Den 4. Statsmagt er Død – Civilisationens Sammenbrud & Gennembrud – Del 3

by ildspor

 “Historically, the most terrible things – war, genocide, and slavery – have resulted not from disobedience, but from obedience.”
– Howard Zinn

“Puzzlement and doubt are, however, already crimes in the totalitarian state. The mind that is open for questions is open for dissent. In the totalitarian regime the doubting, inquisitive, and imaginative mind has to be suppressed. The totalitarian slave is only allowed to memorize, to salivate when the bell rings.”
– Joost A. M. Meerloo, The Rape of The Mind

“There are two parts to the human dilemma. One is the belief that the end justifies the means. That push-button philosophy, that deliberate deafness to suffering, has become the monster in the war machine. The other is the betrayal of the human spirit: the assertion of dogma that closes the mind, and turns a nation, a civilization, into a regiment of ghosts – obedient ghosts or tortured ghosts.”
– Jacob Bronowski

Lydighed og uvidenhed er dødeligt –  Tekno-Imperiets Fascisme 2.0

Tavshed  er en art forræderi, manglende perception og viden, er et svigt, da det er farligt for almenvellet, også for dem som endnu ikke føler undertrykkelsen (se min oversættelse af Glenn Greenwalds artikel om lydighed forneden).

Det er derfor, at man i USA går efter the 1st amendment (talefrihed, pressefrihed, forsamlingsfrihed og ret til at gøre indsigelse, etc) ved først at forsøge at fjerne the 2nd amendment (retten til at forsvare sig med våben mod en tyrannisk statsmagt; censur, forsamlingsforbud, manglende frihedsrettigheder, etc.), fordi den første – ordet – ikke er noget værd, dersom retten til at forsvare sig mod en Nazi-Stasi stat bliver fjernet først.

Hvis ikke ordet og skriften betød noget, hvorfor har magten altid forsøgt at lukke munden på dem som taler ud(?), inklusive Glenn Greenwald – som fremhæver den evige pointe mht. STASI-staten 2.0 (min fremhævelse):

Men det faktum, at gode, lydige borgere ikke selv opfatter undertrykkelsen betyder ikke, at undertrykkelse ikke eksisterer. Om et samfund er frit  bestemmes ikke ved behandlingen af dets selvtilfredse, føjelige borgere – sådanne mennesker [nyttige idioter] er ikke angrebet af autoriteterne – men snarere ved behandlingen af dets dissidenter og dets marginaliserede minoriteter.

I USA, er det de mennesker, der er tilbageholdt i lufthavne, og har deres bærbare computere og notebooks beslaglagt uden dommerkendelse på grund af de film de laver eller den politiske aktivisme de engagerer sig i – eller som er udsat for masse-invasiv statslig overvågning, trods ingen beviser for forseelser, eller som retsforfølges og fængsles i årtier – eller endda henrettes uden rettergang – for at udtrykke politiske og religiøse overbevisninger som skønnes farlige af regeringen.

Folk, der modsætter sig den naturlige menneskelige tendens til at følge, ære og adlyde den fremherskende myndighed, har typisk et meget anderledes syn på, hvordan et undertrykkende  samfund er, end dem, der underkaster sig disse impulser. De mest værdifulde erfaringer for at afgøre, hvad et frit samfund er, er de erfaringer, som udgøres af samfundets mest truende dissidenter, ikke dets tilfredse og føjelige borgere. Det var dem, der marcherede mod Mubarak, der blev tilbageholdt, slået, tortureret og dræbt, ikke dem, der indvilligede i eller som blev støttet regimet. Dette er det universelle mønster af autoritær undertrykkelse.

Fristelsen til at underkaste sig autoritet…styrker den autoritære kultur ved at forvandle dets ledende institutioner til magtens tjenere, snarere end dem, der er sat til at holde magten i skak.

Men værre er; det skjuler tilstedeværelsen af undertrykkelsen ved at sikre, at de fleste borgere, der vælger at følge, stole på og adlyde autoritet, ikke personligt oplever undertrykkelse og derfor ikke tror –  nægter at tro  –  at den virkelig eksisterer
– fra den fremragende artikel: Film highlights the temptations and perils of blind obedience to authority Guardian,  Sunday 26 August 2012

“Those who do not move, do not notice their chains.”
– Rosa Luxemburg

“Civil ulydighed er ikke vores problem. Vores problem er civil lydighed. Vores problem er, at folk over hele verden har adlydt lederes diktater, og millioner er blevet myrdede pga. denne lydighed. Vores problem er, at folk over hele verden, er lydige overfor fattigdom, sult, stupiditet, krig og grusomhed. Vores problem er, at folk er lydige, og at fængslerne er fyldte af sølle tyve, mens de store tyve leder landet. Dette er vort problem.”
– Howard Zinn

”Størstedelen af den vold mennesker har påført hinanden, er ikke de kriminelles eller de mentalt afsporedes værk, men påført af normale, respektable borgere… man kan gå så langt som at sige, at på denne planet, er ‘normal’ lig med sindssyg.”
– Eckhart Tolle

”Det er ikke et kriterie for sundhed at være godt tilpasset til et dybt sygt samfund.”
– J. Krishnamurti

“The pen is mightier than the sword”  –  hvilket eliten ved, for hvis man kan kontrollere menneskers bevidsthed, og bilde dem ind, at de lever i ‘et frit samfund’ uden at de gennemskuer, at det er et maskeret slaveri, behøves man ikke et dikatur.

Derfor, at Noam Chomsky siger, at propaganda er for ‘demokratiet’, hvad vold er for diktaturet.  Og folk vil dø for frihed, og derfor er man bevidst om, at det åbenlyse slaveri ikke virker, hvilket er grunden til at man har lavet et Truman Show/Brave New World in the first place, så illusionen om frihed købes af masserne. Det gøres ved at mindfucke dem via pressen, institutionerne – og gennem et helt århundrede, hvis ikke mange hundrede af år i massive uddannelses-skader. Ikke engang lysets hastighed er en konstant (se Rupert Sheldrakes ‘The Science Delusion’ – nr. 2. blandt de bandlyste TED-talks, som TEDtalk forsøgte at censurere. Everything you’ve been told is wrong!)

Kun eksekveringen af de endelige faser for de drakoniske foranstaltninger mangler. Mange mærker dem i hverdagen i USA, omend nogle sover. Tro ikke, at DK med tiden ikke intenderer at følge USA trop med nogle af de i artiklen nævnte ekstreme tiltag – nogle af dem er allerede på plads, omend ikke mærkbare i dagligdagen. I DK skal man afgive fingeraftryk ved udstedelse af nyt pas, og alle indrejsende til EU skal registreres med fingeraftryk, fingeraftryk for at komme ind i USA, Tyskland skal have bevæbnede droner, m.m.m.

Det er fåtallet, som er indignerede. Af samme grund kan mange ikke sætte navn på dragen, da retsbevidsheden er eroderet i takt med eroderingen af retssikkerheden, og følgelig mangler forudsætningerne oftest, og det i en tid hvor der er større behov for det end nogensinde.

The best lack all conviction, while the worst
Are full of passionate intensity.
Yeats

Fremtidsperspektiverne i kontrol, overvågning og drakoniske foranstaltninger overstiger næsten enhvers fantasi. Ja, hvad skal man kalde disse? En hybrid mellem STASI 2.0 og Darth Vader-imperiet? Det er desværre ikke fantasi, og de nuværende NSA-skandaler blegner i sammenligningen med totaliteten af alle disse udviklinger:

14 Incredibly Creepy Surveillance Technologies That Big Brother Will Soon Be Using To Spy On You.

Every Breath You Take, Every Move You Make – 14 New Ways That The Government Is Watching You

30 Signs That The United States Of America Is Being Turned Into A Giant Prison

 

Et ekstremt højteknologisk robotisk Skynet  er nu på vej, ikke ulig det som Philip K. Dick beskrev i Terminator. Science Fiction har i øvrigt altid været det mest profetiske.

STASI-Nazi staters Darth Vader-fremmarch, bevæger sig – specielt i USA –  mod et Hunger Games-samfund

Tekno-transhumanistiske svimlende ekstreme udviklinger udgør også en ufattelig omkalfatring af livet, og er på mange måder koblet op på fascismen 2.0 og Darth Vader imperiet. [3]

Problemet er, at de fleste først tror på ekstreme STASI-tiltag, o.a, når det kommer på massemediernes forsider, som f.eks. The Guardian med NSA-skandalerne og Edward Snowden, selvom de ‘konspiranoide’ har advaret og skrevet detaljeret om det i årtier og er den spydsspids, som har alle samtidens pile i ryggen, men progressivt og konstant får  stor genoprejsning (desværre), hvor de før blev latterliggjort.

Nu er mange pludselig blevet bevidste om konspirationer, og dem de før kritiserede for ‘konspiranoia’ er i bedste fald sandhedssøgende researchere, noget som tidligere nyttige idioter selv er blevet, da NSA-skandalen er et faktum, og det har vækket mange fra deres tidligere apati og skepsis [4] Tegnene på dette er mange og utvetydigt 100%  klare, attesteret ved antal af kommentatorer i aviserne, som har flyttet sig med mileskridt blot i løbet af et par år.

Blot fordi resten af fåreflokken ikke kan se hegnet, betyder det ikke, at der ikke er et hegn – og det betyder heller ikke, at andre ikke kan se hegnet. Mens mange millioner af informerede dissidenter og whistleblowers ignoreres, latterliggøres, eller angribes af fårene, fortsætter internet-renæssancen ustoppeligt.

En fåreflok kræver en fårehund, men mennesker holder hinanden på plads. De behøver ingen fårehund, fordi de har troskyldighed, blind lydighed og autoritetstro – de tror ikke at der er et hegn, og angriber ofte dem som påpeger det. Platons hule lever i bedste velgående.

‘Nyttig idiot’, ‘Får’, ‘Robotnik’, ‘Stockholmsyndrom’, ‘Lamestream’, ‘Lemming’, ‘Systemit’, ”Zombie’, ‘Pensum Papegøje’, ‘Café Kusse-Latte Kultur’, m.fl., er udtryk, der humoristisk, sarkastisk, eller nedsættende påpeger  det uhensigtsmæssige ved en bestemt adfærd, dvs. flokdyrsmentalitet, autoritetstro, lydighed, manglende selvstændig kritisk tænkning, m.m. Man må dog holde in mente, at disse udtryk afspejler en polemisk taktik, som ultimativt er motiveret af omsorg og humanisme, for enhver adfærd, der blindt eller godtroende imiterer eller retfærdiggør,  er ultimativt farlig, også for andre mennesker, og det resulterer netop i indignation hos de informerede. Derfor disse udtryk, som ofte har en eklatant præcision og berettigelse, for når mennesker er på vej udover klippen, og andre følger med (lemminger), etc. er nyttig idioti er kort sagt uansvarligt og farligt!

Mike Adams har også lavet en hel artikel om dette, omend grovkornet: Zombies, Deniers, Sociopaths, Schemers and Protectors: The five dominant personalities you’ll encounter in a world gone mad 

Af samme grund er disse udtryk for indignation brugt i højere grad, end nogensinde før, pga. delingen mellem de informerede vs de uinformerede, hvis faldende asymmetri udnivelleres i disse dage, idet mange, uanset hvilken politisk orientering, vågner op. [5]

Juraprofessor Vagn Greve: Stasi er kommet til Danmark

Eva Smith: Der var engang en retsstat

Hvordan kan det være, at spydsspidsen af frihedsadvokater og retseksperter kan nikke genkendende til påstanden om, at DK er blevet til en STASI-stat, 1984 og Brave New World, når flertallet ikke kan? Betyder det, at flertallet lever under forhold, hvor slaveriet ikke erkendes som slaveri, men måske derimod ses som frihed?

Kan man kontrollere menneskers bevidsthed, og bilde dem ind, at de lever i ‘et frit samfund’ uden, at de gennemskuer, at det er et maskeret slaveri, inverteret totalitarisme, og derfor behøver man ikke et åbenlyst voldeligt dikatur?

Situationen på det globale STASI-barometer er dog excessivt værre end Vagn Greve og Eva Smith forestiller sig, og meget er sket siden deres tilkendegivelser kom frem.

At masserne ikke er forargede endnu, er fordi indignation forudsætter retsbevidsthed og viden, og da mange mennesker – specielt de unge – ingen har pga. massemediernes og institutionernes svigt, er der ingen refleksiv indignation, men liden viden, indsigt og gennemskuelses-kraft. Mange er følgelig ’tilfredse slaver’ i ‘Brave New World’-modellen, uden at være klar over, at de lever i et 1984- maskeret slaveri som Brave New World. Se Chris Hedges Brave New Dystopia
I modsætning til mange oplyste mennesker, er mange mennesker intet mindre end tilfredse slaver og nyttige idioter med alvorligt Stockholmsyndrom, og på mange måder.

Well, det er VÆRRE end Stockholmsyndrom, for dér ved gidslet i det mindste, at det er gidsel og at der ER en gidseltager.

I 1800-tallets USA f.eks., anså man lønslaveri for at være ligeså frygteligt som menneskeslaveri, forfærdeligt, og absolut uacceptabelt,  alt imens vi idag ikke tænker – heller ikke over det – mens vi udlejer os, som var det, det naturligste, for ‘sådan har det jo altid været’, uden at tænke over, at det engang blev sidestilt med menneskeslaveri, og at livet kunne organiseres meget bedre og anderledes.[6]

Læs 4. del her:

Den 4. Statsmagt er Død – Civilisationens Sammenbrud & Gennembrud – Del 4

                     ____________________________________________________

Fodnoter – uddybende kommentarer og betragtninger

[3] Transhumanisme (dansk link).  Ray Kurzweil, transhumanismens tekno-ypperstepræst giver et rystende interview her. Teknologien er et tveægget sværd, og selvom der er mange positive aspekter, er der transhumanistiske tiltag, der er ekstremt negative, foruden, at der også bliver skabt et frådende hav af utilsigtede konsekvenser. Francis Fukuyama har kaldt Transhumanisme ‘verdens farligste idé’. Kritikken i bullet points kan ses her.

Virkeligheden overgår Science Fiction. Disse ting er måske uvirkelige for Hr. og Fru. Hakkebøf, men det skyldes uvidenhed, da gigantiske beløb – med enorme teknologiske implikationer på højeste niveau til følge – pumpes ind i udvikling og forskning. Virkeliggørelsen af et tekno-transhumanistisk socialt stratificeret samfund finder vi også i SciFi-filmen Elysium. Essensen af Elysium er kun ét delaspekt af implikationerne af transhumanisme, og er ikke usandsynligt, men en sandsynlig nær dystopi. DARPA, Pentagons ultra-high-tech leverandør, er intimt forbundet med de transhumanistiske tiltag.

[4] Den episke perverse ironi er, at de mennesker, der automatisk tror, at udtrykket ‘konspirationsteori’ er diskvalificerende, faktisk er nyttige idioter i en dobbelt forstand, da udtrykket i sig selv stammer fra CIA i 1967, som opfandt frasen i en latterliggørende kampagne for at underminere de menneskers troværdighed, som stillede spørgsmålstegn ved den officielle Warren-kommissions konklusioner om mordet på John F. Kennedy.

Med andre ord; de mennesker af idag, som slynger ordet ‘konspirationsteori’ ud, som var det en diskvalificering eller skældsord, ved ikke, at de er bærere af et udtryk eller meme, de har fået indprentet, hvis oprindelse (CIA) i sig selv er affødt af en konspiration, som modreaktion på sandhedssøgende dissidenter, der skulle karakterhenrettes,  og som de bruger uden at kende oprindelsen til.

Kafkask sort ironi, og i sig selv et billede på hvordan perception management-mindfuck af masserne historisk kan foregå over generationer, uden at de fleste fatter en bønne, og mens  Hr. og Fru. Hakkebøf-lobotomien fortsætter, vågner andre op.

[5] Det er ekstremt sigende, at mange mennesker på tværs af det politiske spektrum er i konsensus om statens tyranni, false flags, Big Pharma, Krigen mod Terror som en fabrikering eller påskud  –  i detaljer og på mange nøglepunkter ang. mange af disse ting.

Polariseringen foregår i tiltagende grad ‘lodret’, dvs. mellem Staten, massemedierne, Wall Street, Pentagon, EU, Corporatocracy, Oligarkiet/Plutokratiet VS en underskov af uafhængige tænkere, libertarianere, socialister, demokrater, republikanere, anarkister, konservative, uafhængige medier, etc.

Selvom mainstream, specielt i USA, forsøger at fremhæve en polarisering på tværs, ved at fremstille den brede skepsis overfor staten, som noget der kun tilhører ‘højreorienterede nuts’ eller ‘ventreorienterede ekstremister’, er dette usandt –  i sig selv en divide and conquer taktik fra pressens side, etc., da man ønsker at marginalisere og forplumre billedet ved at tage brodden af bredden i kritikken mod STASI-staten.

Det er lysende klart, at der er en meget specifik kritik, med specifikke nøglepunkter på specifikke områder, uanset hvilken orientering og poltisk observans, men det er usynligt eller uklart, hvis man kun læser massemedier.

Den virkelige essens ligger således på flere afgørende måder i et vertikalt paradigme, og ikke et venstre vs højre. Noget som der i sig selv er stor konsensus om på tværs af de politiske orienteringer, blandt hele denne ‘underbelly’ af årvågne mennesker over hele spektret.

[6] Mine fremhævelser: “Most oppression succeeds because its legitimacy is internalized. That’s true of the most extreme cases. Take, say, slavery. It wasn’t easy to revolt if you were a slave, by any  means. But if you look over the history of slavery, it was in some sense recognized as just the way things are…….Another example, also contemporary (it’s estimated that there are some 26 million slaves in the world*  …At one time in the U.S., in the mid-19th century, working for wage labor was considered not very different from chattel slavery [menneskeslaveri]. That was the slogan of the Republican Party, the banner under which northern workers went to fight in the Civil War. ‘We’re against chattel slavery and wage slavery’. Free people do not rent themselves to others. Maybe you’re forced to do it temporarily, but that’s only on the way to becoming a free person, a free man, to put it in the rhetoric of the day. You become a free man when you’re not compelled to take orders from others..….You could even read editorials in the New York Times saying this around that time. It took a long time to drive into people’s heads the idea that it is legitimate to rent yourself. Now that’s unfortunately pretty much accepted. So that’s internalizing oppression. Anyone who thinks it’s legitimate to be a wage laborer is internalizing oppression in a way which would have seemed intolerable to people in the mills 150 years ago’.
– Noam Chomsky

* POL.DK – ‘Verden har aldrig set flere slaver’ 2008 – idag er tallet værre, men tallet er nok snarere milliarder set ud fra 1800-tals briller. Verden er omvendt, og vores civilisations progression er på flere måder regression!

Læs 4. del her:

Den 4. Statsmagt er Død – Civilisationens Sammenbrud & Gennembrud – Del 4

Advertisements