Exit The Matrix – Selvforsyning – Frihed

by ildsporNøgleord: Parallelsamfund som løsning: * Fødevarekrise * Økonomisk Sammenbrud * The Great Reset * Om mulige løsningsmodeller: Selvforsyning * Uafhængighed * Exit the Matrix * Faldgruber

‘Du forandrrer aldrig ting ved at bekæmpe den eksisterende virkelighed. For at forandre noget skal du bygge en ny model, der gør den eksisterende model overflødig’
– Buckminster Fuller, amerikansk arkitekt, professor, opfinder af arkitektoniske design, herunder hans almindelig kendte geodætiske dome.

Kort ny VIDEO: Exit The Matrix – Selvforsyning – Frihed (som er et uddrag af en længere video: Det 3. Narrativ, Putin, The Great Reset, Sandhedsbevægelserne & Exit The Matrix):

Alternativ link til samme video her på BitChute

Se også den uhyggeligt fremsynede ‘spåmand’, Brandon Smith: Food Shortages In Six Months – The Globalists Are Telling Us What Happens Next – April 29, 2022 (Brandon er oplyst veteran i sandhedsbevægelserne, har en de højeste rater i succesfulde prognoser).

Ice Age Farmer: Hvorfor ødelægger menneskeheden ALLE deres fødevarer?
I denne særlige Ice Age Farmer-udsendelse har Ice Age Farmer en åbenhjertig samtale om det overvældende antal angreb på vores fødevareforsyning. Med afgrøder ubeplantede og med flere fødevare-faciliteter der brænder ned, kører medierne historier om “konspirationsteorier om madbrand.” Og det er ikke kun høns – staten dræber også rådyr og fisk i navnet på at stoppe sygdomme. Begynd at dyrke mad nu. – Kilde: https://youtu.be/oOH9RkTKLOYJames Corbett: »Mine faste læsere vil forstå, hvad jeg foreslår her: skabelsen af ​​et parallelsamfund.
Vi vil ikke opnå dette ved at bede om flere smuler fra overherrernes bord, eller bliver hyrdet ind i stadigt mere snævre teknologiske fængsler [MitID f.eks.], eller ved at tro, at vi kan vinde denne krig ved at møde fjenden i deres kontrollerede domæne. Det kan vi kun opnå ved at skabe vores eget bord, vores egen økonomi og vores egne interessefællesskaber. Dette vil kræve den lange og vanskelige opgave at øge vores uafhængighed væk fra de autoritære systemer i alle domæner: informationsdomænet, fødevaredomænet, sundhedsdomænet, det monetære domæne, det mentale domæne og alle andre omstridte konfliktområder i denne altomfattende femte generations-krig.

Nemmere sagt end gjort, selvfølgelig. Men der er intet alternativ.

Nogle vil sige “Men vil de ikke angribe et sådant parallelsamfund?” Pointen er, at du allerede er fjendens mål i en krig. Ja, fjenden vil komme efter dig. Men de dominerer dig allerede…. [man kan derfor ligeså godt lave pilotprojekter med andre om at løsrive sig nu, idet nettet strammes til langt mere ekstremt i fremtiden, hvor du får meget svært ved at bevæge dig udenfor de teknokratiske systemer,som vil blive forsøgt implementerede i vesten. Kina er betatesten for vesten! -edit,Ildpor]

Vi skal stoppe med at spille deres spil. Vi må holde op med at udkæmpe deres krig. Vi skal stoppe med at afgive vores magt, vores autoritet, vores tid, vores opmærksomhed, vores energi og vores ressourcer med møde fjenden på deres vilkår på deres slagmark.
Vi skal skabe vores eget parallelsamfund på vores egne præmisser.’
– Your Guide to Fifth-Generation Warfare, Corbett Report, 28. marts 2022

Update juni 2022: I den nylige diskussion af den 25. juni 2022 mellem Whitney Webb, Catherine Austin Fitts, Iain Davis, Kit Knightly og Patrick Wood (James Corbett trækker meget på Wood i analyser om det kommende teknokrati), siger Wood, at mennesker som vil bryde ud af statstyranniet, skal forberede sig på at leve på 1850’ernes betingelser fra 1:02:37. Flere af dem, bl.a. Knightly, siger, at deres mange website kommentarer viser, at når sandheden om the Deep State og råddenskaben går op for folk, er det oftest så deprimerende, at det afholder dem fra at blive klogere på virkeligheden


Referencer i filmen og yderligere relevante analyser

5 tegn på at de SKABER en fødevarekrise

FORUDSÆTNINGER i Nye Selvforsynings- bofællesskaber – et bud 

En Ny Lockdown – på vej mod The Great Reset

2022 Undergrundsguide til forandring, overlevelse & beskyttelse 

Nedstigning i Massepsykosen & Befrielsen 


Wild Wild Country – Osho Dræbt af The Deep State

Freedomes

Post-Apokalyptisk Pensum for Pionerer, Preppere & Patrioter

Gennembruds & Sammenbrudsscenarier 

Civilisationens Sammenbrud før Gennembrud

Empatien Kriminaliseres & Ubevidstheden Premieres


Transcript – Dinner with Andre – Escape before it’s too late


 Faldgruber – om at skabe forandring med midler som ikke virker – Interview med James Corbett:

‘Hvordan kan vi modstå denne nye verdensorden? I dine podcasts siger du, at vi ikke skal bekæmpe Udyret fysisk, for hvis vi gør det, vil vi bare give Udyret større berettigelse til at slå tilbage mod os. Vi bør heller ikke blot protestere over for Udyret for at skabe forandring, for det tjener yderligere til at legitimere Udyret. I stedet bør vi stoppe med at fodre Udyret, og det er noget, vi har magten til at gøre. Kan du forklare, hvad den magt er?

James Corbett Tja, jeg er fascineret af ideen om, at vi har fået falske skabeloner at følge med hensyn til at løse vores problemer, blandt andet at bekæmpe vores fjender – skabeloner, der er givet os gennem så megen social konditionering og medierne. Her er tanken, at vi skal finde hjertet eller lederen af ​​organisationen, og på en eller anden måde dræbe den person eller den gruppe, eller hvad det nu er; eliminere det, og alt vil på magisk vis blive til det bedre. Når man tænker i brede vendinger, forekommer den falske skabelon i stort set alle science fiction-dystopier, du nogensinde har set: Hvis det viser sig godt i sidste ende, er det kun fordi de har formået at halshugge udyrets hoved, uanset om det er Ringenes Herre eller Tron, eller en sådan film. Jeg synes, at det grundlæggende og fuldstændigt er den forkerte måde at se det på, for i sidste ende er de særlige individer, der måske eller måske ikke holder ‘magtens ring’, udskiftelige. Faktisk er der rigtig mange mennesker, der ville knokle for at komme i den magtposition, hvis den gamle garde skulle blive fejet væk af en eller anden grund.

Jeg tror, ​​at der er brug for en mere fundamental revolution: ikke at vælte en specifik instans af denne idé, men at forkaste ideen fuldstændigt. Og det kan kun komme, tror jeg, ved at opbygge et alternativt system, som folk faktisk ønsker at anvende. Jeg tror, ​​vi er nødt til at løsrive os fra dette system, som vi er blevet vævet ind i. Desværre er det nok lige så svært at gøre, som den analogi ville få det til at lyde, fordi vi er så vævet ind i samfundets struktur, at det er svært at forestille sig at frigøre os fra alle disse processer.

Vi er afhængige af så mange af vores daglige behov på dette enorme, uhåndterlige virksomhedssystem, der er knyttet til netop disse organisationer, der trækker i trådene fra statslige institutioner, at det kan virke ret overvældende. Hvordan kan en enkelt person påvirke dette? Men jeg tror, ​​vi er nødt til at lede efter ethvert muligt punkt, hvor vi kan begynde at løsrive os fra disse kontrolsystemer og begynde at genoprette en form for uafhængighed. Det kan være en meget lille ting, som bare for eksempel: i stedet for at købe dagligvarer i købmanden, køb dem måske på et landmandsmarked eller i det mindste nogle af dine dagligvarer. Eller måske kunne du dyrke dem selv i en køkkenhave. Sådan noget er en lillebitte ting på det individuelle plan, men jeg tror, ​​det er det eneste i det lange løb, der kan føre til den type samfund, vi ønsker at bringe til virkelighed. Igen, jeg tror, ​​det er sådan nogle småting, hvis vi begynder at anlægge os med flid og vedholdenhed, der til sidst vil kunne vælte dette. Men desværre, som jeg siger, er vi på nippet til denne videnskabelige revolution, som gør videnskabeligt diktatur muligt, så vi har desværre ikke nødvendigvis generationer af tid. Det giver et tidsperspektiv til alt dette – jeg vil ikke sige, det er en tidsindstillet bombe – men du forstår ideen. Vi har ikke meget tid at spilde.

Vi har et valg. Enten fortsætter vi med at gå ind i denne teknologiske virksomhedsmatrix… eller vi begynder at skabe alternative strukturer, som ikke er afhængige af det system. Det er et valg, vi skal træffe hurtigere i vores liv , end det har været på noget andet tidspunkt i menneskehedens historie.’
– Anatomy of the New World Order (audio + transcript), James Corbett interview, 2015


UPDATE juli 2022: Udsigt til globalt sammenbrud
Selv kommunisterne – som stadig er langt bagud i analyserne ift. ‘konspiranoikerne’ qua den førstnævnte gruppes mere traditionelle geopolitiske observans – er bevidste om det kommende kaos med sektonsoverskrifter som ‘Vi ser ind i helvede på jord ” og kollaps af afgørende strukturer..

En (ikke-kommunistisk) skribents følgende citat fra Facebook er sikkert fællesnævner for mange aktivister:

‘NU BEGYNDER DET AT GÅ HURTIGT
Fra mange sider er det blevet sagt at vi bevæger os mod store omvæltninger på jorden i disse år. Nogle har kunnet se det og andre har ikke kunnet eller villet se det. Nu begynder tingene at tage fart – og det vil gå endnu hurtigere.

På den ene side bliver agendamagerne mere og mere desperate og ekstreme. Samtidig begynder tingene og deres kontrol at løbe dem af hænde. På den anden side er der flere og flere mennesker der opdager hvad der er i gang og i større eller mindre omfang forbereder sig på at kunne klare sig, når systemet brænder sammen eller de kommer til at stå udenfor systemet.

Samtidig er der en ret stor gruppe, som endnu ikke rigtigt har fået øje på noget. Men det kommer snart, tror jeg. I takt med at flere skandaler kommer frem, folk træder tilbage, systemer bryder sammen og nye dystopiske systemer forsøges indført, så kommer det hele og kaos så meget ind på livet af folk at det blinde øje ikke længere kan tages i brug. For dem der er mentalt forberedte på at der kommer nedbrud og kaos vil det sikkert alligevel være et chok for mange, når det faktisk sker. For dem der slet ikke er forberedte vil vi se større eller længerevarende choktilstande, hvor folk er ude af den og måske gør vilde ting. De fleste af os skal presses før vi virkelig giver slip og ændrer det der må ændres og tager det ansvar og lederskab, der skal tages. Og samtidig virker de forandringer som er i gang, som en kæmpe bølge der bare ikke kan stoppes. Det der for mig er spørgsmålet er, hvordan vi kommer bedst muligt igennem det?
Det korte svar er nok SAMARBEJDE.

Jeg tror at vi kommer til at skulle nedbryde nogle grænser og samarbejde med andre mennesker på helt nye måder. Og måske med mennesker vi ikke havde forestillet os at vi skulle samarbejde med.
Og jeg tror at det hele vil blive drevet frem af en ny ånd og fysiske nødvendigheder, der skal tages hånd, hvis vi vil klare os i en verden, hvor vi har indset at systemet ikke er til for os, men at vi skal til at tage vare på os selv.”

En anden klog og oplyst aktivist responderer:

“De der ikke har forberedt sig, i en grad at de faktisk kan klare sig selv, har ingen anden mulighed end betingelsesløs underkastelse under et verdensomspændende tyranni. De der har forberedt sig kan ikke rende og redde andre, for det rækker ressourcerne ganske enkelt ikke til. Der kommer ingen og redder de der ikke kan klare sig selv. De der ikke har forberedt sig på de kommende vanskelige tider, vil forgå. De har selv valgt deres skæbne. Gør det der skal til, eller gør det ikke. Så simpelt og brutalt er det. Man skal ikke overleve, men leve, sammen med andre. Jeg mener man burde forlængst have fundet sammen i velfungerende sociale enheder, og forberedt sig på hvad der er på vej. Den slags tager lang tid at etablere.’
– 7. juli 2022

Normalitet bias: Når folk insisterer på uhensigtsmæssige gamle forældede overbevisninger, når f.eks. de står over for en katastrofe. Det får folk til at undervurdere både sandsynligheden for en katastrofe og dens mulige virkninger (og følgende er essensen af normalitetsbias) fordi folk tror, at tingene altid vil fungere, som tingene normalt har fungeret.Dette ka n resultere i situationer, hvor folk ikke klarer sig tilstrækkeligt til at forberede sig på katastrofer og i større målestok regeringernes manglende inddragelse af befolkningen i katastrofeforberedelserne. Omkring 70% af befolkningen viser angiveligt normalcybias under katastrofer. ……Normalitet bias (Normalcy bias) er blevet beskrevet som en af de farligste bias vi har. Manglen på forberedelse til katastrofer fører ofte til utilstrækkelige forberedelser til ly, forsyninger og evakueringsplaner. Selv når alle disse ting er på plads, nægter personer med normalitetsbias ofte at forlade deres hjem. Normalitets bias kan medføre, at folk drastisk undervurderer virkningerne af katastrofen. Derfor tror folk, at de vil være sikre, selvom information fra radio, tv eller naboer giver dem grunde til at tro, at der er risiko (men medierne lider selv af normalitets bias plus at de UDELADER og CENSURER sammen med regeringen – se blot på hvordan vandforurening underdrives, tærskelværdier ændres, massedød af bier, insekter, DE VIRKELIGE KONSEKVENSER AF CBDC, Private-Public Partnet stakeholders, The Great Reset, Vaccinedødsfald, DET KOMMENDE ØKONOMISKE KOLLAPS, etc. – den langsomt kogende frø i gryden, etc.)
– Wikipedia

Bertrand Russell,den vedrenskendte logiker og matematiker, beskriver det banale men fatale ved denne normalcy bias via den induktivistiske kalkun:

Kalkunen fandt ud af, at han på sin første morgen på kalkunfarmen blev fodret kl. 9. Da han var en god induktivistisk kylling, drog han ikke slutninger. Han ventede, indtil han samlede et stort antal observationer om, at han blev fodret kl. 9, og foretog disse observationer under en lang række omstændigheder, om onsdagen, om torsdagen, på kolde dage, på varme dage. Hver dag føjede han endnu en observation til sin liste. Til sidst var han tilfreds med, at han havde samlet en række observationer, for induktivt at udlede, at “jeg bliver altid fodret kl. 9 om morgenen.” Om morgenen juleaften blev han dog ikke fodret, men fik i stedet halsen skåret over.

PPTSD
Vi er nu nået det punkt, hvor de fleste opvågnede og aktive, mere eller mindre er i en tilstand af, hvad man kan kalde PPTSD (Perpetual Post-Traumatic Stress Disorder) Det ville også være mærkeligt, dersom man ikke var i en tilstand af PTSD, i hvert fald for de mest vågne og aktive som fatter alvoren.

Dissidenter er ikke mindre emotionelt reaktive end andre mennesker, ‘blot’ langt mere vågne ‘horisontalt’ (how the world works) ang. de mange ting som sker i verden bag forhænget, og derfor ofte mere emotionelt ramte, fordi de er bevidste om, at en ‘Sauron’ faktisk eksisterer, i overført betydning. De sovende er ikke i samme stress, for de har ikke kigget dybt ned i the rabbit hole, men lever mere på overfladen…ignorance is bliss”

Det kan tage lang tid at fatte, at man faktisk har befundet sig i en langvaig tilstand af PTSD, idet mange ikke ænser det før det bliver slemt. Eftervirkningerne af aktivisme og at kigge ned i den værste grusomhed, de sorte saumanske sauronske rabbit holes i åresvis, kan en dag ramme som en hammer (eller gradvist). Jan Grarup fornægtede at han havde PTSD i flere år, men gik med det ubevidst alligevel i mange år. En dag faldt hammeren tonsetungt på ham – boom! Det kan tage årtier at komme sig efter udbrændthed, sagde Ole Kaare Føli til mig engang. Udbrændtheden er det mest typiske ved aktivisme (den vågne form for aktivisme er nærmest lig med konstant dødsbevidsthed – ingen kan holde til den slags konstant uden pause medmindre de ligefrem er egoløst oplyste).

Anyway, jeg vil lige gentage nødvendigheden af remediet for indre balance: Mindfulness. En enkel pointe som kan virke absurd. Absurd fordi det virker grotesk for nogle, at meditere midt i kaos, midt under et civilisationskollaps. Alligevel er det nødvendigt for den enkelte at tage time-outs. United States Marine Corps f.eks. (mis)bruger mindfulness, men der er en korrekt anvendelse af mindfulness. Selv James Corbett mediterer, simpelthen pga. livsnødvendighed. Well, you’ve been warned, ignore it at your on peril…

‘Enhver ‘fange i The Matrix’ er chokeret i opvågningsøjeblikket, derfor bør mindfulness bruges som calmness i kaos, ikke mindfulness som beroligende tilpasning til et patologisk system af slaveri, men mindfulness som reaktion på den grumme sandhed; erkendelsen af, at der ER et meget destruktivt stealth-patologisk system, ‘Darth Vader-imperium’, en storm, som er en ubehagelig opvågnen, hvorfor ligevægt i sindet er særligt nødvendigt. To meget forskellige anvendelser af mindfulness meditation: Mainstream anvender mindfulness som mindlessness, en tilpasning til et fængsel, der forveksles med frihed. Den anden er den chokerende erkendelse af, at vi IKKE er frie og bor i et fængsel, et Truman Show – det søger efter udgangen, mens vi anvender ægte mindfulness som et nødvendigt værktøj til årvågen calmness midt i kaos, ikke mindfulness som malplaceret anvendt vuggevise i et fængslet Truman Show’
 The Boddhisatva VS Darth Vader, 2017, sitdol.blogspot.comHvorfor større selvforsyningsfællesskaber skal have netværk af de vigtigste professioner
Anbefalet af en anden: Enhver, der er interesseret i Back-to-the-Land-projekter, bør først læse Agnews’ bog: Back from the Land: How Young Americans Went to Nature in the 1970s and Why They Came Back

Forfatteren deltog i 1970’ernei l Back To The Land Movement: Hun skrev, at det, der omvendte mange, var følgende:

* Skader

Personer udenfor’ The Matrix’ i landarbejde oplever en højere ulykkesrate end personer i stillesiddende job. En af de mest forfærdelige situationer var, da Agnews mand og en ven brugte en håndsvingpresse til juiceæbler. Uden varsel løb en af de små børn op og stak fingrene ind i pressen, mens håndsvinget blev drejet. De voksne fokuserede på opgaven, og ingen så den lille dreng komme. Det skete på få sekunder, og resultatet var et skrigende, rædselsslagent barn, en forhastet tur forbi bil på en landevej til et hospital mange kilmeter og en kæmpe regning.

For at betale for forsikringer fandt mange af landboerne ud af, at de var nødt til at tjene penge ved at arbejde i byerne, og det kompromitterede igen de oprindelige drømme om at melde sig helt ud af kontantøkonomien.

Min kommentar: Pointen er ikke at melde sig ud af enhver kontantøkonomi, men have magt over sit eget liv og have lokaløkonomi og barter. Derudover: Idag ville dette ikke kun være kontantøkonomi, men digital økonomi og kontantløst samfund, hvor adgang reduceres, hvis du ikke har digitale certifikater, MitID, osv.

Andre skræmmende hændelser kom, da et snefald næsten begravede en familie i live i deres hus.

* Biler

Biler, der døde eller manglede vedligeholdelse, og der var brug for kontanter til reparationer. Agnew og mange andre lærte, at de fleste garagemekanikere og læger og tandlæger havde brug for kontanter for at holde sig i gang. Man hører lejlighedsvis historie, cirkuleret som en legende, om en, der betalte med en vognladning majs, men det skete normalt ikke.

* Tandlægeregninger.

De fleste Back-to-the-Landers antog, at de ville være sikret sunde tænder ved at spise naturlige produkter og et sundt landliv. Det skete ikke. Og selvom ens tænder forbliver uden hulleri – et stort hvis – kan man stadig knække en tand, hvis en småsten eller en frugtsten ligger uopdaget i ens skål med mad.

* Parforhold & Ægteskab

Agnew rapporterede, at der var en høj frekvens af brud i parforhold og ægteskabsbrud hos Back-to-the-Landers

Agnew skrev, at nogle nøglepersoner, der var de ideologiske helte fra 1970’erne tilbage til jordbevægelsen, faktisk havde økonomisk opbakning, som ikke var offentligt synlig. Og havde masser af ivrige disciple, som frivilligt hjalp dem. En fyr havde et glimrende svar på alt inklusive spørgsmålet om sundhedsomkostninger.

Udgifterne til tampax og tamponer (som er noget lort anyway, men en del kvinder vil bruge dem, og menstruationsbind skal stadigvæk produceres) De brugte tampax og tamponer skal begraves eller brændes for ikke at tiltrække insekter og kryb (det er ikke for at lyde grov, blot fakta og anticipering)

Der er en bog med titlen How to Shit in the Woods. At gøre det er ikke ligetil.

I en snestorm med næsten nul sigtbarhed skulle hun alligevel komme derud til stalden og fodre dyrene. Den eneste måde at undgå at fare vild i den snestorm var at hun bandt et reb fra hendes stuehus til laden.

Jeg har forsøgt at imødegå sådanne problemer i mange år ved at sprede budskabet om, at de som flytter sammen i større selvforsynende kolonier, ikke kun skal være oplyste om statens og samfundets mange uhyrlige løgne, MEN skal OGSÅ være et bredt udvalg af samfundets professioner

At have en tandtekniker eller tandlæge, for at kunne klare noget så ‘simpelt’ som skader på tænderne. For eksempel.

 Ikke en eneste person på jorden – ikke engang den mest vidende intelligente person på planeten, kan reproducere en blyant alene, endsige vil en topprofessionel mineingeniør kunne udvinde jern alene, – dette skyldes at kompetencer er distribueret ud på mange led, positioner, logistik, viden, specialisering, etc.

Jeg skrev dengang til Lewis Dartnell, forfatteren af ‘The Knowledge: How to Rebuild our World from Scratch’:

How does one assemble a ‘post-apocalyptc’ syllabus in the ‘pre-apocalyptic’ stage before the ‘apocalypse’ sets in for real (large-scale’ societal breakdown scenarios) , and learn sequentially what is important first., when there are so many variables? A Promethean post-apocalyptic syllabus to be comprehended and acted upon before TSHTF?

Gamle betragtniger fra 2016:

Hvor stor skal en gruppe være, hvis alle kompetencer/professioner fra samfundet som de forlader, skal bibeholdes, altså være et ‘mikro-kosmos’ af det større ‘makro-kosmos’.

Lewis Dartnell’s svar: 10.000 mennesker, som melder sig under fanerne, dvs. en afspejling af civilisationens professioner. Mindre ambition kan gøre der også.

Første mål er total selvforsyning i fødevarer og energi.

Dernærst er de vigtigste folk de mest afgørende; indenfor sundhed: læger og tandlæger (og de skal være oplyste om Big Pharma-mafiaen, dvs.deprogrammerede), derudover naturmedicinere, botanikere, mekanikere, elektrikere, osv. – de gjorde det i Oregon i mindre stil i sin tid, så det er sgu ikke uladsigggørligt.

Jeg har TRYGLENDE pushet folk i årevis, tilbudt tusinder af kroner gratis for at etablere prototyper, TRYGLET folk om at de skulle samle sig, men liden nytte har det været, fordi der ikke er bevidsthed nok om alvoren, tror jeg….

Jeg har givet mit spinkle bud her på løsningsmodeller, men det ville forudsætte, at mange gode vågne folk finder sammen OG at psykopaterne skal standes ved at FLERE folk vågner op HURTIGERE….