Nedstigning i Massepsykosen & Befrielsen

by ildspor“It is not always the same thing to be a good man and a good citizen.”
― Aristotle

“The price of apathy towards public affairs is to be ruled by evil men.”
— Plato

“Historically, the most terrible things — war, genocide, and slavery — have resulted not from disobedience, but from obedience.”
— Howard Zinn

“One has a moral responsibility to disobey unjust laws.”
― Martin Luther King Jr


“Disobedience is the true foundation of liberty. The obedient must be slaves.”
― Henry David Thoreau


Selvmord eksploderer blandt unge, de kan ikke få psykologisk hjælp pga. overbelastning hos psykologer (lange ventetider), igen pga. Corona. De er overladt til sig selv, bliver depressive, og mange tager stoffer nu. Vold i hjemmet eksploderer fordi folk pludselig er stuvet sammen mere end før, reaktivitet og afreagering tiltager. Bruger af druk og stoffer tiltager, m.m.

Børn bliver psykotiske pga. masker, og pludselig degenerering af den visuelle sociale intelligens i aflæsning af menneskers ansigter indtræffer generationelt, pludselig er børn blanke…og ødelagte…og mennesker gør intet fordi de tror på løgnen om Corona.

Man ønsker at injicere hele verden med farlige vacciner, hvilket klart er sagt af Bill Gates (videoer) og mange andre elitære kræfter i denne nye ufattelige barbarisme forvekslet med “rationalitet”, som er påduttet med diabolsk gaslighting. Samtykke betyder, at danskere allerede dræber hinanden qua accept og tavshed overfor regerigens dræbende dekreter….men det vil blive værre med Corona-inkvisitionen, hvor de hjernevaskede kollektivister vil overfalde de ulydige, som ikke tager vaccinen, holder afstand, mundbind, etc, fordi  Mette Mao vil afstraffe alle danskere på kinesisk maner, hvis de ulydige (de eneste oplyste i  befolkningen), ikke gør som der bliver sagt.

De som ikke vil tage vaccinen, vil blive angrebet af de som har taget vaccinen, da regeringen først dropper krav om mundbind, når alle over 16 år er vaccineret – dette vil ikke ske, og vreden vil vende sig mod dem som ikke vil tage vaccinen. Befolkningen spilles ud mod hinanden i Del & Hersk og andre psykologiske operationer.

De totalitært kuede danskere som ønsker at komme ud i ‘frihed´ igen,  bliver socialt programmerede til at give de ulydige skylden (syndebuk) for deres manglende frihed ved de næste nedlukninger – og de som ikke tager vaccinen bliver offer for heksejagt.

Dette er opskriften på totalitarisme og den totalitære psyke, som begår overgreb og ikke selv ænser overgrebet, hverken mod andre eller mod sig selv. De har internaliseret Corona-totalitarismen uden at vide det selv, og tyranniserer andre med løgnen (forvekslet med sandhed) som prygelstok.

 Det sker nu i det små, hvor akademikere, bl.a. psykologer, råber psykotisk skingert  på besøgsgangene af andre psykologer på klinikker, hvis klienter ikke bærer masker, selvom de ifl. bekendtgørelsen er lovligt fritagede fra at bære masker (som er barbaristisk underkuelse, og maskerne virker ikke, men er sygdomsskabende). Toppen af isbjerget…de uvaccinerede B-borgere i det nye apartheid bliver offer for heksejagt.

 Menneskets civiliserede og lyrisk tilsigtede noble adfærd var kun holdt i skak af en fernis som er egentilfredsstillelse. Så snart fernissen er væk, åbnes skaktet til en afgrund af affektive grusomme blinde drifter (Jung beskrev dette tydeligt), der kun var holdt i skak af egentilfredsstillelse. Når krybben er tom, bides hestene. Vi ved det fra krig, og vi (de fleste) er IKKE anderledes – det er kun gradsforskelle endnu, ikke væsensforskelle (at tro andet er dybt naivt, for er vi så forskellige i menneskelig natur i DK fra alle andre?):

__________________

En indkudt sand historie – hvordan danskere vil overfalde hinanden, og hvorfor man ikke kan forestille sig det…endnu:

‘Kære rigtige og virtuelle venner. Jeg vil opfordre jer til at læse dette. Det forklarer hvad der sker lige nu, og giver også et konkret bud på, hvad vi hver især kan og bør gøre nu. Det som sker lige nu er et “deja vu” fra min tid i Serbisk besat Kroatien i 1992. En grådknust serbisk familiefar fortalte denne historie.

“Vores bedste venner var vores naboer. Vi hjalp hinanden med at bygge, spiste sammen og vores børn legede sammen næsten hver dag. De var kroater, vi var serbere. Vi havde et godt liv. En dag startede “splittelses aktionerne”. Først var det politiske fornærmelser af serbere mod kroater og vice versa, men så blev det til demonstrationer og hurtigt blev det til ekstremistiske forfærdelige handlinger fra den ene side, som blev hævnet af den anden side.

I starten talte min nabo og jeg meget om det, slog det hen og sagde det bare var nogle små ekstremistiske grupper. Men det eskalerede lynhurtigt, og til sidst…” han pauser. Tårerne løber ned ad kinderne, han kigger ned og stemmen er grådkvalt. “Til sidst er jeg og mine børn med i flokken der sætter ild til vores bedste venners hus og jager dem ud af byen som var de pestbefængte hunde… bare fordi de var kroater…”

Serberens fortælling og det billede af hans ansigt da han med skamfulde øjne kigger op, mens hans børn og kone (som ikke forstod engelsk) meget stille kigger ned i bordet… det minde får stadigt tårerne frem i mine øjne.

Men det minde frygter jeg også er et billede fra en ikke fjern fremtid..

Jeg kan desværre nævne mange andre “grupperinger” og Del & Hersk “splittelsesaktioner” der foregår lige nu. BLM, LGBT, Klimabevægelser, Vaccine-bevægelser VS Anti-vaccine-bevægelser, frihedsbevægelser… osv, de er alle sammen med til at fylde ved på et bål, som en gnist kan antænde, ikke mindst et to-delt vaccinations-apartheid samfund. Og hvis det sker, så kan det pludseligt være os selv der følger flokken og med faklen i hånden sætter ild til vores nabos hus. Eller omvendt. Det må vi ikke lade ske – vi må i det mindste forsøge at undgå det.

Jeg har ikke hverken magt, indflydelse eller en stemme der kan nå ud til mange, og de få som læser dette har sandsynligvis heller ikke magt og stemme. Men alligevel er vi ikke magtesløse, for vi kan tage individuel handling til at undgå at vi selv, hver især, bliver del af en ny version af den serbiske familiefars tragiske historie.

Jeg indrømmer, at der er så store kræfter i spil, at jeg føler “bølgen af konflikt” ikke kan undgås. Men jeg tror, at man selv kan “bygge en kuppel” (eller et skib, om du vil) der beskytter én selv mod at “drukne i bølgen”. Jeg tror også, at hvis vi er mange der gør det samme og gør det samtidigt, at vi så kan skabe en så stor “modbølge”, at vi kan stoppe eller mindske den bølge der truer os alle sammen lige nu.

Men det kan vi ikke nødvendigvis gøre ved kun at samles til store synlige demonstrationer i de store byer. Politiet vil være nødsaget til at være der talstærkt, og de ekstremistiske kræfter (som IKKE er Men in Black, men Corona-regeringen) og statens Agent Provocateurs og false flag statsterroristiske operationer får de optimale muligheder for at “få energi i deres bevægelser”; en cocktail som kan få vore indre følelser og stridsbålet til at flamme endnu mere op.

Og det første vi KAN gøre f.eks., er at fortælle den serbiske familiefars historie og andre historier, fordi de giver også et simpelt svar på hvad vi kan gøre som det første skridt. Nemlig at tale sammen og forenes lokalt om én ting: At undgå uro og konflikt i vores egne små lokale nabosamfund.

Det er langt fra sikkert, at dét kan lade sig gøre alle steder, fordi vi allerede er så splittede, men det er nemt for enhver at starte en lille lokal gruppe, som hurtigt kan vokse. “

——————————–

“If there is no free conversation human aggression accumulates. A man who listens only to his radio or is caught by the hypnotism of the movies must discharge his aggression somewhere else. But the civilizing sublimation of conversation does not reach him, so he cannot get rid of his aggression.People have learned to be silent listeners. Dictatorship asks only for silent citizens. If man cannot redeem himself of his everyday tensions through words, the archaic primitive demands within him grow more and more awake. The world falls prey to his accumulated obsessions, and in the end collective madness breaks through. Let us talk now, so that we do not become mad animals!”
      – Joost A. M. Meerloo: Conversation and Communication

Listen af ufatteligt ødelæggende elementer under denne falske Corona pandemi, er lang, meget meget meget lang…og grusom hinsides fatteevne….men så længe TV-skærmens alter, skærmer for den underliggende virkelighed, og det som kommer ud af skærmen, anses som uanfægtelig sandhed, mens de logistiske linjer sørger for bøf fra Brugsen til Hr. og Fru. Hakkebøf, og at man SELV ikke rammes,  ænser mange ikke ændringerne i deres egen virkelighed….indtil det er for sent… som frøen i gryden…

Flere er døde af vaccinen end af Corona (med Corona) – der er dobbelt så mange der er døde af vaccinen. Brevet fra SSI er delt mange steder.

Man kan blive ved…   Det hele er den værste grotesk påduttede massepsykose, hvis sande natur kamoufleres i en aura af lødighed, ‘selvindlysende’ ‘evidens’ (PCR-svindel, groteskt ændrede dødskriterier, etc.), og ‘omsorg’ (de facto gaslighting) – som gør hele forestillingen endnu mere diabolsk i det ekstreme. At folk ikke kan se det, tilføjer endnu mere ulideligt makabre elementer.

‘Politisk sprog er designet til at få løgne til at lyde sandfærdige, mord respektabelt og til at give indtryk af soliditet til varm luft’
– George Orwell

Samtidigt raseres økonomien fuldstændigt i den mest svimlende kollektive destruktion, vi nogensinde har set…som jo bl.a. er selve meningen med denne titanisk makabre psykologiske krigsførelsesoperation mod befolkningen, et forsøg på at omkalfatre verdensordenen. Folk ser på spøgelser og deres sind bliver debiliteret, ‘dræbt’…menticide…

Sandheden er så radikal, at den er en forhindring for selve erkendelsen af den, og folk vil opfinde de mest groteske stockholmsyndromistiske suicidale rationaliseringer for fortsat destruktion af almenvellet, hvor bødler bliver til frelsere, og frelsere; til bødler.

Essensen er, at den almindelige borger er villig til at acceptere dette på baggrund af hvad nogle ministre fotæller dem, som igen får ordrer fra WHO, WEF, and what not. Folk foretrækker ondskabens løgne (i mangel på et bedre ord) om Corona, som de igen foretrækker pga. angst for sandheden om ondskaben.

Den totalitære Corona-løgn gør voksne til børn, som regrederer i en totalitaristisk-induceret massepsykose. og som miniforedraget forneden viser, kravler folk op i Mette Mao Mengeles totalitære livmoder for at få ‘fred’ fra virkeligheden og  “frihed” (vaccinepas, biometrisk pas, mikromanagement, etc.), en uvirkelighed forvekslet med virkelighed – de tilbydes til sidst en ‘udvej’ fra det konstant hvirvlende kaos…den endelige udvej. er, at de blot skal opgive deres frihed (biometrisk digitalt pas og totalitært kontrolsamfund), overgive ansvaret for eget liv til de biometriske magthavere,  og overlade næsten alle aspekter af deres liv til magthaverne, så de endelig kan få ‘fred’, en fred som kommer af total og fuldstændig  underkastelse…..en artificiel livmoder af kollektiv infantilisering, en regression til barnestatus, et batteri, en møtrix i maskinen i The Matrix…..

“Coronas Hjenevaskede Vidner” vil hellere opretholde et falskt billede af deres lederes falske godhed, og den påduttede “demokratiske” virkelighed.  De foretrækker ondskabens løgne om Corona, som de igen foretrækker pga. angst for sandheden om ondskaben.

Som jeg har skrevet hundredvis af gange over 10 år: Det som er det mest groteske er, at godhjertede mennesker kan handle mod andre grusomt, uden at opfatte, at det de gør er grusomt, tværtimod; i selvopfattelse er det ‘anstændigt’ eller ‘normalt’! [som med Corona-løgnen]

Ondskaben (i mangel på et bedre ord) og den sanseløse destruktion af almenvellet, er ved at gå op for flere og flere i offentligheden. Konsekvenserne er så omfattende og grumme, at mange foretrækker løgne og uvirkelighed pga. psykisk eskapistisk selvbeskyttelse. Man kan benægte virkeligheden ­ ­ men man kan ikke benægte konsekvenserne af at benægte virkeligheden. De som foretrækker at være analfabetiske om disse ting – hvor ‘lykkeligt’ uvidende det end er-  ­ kan ikke beskytte sig selv og andre. De kan ultimativt kun agere struds med hovedet i sandet. Destruktionen som benægtes, fortsætter. De som benægter virkeligheden, bliver selv destruerede til sidst qua almenvellets destruktion.


‘Når psykopater er dem der tegner de politiske linjer, så bliver den måde de tænker og rationaliserer på – deres ‘moral’- også den gængse kultur og ‘moral’ i den brede befolkning over hvem de råder. Når det sker, så bliver sindet i befolkningen inficeret på samme måde, som et patogen inficerer den fysiske krop. Den eneste måde at beskytte os selv på overfor denne patologiske tankegang er at vaccinere os selv imod den, og det er gjort ved at lære så meget som muligt om psykopati og dens indflydelse på os. Sagens kerne er at denne “sygdom” – vrangforestillinger – trives i et samfund, hvor dens eksistens er benægtet, og denne benægtelse er planlagt og bevidst’
– Psykopatens trick: At få os til at tro at det onde kommer et andet sted fraSindssyge i epoker og nationer er reglen, som Nietzsche og Jung sagde, ikke i individer som vågner op fra sindssygen og de falske magtparadigmer.

Det største problem ved frihedskampen under Corona er, at flertallet ikke ved de er ufrie…….. pga. Den Store Løgn. Flertalsfejlslutningen og løgn.  De fleste mennesker troede på, at Irak havde masseødelæggelsesvåben (2003) af den simple grund, at det var, hvad de konstant blev fortalt med af den såkalt ‘troværdige’ presse – krigene i det 20. og 21. århundrede var alle præget af massive løgne. Corona er ingen undtagelse.

I et paradigmeskifte og en verden af overflod af falskhed, vil sandhed fremstå som det mest mærkværdige, man nogensinde har hørt. De fleste vil derfor – uden at vide det – alliere sig med løgnen, som var det sandhed, og bekæmpe sandhed, som var det løgn.

Folk foretrækker ondskabens løgne om Corona, som de foretrækker pga. angst for sandheden om ondskaben…

https://ildspor.wordpress.com/

 

Nedstigning i Massepsykosen & Befrielsen – dansk video https://youtu.be/Y-Jh_SXTFHc:


Transskription: Gustave Le Bon var pioner i at analysere massepsykologi, et citat fra 1800-tallet:

‘Masserne har aldrig tørstet efter sandhed. De vender sig væk fra beviser der ikke falder i deres smag, og foretrækker at tilbede usandhed, hvis dette kan forføre dem. Den, der kan forsyne dem med illusioner, er let deres herre – dem der forsøger at ødelægge deres illusioner, er altid deres offer (og fjende kan man tilføje).’
– Gustave Le Bon

Ifølge Le Bonss teori udøver sociale grupper en hypnotisk virkning på deres medlemmer, Le Bon sagde at dette sker via psykisk smitte. Beskyttet af menneskemængdens anonymitet, opgiver folk deres personlige ansvar og overgiver sig til menneskets smitsomme følelser, en art lemminge-effekt.

Hjernevask siges at reducere  undersåtternes evne til at tænke kritisk eller uafhængigt, og introducere nye, uønskede tanker og ideer i deres sind såvel som at ændre deres holdninger, værdier og tro. 

Joost Meerloo , en hollandsk doktor, var en tidlig pioner i analysen af hjernevask og massepsykoser. Han skabte begrebet “Menticide” hvilket betyder at “dræbe sindet”

Følgende er taget fra Joost Meerloo, Jung og andre (fra Academy of Ideas) – og kommer på baggrund af historiske studier af mennesker som levede under totalitarisme:

Kroppens sygdomme kan sprede sig igennem en befolkning og nå epidemiske proportioner, men således kan også sygdomme i sindet, og af disse epidemier er den psykiske, massepsykosen. den farligste.Under en massepsykose bliver vanvid normen i et samfund – og vildfarende overbevisninger spreder sig som en psykisk smitteMassepsykose har ført til heksejagt, folkedrab og endda dansemanier, men i den moderne æra, er det totalitarismens massepsykose, som er den største trussel

Totalitarisme, skriver Arthur Verlouis, er total centraliseret statsmagt koblet med udslettelse af individuelle menneskerettigheder.

I den totalitære stat er der magten, og der er de tingsliggjorte masser, ofrene i et totalitært samfund.

Befolkningen er opdelt i to grupper, herskerne og undersåtterne som herskes over, og begge grupper gennemgår en patologisk transformation. Herskerne hæves til næsten gudelignende status, de kan ikke begå fejl i undersåtternes øjne, en status som er diametralt modsat vores natur som ufuldkomne væsener, som let korrumperes af magt.

Masserne, på den anden side, forvandles til de afhængige undersåtter for disse patologiske herskere og påtager sig en psykologisk regression ind i en barnelignende tilstand.

Fremtrædende lærde i det 20. århundrede kaldte totalitarisme et forsøg på transformationen af selve den menneskelige natur, men denne forsøgte transformation omdanner kun sunde sind til syge sind, for som Joost Meerloo, sagde, den hollandske læge, der studerede de mentale virkninger af at leve under totalitarisme skrev: “Der er faktisk meget, der kan sammenlignes mellem borgernes underlige reaktioner under totalitarisme, og deres kultur som helhed – og reaktionerne hos syge skizofrene.

Den sociale transformation, der udfolder sig under totalitarisme er bygget på og vedligeholdt af vrangforestillinger. Vildledte mænd og kvinder går tilbage til den barnlige status, som børn, som lydige og underdanige undersåtter, og overlader fuld kontrol over deres liv til politikere og bureaukrater.

Kun en herskende klasse i selvbedrag vil kunne tro, at de besidder viden, visdom og skarphed til fuldstændigt at kontrollere samfundet på en top-down bottom måde, en pyramidial umenneskelig kontrol og kommandovej. Og kun under hypnose og psykotiske vrangforestillinger, ville nogen tro at et samfund sammensat af magtsultne herskere på den ene side, og en psykologisk regrederet barnliggjort befolkning på den anden, vil føre til noget andet end masselidelse og social ruin.

Men hvad udløser totalitarismens psykose?

Totalitrismens massepsykose starter i et samfunds herskende klasse, af de personer, der udgør denne klasse – det være sig politikere, bureaukrater eller teknokrater – er meget modtagelige for vrangforestillinger, der forstærker deres magt – og ingen vrangforestilling er mere attraktiv for magtsultne mennesker end vildfarelsen, at de kan og skal kontrollere og dominere et samfund. Når en herskende elite bliver besat af en politisk ideologi af denne slags – det være sig kommunisme, fascisme eller teknokrati – er det næste skridt er at inducere en befolkning til at acceptere deres herskerskab ved at inficere masserne med totalitarismens psykose. Denne massepsykose er blevet fremkaldt mange gange gennem historien og som Meerloos historiske studier viser sort på hvidt, er det simpelthen et spørgsmål om reorganisering og manipulering af kollektive følelser på den rigtige måde.

Den generelle metode,som den herskende elite kan opnå dette, kaldes menticide, etymologik betyder dette at dræbe sindet, killing of the mind. Og som Meerloo yderligere forklarer, er menticide en gammel forbrydelse mod det menneskelige sind og ånd, og er sket mange gange i historien – men systematiseret påny. Det er et organiseret system af psykologisk indgriben og juridiske perversioner, hvorigennem en herskende klasse kan indprente deres egne opportunistiske tanker i de menneskers sind, som de planlægger at bruge og ødelægge.

At forberede en befolkning på menticide – killing of the mind – begynder med at herskerne sår FRYGT i en befolkning!

Når et individ oversvømmes med negative følelser som frygt eller angst, er han eller hun meget modtagelig for en nedstigning i galskabens vrangforestillinger. Trusler, virkelige, uvirkelige eller fabrikerede kan bruges til at så frygt, men en særlig effektiv teknik er, at bruge bølger af terror! Gennem denne teknik er fabrikeret frygt afløst med perioder af ro, men hver af disse perioder med ro følges af en endnu mere intens fabrikeret trylleslag af frygt, og således fortsætter processen igen og igen.


(INDSKUDT KOMMENTAR – skrevet i marts 2020): En ny proces med massekonditionering er ved at blive sat i gang ved hjælp af ”bølger” af panik og derefter bølger med lettelse og ro. Efter at have studeret adfærdsegenskaber og metoder hos narcissistiske sociopater og psykopater i mange år, kan jeg fortælle dig, at denne form for konditionering er meget velkendt. Dette er nøjagtigt, hvad de altid gør, bare på verdensplan – De skaber en krisesatmosfære for at holde folk omkring dem ubalancerede og ude på tøjet, og derefter ”aflaste presset” med mellemrum, så de samme mennesker slapper af og deres vrede bliver neutraliseret for en tid. Derefter starter processen igen …Denne konditionering fanger psykopatens ofre i en konstant tilstand af omskiftelighed og usikkerhed, og øjeblikke af begrænsede såkaldte genåbninger bliver en sutteklud, der forhindrer deres oprør mod ham. Han kan derefter suge af sine ofre som en vampyr, og ofte ser disse ofre psykopaten som deres eneste støtte til hjælp og support. De er blevet overbeviste om, at alle trusler kommer udefra; de er ikke klar over, at kilden til truslerne er personen, der står lige ved siden af dem.

Bølgemodellen med konditionering og kontrol begynder at dukke op overalt – dette er stadigvæk skrevet i marts 2020 – og den er mest åbenlys i den tilsigtede “løsning”, der er præsenteret af etablissementets eliter som svar på koronavirusudbruddet. MIT [verdens mest anerkendte universitet] udgav for et par år siden et skrift, skrevet af globalistredaktør Gideon Lichfield med titlen: Vi går ikke tilbage til normalen’, som ganske brutalt indrømmer, hvordan eliterne agter at bruge denne krise til deres fordel.

Lichfield fastlægger en slags programmeringsplan for befolkningen baseret på bølger af virusinfektionsudbrud, bølger af stramme sociale restriktioner, efterfulgt af bølger med begrænset økonomisk aktivitet og begrænset ro i de næste 18 måneder.

”I sidste ende forudsiger jeg imidlertid, at vi vil gendanne evnen til at socialisere trygt ved at udvikle mere sofistikerede mådertil at identificere, hvem der er en sygdomsrisiko, og hvem der ikke er, og diskriminere – lovligt – imod dem, der er.

Den eneste måde for offentligheden at undslippe fra denne skærsild (ifølge Lichfield) er, at de underkaster sig et biometrisk datanet [kontrolnet af ansigtsgenkendelsessoftware, overvågning, identifikation, m.m.]. Der bliver ikke nogen tilbagevenden til normalen.” – citat slut


Tilbage til Meerloo fra 1950’ene, som sagde, at hver ny bølge af terrorisering skaber terrorens ønskede virkninger lettere efter et åndehul (en “genåbnng”), fordi folk stadig er forstyrrede af deres tidligere oplevelse. Moralen bliver lavere og lavere og de psykologiske virkninger af hver ny propagandakampagne (corona nye “varianter”) blive stærkere fordi offentligheden lige før har fået et kort pusterum (“genåbning”). – skriver Meerloo i Rape of the Mind

Mens frygt poder en befolkning for menticide – killing of the mind – bruges propaganda til at sprede misinformation og til at fremme forvirring med hensyn til truslernes årsag, og krisens karakter hjælper med at nedbryde massernes sind, massernes psyke.

Embedsmænd og deres lakajer i medierne kan bruge modstridende rapporter, meningsløse oplysninger og endda åbenlyse løgne. Jo mere de forvirrer, jo mindre vil en befolkning være i stand til at kunne kapere en krise, og mindske deres frygt på en rationel måde.

Forvirring – med andre ord – øger modtageligheden for en nedstigning i totalitarismens vrangforestillinger eller som Meerloo forklarer.

“Logik kan mødes med logik mens ulogik ikke kan. Det forvirrer dem som tænker korrekt (og retskaffent). Den Store Løgn og gentaget monotont nonsens har mere følelsesmæssig appel end logik og fornuft. Mens folk stadig søger efter et rimelig modargument mod den første løgn, kan totalitaristerne angribe dem med en anden ny løgn”
– Meerloo, The Rape of The Mind.

Aldrig før i historien har der eksisteret så effektive midler til at manipulere et samfund ind i psykosen af totalitarisme. Smartphones og sociale medier, fjernsyn og internettet – alt sammen i forbindelse med algoritmer, der lynhurtigt censurerer strømmen af uønskede informationer. og tillader dem som har magten til let at overfalde massernes sind. Endvidere, de vanedannende aspekter af disse teknologier betyder, at mange mennesker frivilligt underkaster sig de herskende eliters propaganda med en bemærkelsesværdig hyppighed,

Joost Meerloo skriver (for over 70 år siden):

“Moderne teknologi lærer mennesket at tage den verden han ser på for givet; han tager sig ikke tid til retreat. Teknologi lokker ham videre og videre, kaster ham ned i teknologiens hjul og bevægelser. Ingen hvile, ingen meditation, ingen refleksion, ingen samtale – sanserne er konstant overbelastede med stimuli. Mennesket lærer ikke længere at sætte spørgsmålstegn ved sin verden. Skærmen giver ham svar – færdiglavet”
– The Rape of The Mind, 1954


Isolation

Men der er et yderligere trin, som de potentielle totalitære herskere kan tage for at øge chancen for en totalitær psykose, og dette er; at isolere ofrene og bryde de normale sociale interaktioner: Når man er alene og mangler normale interaktioner med venner, familie og kolleger, bliver et individ langt mere modtagelig for vrangforestillinger – af adskillige grunde.

For det første mister de kontakten med det positive eksempels magt, en person i offentligheden som kan korrigere ubalancen. For ikke alle mennesker narres af den herskende elites tricks – (giv jer selv en hånd, alle dem som står her i frihedens navn i Fælledparken) – og de personer, der ser igennem propaganda kan hjælpe med befri andre fra herskernes mentocidale angreb– killing of the mind. Men hvis isolation håndhæves, vil kraften i disse positive eksempler stærkt svækkes (vi har idag internettet som hjælper de sandhedssøgende – og mht. denne gammeldags maner, hvor man kan bryde trancen: vil jeg gerne indskyde noget: jeg vil komplimentere Per Brændgaad for at være et stærkt positivt eksempel i offentligheden, som vader byen tynd med sit skilt).

Men en anden grund til, at isolation øger effektiviteten af menticid – killing of the mind – er, ligesom mange andre arter er mennesker lettere konditioneret til nye tankemønstre og adfærd, når individet er isoleret eller som Meerloo forklarer ved at henvise til Ivan Pavlovs arbejde med adfærdsbetingning:

“Pavlov gjorde en anden vigtig opdagelse; den konditionerede refleks kunne udvikles nemmest i et stille laboratorium med et minimum af forstyrrende stimuli. Enhver træner af dyr kender dette fra egen erfaring. Isolation og tålmodig gentagelse af stimuli er forudsætning for tæmme vilde dyr. Totalitaristerne har fulgt dette mønster også. De ved, at de kan konditionere deres politiske ofre hurtigst hvis de holdes i isolation”
– Rape of The Mind

Forvirret og mishandlet af bølger af terror – fra menticide – falder befolkningen ned i en håbløs og sårbar tilstand. En nedstigning i totalitarismens massepsykose. Den konstante uendelige strøm af propaganda gør at folks psyke – som engang var i stand til at tænke rationelt klart – bliver kaster rundt i et hurlumhejhus af kaos og irrationelle kræfter – og med kaos hvirvlende omkring dem, og inden i dem, vil masserne stærkt længes efter en tilbagevenden til en mere ordnet og rolig verden.

De totalitære kan nu tage det afgørende skridt: De kan tilbyde en udvej og en tilbagevenden til orden i en verden der ser ud til at bevæge sig hurtigt i den modsatte retning. Men dette kommer med en pris: Masserne må opgive deres frihed, og afstå kontrol over alle aspekter af livet til den herskende elite. De skal opgive deres kapacitet til at være være selvberoende uafhængige personer, der er ansvarlige for deres eget liv, og blive underdanige og lydige undersåtter. Med andre ord: Masserne skal nedstige i totalitarismens vrangforestillinger af psykose.

Meerloo skriver i Rape of The Mind: “Totalitarisme er menneskets flugt fra livets frygtsomme realiteter ind i herskernes virtuelle livmoder. Individets handlinger er dirigeret fra denne livmoder...mennesket behøver ikke længere påtage sig ansvaret for sit eget liv. Den prænatale verden hersker. Der er fred og stilhed – en fred som kommer af fuldstændig underkastelse”

Men den totalitære verdens orden, er en patologisk syg orden. Ved at håndhæve en streng konformitet og ved at kræve blind lydighed af borgerne, fjerner totalitarismen spontaniteten i verden, der producerer mange af livets glæder og den kreativitet, der driver samfundet frem.

Den totale kontrol af denne form for herskerskab – uanset under hvad navn man brander det, uanset om det styre er under forskere og læger, politikere og bureaukrater eller en diktator – avler det stagnation, ødelæggelse og død..på en masseskala.

Og således det måske vigtigste spørgsmål, som verden er konfronteret med dette:

Hvordan kan totalitarisme forhindres, og hvis et samfund er blevet induceret ind i de tidlige stadier af denne massepsykose, kan effekterne vendes? 
Mens man aldrig kan være sikker på prognosen for en tilstand af kollektivt vanvid, er der trin, der kan tages til hjælpe med at skabe en kur. Denne opgave kræver dog mange forskellige tilgange fra mange forskellige mennesker, for ligesom det mentocidale angreb er flerstrenget, skal kontraangrebet også være det.

Ifølge Carl Jung, dem, der ønsker at hjælpe med til at bringe sindssundhed og fornuft tilbage til en sindssyg verden, er det første skridt dette; at bringe orden ind i vores egne sind, og at leve på en måde, der giver inspiration for andre at følge. Jung siger;

“Det er ikke for ingenting, at vores tidsalder skriger efter en forløserens personlighed. for den der kan frigøre sig selv fra grebet af kollektivets psykose, og i det mindste redde sin egen sjæl, tænder et fyrtårn af håb for andre ved at forkynde at hér, er der mindst én mand, der har fået succes med at frigøre sig den fatale identitet med gruppepsyken.”
– C.G. Jung

Men forudsat at man lever på en måde som er fri af psykosens greb, er der yderligere trin, der kan tages: Information, der modvirker propagandaen, skal spredes så langt ud og så bredt som muligt, for sandheden er stærkere end fiktion og falskheder som spredes af kommende totalitaristiske herskere, og således er deres succes delvist betinget af deres evne til at censurere det frie flow af information.

En anden taktik er at bruge humor og latterliggørelese for at delegitimere den herskende elite eller som

Meerloo forklarer: “Vi skal lære at behandle demagogen og aspirant-diktatorer i vores midte med latterliggørelses-våbenet. Demagogen selv er næsten ude af stand til humor af enhver art, og hvis vi behandler ham (hende) med humor, vil han begynde at kollapse” – Rape of the Mind

En taktik anbefalet af Vaclav Havel, en politisk dissident under sovjetkommunistisk styre, som senere blev præsident for Tjekkoslovakiet, er oprettelsen af hvad der kaldes parallelle strukturer. En parallel struktur er enhver form for organisation – business, institution, teknologi eller kreativt mål – der eksisterer fysisk inden for det totalitære samfund, alligevel moralsk uden for det. I det kommunistiske Tjekkoslovakiet, bemærkede Havel, at disse parallelle strukturer var mere effektive i bekæmpelse af totalitarisme end politisk handling! Desuden, når tilstrækkeligt nok parallelle strukturer oprettes, vil en anden kultur eller et parallelt samfund dannes spontant, og fungerer som en enklave af frihed og sundhed indenfor den totalitære verden.

Eller som Havel forklarer i sin bog, “De magtesløses magt”:

Hvad er parallelle strukturer andet end et områd, hvor et anderledes liv kan leves, et liv, der er i harmoni med sine egne mål, og som igen strukturerer sig selv i harmoni med disse mål?…Hvad ellers er de første forsøg på social selvorganisering, end anstrengelserne af en bestemt del af samfundet at slippe af med de selvkørende aspekter af totalitarisme…og således at afsnøre sig radikalt fra dets engagement i det totalitære system?” – skriver Havel

Men frem for alt andet, hvad der kræves for at forhindre en fuld nedstigning ind i galskaben af totalitarisme er handling fra så mange mennesker som muligt!

For ligesom den herskende elite ikke sidder rundt passivt og ser til, men i stedet tager bevidste skridt til at øge deres magt, skal en aktiv og koordineret indsats laves, for at flytte verden tilbage igen i retningen af frihed.

Dette kan være en enorm udfordring i en verden som er bliver offer for totalitarismens vrangforsetillinger. men som Thomas Paine bemærkede under den Amerikanske revolution for 250 år siden:

“Tyranni, ligesom helvede, er ikke let besejret, dog har vi denne trøst med os; at jo hårdere konflikten, jo mere strålende er triumfen”

– Academy of Ideas

——————————————————————

Ref (igen igen):

Konspirationer og Corona – en Mefistofelisk Parallel, Platon og Schopenhauer, 2015, lettere opdateret

Der dræbes 800 millioner slagtekyllinger i Storbritanien hvert år. De er avlet til at vokse særligt hurtigt, og ofte dør de, fordi deres hjerte og lunger ikke kan holde trit med deres krops hurtige vækst. Nogle har forslået ”The Blind Chicken’-solution. Kyllinger der er blevet blinde pga. uheld, har muligvis udviklet sig til en stamme af laboratorie kyllinger, der ikke længere har noget imod at blive stuvet sammen så meget som normale kyllinger. Man overvejer at bruge blinde høns i fødevareproduktion, som en løsning på problemet med tætpakkede kyllinger i fjerkræ industrien. Det ville være mere humant at gøre høns blinde, end dem der kan se – hævdes det. Men senest, er der foreslået et nyt system til masseproduktion af kyllinger, hvor dele af fuglenes hjernebark fjernes, så de ikke oplever rædslerne ved deres omgivelser. Det er den “hovedløse kylling ” som løsningsmodel.

Dette ville indebære fjernelse af kyllingernes hjernebark, så at deres sanseperceptioner hæmmes, så at de kan blive producerede under meget tætpakkede forhold uden at opleve den associative stress, der normalt følger med tætpakkede forhold. Hjernestammen vil fortsat være intakt, så at de homeostatiske (ligevægtsbalancerende) funktioner kan fortsætte.

Da de vil være ophængte i høje lodrette strukturer som holder dem på plads, dvs. ubevægelige, vil elektriske chok sørge for muskelvæksten, så at kyllingernes vækst kan fortsætte som ‘normalt’

Grunden til dette forslag er tiltagende efterspørgsel på kød og specielt dette:

“for at forbedre kyllingernes velfærd ved at desensitivisere dem overfor den ubehagelige virkelighed af deres eksistens” [statens bedrag, medicinalindustrien, vacciners farlighed, hemmelig statsterror, false flags, manipulationer og grusomheder ad nauseam vis-a-vis I-Pad I-Pad, pik, pat, porno, pop, pot, Paradise Bordel, Vild med Svans & Dans(k),Bagedysten, Cafe Coma Laté (u)kultur, Svanekøkken, alko-koma-soma, lykkepiller, materialisme, mindfulness som mindlesness, fordummende uddannelser, etc.

“After this “desensitisation”, the chickens could then be stacked into huge urban farms with around 1,000 chickens hooked up to each large vertical frames — a little like the network of pods the humans are connected to in The Matrix
– Wired

‘Når individets grumme erkendelse om statens og pressens enorme løgne, indfinder sig, er handling selvsagt nødvendig, idet forsætlig tavshed er medvirkende til destruktionen af almenvellet. Derfor har ordsprog, såsom ‘når uret bliver til ret, bliver modstand til pligt’, en evig universel sandhedsværdi – spejlbilledet af denne aforisme er i øvrigt også, at magten har specialiseret sig i spin, der usynliggør dens uret, idet de åbenlyse årsager til uret altid fører til oprør. Subtil sindelagskontrol er af samme grund livsvigtigt at gøre sig bekendt med for ikke at ende som offer for den.

Det er i magtens interesse – i særdeleshed den transhumanistiske ideologi som par excellence er verdens mest magtfulde på elitens plan – at gøre mennesker mindre vidende og mindre empatiske, da empatien og sand viden er forudsætning for at hjælpe andre – med andre ord, man ønsker ikke at folk vågner op til, at staten og medierne lyver og bedrager i morderisk grad.

At erkende, at den virkelighed man er blevet påduttet er forkert er urovækkende og destabliserende. De fleste ønsker muligvis ikke at vågne, for de vil nyde deres liv i fred. Har hørt det mange gange. Forståeligt, men ikke løsningen. Mennesker der vågner op i stort antal nu bliver empatiske ‘aktivister’ (fordi alt andet er vanvid), og sådanne empater vil befinde sig i et modsætningsforhold til the Deep State, og statens, mediers, og multinationale interesser, hvad enten de vil det eller ej.

Den empatiens smerte der opstår ved erkendelsen af, at ‘alt er omvendt’, er for hård en pris at betale . Den nye faustiske samfundskontrakt mellem Staten og individet i løgnens tidsalder er derfor at foretrække af ren og skær psykisk bekvemmelighed (i magtens favør). Den sociale smerte man oplever som følge af empati med sine medmenneskers smerte pga. indsigt i almenvellets destruktion, vil blive forsøgt fjernet via psykologiske og teknologiske metoder, men prisen er at vælge uvidenhed, og ultimativt at tabe sit hjerte for at blive befriet fra empatiens smerte – det sidste er også et af tekno-transhumanismens mål; at fjerne psykologisk smerte via teknologi, og opnå fysisk udødelighed ved at fusionere mennesket med maskiner.

Med andre ord, snart spørger den nye faustiske samfundskontrakt i den vordende tekno-transhumanistiske tidsalder: “Vi kan udslette dine traumer og den sociale smerte du oplever som følge af din empati med dine medmenneskers undergang. Skriv under her på denne Faustiske kontrakt, og du vil få adgang til den nye virkelighed, der vil gøre dig i stand til at nyde dit liv i permanent fred fra empatiens smerte’

Ondskabens/psykopatiens største fordel er, at sandheden om ondskaben er for grusom at indse, så folk hepper ubevidst på løgnene qua bekvemmelighed.

Deres ubevidste motto er; ‘lad mig være i illusionen om frihed, så jeg ikke opdager, at jeg lever i ufrihed’ – dette er muligvis selve essensen af elitens forsætlige perception management.

Implikationen er, at godhjertede mennesker oftest ikke kan håndtere en så stor grad af psykopati/ondskab, nemlig fordi det ER så ondt (løgnene og manipulationerne er ‘for onde’ – pædofili blandt toppolitikere, ISIS skabt af vestlige efterretningstjenester, vacciners ineffektivitet og skadelighed, massemanipulation, osv.)

Den anden implikation er, at godhjertede mennesker – hvis de nogensinde opdager sandheden om, at en sådan ondskab (i mangel på et bedre ord) faktisk eksisterer – så gælder det samme igen; man kan ikke håndtere en så stor grad af psykopati/ondskab, nemlig fordi det ER så ondt.

Det er følelsesmæssigt for bebyrdende, udbrændthed,,osv. Resignationens usagte motto bliver: ‘Verden og livet er hårdt nok uden sammensværgelser, og jeg kan ikke klare det hele. Jeg vil bare nyde mit liv’.

De vender (forståeligt) deres ansigter væk fra det onde og nægter at håndtere virkeligheden, og søger trøst i de ‘mindre radikale’ intellektuelle ‘gatekeeper fortællinger, som nægter at erkende, at Deep State psykopatokratiet eksisterer.

Disse 2 implikationer er hindringer for at opdage sandheden om tyranniet på grund af 1) kognitiv dissonans og 2) hvis de i sidste ende overvinder den første hindring (kognitiv dissonans), er der stadig den uforfalskede grumme sandhed om psykopatokratiet. Derfor vender mange alligevel hovedet bort pga. ondskabens radikalitet, da den er for meget at bære følelsesmæssigt for godhjertede mennesker.

Dette kan resultere i Cypher-arketypen (Agent Smith and Cypher i The Matrix), hvor man ønsker at glemme den underliggende grusomme sandhed bag ‘demokratiets’ slør pga traumatisering.’

Folk foretrækker ondskabens løgne om Corona, som de foretrækker pga. angst for sandheden om ondskaben…

Larry Chin, marts 2019: “COVID-19-charaden er den største disruption af det menneskelige samfund i moderne historie, måske nogensinde i menneskets historie. Denne” sundhedskrise “er en stor løgn. Det er den største store løgn i historien. Hele samfundets strukturer er blevet makuleret, menneskelige interaktioner er blevet ændret, økonomier decimeret. Alt baseret på et fremstillet påskud, massemanipulation og medieinduceret massepanik.

Menneskeheden blev udsat for en lignende forkrøblende chokhændelse med en falsk flag terror event den 9/11, den fremstillede globale “krig mod terrorisme”. Men denne får alle tidligere begivenheder til at tage sig små ud.. Myndighederne – globale, nationale, regionale, lokale, samfund efter samfund – har bevæget sig i skræmmende fælles fodslag . Dette er Deep State, ude i det åbne. De har smadret hver økonomi, efter design. Virksomheder store og små, lukket og tabt, liv og levebrød i fare. De har pålagt os enhver variation af militær undtagelsestilstand. herunder indførelse af adfærdsmæssig militær undtagelsestilstand, husholdning til husholdning, person til person. Menneskelige væsener er i bogstaveligste forstand fanger, som er ‘huset derhjemme” som burede dyr. De, der undlader at “adlyde” hjemmefængsling, trues med enestående politiaktioner.

Denne erobring blev opnået i løbet af blot dage. Den nye verdensorden accepteres uden modstand. Hvert hjørne af kloden, hver enkelt person, der er fængslet både mentalt og fysisk. Alt som blev krævet var en stor løgn, en stor frygt. Magten og deres idiotiske medieaktører forsøger at skabe en “samlende begivenhed”. “At forene mod virussen”. Men “krisen” er et bedrag. Masserne “forenes” omkring deres egen servilitet, deres eget slaveri og ødelæggelse. Vi burde virkelig være samlede. Mod hjernevask og bedrag. Mod alle dem, der bruger det til deres ubehagelige og brutale formål, der bogstaveligt talt dræber os nu. Mod en fåreflok, der muliggør og accepterer overgivelsen af vores allesammens frihed. Selv når en bedring kommer, har denne krise bevist, at ”vi” ikke har kontrol. ”De” er i kontrol, og er magtfulde nok til fuldstændigt og bogstaveligt have erobret hele menneskeheden – os, dig og mig – på blot dage og uger. Masserne uden rygrad har ikke kun kapituleret betigelsesløst,, de beder om mere.

Vågn op. Vågn op nu. Læs hele artiklen https://www.globalresearch.ca/planetary-hysteria-manufactured-covid-19-health-crisis-pushes-humanity-global-society-total-shutdown/5707607 

EN MEFISTOFELISK PARALLEL, PLATON OG SCHOPENHAUER

Vi er – mht. Corona, vacciner, medicinalindustriens svindel, stats-sponsoreret terror, false flags, mainstream mediernes udeladelser, censur, manipulationer, m.m.m. – i gang med Schopenhauers 1. og 2. fase.

“Fangen vender tilbage til hulen for at informere fangerne om, at de er fanger. De tror ikke på ham. og truer med at slå ham ihjel, hvis han forsøger at sætte dem fri
– om Platons Hule og Sokrates

Enhver sandhed passerer gennem tre stadier, før den erkendes: Først latterliggøres den, så modarbejdes den voldsomt, dernæst anses den for indlysende.
– Schopenhauer

De som befinder sig i 3. og sidste stadie, er de undslupne fanger I Platons Hule, som skal stå for skud fra de tilbageblevne selvmorderiske og morderiske fanger, som stadigvæk befinder sig i 1 og 2. stadie.

Derfor den aggressive modstand fra fra venners og bekendtes side, når de bliver præsenteret for info som er i modstrid med, hvad de har lært [blevet påduttet]. Intensiteten i diskussionen kan læses som markør for at vi er i 2. fase, og at polariseringen mellem fangerne i 1. og 2. fase på den ene side, de blinde kyllinger – og de opvågnede with eyes wide open i den 3. fase på den anden side, er blevet større.

De opvågnede i Platons Hule er de sidste 3. stadie i Schopenhauers dictum, og derfor de første, som står for nedrivingen af det gamle paradigme – og opbygningen af det nye paradigme. Som med så meget andet…

“In the beginning of a change the patriot is a scarce man, and brave, and hated and scorned. When his cause succeeds, the timid join him, for then it costs nothing to be a patriot.” [eller pioner]

– Mark Twain

Kyllinge-parallellen blegner ved siden af den virkelige verden, hvor millioner af mennesker går til grunde pga. en psykopatisk elite, men vanviddet er, at de godhjertede uddannelsesskadede autoritetstro mennesker i Schopenhauers 1. og 2. stadie, beskytter de selvsamme mennesker som dræber dem for magt og profit (Big Pharma, omstyrtning af samfund ved false flags, invasioner, krige,etc). ‘DK-Hobbiter’ er måske lidt undskyldt, da vi qua vores troskyldighed ikke er skikkede til at forstå det, men således bliver vor blindhed, vantro og skepsis, noget som tjener eliten godt.

Det er værre end Stockholmsyndrom, for dér ved gidslerne i det mindste, at der er en gidseltager.

Vi er i en situation, hvor de uafvidende ofre (kyllinger) – for krigsherrernes og elitens perception management – har internaliseret elitens verdensbilleder, i vidt omfang – indenfor politik, medicin, økonomi, jura, psykologi, m.m. – skabt af elitære tænketanke, hvis verdensbilleder er designet til at beskytte eliterne, som ofrene/gidslerne ikke tror eksisterer – alt imens gidslerne, de morderiske og selvmorderiske fanger i 1. og 2. stadie, samtidigt angriber de vågne mennesker (der befinder sig i det 3. stadie) som forsøger at befri dem, fordi gidslerne (kyllingerne), pensum papegøjerne, ofrene, foretrækker at forblive desensitiviserede overfor den ubehagelige virkelighed af deres eksistens”

Kyllingerne har ikke en chance, det har vi – alligevel handler de fleste som de blinde høns, nyttige farlige idioter, der forsvarer bødlerne, så det er værre end eksemplet med kyllingerne.

‘The supreme mystery of despotism, its prop and stay, is to keep men in a state of deception, and cloak the fear by which they must be held in check, so that they will fight for their servitude as if for salvation.’
– Baruch Spinoza

Og den episke perverse ironi er: De godtroende ofre og benægtere angriber de mennesker som ønsker at befri ofrene, mens de forsvarer eliten pga. uvidenhed – selvom benægterne bliver angrebet af de samme eliter, de antager for at være ikke-eksisterende.

Polariseringen mellem de opvågnede og de blinde høns fortsætter.

Idag er ratioen mellem 1. og 2. vs 3. fase flyttet i favør for den sidste. Flere er vågnet op til det 3. stadium. Det vil kun blive værre og mere polariseret på alle mulige områder, før vi når ind i Schopenhauers 3. fase.

In fact, it seems more and more that those who wish for us to remain asleep – unaware of the rising tide of domestic and international manipulations – are waging war against those who are awake or awakening.

– 29 december 2015, The Daily Bell