthen fordi de ønsker at tage med af konfliktsky bekvemmelighed.

I hvert fald hvis vi skaber de fællesskaber. så vil vi have noget at modellere i stedet for hele tiden at forsøge at kæmpe imod det, vi IKKE ønsker, der skal ske, så kan vi skabe det, vi ønsker skal ske — og det er hele fokus eller langt størstedelen af ​​arbejdet, som jeg er at gøre i 2021 [og ikke indst 2022] er fokuseret på den løsningsorienterede form for tænkning – og det kan tage form af en meget lille skala, næsten ubetydelige trin eller det meget store omfang på at skabe overlevelsesvalutaer og den slags. men i hvert fald er vi nødt til at tænke over det på alle fronter på alle måder lige nu, for om vi kan modellere en anden måde at leve på, er efter min mening kernen i problemet. Hvis vi ikke kan, så er jeg ikke sikker på, hvad det er, vi vil forsøge at gøre – bare at holde denne tsunami af kraft, der kommer imod os, tror jeg ikke, vil være en effektiv strategi.

REINER FUELMICH: Ikke nok.

– kun delvis oversættelse og transskribering fra Interview 1647 – James Corbett Presents to the Corona Investigative Committee, 7 juni 2021_______________________________________________________________________________

[1] Om nanoteknologi og Charles Lieber:

“Denne lidet kendte regerings-hemmeligholdte militærteknologi er central for Pfizer og Modernas mRNA-leveringssystemer, og Dr. Liebers banebrydende indflydelse. Beskrevet af Harvard Magazine som “en meget æret leder inden for Nanoskala videnskab og Bio-kompatibel elektronik”, er Lieber’s klassificerede aktivitet med sine studerende og militære embedsmænd i Kina, der favoriserer hans finansfolks bio-forsvar og den nationale sikkerhedsenterprise, lunefuldt ignoreret af den medskyldige presse og Justitsministeriet”
– Dr. Charles Lieber’s Connections to The Plague, The Plot, and Psychotronic Warfare, 8. april 2021
https://geopolitics.co/2021/04/08/dr-charles-liebers-connections-to-the-plague-the-plot-and-psychotronic-warfare/

Mainstream røgslør og nudler i lunkent og mudret vand ang. Lieber: Berlingske: “FBI slår hårdt til mod Kina-venner: Kendt professor fældet og »omkring 1.000« andre er under efterforskning”, 9. december 2020
https://www.berlingske.dk/globalt/fbi-slar-hardt-til-mod-kina-venner-kendt-professor-faeldet-og-omkring-1000

Kommentar; elite-videnskabsmanden og Harvard-kemiprofessor Dr. Charles Lieber, blev arresteret for angiveligt ikke at have afsløret sit økonomiske forhold til Wuhan-virologilaboratoriet (https://text.npr.org/806128410). Hans speciale var nano-teknologi, bioelektrisk teknologi, m.m.. Lieber arbejdede i virkeligheden på bl.a. virus transmission (og andet DARPA hi-tech), der f.eks. kunne trænge ind i cellemembraner uden at påvirke de intercellulære funktioner og endda måle aktiviteter inde i hjerteceller og muskelfibre, m.m.

Liebers påståede arbejde med nano-batterier er et direkte røgslør, ligesom både påstanden om, at han skabte Covid-19 og anklagen om økonomisk bedrageri, er en stråmand og et røgslør for det virkelige kanin-hul: At hans og andres forskning bidrog til nanoteknologi i vaccinerne? Er Wuhan laboratoriets virkelige hemmelighed Liebers arbejde med biokompatibel nanoteknologi? Det ser sådan ud.


Nogle af Charles Lieber’s forsøg og studier (observansen afslører alt, og implicerer klart og utvetydigt biokompatibel nanoteknologi og dermed transhumanisme) [se nederst]

 Fra en anden artikel (som tidligere er blevet fjernet / censureret / blokeret eller ændret?): 
https://www.mdpi.com/1424-8220/8/5/2932/htm ) Dette akademiske forskningsoplæg fra 2008 med titlen ‘Nanorobot Hardware Architecture for Medical Defense’, analyserer i detaljer, hvordan nanotekniske enheder, såsom nanorobotter kunne bruges til forskellige formål såsom “medicinsk forsvar” og “epidemikontrol.” Det hedder sig, at det giver detaljer om en “integreret platform og hardware-arkitektur til nanorobot-applikation i epidemikontrolhvilket skal muliggøre real-tids in vivo-prognose for biofarlig infektion.”

(Indskudt benærkning: Nylig parallel fra Ingeniørens fagblad i Danmark, blot for at give en idé om, hvor  langt ude mikromanagement kontrol af befokningen kan blive i værste fald, konspiration eller ej “Forskere fra USA’s forsvar vil implantere microchips for at opdage corona”, Ing.dk 14. apr 2021)

 Ideen er at placere nanoteknologi inden i vores kroppe, der kommunikerer i real-tid med Smart Grid (drevet af 5G) for at give personlig intim information til myndighederne om os og vores kroppe. Alt sammen udelukkende i sundhedsmæssigt øjemed, selvfølgelig [ironi kan forekomme].

Hvis dette blev implementeret i større skala? Totalt farvel til frihed, ja til Kinesisk Social Credit Score-monitorering på steroider, og ikke mere behov for overvågningskameraer eller smartphones.

 Flere har pointeret, at information ikke kun ville blive registreret og sendt til databaser, men den samme teknologi kan bruges til at gøre mennesker til modtagere af påvirkning af følelser, tanker, biologisk procesinstruktion

Lille uddrag af Liebers studier og forsøg:

2019 Zhao Y, You SS, Zhang A, Lee JH, Huang J, Lieber CM. Scalable ultrasmall three-dimensional nanowire transistor probes for intracellular recording. Nature Nanotechnology. PMID 31263191 DOI: 10.1038/s41565-019-0478-y 0.96
2019 Viveros R, Zhou T, Hong G, Fu TM, Lin HG, Lieber CM. Advanced One- and Two-Dimensional Mesh Designs for Injectable Electronics. Nano Letters. PMID 31075202 DOI: 10.1021/acs.nanolett.9b01727 0.96
2019 Tian B, Lieber CM. Nanowired Bioelectric Interfaces. Chemical Reviews. PMID 30995019 DOI: 10.1021/acs.chemrev.8b00795 1
2019 Hong G, Lieber CM. Author Correction: Novel electrode technologies for neural recordings. Nature Reviews. Neuroscience. PMID 30992558 DOI: 10.1038/s41583-019-0169-6 0.96
2019 Hong G, Lieber CM. Novel electrode technologies for neural recordings. Nature Reviews. Neuroscience. PMID 30833706 DOI: 10.1038/s41583-019-0140-6 0.96
2019 Yang X, Zhou T, Zwang TJ, Hong G, Zhao Y, Viveros RD, Fu TM, Gao T, Lieber CM. Bioinspired neuron-like electronics. Nature Materials. PMID 30804509 DOI: 10.1038/s41563-019-0292-9 0.96
2019 Wang R, Deacon RS, Sun J, Yao J, Lieber CM, Ishibashi K. Gate tunable hole charge qubit formed in a Ge/Si nanowire double quantum dot coupled to microwave photons. Nano Letters. PMID 30636426 DOI: 10.1021/acs.nanolett.8b04343 1
2018 Sun J, Deacon R, Wang R, Yao J, Lieber CM, Ishibashi K. Helical Hole State in Multiple Conduction Modes in Ge/Si Core/Shell Nanowire. Nano Letters. PMID 30226052 DOI: 10.1021/acs.nanolett.8b01799 1
2018 Schuhmann TG, Zhou T, Hong G, Lee JM, Fu TM, Park HG, Lieber CM. Syringe-injectable Mesh Electronics for Stable Chronic Rodent Electrophysiology. Journal of Visualized Experiments : Jove. PMID 30080192 DOI: 10.3791/58003 1
2018 Hong G, Fu TM, Qiao M, Viveros RD, Yang X, Zhou T, Lee JM, Park HG, Sanes JR, Lieber CM. A method for single-neuron chronic recording from the retina in awake mice. Science (New York, N.Y.). 360: 1447-1451. PMID 29954976 DOI: 10.1126/science.aas9160 1
2018 Anikeeva P, Lieber CM, Cheon J. Creating Functional Interfaces with Biological Circuits. Accounts of Chemical Research. 51: 987. PMID 29758988 DOI: 10.1021/acs.accounts.8b00167 0.6
2018 Hong G, Viveros RD, Zwang TJ, Yang X, Lieber CM. Tissue-like neural probes for understanding and modulating the brain. Biochemistry. PMID 29529359 DOI: 10.1021/acs.biochem.8b00122 0.96
2018 Dai X, Hong G, Gao T, Lieber CM. Mesh Nanoelectronics: Seamless Integration of Electronics with Tissues. Accounts of Chemical Research. PMID 29381054 DOI: 10.1021/acs.accounts.7b00547 1
2017 Hong G, Yang X, Zhou T, Lieber CM. Mesh electronics: a new paradigm for tissue-like brain probes. Current Opinion in Neurobiology. 50: 33-41. PMID 29202327 DOI: 10.1016/j.conb.2017.11.007 0.96
2017 Fu TM, Hong G, Viveros RD, Zhou T, Lieber CM. Highly scalable multichannel mesh electronics for stable chronic brain electrophysiology. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. PMID 29109247 DOI: 10.1073/pnas.1717695114 0.96
2017 Schuhmann TG, Yao J, Hong G, Fu TM, Lieber CM. Syringe-Injectable Electronics with a Plug-and-Play Input/Output Interface. Nano Letters. PMID 28787578 DOI: 10.1021/acs.nanolett.7b03081 1
2017 Ozel T, Zhang B, Gao R, Day RW, Lieber CM, Nocera DG. Electrochemical Deposition of Conformal and Functional Layers on High Aspect Ratio Silicon Micro/Nanowires. Nano Letters. PMID 28621537 DOI: 10.1021/acs.nanolett.7b01950 0.92
2017 Sheehan PE, Lieber CM. Friction between van der Waals solids during lattice directed sliding. Nano Letters. PMID 28570072 DOI: 10.1021/acs.nanolett.7b00871 0.36
2017 Zhou T, Hong G, Fu TM, Yang X, Schuhmann TG, Viveros RD, Lieber CM. Syringe-injectable mesh electronics integrate seamlessly with minimal chronic immune response in the brain. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. PMID 28533392 DOI: 10.1073/pnas.1705509114 0.96
2016 Gao N, Gao T, Yang X, Dai X, Zhou W, Zhang A, Lieber CM. Specific detection of biomolecules in physiological solutions using graphene transistor biosensors. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. PMID 27930344 DOI: 10.1073/pnas.1625010114 1
2016 Zhou W, Dai X, Lieber CM. Advances in nanowire bioelectronics. Reports On Progress in Physics. Physical Society (Great Britain). 80: 016701. PMID 27823988 DOI: 10.1088/0034-4885/80/1/016701 1
2016 Fu TM, Hong G, Zhou T, Schuhmann TG, Viveros RD, Lieber CM. Stable long-term chronic brain mapping at the single-neuron level. Nature Methods. PMID 27571550 DOI: 10.1038/nmeth.3969 1
2016 Dai X, Zhou W, Gao T, Liu J, Lieber CM. Three-dimensional mapping and regulation of action potential propagation in nanoelectronics-innervated tissues. Nature Nanotechnology. PMID 27347837 DOI: 10.1038/nnano.2016.96 1
2016 No YS, Gao R, Mankin MN, Day RW, Park HG, Lieber CM. Encoding Active Device Elements at Nanowire Tips. Nano Letters. PMID 27337041 DOI: 10.1021/acs.nanolett.6b02236 1
2016 Zhao Y, Yao J, Xu L, Mankin MN, Zhu Y, Wu HA, Mai L, Zhang Q, Lieber CM. Shape-controlled deterministic assembly of nanowires. Nano Letters. PMID 26999059 DOI: 10.1021/acs.nanolett.6b00292 1
2016 Day RW, Mankin MN, Lieber CM. Plateau-Rayleigh crystal growth of nanowire heterostructures: Strain-modified surface chemistry and morphological control in 1, 2 and 3 dimensions. Nano Letters. PMID 26929996 DOI: 10.1021/acs.nanolett.6b00629 1
2016 Lee JH, Zhang A, You S, Lieber CM. Spontaneous internalization of cell penetrating peptide-modified nanowires into primary neurons. Nano Letters. PMID 26745653 DOI: 10.1021/acs.nanolett.6b00020 1
2015 Alivisatos AP, Lieber CM. Nano Letters Editorial Processing Changes. Nano Letters. PMID 26713459 DOI: 10.1021/acs.nanolett.5b05063 1
2015 Zhang A, Lieber CM. Nano-Bioelectronics. Chemical Reviews. PMID 26691648 DOI: 10.1021/acs.chemrev.5b00608 1
2015 Xie C, Liu J, Fu TM, Dai X, Zhou W, Lieber CM. Three-dimensional macroporous nanoelectronic networks as minimally invasive brain probes. Nature Materials. PMID 26436341 DOI: 10.1038/nmat4427 1
2015 Hong G, Fu TM, Zhou T, Schuhmann TG, Huang J, Lieber CM. Syringe Injectable Electronics: Precise Targeted Delivery with Quantitative Input/Output Connectivity. Nano Letters. PMID 26317328 DOI: 10.1021/acs.nanolett.5b02987 1
2015 Alivisatos AP, Lieber CM, Tierney HL, Weiss PS. ACS Nano and Nano Letters, Partners in Leading Nanoscience and Nanotechnology. Nano Letters. 15: 4845. PMID 26265315 DOI: 10.1021/acs.nanolett.5b02526 1
2015 Mankin MN, Day RW, Gao R, No YS, Kim SK, McClelland AA, Bell DC, Park HG, Lieber CM. Facet-Selective Epitaxy of Compound Semiconductors on Faceted Silicon Nanowires. Nano Letters. 15: 4776-82. PMID 26057208 DOI: 10.1021/acs.nanolett.5b01721 1
2015 Liu J, Fu TM, Cheng Z, Hong G, Zhou T, Jin L, Duvvuri M, Jiang Z, Kruskal P, Xie C, Suo Z, Fang Y, Lieber CM. Syringe-injectable electronics. Nature Nanotechnology. PMID 26053995 DOI: 10.1038/nnano.2015.115 0.76
2015 Kruskal PB, Jiang Z, Gao T, Lieber CM. Beyond the patch clamp: nanotechnologies for intracellular recording. Neuron. 86: 21-4. PMID 25856481 DOI: 10.1016/j.neuron.2015.01.004 1
2015 Day RW, Mankin MN, Gao R, No YS, Kim SK, Bell DC, Park HG, Lieber CM. Plateau-Rayleigh crystal growth of periodic shells on one-dimensional substrates. Nature Nanotechnology. 10: 345-52. PMID 25751303 DOI: 10.1038/nnano.2015.23 0.72
2015 Kempa TJ, Bediako DK, Jones EC, Lieber CM, Nocera DG. Facile, rapid, and large-area periodic patterning of semiconductor substrates with submicron inorganic structures. Journal of the American Chemical Society. 137: 3739-42. PMID 25741869 DOI: 10.1021/ja5118717 1
2015 Gao N, Zhou W, Jiang X, Hong G, Fu TM, Lieber CM. General strategy for biodetection in high ionic strength solutions using transistor-based nanoelectronic sensors. Nano Letters. 15: 2143-8. PMID 25664395 DOI: 10.1021/acs.nanolett.5b00133 1
2015 Alivisatos AP, Lieber CM, Tierney HL, Weiss PS. ACS Nano and Nano Letters, Partners in Leading Nanoscience and Nanotechnology Nano Letters. 15: 4845. DOI: 10.1021/acs.nanolett.5b02526 1
2015 Duan X, Lieber CM. Nanoscience and the nano-bioelectronics frontier Nano Research. DOI: 10.1007/s12274-014-0692-8 1
2015 Chen L, Lu W, Lieber CM. Semiconductor nanowire growth and integration Rsc Smart Materials. 2015: 1-53. 1
2014 Jiang X, Hu J, Lieber AM, Jackan CS, Biffinger JC, Fitzgerald LA, Ringeisen BR, Lieber CM. Nanoparticle facilitated extracellular electron transfer in microbial fuel cells. Nano Letters. 14: 6737-42. PMID 25310721 DOI: 10.1021/nl503668q 1
2014 Zhang Q, Li G, Liu X, Qian F, Li Y, Sum TC, Lieber CM, Xiong Q. A room temperature low-threshold ultraviolet plasmonic nanolaser. Nature Communications. 5: 4953. PMID 25247634 DOI: 10.1038/ncomms5953 1
2014 Shim W, Yao J, Lieber CM. Programmable resistive-switch nanowire transistor logic circuits. Nano Letters. 14: 5430-6. PMID 25133781 DOI: 10.1021/nl502654f 1
2014