ildspor

– et spor i mørket

Den 4. Statsmagt er Død – Civilisationens Sammenbrud & Gennembrud

af Ildspor

“In the end, we will remember not the words of our enemies, but the silence of our friends”
– Martin Luther King Jr.

“If middle-class Americans do not feel threatened by the slow encroachment of the police state or the Patriot Act, it is because they live comfortably enough and exercise their liberties very lightly, never testing the boundaries. You never know you are in a prison unless you try the door.”
Joe Bageant, Deer Hunting with Jesus: Dispatches from America’s Class War

 

Tavshed er Forræderi

Den Hvide Rose, måske det største ikon for fanebærere af civil courage og ulydighed i det 20 århundrede:

‘En dag kom jeg forbi mindetavlen for Sophie Scholl i Franz Joseph Strasse, og da så jeg, at hun var fra min årgang, og at hun blev henrettet samme år, som jeg begyndte hos Hitler. I det øjeblik forstod jeg, at det ikke er nogen undskyldning, at man er ung, men at man måske også havde kunnet finde ud af visse ting’….Traudl Junge er selve sindbilledet på størstedelen af det tyske folk under 2. verdenskrig, som nok anede, men ikke havde fuld vished og i hvert fald undlod at opsøge viden, som kunne have foranlediget til stillingtagen og dermed afstandtagen. I stedet valgte den da 22-årige Traudl trods advarsler fra familie og venner at søge jobbet som Hitlers sekretær, valgte at være ung, tøset, yndig, uvidende”
  Sophie Scholl – Den Hvide Rose

I vore dage er “ung, tøset, yndig, uvidende” på mange måder lig med  hygge, øl, lykkepiller, I-pod, I-pad, patter, pop, porno, playstation, Paris Hilton, Paradise Hotel, Vild med Dans, konsumer-koma som soma, samtalekøkken, café kusse-latte-mentalitet, plasma-TV, ligegyldighed, und so weiter. Med andre ord; en excessiv egocentrisme, narcissisme, tankeløs hedonisme, uvidenhed, apati, brutalisering af følelseslivet, tab af kritisk tænkning og historiebevidsthed, degeneration af det intellektuelle, forherligelsen af afstumpelsen, pensum-papegøjeri, følgagtighed, autoritetstro og lydighed, uddannelsesskade, m.m.m.

På bekostning af sandhed skal staten og medierne sørge for, at folk selvfølgelig skal have det ‘hyggeligt og godt’ i lykkelig uvidenhed. Man bør tænke godt og grundigt over, hvem som drager fordel af denne uvidenhed, og hvem som bliver skadet, da det ‘ikke er nogen undskyldning, at man er ung, men at man måske også havde kunnet finde ud af visse ting… at opsøge viden, som kunne have foranlediget til stillingtagen og dermed afstandtagen.’ Dette gælder ‘Krigen mod Terror’, Big Brother, Big Pharma, Big Banks, Syrien, massemediernes censur, det gjaldt Irak, Afghanistan, Libyen, frihedsrettigheder,  m.m.m.

Det er ikke et spørgsmål om sammenligning med Nazismen per se (selvom mange iagttagere af vor tid drager parallellen), men at man helligholder princippet om civil ulydighed og sandhed, uanset hvilken kontekst, da tavshed, uvidenhed og nyttig idioti er farligt og umenneskeligt, både for en selv, såvel som for ens medmennesker – få et hurtigt overblik her: Skynet USA – Tidsåndens Fascisme 2.0

C.G. Jung noterer sig i sine observationer af Nazi-Tyskland og det staliniske Sovjetunionen, at de fleste borgere ikke nødvendigvis ønskede formeringen af et tyrannisk oligarki, men blev følgagtige, idet de frygtede for tabet af egen komfort og levebrød.

Martin Niemöllers berømte udsagn – og en opdateret moderne version – illustrerer dette:

Biting Our Tongues Doesn’t Keep Us Safe … It Only INCREASES Danger In the Long Run

Men faren er langt større idag, da oddsene og den globale verdensuorden, er langt større og farligere end i 30′erne.

Et eksempel på handling og civil ulydighed i mindre målestok indtraf i København, da nogle unge mennesker  i 00′erne  delte mange bøger ud på gaden om aftenen i Nansensgade en sen sommeraften.  Jeg husker pigen som gav mig en bog – og jeg spurgte hende om, hvorfor de gav gratis bøger væk, hvortil hun svarede, at bogen omhandlede det samfund vi lever i. Jeg genkendte bogen, for det var Orwells”1984″. Hun svarede, at Danmark allerede var en form for kamoufleret 1984, at alle burde læse den fordi vi var i fare, og fremtiden ville vise det..

Hendes budskab var uvirkeligt dengang for mange, og hendes handling fremstår næppe som civil ulydighed i konventionel forstand, snarere som en surrealistisk dramatisk advarsel, men pt. dæmrer erkendelsen hver eneste dag med rekordfart; at vi er på vej mod en utilsløret fascisme af en sådan skala, at vores vantro kun tjener ondskaben (i mangel på et bedre ord). Der var i øvrigt ingen fanatisme eller romanticisme fra de unge menneskers side, blot den stilfærdige godhed og ønske om bevidstgørelse af sine medmennesker om tidsåndens farer. Det var handling – bevidsthed, hjerte, og ord… en bog. Når det går op for folk, hvilken omkalfatring af livet vi er på vej imod, vil dette ikke fremstå som romantik eller ‘uvirkeligt’. Blot en eneste person, som bliver informeret om fascismen 2.0 kan gøre en forskel. Never underestimate the power of one!

“Never doubt that a small group of thoughtful, committed, citizens can change the world. Indeed, it is the only thing that ever has.”
― Margaret Mead

“Jeg er besluttet på at gøre noget. Hvis man kun har en mening mod dette system, men ikke handler, så gør man sig skyldig … Jeg vil i hvert fald ikke være skyldig”
– Sophie Scholl

 

Læs 2. del her:

Den 4. Statsmagt er Død – Civilisationens Sammenbrud & Gennembrud – Del 2

Advertisements

Den 4. Statsmagt er Død – Civilisationens Sammenbrud & Gennembrud – Del 2

“To subdue the enemy without fighting is the highest skill.”
– Sun Tzu, The Art of War

“The powers that be not only try to control events, but they try to control our memory and understanding of these events, which is part of controlling the events themselves.”
– Michael Parenti

‘But there is a price for telling the truth. Professional journalists committed to truth in media are invariably penalized by their corporate employers. They are pressured into accepting media disinformation as routine, as part of the job. They are encouraged to skim the surface or to convey half truths. This system rewards mediocrity. Lying brings fame, funding and career advancement. Those who refuse to abide by the standards of the mainstream media are fired, blacklisted and their prospects extinguished. Journalists who have the courage to say the truth find themselves marginalized and excluded, and therefore often driven into poverty. Indeed, a considerable number of journalists who contribute to Global Research find themselves in this predicament’
– Global Research

Den Fjerde Statsmagt er Død – Internettet gennembryder den Goebbelske firewall af elitens og massemediernes løgne

Internet er den virkelige 4. statsmagt – måske skal man kalde det den 5te, for den 4. er død, og har været det længe, hvilket er den egentlige grund til forsøg på restriktioner af internet, fordi internet er farligt for eliten  –  noget som er nævnt af højtprofilerede CIA-analytikere såsom Ray McGovern, Robert David Steele, og vidt forskellige skarpe iagttagere i tiltagende grad.

“As study after study and report after report has shown, the death of the old media has accelerated in recent years, with more and more people abandoning newspapers and now even television as their main source of news. Instead, the public is increasingly turning toward online sources for their news and information, something that is necessarily worrying for the war machine itself, a system that can only truly flourish when the propaganda arm is held held under monopolistic control.”
-Faking It: How the Media Manipulates the World into War

Medierne er – idéelt set – den Fjerde statsmagt –  vagthunden – men er blevet kuppet og er magtens skødehund, såkaldte presstitutes. Der er en grund til, at pressen bliver kaldt den fjerde statsmagt. Men det er en joke, som flere og flere bliver bevidste om. Og at medierne ikke skriver om mange  ting, at de fordrejer, censurerer, udelader eller manipulerer, er vanvittigt –  og hvem besidder positionen som den egentlige vagthund idag? Det gør hære af bloggere og analytikere på uafhængige websites –  hvert eneste sekund via internettet!

Og DE er en voldsom kraft mod Big Brother og deres kastrerede skødehund; pressen.

Se evt. denne artikel også:  Project Censored, the Reality of World Government and the Masquerade of a ‘Free Press’

‘Massemedierne, den 4. statsmagt, er den eneste af vore institutioner, der fungerer uden noget form for effektiv demokratisk kontrol [i teorien, ikke i praksis], idet enhver form for uafhængig kritik vendt mod den, ethvert forsøg på at skifte den ud, aldrig når en større offentlighed, ganske enkelt fordi en sådan kritik ikke har nogen chance for at blive udsendt i stor målestok.’
– Paul Virilio, “Krigen, byen og det politiske”, 1994

Men internettet har ændret dette, og forståelsen af dette, er beskåret de mennesker, som er årvågne vel at mærke, og som skriver og er bevidste om substans, som er interessede i andre end sig selv, og som er med til at afsløre usandhed, bringe løsninger, etc.

Det er også internet-renæssancen/den 5te statsmagt selv, der har afsløret, at Facebook bliver brugt som superbt dataminerings- og overvågnings-værktøj for CIA, NSA, at massemedierne udelader eller manipulerer, m.m.Enhver årvågen person in the know ved dette,

Spørg ikonet Richard Stallman f.eks. (man kan næppe finde en mere kvalificeret mand end ham), eller Julian Assange om Facebook, Google, Yahoo, som er spionværktøj for CIA. Eller spørg excellente ex-CIA dissidenter såsom Ray McGovern, Robert David Steele, m.fl. om historikken af statsterror, som du ikke kan læse i Berlingske eller Politiken.

Richard Stallman on Facebook (RT)


Se også blot de første par minutter: Richard Stallman’s talk on Digital Freedom   (London Bitcoin Conference 2012)

Det er internet-renæssancen, som har været afgørende for eksponeringen af de højkriminelle fraktioner i det millitær-industrielle komplex – som ustraffet var medvirkende til Oklohoma ,9/11, 7/7, krigen mod Irak, Afghanistan, Libyen, og nu Syrien, talløse covert operations og statslige false flag operationer, m.m.m.

Det er internet-renæssancen, der har gennembrudt – og stadig gennembryder  – den ‘Goebbelske firewall’-  og heri består den største trussel mod krigsherrerne, eliten, etc.

“Løgnen kan kun opretholdes, så længe staten kan skærme folk fra de politiske, økonomiske og/eller militære konsekvenser af løgnen. Det bliver således af afgørende betydning for staten at anvende alle sine beføjelser til at undertrykke uenighed. Sandheden er den dødelige fjende af løgnen og derfor er sandheden statens største fjende.”
– Nazi-Propaganda Minister Joseph Goebbels

Vi er inde i en fase, hvor hedonistiske uvidende naive DK-lemminger i The Truman Show bliver overvåget og datamineret via Google, Gmail, Youtube, Yahoo, deres fotos på Facebook bliver lagret i biometriske databaser, etc. – og alt imens de er optaget af Vild Med Dans(k), Svanekøkken, Ipod, Ipad, pat, porno, alko-koma-soma, lykkepiller,  etc. i konteksten af hedonisme, dekadence, og narcissisme, etc., er millioner af mennesker flygtet fra  Syrien på baggrund af en løgn og falsk flag terrorisme, noget som med meget stor sandsynlighed vil ende med en storkrig. Diplomatiet er spil for galleriet, da dette har været planlagt i lang tid.

Og lemmingernes hedonisme, narcissisme, uvidenhed, godtroenhed, naivitet, apati – og ikke mindst vantro overfor påstandene fremført i denne og andre artikler  – tjener krigsherrerne og eliten godt.

Og hvordan ved vi alt dette? Gennem kontrasten af hvad massemedier dækker/ikke dækker VS den dokumentation vi får at vide via internettet selv. Nogle danskere har udtalt, at de kun læser danske aviser, for at studere løgnene og manipulationerne. Det er det som er betydningen af internettets magt, når det er bedst, og at det gennembryder den ‘Goebbelske’ firewall.

Mere om internet rennæssancen fra den eminente blogger, The Excavator:
Will The Internet Reformation Lead To A Global Political Reformation?

Den 4. statsmagt, massemedierne er således kontrolleret på Goebbelsk vis i USA, og i mange andre lande, og er derfor død.

Her i DK er det måske værre, for pga. autoritetstro overfor staten og medierne, er mange mennesker (mis)informeret af tandløs  impotent journalistik – og er derfor slet ikke kritiske, og de behøver ikke en fårehund, da de i lykkelig uvidenhed stiller sig skeptiske overfor denne artikels indhold f.eks.

Vi behøver ingen fårehund, da vi er vores egen fårehund, og arkitekterne bag statsterror, krigene, overvågningen, Big Pharma, m.m. må grine deres røv i laser, da mange borgere  – pga. den internaliserede fårehund – er  uvidende, og massemedierne er enten løgnagtige, følgagtige, uvidende, eller uddannelses-skadede, grænsende til Stockholm-syndrom eller Komiske Ali, hvis de endnu engang tror på løgnen om krigen f.eks., og har dermed svigtet.

Så længe mange blot er optagede af Café-Kusse-Latte Kultur, i Berlingske- og Politiken-forsider, såsom ‘Tips om hvordan du stadig kan høre lyden fra TV når du spiser chips’ og lign., er der ingen fare for, at borgerne/slaverne vågner op.

Internet er den nye Gutenberg-reformation….så længe det varer.

Nok så mange internet killswitch effektueringer eller internet-omstruktureringer, vil ikke kunne få katten tilbage i sækken, da for mange mennesker er vågnet op –  irreversibelt!

Alt tyder desuden på, at den amerikanske Operation Mockingbird aldrig sluttede, men har raffineret sig selv lige siden, med statslige disinformations-kampagner, digitalt, etc.

De ‘konspiranoide’ viste sig at have profetisk ret i mangt og meget, og har fået enorm genoprejsning de sidste par år, specielt efter NSA-skandalerne og Edward Snowden. Nu er bevidstheden om STASI-staten 2.0  blevet tiltagende mainstream, dog tvunget primært frem gennem information via internettet selv – og ikke blot gennem lamestream medier, via NSA-skandalen, som kun giver smuler af info fra bordet, idet NSA-skandalen kun er toppen af isbjerget. En parallel gigantisk opvågnen er i gang.

Facebook, Google og Youtube, m.fl er en fantastisk platform, men noget af teknologien er proprietary, ejerne er de forkerte aktører, etc., for de opererer som STASI 2.0 på steroider, der ville gøre DDR, STASI, og Stalin misundelige. Og når man er blevet bevidst om dette (via internet selv), er man bedre stillet overfor valg. Knowledge is power, og derfor ønsker man at begrænse internet, og det er grunden til, at man overvåger det, og dataminerer for fuld kraft, mens Hr. og Fru. Hakkebøf nyder brugerfladen i dunkel uvidenhed om arkitekturen bagved, så de ikke får den galt I halsen.

Siden de højkriminelle fraktioner i det millitær-industrielle komplex/shadow government – som ustraffet var medvirkende til Oklohoma , 9/11, 7/7, krigen mod Irak, Afghanistan, Libyen, og nu Syrien, talløse covert operations and false flag operationer, m.m.m. –  stadigvæk er på fri fod, er det muligt, at en endnu større false flag er på beddingen, hvilket er blevet anticiperet flere gange ( The Excavator: The Next Inside Job: A Nuclear 9/11 ), specielt siden Minot-episoden i 2007  – se f.eks. Missing Nukes: Treason of the Highest Order

Der er mange mange historiske nøglebegivenheder, hvoraf mange af disse er ‘alment pensum’ på tværs af det årvågne spektrum  i det, der overordnet samlet kan kaldes the revisionist/directed history/truth/justice/deep politics-movement, som konstituerer et parallelt pensum af det, som anses for at være virkeligt signifikante begivenheder, årsager, etc., men som slet ikke er ‘pensum’/på radaren hos de såkaldt progressive mainstream kritiske uddannelses-skadede intellektuelle. massemedierne, m.fl.!

Parallel-pensum i deep politics og directed history er radikalt anderledes, ligeså er signifikante nøglebegivenheder, begreber, historie, kausalitet og epistemologi, m.m. Jeg er bange for, at danskerne – Hr. og Fru. Hakkebøf, værende ufatteligt naive, uvidende og troskyldige  – først fatter radikaliteten af det, som er foregået historisk meget sent i processen.

Også mange kritiske intellektuelle, endda visionære intellektuelle filosoffer, m.fl. kender ligeså lidt til hvor dybt the rabbit hole går, som almindelige borgere ang. deep politics, falsk flag statsterrorisme, m.m., hvilket betyder, at en specialiseret Habermas, Derrida, eller Bauman, kan have ligeså lidt bevidsthed om disse årsagssammenhænge, som menigmand Jensen. Dette er lykkedes pga. statens hemmeligholdelse, massemediernes manipulation og svigt, udeladelser i pensum, compartmentalization og stratificering af viden, flokdyrsmentalitet, autoritetstro, etc. Mange akademikere, kritisk tænkende og intellektuelle er derfor ligeså uvidende om Deep Politics, som Hr. og Fru. Hobbit [1]

Det har været muligt at skjule mange signifikante nøglebegivender i mange årtier, som f.eks. påpeget i denne eminente artikel:

Daniel Ellsberg: “Secrets … Can Be Kept Reliably … For Decades … Even Though They Are Known to THOUSANDS of Insiders

Mange konkrete årsagssammenhænge er således ikke sat på landkortet/den kollektive bevidsthed hos mange mainstream kritiske intellektuelle, hvis postulerede årsagssammenhænge  i disse henseender,  enten er overfladiske, delvise, udeladende, eller direkte usande. Vores radar er i mange henseender defekt – vores forståelse og historiebevidsthed delvis eller fejlagtig. Og fornægtelse af viden om dette  implicerer, at disse mainstream kritiske intellektuelle i værste fald forbliver nyttige idioter, gatekeepers, hvilket er vanvittigt.

Governments from Around the World ADMIT that they Carry Out False Flag Terror

Oftest vil sandhedsværdien af påstande, som forekommer for u-trolige blive betragtet som lav af mange mennesker. For journalister, ikke nødvendigvis pga. loyalitet overfor en bestemt redaktionel linjes krav om ”vederhæftighed” eller frygten for kollegial stigmatisering. Og generelt ikke fordi ræsonnementerne, der leder mod konklusionerne, nødvendigvis betvivles som ulogiske eller efterprøves (det når sædvanligvis ikke engang så vidt) –  men fordi de simpelthen forekommer for negative, for uvante,  for uoverskuelige, for trættende, for ubekvemme, etc.  Og når man f.eks. ridser indholdet af nærværende artikel op for bekendte, venner, familie, m.fl., bekræftes den (stereo)typiske reaktion i Hobbitland DK: Efter det indledningsvise splitsekund af studsen og vantro kommer reaktionen prompte, og rationaliseringerne affyres pr. refleks:

”Massemedierne/Økonomerne/Politikerne ved jo nok, hvad de gør, de er jo uddannede informerede mennesker”, ”Det er nok ikke så slemt”, ”De danske aviser har ikke skrevet om det – ergo er det løgn”, ”Dine kilder passer ikke”, ”Det er ude på overdrevet”, “ekstremt”, “umulig”, etc. –  medmindre modtagerens uimodtagelighed, ligegyldighed og metaltræthed over for informationsbombardementet af generelle negative nyheder er sat ind for længst til, at det har nogen interesse (hvor den uformulerede danske følelse oversat ville  være: ”Det er for kedeligt”).

Følgende citat – taget fra den fremragende essayserie om journalistikkens vilkår skrevet af Carsten Jensen i Information –  kan til dels bruges som plausibel forklaring på apatien og vantroen over for den forfærdende kynisme, som tidsånden udviser:

”En ubekvem sandhed kan fratage livet mening, en løgn give det mening. Ingen har lyst til at høre, at de er blevet bedraget, og at de ikke er herrer over deres eget liv. … Sidst af alt ønsker vi at blive konfronteret med kravet om at opgive en livsstil, vi har kæmpet hårdt for at opnå. Livet er forvirrende nok i forvejen, en daglig kamp, som ikke gør os specielt åbne over for ubekvemme sandheder med dramatiske konsekvenser. Der findes som altid en sikker løsning på problemet med de ubekvemme sandheder. Dræb budbringeren. Fyr ham, ignorer ham, undergrav hans troværdighed eller fortæl ham, at han er stor fortæller, men en ringe journalist.”

Citatet er sigende, for det er ingen overdrivelse at pointere, at det også kan overføres som en psykologisk forklaring på mange menneskers  uimodtagelighed overfor påstande om det milltær-industrielle-teknokratiske komplex, massemedierne, og regeringers forbrydelser, på trods af at dokumentation er forelagt.[2]

 

“All this was inspired by the principle–which is quite true within itself–that in the big lie there is always a certain force of credibility; because the broad masses of a nation are always more easily corrupted in the deeper strata of their emotional nature than consciously or voluntarily; and thus in the primitive simplicity of their minds they more readily fall victims to the big lie than the small lie, since they themselves often tell small lies in little matters but would be ashamed to resort to large-scale falsehoods. It would never come into their heads to fabricate colossal untruths, and they would not believe that others could have the impudence to distort the truth so infamously. Even though the facts which prove this to be so may be brought clearly to their minds, they will still doubt and waver and will continue to think that there may be some other explanation. For the grossly impudent lie always leaves traces behind it, even after it has been nailed down, a fact which is known to all expert liars in this world and to all who conspire together in the art of lying.”
Adolf Hitler – Mein Kampf

Læs 3. del her:

Den 4. Statsmagt er Død – Civilisationens Sammenbrud & Gennembrud – Del 3

_______________________________________________________

Fodnoter – uddybende kommentarer og betragtninger

[1] Generelt mangler bevidstheden om Deep politics, Directed history. Federal Reserve, fractional banking, central banking, false flag state terrorism (der er en gammel forteelse, men en nyere bevidstgørelse, specielt efter Putins brev i The New York Times), DARPA, NSA-overvågning, CIA, City of London, Bilderberg, Council of Foreign Relations (CFR), Trilateral Commission (TLC), Bohemian Groove, Big Pharma, Tavistock Institute, massemediernes censur, etc. – i mange henseender arkitekter bag krige, uddannelsers udformning, kongemagere, m.m. – enorme magtfaktorer, som regnes som ikke-eksisterende, eller uden synderlig betydning af den vantro journalist eller Hakkebøf-Hobbiten, men som er fast ‘parallel-pensum’ for millioner af mennesker, der via internet og deklassificerede arkiver (FOIA), er blevet yderst bevidste om mange af disse enorme magtkoncentrationers virkelige indflydelse på historien. Iinternet-renæssancen er den sidste bastion for kommunikativ transparens og sandhed – hvis man kan finde den, men det bliver sværere for eliten at skjule, hvad der foregår.

“The Tavistock Institute has a 6 billion dollar fund and 400 subsidiary organisations are under its control along with 3,000 think tanks, mostly in the USA. The Stanford Research Institute, the Hoover Institute, the Aspen Institute of Colorado, and many others, devoted to manipulation of US as well as global public opinion, are Tavistock offshoots. This helps explain why the US public, by and large, is so mesmerised as to be unable to see things clearly and to react.”
– Global Research  (DK er et lille land, som massivt konditioneres af alt dette også)

Men at gennemskue begreber, faktorer og årsagssammenhænge, som ikke står i pensum på statskundskab, medicin, fysik, m.m. kræver en proaktiv selvstændig trods, observation og logik, dannelse og selvuddannelse.  Problemet er,  at mange ting som internet renæssancen har afsløret, simpelthen er for voldsomt historie-revisionistiske og provokerende i forhold til det “alment accepterede” verdensbillede, og går derfor imod mange ting som regnes for ‘sikker’ uantastet viden iblandt den mentalitet man (nedsættende eller ej) kan kalde ‛pensumpapegøje-mentaliteten‛ –  hvis uddannelse, dannelse og socialisation er blevet prægede af et anglo-amerikansk eurocentrisk universitetspensums selektive optagelse af det, som formenes at være sikker viden (videnskabeligt, politisk, historisk, økonomisk, etc.). Men som historisk kan vise sig, og ofte har vist sig at være censur, udeladelser, fejl, ‛uddannelsesskade‛, historieforfalskning, perception management, kontrol, indoktrinering, magtinteresser, m.m.

Recent studies by psychologists and social scientists in the US and UK suggest that contrary to mainstream media stereotypes, those labeled “conspiracy theorists” appear to be saner than those who accept the official versions of contested events.’
New studies: ‘Conspiracy theorists’ sane; government dupes crazy, hostile

Vejen frem er at ‘deprogrammere’ sine dannelses- og uddannelsesskader ved observationer, logik og selvstudier, som mange akademikere f.eks. allerede har gjort. Men da dette er angstprovokerende for fangerne i Platons Hule at høre, er reaktionen oftest vantro, latterliggørelse, angst, aggression og irrationel kritik – en kritik der kan vise sig at være fatal i favør for Stockholmsyndrom og bødlernes fortsatte videnskabelige, økonomiske, politiske, og mediemæssige monopolisering. Men alt dette er krævende, så lad os hellere forblive i lykkelig uvidenhed, livet er kort, ‘hvad kan jeg gøre?’

Alternativet er at forblive i mørket som et menneske, der levede og døde i det 21. århundrede, men ikke fattede dybere baggrunde pga. kognitiv dissonans, hvad, hvem, hvor, hvorfor, etc.

Man kan lade hånt om alle disse ovenstående magtfraktioner, men det ironiske er, at de vil påvirke dit liv,(og har påvirket dit liv), din families liv, din socialisation, din uddannelse, dine tanker, etc., hvad enten du ved det eller ej. Du kan lade hånt om det, være uvidende, men du kan være sikker på, at disse ovenstående entiteter, som du er uvidende om, ikke desto mindre vil påvirke dit liv. Tankevækkende.

At leve, troende sig ‘fri’, alt imens psyken i generationer er omkalfatret til at acceptere et maskeret, men morderisk slaveri som ‘frihed’, er måske den sorteste eksistens, den ultimative hån mod friheden og livet selv – og den største tortur for de årvågne mennesker, der er i stand til at elske.

Kyllingerne – en mefistofelisk parallel til mennesker:

Der dræbes 800 millioner slagtekyllinger i Storbritanien hvert år. De er avlet til at vokse særligt hurtigt, og ofte dør de, fordi deres hjerte og lunger ikke kan holde trit med deres krops hurtige vækst.

Nogle har forslået”The Blind Chicken’-solution. Kyllinger der er blevet blinde pga. uheld har muligvis udviklet sig til en stamme af laboratorie kyllinger, der ikke længere har noget imod at blive stuvet sammen så meget som normale kyllinger.

Man overvejer at bruge blinde høns i fødevareproduktion, som en løsning på problemet med tætpakkede kyllinger i fjerkræ industrien. Det ville være mere humant at gøre høns blinde, end dem der kan se – hævdes det.

Men senest, er der foreslået et nyt system til masseproduktion af kyllinger, hvor dele af fuglenes hjernebark fjernes, så de ikke oplever rædslerne ved deres omgivelser. Det er den “hovedløse kylling ” som løsningsmodel.

Dette ville indebære fjernelse af kyllingernes hjernebark, så at deres sanseperceptioner hæmmes, så at de kan blive producerede under meget tætpakkede forhold uden at opleve den associative stress, der normalt følger med tætpakkede forhold. Hjernestammen vil fortsat være intakt, så at de homeostatiske (ligevægtsbalancerende) funktioner kan fortsætte.

Da de vil være ophængte i høje lodrette strukturer som holder dem på plads, dvs. ubevægelige, vil elektriske chok sørge for muskelvæksten, så at kyllingernes vækst kan fortsætte som ‘normalt’

Grunden til dette forslag er tiltagende efterspørgsel på kød og specielt dette:

for at forbedre kyllingernes velfærd ved at desensitivisere dem overfor den ubehagelige virkelighed af deres eksistens”

[Er det i øvrigt derfor, at DR ikke må sende for mange ‘negative nyheder’ om udlandet til danskerne?]

Og videre:

“After this “desensitisation”, the chickens could then be stacked into huge urban farms with around 1,000 chickens hooked up to each large vertical frames — a little like the network of pods the humans are connected to in The Matrix.


Læs resten her i Wired

Bortset fra, at mennesker besidder en neocortex, der gør dem i stand til at forstå, hvad kyllinger ikke kan (skulle man tro), er forskellen i praksis ikke så stor. Et kort eksempel: Big Pharma slår os ihjel ustraffet (de slipper med bøder og fortsætter dødsmarchen). Se blot ét klip på MSNBC her – i 2006 blev det afsløret (video), at Bayer Corporation havde opdaget, at deres injektionsstof, var kontamineret med HIV-virus. Interne dokumenter viser, at efter at de 100% vidste, at stoffet var kontamineret, tog de det af det amerikanske marked – for så blot at dumpe det på de europæiske, asiatiske og latinamerikanske markeder og derved bevidst udsætte tusinder, de fleste af dem børn, for de levende HIV-vira. Dokumenterne viser, at FDA sammen med Bayer i al hemmelighed fortiede skandalen og tillod det dødbringende stof at blive distribueret på verdensplan. Ingen i Bayer-ledelsen blev nogensinde konfronteret med anholdelse eller retsforfølgelse i USA.

Den engelske forfatter (og tidligere efterretningsagent for MI5 og MI6) John Le Carré udtalte, da han lavede research til sin bog “The Constant Gardener” (som beskriver medicinalindustriens ekstreme udnyttelse af et tredjeverdensland) – at hans roman er en nedtonet beskrivelse i forhold til realiternes verden.

Det er hæsblæsende chokerende, og hinsides enhver tvivl, at Big Pharma opererer som en mafia, og i den endelige analyse er den årlige billion-dollar industri i uhellig alliance med sundhedstyrelsen (FDA) i en signifikant grad. Det er i stor grad intet mindre end en forsætlig døds-nekrofilitisk mafia, der med extremt dyre ineffektive patenterede substanser er blevet en sindssygt destruktiv entitet på denne planet. Tusinder af deprogrammerede Ph.D’er vil skrive under på dette (must-see dokumentar)!

Dette er gammelt stof for folk in the know.

Den modus operandi som Big pharma, Big banks, Krigen mod terror, centralbankernes manipulation, m.m. kører i – er et specialiseret ‘sub-pensum’ i vores videns-stratificerede, specialiserede og compartmentalized samfund. Følgelig er 95% uvidende om disse parallelle ekspert-spor, der er dybe behind-the-user-interfaces, og selv mange uddannelsesskadede læger kan kun tage ordene på indlægssedlen for pålydende, hvorved de bliver til uvidende pillepushere. Og endelig vågner man så småt i DK også nu:

Medicinalfirmaer anklages for mafiametoder | Nyheder | DR

 

Nu er ovenstående blot ét eksempel indenfor ét område ud af tusinder, og kyllinge-parallellen blegner således ved siden af den virkelige verden, hvor millioner af mennesker går til grunde pga. en psykopatisk elite, men vanviddet er, at godhjertede uddannelsesskadede autoritetstro mennesker beskytter de selvsamme mennesker som dræber dem for magt og profit (Big Pharma, False Flags, omstyrtning af samfund ved false flags, invasioner, krige,etc).

DK-Hobbiter er måske lidt undskyldt, da vi qua vores troskyldighed ikke er skikkede til at forstå det, men således bliver vor vantro og skepsis, noget som tjener eliten godt.

Det er værre end Stockholmsyndrom, for dér ved gidslerne i det mindste, at der er en gidseltager.

Vi er i en situation, hvor de uafvidende ofre (kyllinger) – for krigsherrernes og elitens perception management – har internaliseret elitens verdensbilleder, i vidt omfang – indenfor politik, medicin, økonomi, jura, psykologi, m.m. – skabt af elitære tænketanke, hvis verdensbilleder er designet til at beskytte eliterne, som ofrene/gidslerne ikke tror eksisterer – alt imens gidslerne samtidigt angriber de vågne mennesker som forsøger at befri dem, fordi gidslerne (kyllingerne), pensum papegøjerne, ofrene, foretrækker at forblive desensitiverede for eksponeringen af den ubehagelige virkelighed.Kyllingerne har ikke en chance, det har vi – alligevel handler de fleste som nyttige farlige idioter, der forsvarer bødlerne, så det er værre end eksemplet med kyllingerne.


Dette er virkeligt ubegribeligt grusomt beyond insanity.

Og den episke perverse ironi er: De godtroende ofre og benægtere angriber de mennesker som ønsker at befri ofrene, mens de forsvarer eliten pga. uvidenhed – selvom benægterne bliver angrebet af de samme eliter, de antager for at være ikke-eksisterende.

Det er Psywar perception management overført på Platons Hule i det 21. århundrede, blot langt, langt værre, for at udtrykke det meget mildt.

“The ultimate tyranny in a society is not control by martial law. It is control by the psychological manipulation of consciousness, through which reality is defined so that those who exist within it do not even realize that they are in prison. They do not even realize that there is something outside of where they exist.”
– ‘Bringers of the Dawn’

Mennesker vil blive chokerede, når de opdager, at de er blevet massivt løjede for, og massemedierne vil fremstå som Komiske Ali. Hvad der ikke er på radaren, er det mest magtfulde; sandhed – men falskheden promoveres mens sandheden censureres.

Snart kan eliten, krigsherrerne og massemedierne ikke længere opretholde illusionen, og systemets sande drakoniske natur vil blive eksponeret. Det sker hele tiden lige nu big time, mens der er ‘Vild med Dans(k)’ og grillkylling på Titanics øverste luksusdæk.

Folk må begribe de korrekte landkort (fortolkninger og facts) eller blive prisgivet farlig propaganda i vild forvirring, når Titanic-civilisationen og The Truman Show kollapser for alvor.

Men de årvågne vil ikke vente på ‘Godot’ forgæves (desværre). Eksponering og sammenbrud vil indtræffe, hvilket det allerede gør nu, mens Hobbitland DK endnu ikke mærker det så meget. Vi bliver de sidste til at fatte det.

“They’re not going to tell you that a collapse is coming. You’re going to have to see it for yourself. The government’s never going to tell you that it’s going to happen. These guys are never going to tell you the truth, because they can’t tell you the truth. Their job is to promote confidence, not to tell you the truth.”
– statement by hedge fund founder Kyle Bass

“Løgnen kan kun opretholdes, så længe staten kan skærme folk fra de politiske, økonomiske og/eller militære konsekvenser af løgnen. Det bliver således af afgørende betydning for staten at anvende alle sine beføjelser til at undertrykke uenighed. Sandheden er den dødelige fjende af løgnen og derfor er sandheden statens største fjende.”
– Nazi-Propaganda Minister Joseph Goebbels

Snart vil for mange ændringer blive for åbenlyse for, for mange mennesker til, at man kan blive holdt hen i den Goebbelske afskærmning fra virkeligheden.

Et af de stærkeste præmisser, der forhindrer folk fra at vågne op, er den fejlagtige tro på, at regeringer og massemedier ikke ville lyve og bedrage i et så excessivt forræderisk og morderisk omfang som de har gjort.

Internetrenæsancen tordner fremad!

Vær beredt: The Truman Show er i færd med at kollapsel! Og det er ultimativt godt.


[2]
Et illustrerende citat i denne sammenhæng, kan kaste lys over årsagen til skepsis, samt trygheden ved det familiære:

“Hvis et menneske præsenteres for et faktum, som går imod dets  instinkter, vil det undersøge det grundigt, og nægte at tro på det medmindre bevisbyrden er overvældende. Hvis det på den anden side præsenteres for noget der tillader en grund til at handle i overensstemmelse med dets instinkter, vil det acceptere det uden det mindste bevis’
– Bertrand Russell

Russels udsagn er ligeså gyldigt, hvis man erstatter ordet “instinkter” med følgende ord i denne omformulering:

‘Hvis et menneske præsenteres for et faktum, som går imod massemedierne, massemedierne, autoriteten, lægen, regeringen, det ‘almene’ verdensbillede, etc.,  vil det i bedste fald undersøge det grundigt, og medmindre bevisbyrden er overvældende, vil det nægte at tro på det. Hvis det på den anden side præsenteres for noget der er i overensstemmelse med uddannelsen,  massemedierne, autoriteterne,  regeringen, det almene verdensbillede, vil det acceptere det uden den mindste bevisførelse.’

Man kunne fremsætte den påstand, at frygten for ‘Stasi-Nazistaten’ kun hører til i den udannede, uvidende, ‘konspiranoide’, og forskrækkede del af befolkningen – med dertil hørende naive halvskolede røverer – men det er evident, at dette slet ikke er tilfældet, snarere tværtimod, og derfor ligger naiviteten og fordommene snarere hos de uinformerede, de følgagtige og autoritetstro.

Det er en dyd at være skeptisk og rationelt anlagt, men selv i de tilfælde, hvor intelligente mennesker er blevet præsenteret for exceptionelt kompetente og overbevisende analyser, er der mange, som afviser sandheden. Et af verdens største ugentlige nyhedsmagasiner, Newsweek, publicerede i august 2009 en meget signifikant artikel, der på baggrund af sociologiske grundige undersøgelser forklarer, hvorfor mennesker i stor skala vedbliver med at tro på løgn som sandhed, selvom de er blevet præsenteret for bevisbyrde om det modsatte.

Det er altså nødvendigvis ikke manglende intelligens eller rationalitet, som er årsagen til den manglende erkendelse, revision, indrømmelse, etc., men snarere, at den manglende åbenhed overfor nye opdagelser — uanset hvor rationelle og indlysende – udgør den refleksmæssige hindring for det mentale kvantespring, som for langt de fleste er svært at foretage. Dette er historisk attesteret til fulde indenfor alle områder af viden.

Det er ofte attesteret, at den psykologiske barriere i form af kulturel hypnose, vantro, følgagtighed, og identifikation med det vante, udgør skyklapper der hindrer udsynet til nye sandheder. I denne kontekst er det sandsynligvis også den største hindring for de fleste menneskers modtagelighed overfor potentielt høj sandhedsværdi af nærværende artikel, idet konditionering og rigid identifikation med institutionernes og massemediers socialisation, ideologier, m.m. er faktorer som blokerer for ny information, der kunne revidere den hidtidige status quo.

Perceptionsstyring, imitation, vigtige kollektive psykologiske barrierer, comfort zones, flokdyrsmentalitet –  at mennesket, kollektivt og individuelt, er prisgivet konditionering og perception management i en uhyggelig grad, og at det irrationelt imiterer/reproducerer omgivelserne, er attesteret ved Solomon Aschs eksperimenter allerede i 50erne, Stanley Milgram i 60erne, Stanford fængselseksperimentet  i 70’erne, og i nyere tid ikke mindst af Adam Curtis prisbelønnede serie af BBC-dokumentarer,specielt The Century of the Self og The Power of NightmaresScott Nobles serie af dokumentarfilm,  specielt Psywar, og ikke mindst Howard Blooms ypperligst mesterlige artikel ‛Reality is a Shared Hallucination, for blot at nævne nogle få.

Læs 3. del her:

Den 4. Statsmagt er Død – Civilisationens Sammenbrud & Gennembrud – Del 3

Den 4. Statsmagt er Død – Civilisationens Sammenbrud & Gennembrud – Del 3

 “Historically, the most terrible things – war, genocide, and slavery – have resulted not from disobedience, but from obedience.”
– Howard Zinn

“Puzzlement and doubt are, however, already crimes in the totalitarian state. The mind that is open for questions is open for dissent. In the totalitarian regime the doubting, inquisitive, and imaginative mind has to be suppressed. The totalitarian slave is only allowed to memorize, to salivate when the bell rings.”
– Joost A. M. Meerloo, The Rape of The Mind

“There are two parts to the human dilemma. One is the belief that the end justifies the means. That push-button philosophy, that deliberate deafness to suffering, has become the monster in the war machine. The other is the betrayal of the human spirit: the assertion of dogma that closes the mind, and turns a nation, a civilization, into a regiment of ghosts – obedient ghosts or tortured ghosts.”
– Jacob Bronowski

Lydighed og uvidenhed er dødeligt –  Tekno-Imperiets Fascisme 2.0

Tavshed  er en art forræderi, manglende perception og viden, er et svigt, da det er farligt for almenvellet, også for dem som endnu ikke føler undertrykkelsen (se min oversættelse af Glenn Greenwalds artikel om lydighed forneden).

Det er derfor, at man i USA går efter the 1st amendment (talefrihed, pressefrihed, forsamlingsfrihed og ret til at gøre indsigelse, etc) ved først at forsøge at fjerne the 2nd amendment (retten til at forsvare sig med våben mod en tyrannisk statsmagt; censur, forsamlingsforbud, manglende frihedsrettigheder, etc.), fordi den første – ordet – ikke er noget værd, dersom retten til at forsvare sig mod en Nazi-Stasi stat bliver fjernet først.

Hvis ikke ordet og skriften betød noget, hvorfor har magten altid forsøgt at lukke munden på dem som taler ud(?), inklusive Glenn Greenwald – som fremhæver den evige pointe mht. STASI-staten 2.0 (min fremhævelse):

Men det faktum, at gode, lydige borgere ikke selv opfatter undertrykkelsen betyder ikke, at undertrykkelse ikke eksisterer. Om et samfund er frit  bestemmes ikke ved behandlingen af dets selvtilfredse, føjelige borgere – sådanne mennesker [nyttige idioter] er ikke angrebet af autoriteterne – men snarere ved behandlingen af dets dissidenter og dets marginaliserede minoriteter.

I USA, er det de mennesker, der er tilbageholdt i lufthavne, og har deres bærbare computere og notebooks beslaglagt uden dommerkendelse på grund af de film de laver eller den politiske aktivisme de engagerer sig i – eller som er udsat for masse-invasiv statslig overvågning, trods ingen beviser for forseelser, eller som retsforfølges og fængsles i årtier – eller endda henrettes uden rettergang – for at udtrykke politiske og religiøse overbevisninger som skønnes farlige af regeringen.

Folk, der modsætter sig den naturlige menneskelige tendens til at følge, ære og adlyde den fremherskende myndighed, har typisk et meget anderledes syn på, hvordan et undertrykkende  samfund er, end dem, der underkaster sig disse impulser. De mest værdifulde erfaringer for at afgøre, hvad et frit samfund er, er de erfaringer, som udgøres af samfundets mest truende dissidenter, ikke dets tilfredse og føjelige borgere. Det var dem, der marcherede mod Mubarak, der blev tilbageholdt, slået, tortureret og dræbt, ikke dem, der indvilligede i eller som blev støttet regimet. Dette er det universelle mønster af autoritær undertrykkelse.

Fristelsen til at underkaste sig autoritet…styrker den autoritære kultur ved at forvandle dets ledende institutioner til magtens tjenere, snarere end dem, der er sat til at holde magten i skak.

Men værre er; det skjuler tilstedeværelsen af undertrykkelsen ved at sikre, at de fleste borgere, der vælger at følge, stole på og adlyde autoritet, ikke personligt oplever undertrykkelse og derfor ikke tror –  nægter at tro  –  at den virkelig eksisterer
– fra den fremragende artikel: Film highlights the temptations and perils of blind obedience to authority Guardian,  Sunday 26 August 2012

“Those who do not move, do not notice their chains.”
– Rosa Luxemburg

“Civil ulydighed er ikke vores problem. Vores problem er civil lydighed. Vores problem er, at folk over hele verden har adlydt lederes diktater, og millioner er blevet myrdede pga. denne lydighed. Vores problem er, at folk over hele verden, er lydige overfor fattigdom, sult, stupiditet, krig og grusomhed. Vores problem er, at folk er lydige, og at fængslerne er fyldte af sølle tyve, mens de store tyve leder landet. Dette er vort problem.”
– Howard Zinn

”Størstedelen af den vold mennesker har påført hinanden, er ikke de kriminelles eller de mentalt afsporedes værk, men påført af normale, respektable borgere… man kan gå så langt som at sige, at på denne planet, er ‘normal’ lig med sindssyg.”
– Eckhart Tolle

”Det er ikke et kriterie for sundhed at være godt tilpasset til et dybt sygt samfund.”
– J. Krishnamurti

“The pen is mightier than the sword”  –  hvilket eliten ved, for hvis man kan kontrollere menneskers bevidsthed, og bilde dem ind, at de lever i ‘et frit samfund’ uden at de gennemskuer, at det er et maskeret slaveri, behøves man ikke et dikatur.

Derfor, at Noam Chomsky siger, at propaganda er for ‘demokratiet’, hvad vold er for diktaturet.  Og folk vil dø for frihed, og derfor er man bevidst om, at det åbenlyse slaveri ikke virker, hvilket er grunden til at man har lavet et Truman Show/Brave New World in the first place, så illusionen om frihed købes af masserne. Det gøres ved at mindfucke dem via pressen, institutionerne – og gennem et helt århundrede, hvis ikke mange hundrede af år i massive uddannelses-skader. Ikke engang lysets hastighed er en konstant (se Rupert Sheldrakes ‘The Science Delusion’ – nr. 2. blandt de bandlyste TED-talks, som TEDtalk forsøgte at censurere. Everything you’ve been told is wrong!)

Kun eksekveringen af de endelige faser for de drakoniske foranstaltninger mangler. Mange mærker dem i hverdagen i USA, omend nogle sover. Tro ikke, at DK med tiden ikke intenderer at følge USA trop med nogle af de i artiklen nævnte ekstreme tiltag – nogle af dem er allerede på plads, omend ikke mærkbare i dagligdagen. I DK skal man afgive fingeraftryk ved udstedelse af nyt pas, og alle indrejsende til EU skal registreres med fingeraftryk, fingeraftryk for at komme ind i USA, Tyskland skal have bevæbnede droner, m.m.m.

Det er fåtallet, som er indignerede. Af samme grund kan mange ikke sætte navn på dragen, da retsbevidsheden er eroderet i takt med eroderingen af retssikkerheden, og følgelig mangler forudsætningerne oftest, og det i en tid hvor der er større behov for det end nogensinde.

The best lack all conviction, while the worst
Are full of passionate intensity.
Yeats

Fremtidsperspektiverne i kontrol, overvågning og drakoniske foranstaltninger overstiger næsten enhvers fantasi. Ja, hvad skal man kalde disse? En hybrid mellem STASI 2.0 og Darth Vader-imperiet? Det er desværre ikke fantasi, og de nuværende NSA-skandaler blegner i sammenligningen med totaliteten af alle disse udviklinger:

14 Incredibly Creepy Surveillance Technologies That Big Brother Will Soon Be Using To Spy On You.

Every Breath You Take, Every Move You Make – 14 New Ways That The Government Is Watching You

30 Signs That The United States Of America Is Being Turned Into A Giant Prison

 

Et ekstremt højteknologisk robotisk Skynet  er nu på vej, ikke ulig det som Philip K. Dick beskrev i Terminator. Science Fiction har i øvrigt altid været det mest profetiske.

STASI-Nazi staters Darth Vader-fremmarch, bevæger sig – specielt i USA –  mod et Hunger Games-samfund

Tekno-transhumanistiske svimlende ekstreme udviklinger udgør også en ufattelig omkalfatring af livet, og er på mange måder koblet op på fascismen 2.0 og Darth Vader imperiet. [3]

Problemet er, at de fleste først tror på ekstreme STASI-tiltag, o.a, når det kommer på massemediernes forsider, som f.eks. The Guardian med NSA-skandalerne og Edward Snowden, selvom de ‘konspiranoide’ har advaret og skrevet detaljeret om det i årtier og er den spydsspids, som har alle samtidens pile i ryggen, men progressivt og konstant får  stor genoprejsning (desværre), hvor de før blev latterliggjort.

Nu er mange pludselig blevet bevidste om konspirationer, og dem de før kritiserede for ‘konspiranoia’ er i bedste fald sandhedssøgende researchere, noget som tidligere nyttige idioter selv er blevet, da NSA-skandalen er et faktum, og det har vækket mange fra deres tidligere apati og skepsis [4] Tegnene på dette er mange og utvetydigt 100%  klare, attesteret ved antal af kommentatorer i aviserne, som har flyttet sig med mileskridt blot i løbet af et par år.

Blot fordi resten af fåreflokken ikke kan se hegnet, betyder det ikke, at der ikke er et hegn – og det betyder heller ikke, at andre ikke kan se hegnet. Mens mange millioner af informerede dissidenter og whistleblowers ignoreres, latterliggøres, eller angribes af fårene, fortsætter internet-renæssancen ustoppeligt.

En fåreflok kræver en fårehund, men mennesker holder hinanden på plads. De behøver ingen fårehund, fordi de har troskyldighed, blind lydighed og autoritetstro – de tror ikke at der er et hegn, og angriber ofte dem som påpeger det. Platons hule lever i bedste velgående.

‘Nyttig idiot’, ‘Får’, ‘Robotnik’, ‘Stockholmsyndrom’, ‘Lamestream’, ‘Lemming’, ‘Systemit’, ”Zombie’, ‘Pensum Papegøje’, ‘Café Kusse-Latte Kultur’, m.fl., er udtryk, der humoristisk, sarkastisk, eller nedsættende påpeger  det uhensigtsmæssige ved en bestemt adfærd, dvs. flokdyrsmentalitet, autoritetstro, lydighed, manglende selvstændig kritisk tænkning, m.m. Man må dog holde in mente, at disse udtryk afspejler en polemisk taktik, som ultimativt er motiveret af omsorg og humanisme, for enhver adfærd, der blindt eller godtroende imiterer eller retfærdiggør,  er ultimativt farlig, også for andre mennesker, og det resulterer netop i indignation hos de informerede. Derfor disse udtryk, som ofte har en eklatant præcision og berettigelse, for når mennesker er på vej udover klippen, og andre følger med (lemminger), etc. er nyttig idioti er kort sagt uansvarligt og farligt!

Mike Adams har også lavet en hel artikel om dette, omend grovkornet: Zombies, Deniers, Sociopaths, Schemers and Protectors: The five dominant personalities you’ll encounter in a world gone mad 

Af samme grund er disse udtryk for indignation brugt i højere grad, end nogensinde før, pga. delingen mellem de informerede vs de uinformerede, hvis faldende asymmetri udnivelleres i disse dage, idet mange, uanset hvilken politisk orientering, vågner op. [5]

Juraprofessor Vagn Greve: Stasi er kommet til Danmark

Eva Smith: Der var engang en retsstat

Hvordan kan det være, at spydsspidsen af frihedsadvokater og retseksperter kan nikke genkendende til påstanden om, at DK er blevet til en STASI-stat, 1984 og Brave New World, når flertallet ikke kan? Betyder det, at flertallet lever under forhold, hvor slaveriet ikke erkendes som slaveri, men måske derimod ses som frihed?

Kan man kontrollere menneskers bevidsthed, og bilde dem ind, at de lever i ‘et frit samfund’ uden, at de gennemskuer, at det er et maskeret slaveri, inverteret totalitarisme, og derfor behøver man ikke et åbenlyst voldeligt dikatur?

Situationen på det globale STASI-barometer er dog excessivt værre end Vagn Greve og Eva Smith forestiller sig, og meget er sket siden deres tilkendegivelser kom frem.

At masserne ikke er forargede endnu, er fordi indignation forudsætter retsbevidsthed og viden, og da mange mennesker – specielt de unge – ingen har pga. massemediernes og institutionernes svigt, er der ingen refleksiv indignation, men liden viden, indsigt og gennemskuelses-kraft. Mange er følgelig ’tilfredse slaver’ i ‘Brave New World’-modellen, uden at være klar over, at de lever i et 1984- maskeret slaveri som Brave New World. Se Chris Hedges Brave New Dystopia
I modsætning til mange oplyste mennesker, er mange mennesker intet mindre end tilfredse slaver og nyttige idioter med alvorligt Stockholmsyndrom, og på mange måder.

Well, det er VÆRRE end Stockholmsyndrom, for dér ved gidslet i det mindste, at det er gidsel og at der ER en gidseltager.

I 1800-tallets USA f.eks., anså man lønslaveri for at være ligeså frygteligt som menneskeslaveri, forfærdeligt, og absolut uacceptabelt,  alt imens vi idag ikke tænker – heller ikke over det – mens vi udlejer os, som var det, det naturligste, for ‘sådan har det jo altid været’, uden at tænke over, at det engang blev sidestilt med menneskeslaveri, og at livet kunne organiseres meget bedre og anderledes.[6]

Læs 4. del her:

Den 4. Statsmagt er Død – Civilisationens Sammenbrud & Gennembrud – Del 4

                     ____________________________________________________

Fodnoter – uddybende kommentarer og betragtninger

[3] Transhumanisme (dansk link).  Ray Kurzweil, transhumanismens tekno-ypperstepræst giver et rystende interview her. Teknologien er et tveægget sværd, og selvom der er mange positive aspekter, er der transhumanistiske tiltag, der er ekstremt negative, foruden, at der også bliver skabt et frådende hav af utilsigtede konsekvenser. Francis Fukuyama har kaldt Transhumanisme ‘verdens farligste idé’. Kritikken i bullet points kan ses her.

Virkeligheden overgår Science Fiction. Disse ting er måske uvirkelige for Hr. og Fru. Hakkebøf, men det skyldes uvidenhed, da gigantiske beløb – med enorme teknologiske implikationer på højeste niveau til følge – pumpes ind i udvikling og forskning. Virkeliggørelsen af et tekno-transhumanistisk socialt stratificeret samfund finder vi også i SciFi-filmen Elysium. Essensen af Elysium er kun ét delaspekt af implikationerne af transhumanisme, og er ikke usandsynligt, men en sandsynlig nær dystopi. DARPA, Pentagons ultra-high-tech leverandør, er intimt forbundet med de transhumanistiske tiltag.

[4] Den episke perverse ironi er, at de mennesker, der automatisk tror, at udtrykket ‘konspirationsteori’ er diskvalificerende, faktisk er nyttige idioter i en dobbelt forstand, da udtrykket i sig selv stammer fra CIA i 1967, som opfandt frasen i en latterliggørende kampagne for at underminere de menneskers troværdighed, som stillede spørgsmålstegn ved den officielle Warren-kommissions konklusioner om mordet på John F. Kennedy.

Med andre ord; de mennesker af idag, som slynger ordet ‘konspirationsteori’ ud, som var det en diskvalificering eller skældsord, ved ikke, at de er bærere af et udtryk eller meme, de har fået indprentet, hvis oprindelse (CIA) i sig selv er affødt af en konspiration, som modreaktion på sandhedssøgende dissidenter, der skulle karakterhenrettes,  og som de bruger uden at kende oprindelsen til.

Kafkask sort ironi, og i sig selv et billede på hvordan perception management-mindfuck af masserne historisk kan foregå over generationer, uden at de fleste fatter en bønne, og mens  Hr. og Fru. Hakkebøf-lobotomien fortsætter, vågner andre op.

[5] Det er ekstremt sigende, at mange mennesker på tværs af det politiske spektrum er i konsensus om statens tyranni, false flags, Big Pharma, Krigen mod Terror som en fabrikering eller påskud  –  i detaljer og på mange nøglepunkter ang. mange af disse ting.

Polariseringen foregår i tiltagende grad ‘lodret’, dvs. mellem Staten, massemedierne, Wall Street, Pentagon, EU, Corporatocracy, Oligarkiet/Plutokratiet VS en underskov af uafhængige tænkere, libertarianere, socialister, demokrater, republikanere, anarkister, konservative, uafhængige medier, etc.

Selvom mainstream, specielt i USA, forsøger at fremhæve en polarisering på tværs, ved at fremstille den brede skepsis overfor staten, som noget der kun tilhører ‘højreorienterede nuts’ eller ‘ventreorienterede ekstremister’, er dette usandt –  i sig selv en divide and conquer taktik fra pressens side, etc., da man ønsker at marginalisere og forplumre billedet ved at tage brodden af bredden i kritikken mod STASI-staten.

Det er lysende klart, at der er en meget specifik kritik, med specifikke nøglepunkter på specifikke områder, uanset hvilken orientering og poltisk observans, men det er usynligt eller uklart, hvis man kun læser massemedier.

Den virkelige essens ligger således på flere afgørende måder i et vertikalt paradigme, og ikke et venstre vs højre. Noget som der i sig selv er stor konsensus om på tværs af de politiske orienteringer, blandt hele denne ‘underbelly’ af årvågne mennesker over hele spektret.

[6] Mine fremhævelser: “Most oppression succeeds because its legitimacy is internalized. That’s true of the most extreme cases. Take, say, slavery. It wasn’t easy to revolt if you were a slave, by any  means. But if you look over the history of slavery, it was in some sense recognized as just the way things are…….Another example, also contemporary (it’s estimated that there are some 26 million slaves in the world*  …At one time in the U.S., in the mid-19th century, working for wage labor was considered not very different from chattel slavery [menneskeslaveri]. That was the slogan of the Republican Party, the banner under which northern workers went to fight in the Civil War. ‘We’re against chattel slavery and wage slavery’. Free people do not rent themselves to others. Maybe you’re forced to do it temporarily, but that’s only on the way to becoming a free person, a free man, to put it in the rhetoric of the day. You become a free man when you’re not compelled to take orders from others..….You could even read editorials in the New York Times saying this around that time. It took a long time to drive into people’s heads the idea that it is legitimate to rent yourself. Now that’s unfortunately pretty much accepted. So that’s internalizing oppression. Anyone who thinks it’s legitimate to be a wage laborer is internalizing oppression in a way which would have seemed intolerable to people in the mills 150 years ago’.
– Noam Chomsky

* POL.DK – ‘Verden har aldrig set flere slaver’ 2008 – idag er tallet værre, men tallet er nok snarere milliarder set ud fra 1800-tals briller. Verden er omvendt, og vores civilisations progression er på flere måder regression!

Læs 4. del her:

Den 4. Statsmagt er Død – Civilisationens Sammenbrud & Gennembrud – Del 4

Den 4. Statsmagt er Død – Civilisationens Sammenbrud & Gennembrud – Del 4

“It is easier to mislead many men than one.”
– Herodotus.

“We accept the reality of the world with which we are presented”
– The Truman Show

 “None are more hopelessly enslaved than those who falsely believe they are free.”
– Goethe

“A truth’s initial commotion is directly proportional to how deeply the lie was believed. It wasn’t the world being round that agitated people, but that the world wasn’t flat. When a well packaged web of lies has been sold to the masses over generations the truth will seem utterly preposterous, and its speaker a raving lunatic.”
– Donald James Wheal

“Do not believe in anything simply because you have heard it. Do not believe in anything simply because it is spoken and rumored by many. Do not believe in anything simply because it is found written in your books. Do not believe in anything merely on the authority of your teachers and elders. Do not believe in traditions because they have been handed down for many generations. But after observation and analysis, when you find that anything agrees with reason and is conducive to the good and benefit of one and all, then accept it and live up to it.”
– Buddha

The Truman Show-Civilisationen kollapser > 1984 > Tyranni eller Frihed?

Når kuplen brydes for alvor i The Truman Show, og den Gobbelske Firewall bliver totalt defekt, vil de allersidste Stockholmsyndrom- ’argumenter’ fra mange Lamestream- og lemming-mentaliteter, komme på banen i form af ‘Komiske Ali’-argumenter – det man kan kalde argument of last resort ad absurdum [7] indtil det heller ikke holder! Og når kuplen smadres totalt, vil den drakoniske stats tyranni fremstå totalt utilsløret for alle, inklusive den såkaldte middelklasse og overklasse, der ikke længere vil kunne benægte virkelighedens grumme ankomst.

Apropos Schopenhauers aldrig forslidte aforisme:

Al sandhed passerer gennem 3 stadier; først bliver den latterliggjort, dernæst bliver den voldsomt angrebet, og til sidst accepteres den som selvindlysende.

Men heller ikke den drakoniske stat vil vare (dette scenarie er åbenlyst for mange):

”Der vil først indtræffe en massiv serie af institutionel kollaps, socialt anarki, og enorm samfundsmæssig og biologisk kaos – meget mere end vi oplever nu…[herefter] vil der indtræffe en næsten total centralisering af magt og kontrol, hvilket vil resultere i et omfattende tab af rettigheder og frihed. Dette vil vare for en tid, men ultimativt vil dette ikke virke…og når dét kollapser, vil vi opleve en næste periode af socialt kaos som vil være ufattelig.”
– Dee Hock om det kommende civilisationskollaps (opfinder og stifter af, og tidligere direktør for VISA international [kreditkortet), Interview, 2002

Følgende er en meget betydningsfuld iagttagelse af Chris Hedges, om samfundsmæssigt kollaps og det maskerede slaveri, der i artiklen bliver kaldt ‘inverteret totalitarisme’ –  Hedges er en yderst velformuleret og skarp iagttager af vor tid: (modificeret Google-oversættelse af Chris Hedges´ artikel: ‘A Brave New Dystopia):

“De to største visioner af en fremtidig dystopi var George Orwells ” 1984″ og Aldous Huxleys “Fagre nye verden.” Debatten mellem dem, der overværede vores nedstigning til de multinationales totalitarisme, var hvem af dem som havde ret.

Ville vi være, som Orwell skrev, blive domineret af en undertrykkende overvågnings-  og sikkerhedsstat, der bruger rå og voldelige former for kontrol?

Eller ville vi være, som Huxley forestillede sig, blive henrykte over underholdning og skuespil, betaget af teknologi og forført af ødselt forbrug til at omfavne vores egen undertrykkelse?

Det viser sig, at Orwell og Huxley begge havde ret. Huxley så den første fase af vores slaveri. Orwell så den anden…

….Holdninger og temperament er blevet snedigt udtænkt af virksomhedsstaten, som med Huxleys føjelige karakterer ved bogens hovedperson, Bernard Marx, der vender sig i frustration til sin kæreste Lenina:

“Ønsker du ikke du var fri, Lenina?” Spørger han.
“Jeg ved ikke, hvad du mener. Jeg er fri, fri til at have den mest vidunderlige tid. Alle er lykkelige nu om dage. ”
Han lo, “Ja, Alle er lykkelige nu om dage “Vi har givet dette til børnene som 5-årige. [Soma = Alkohol, lykkepiller,  Ipod, Ipad, Paradise Hotel, Patter, Paris Hilton, Pop & Porno, X-box, X-faktor, Vild med dans(k), konsumer-koma som Soma, uddannelsesskade, m.m.m. ]

Men vil du ikke gerne være fri til at være lykkelig på en anden måde, Lenina? På din egen måde, for eksempel; ikke på alle andres måde “
Jeg ved ikke, hvad du mener,” gentog hun.

Facaden er ved at smuldre. Og efterhånden som flere og flere mennesker indser, at de er blevet brugt og røvet, vil vi bevæge os hurtigt fra Huxleys “Fagre Nye Verden” til Orwells “1984″. Offentligheden bliver på et tidspunkt nødt til at stå over for nogle meget ubehagelige sandheder.

De godt betalte job kommer ikke tilbage. De største underskud i menneskets historie betyder, at vi er fanget i et system af gældsslaveri, der vil blive brugt af erhvervs-staten til at fjerne de sidste rester af social beskyttelse for borgerne, herunder det sociale sikkerhedsnet. Staten er degenereret fra et kapitalistisk demokrati til neo-feudalisme.

Og når disse sandheder bliver indlysende, vil vrede erstatte virksomheds-statens påtvungne muntre konformitet. Den blege knaphed af vores post-industrielle lommer, hvor omkring 40 millioner amerikanere lever i en tilstand af fattigdom og snesevis af millioner i en kategori kaldet “nær fattigdom,” kombineret med den manglende kredit for at redde familier fra tvangsauktioner, bank tvangsauktioner og konkurser fra medicinske regninger, betyder, at inverteret totalitarisme [maskeret totalitarisme] ikke længere vil fungere.” [8]se hele artiklen, ‘Brave New Dystopia’ af Chris Hedges

Hedges bruger i øvrigt her begrebet Corporatocracy – men ifl. Directed History og Deep politics stikker årsagen til centralisering af magten dybere  [9]

Danmark og Skandinavien er blevet karakteriseret som Fagre Nye Verden par excellence, men er påbegyndt erkendelsen af, at det er 1984 (og hos nogle få har erkendelsen altid været den, at det har været 1984 maskeret som et Truman Show/Brave New DK).

Det vil desværre langsomt blive en åbenbar realitet de næste par år, når økonomien ramler for alvor. Og så vil opvågningen ske – det sker allerede nu, men mange vil få en grim grum opvågning. I længden er det godt, for systemet afslører sig selv i al sin gru, og så vil der blive transformation (som Island f.eks.), forhåbentligt til det bedre…..

EU f.eks. står for ca. firs procent af lovgivningen i DK og har en gigantisk lobbystruktur, og der er lobbyisme, som vi ikke eller kun sjældent hører om. At tro at vi har “folkestyre” i Danmark, når vi hvert fjerde år går ned og stemmer, er at sætte kryds ved Liste Idioti.

Folk tror på deres politikere. Men som George Carlin siger i sin legendariske tale: “Forget the politicians. They are put there to give you the illusion that you have choice. You don’t. You don’t have choice. You have owners. They OWN you.” –  Se Carlins berømte performance her.

Nu hvor stormen kommer til DK også, vil der i det mindste ske noget i den brede befolkning, for illusionen i Brave New World/Truman Show er forbi. De vågner op til erkendelsen af, at de i virkeligheden lever i 1984 – vi har levet i en dobbeltvirkelighed [10]

Bankernes død, statens udkautioneringer af too-big-to-jail banker med skatteborgeres penge, capital controls, m.m.m.,  vil endelig få sofakartoflerne til vågne og at bevæge sig ret så hurtigt.

Men så længe sofakartoflerne kan købe hakkebøffen, og ikke mærker teknokraternes manipulation mærkbart og direkte, vil lemmingerne fortsætte deres ‘Vild med Dans(k) på Titanic. Det er kun et spørgsmål om tid før ‘konsensus’-trancen er brudt!

God help us all –  lyder dramatisk nu, og jeg håber inderligt, at jeg tager fejl i de dystre fremtidsprognoser, men kan ulykkeligvis ikke se det. Tingene vil blive bedre, men der er en stor storm på vej [11]. og på den anden side af stormen, er der forhåbentligt bedre tider. Stilheden før stormen er episk bedragerisk, for vi har aldrig oplevet dette før.

Der er frygten, men man skal forsøge at konfrontere den ved at møde den direkte. Mange vil ikke høre fordi de er bange eller uvidende. Desværre vil det være dem, som lider mest psykisk, når krigen (planlagt) ekspanderer i Mellemøsten, og berøvelsen af finanser og frihedsrettighederne bliver så åbenbar og indlysende, at det er umuligt at gemme sit hoved i sandet.

Filosoffen, Stefan Molyneux, leverer her den altafgørende kvintessentielle pointe om advarsler og lukkede medmennesker før The Final Showdown

Man kan dog ikke håndhæve åbenlyse manipulationer og overvågning over mange millioner dissidenter i den vestlige verden, uden at selvforståelsen af vores ‘åbne samfund’ og ‘demokratiet’, bryder sammen for flertallet (ej heller kan man ikke pådutte mennesker usandheder i længere tid, når internet dementerer disse).

Hvis overvågningen f.eks. overhovedet skal kunne tage og føles på, og have direkte magtudøvende værdi for eliterne, skal overvågningen have mærkbare konsekvenser overfor den enkelte, og så må statens handling effektueres (henstillinger, arrestation, osv.) – dette kan ikke ske i større skala uden, at befolkningen vågner op.

Og da forudsætningen for en succesfuld restriktion af så radikal art er, at flertallet af befolkningerne accepterer en drakonisk utilsløret tyrannisk STASI-stat uden større protester, er dette meget usandsynligt. Derfor undgår man dette, da kuplen i The Truman Show ville bryde sammen. I stedet fungerer inverteret totalitarisme foreløbig, som den har gjort i umindelige tider, men facaden i parallelvirkeligheden er hastigt ved at bryde sammen.

Huxleys forudsigelse (eller advarsel) om fremtiden i citatet forneden, vil derfor ikke gå  i opfyldelse, da for mange mennesker er vågnet – internet-renæssancen spiller en enorm rolle i denne kollektive opvågnen, hvilket selv Obamas mentor, Brzesinski har udtalt (gentagne gange de sidste 5 år)  er et problem for eliten: Brzezinski: ‘Global Political Awakening’ Making Syrian War Difficult

“[De vil] få folk til at elske deres trældom og producere diktatur uden tårer, en form for smertefri koncentrationslejr for hele samfund, så at folk vil få frataget deres frihedsrettigheder, men de vil snarere nyde dette fordi de vil være distraherede fra ethvert ønske om oprør gennem propaganda og hjernevask, eller hjernevask forstærket af farmakologiske metoder. Og dette synes at være den endelige sidste revolution”
– Aldous Huxleys forudsigelse om fremtiden, Tavistock, 1961

Dette er delvist sket men vil ikke vare, bl.a. pga. internet, der har afsløret mange af elitens løgne – internetreformationen (begge faser er i fuldt flor; renæssance og reformation) ses af mange tænkere som en parallel til Gutenberg-pressen, og som Hedges påpeger, vil  inverteret totalitarisme ikke længere fungere under sammenbrudsscenarier, ej heller når den Gobbelske firewall er gennemhullet som en si.

Eliten har et gigantisk problem: jo mindre de gør, desto værre bliver det. Jo mere de gør, desto værre bliver det, for dem. Game over.

Må alle disse  ‘paranoide mørkemandsfantasier’ blive gjort til skamme, hvilket jeg inderligt håber, men desværre siger 12 års årvågen informeret observation og logik, at alt dette ikke er illusorisk  – som den almene dansker sikkert vil tro – tværtimod. Alle prognoser bliver desværre bekræftede gang på gang. Talløse yderst kompetente aktører, analytikere, bloggere, efterretningsfolk, organisationer, m.fl. i internet renæssancens tidsalder, peger på enorme manipulationer i en stor grad af specificitet og konsensus, at man skal være uinformeret eller imbecil eller Stockholmsyndrom-offer, for ikke at se det.

Alt dette – som fremstår uvirkeligt for mange mennesker – kan pludseligt vise sig at være virkeligt.

” De virkeligt hjælpeløse ofre for mental sygdom skal findes blandt de, der fremstår som de mest normale. Mange af dem er normale fordi de er så veltilpassede til vores livsform, fordi deres menneskelige stemme er blevet gjort tavs så tidligt i livet, at de ikke engang kæmper eller lider eller udvikler symptomer som neurotikeren. De er ikke normale i hvad man kan kalde den absolutte betydning af ordet; de er kun normale i relation til et dybt abnormt samfund, Deres perfekte tilpasning til dette abnorme samfund, er et tegn på deres mentale sygdom. Disse millioner af abnorme normale mennesker, som lever uden ståhej i et samfund, som de-  hvis de var fuldt ud menneskelige væsener –  ikke burde være tilpasset”
– Aldous Huxley – Brave New World Revisited

Så længe massemedierne, og den del af befolkningen, der tror på dem, fortsat er magtens medmisbrugere, nyttige idioter, eller uvidende ofre, er der ikke lys for enden af tunnelen for dem – de godtroende ofre for Stockholmsyndrom vil tro på løgnene og manipulationen, selv hvis lyset i tunnellen er et modkørende tog, der ender med at køre dem over, når det går op for dem for sent, at de er blevet bedragede.

Der er store revner i Truman Show kuplen, og det er kun et spørgsmål om tid før den brister – perception management-mindfuck på masserne eller ej. Et paradigmeskift er igang og millioner vågner op hver uge nu.

Uden hverken ekstreme STASI-tiltag og tekno-transhumanistiske udviklinger, er den globale situation graverende – vi har f.eks. hørt følgende advarsel gentaget mange gange med forskellige variationer:

‘Hvis vi ikke ændrer retning, ender vi dér, hvor vi er på vej hen. Overført til nutidens menneskehed vil dette være katastrofalt. Uden en ændring i retning er vi på vej mod en verden af tiltagende befolkningspres og fattigdom; økonomisk sammenbrud, voksende social og politisk konflikt; eskalerende rebelsk og organiseret krigsførelse, accelererende klimaforandringer; fødevare-, vand- og energi-mangel; forværrelse af forurening industrielt, i byer og landbrug; større ødelæggelse af ozonlaget, og tiltagende reduktion i variation af liv. Vi risikerer også mega-katastrofer skabt af atomenergi og atomaffald, ødelæggende oversvømmelser og tornadoer som følge af klimaforandringer, og sundhedsproblemer forårsaget af naturkatastrofer såvel som menneskelige faktorer såsom akkumulering af giftstoffer i jordbunden, i luften og i vandet. Hvor vi nu er på vej hen er ikke hvor vi ønsker at ende’
–  Ervin Laszlo, The Chaos Point, 2006

Mange af det ovennævnte citats postulater er blevet bekræftede siden 2006, bl.a. Fukushima, der stadig er ekstremt censureret, ikke at det kræver en profet at se den (u)civilsatoriske deroute.

Og et nutids- og fremtidsperspektiv set gennem en overordnet makro-optik:

“Måske vi i civilisationer hinsides vor egen, kan forvente 3 typer af civilisationer: Type 1, type 2 og type 3. Vi er type 0; vi er en civilisation af nationer og krige og fundamentalistiske lidenskaber. Vi forventer at se fødslen af en type 1 civilisation, en sand global civilisation…Internet er en type 1 telefonsystem… Og vi begynder at se fødselen af en type 1 kultur. Den farligste overgang er fra type 0 til type 1. Når man har opnået type 1 status har man en global kultur, en global etik, en global måde at betragte kriser på jorden. I Type 0 er det en splittet civilisation baseret på nationsstater, grådighed, udplyndring, og de stærkestes regelsæt. Så overgangen fra type 0 til type 1 er den mest formidable…men den er også den farligste”
– Michio Kaku

Det er blevet sagt, at en generation er på toppen af magten ved 50-årsalderen. Lad os se om  Generation X –  såvel som Generation Y og ‘Generation Fucked up’ – dutter til noget i de afgørende historiske øjeblikke….tiden er kort. Men den propagandistiske, økonomiske, politiske, oligarkiske Berlinmur er ved at blive knust, de Goebbelske firewalls virker ikke mere. Snart kan alle mennesker se det, og se hinanden  – mark my words.

Good luck to all – Be Brave and Wise

 

“We have got to defeat this attack on the freedom of the mind…But it takes courage for a young man with a family to stand up to it; all the more obligation on those of us who have nothing left to lose. At any age it is better to be a dead lion than a living dog – though better still, of course, to be a living and victorious lion – but it is easier to run the risk of being killed (or fired) in action if before long you are going to be dead anyway. This freedom seems to me the chief consolation of old age.”
– Elmer Davis

_______________________________________________________

Fodnoter – uddybende kommentarer og betragtninger

[7] Som tendens (eller generelt) godtager man det som er i overenstemmelse med massemediernes fortælling, med skolingen, uddannelsen/uddannelsesskaden, konditioneringen, landkortet, og frafiltrerer – bevidst elle ubevidst – det som ikke findes på kortet. Man forveksler landkortet med landskabet – det som erkendelsesteoretikeren Gregory Bateson kaldte error in logical typing. Dette er også forklaringen på, at de fleste reagerer med vantro og ubehag, når de bliver konfronteret med ny information (Syrien-krisens virkelige årsager f.eks.), som er uforeneligt med det de ‘ved’ (kognitiv dissonans) via de danske massemedier.

Kognitiv dissonans er ubehaget ved at blive konfronteret med viden som er i modstrid med det man ‘kender’. Vi kan sikre kognitiv konsonans (undgå kognitiv dissonans der kan være angstprovokerende) ved at undgå informationer, der strider mod den viden, vi har i forvejen.Kognitiv dissonans er resultatet af selve konditioneringen.

Heraf kommer ofte de emotionelt reaktive negative reaktioner, når den kognitive dissonans melder sig, og derfor oftest øjeblikkelig kontra-forsøg på invalidering (‘det passer ikke’) af den nye information gennem rationalisering , forsvar af ugyldigt verdensbillede – og derfor fejl i logisk typologi; forveksling af landkortet (det man ‘ved’) med landskabet.

Stockholmsyndrom melder sig, og til sidst – i den sidste fase før verdensbilledet kollapser – vil Komiske Ali-argumenter komme på banen (man benægter det åbenlyse).

Hvordan vestlige medier -f.eks. Berlingske, Politiken, JP, Information, etc.  vil retfærdiggøre deres inkompetente udeladelser og manipulationer i den sidste Komiske Ali-fase, når sandheden om diverse hemmeligholdelser, manipulationer, udeladelser, og årsager, opnår meget større bevidstgørelse blandt befolkningen, vil blive yderst interessant at overvære. Eksempelvis, at Syriens regering ikke var ansvarlig for det kemiske angreb, og at man fremprovokerede en storkrig.

Hr. og Fru. Hakkebøf i DK er muligvis ligeglade, da DK er mere tryg og uvirkelig sammenlignet med mange andre lande, men mange andre mennesker udenfor DK i verdensopinionens bevidstgørelse om dette, vil tvinge de følgagtige danske medier til at opfinde narrativer der er Munschausenske i deres umulige rationaliseringer.  Dette gælder alle mulige andre usandheder også.

[8]  Med andre ord; under sådanne omstændigheder kan ensidig hjernelam hedonistisk underholdning – I-Pad, pop,  pot, Paradise Hotel, Svanekøkken, alko-koma-soma, lykkepiller, materialisme, fordummende uddannelser, etc. – ikke længere fungere som bedøvelsesmiddel/narkotika/soma,  som indbyggerne er påduttet under statens maskerede tyranni (dvs. ikke erkendes af flertallet som tyranni pt. men som et slags paradis, specielt DK relativt i forhold til det meste af verden).

I Fagre Nye Verden påduttes indbyggerne Soma (en art narkotika/lykkepiller), når der er anledning til en utilfredshed, som ultimativt er en trussel mod statens tyranni. Alle problemer individualiseres, og kritisk tænkning og skelnevenen drukner i den fordummende underholdnings-infantilisering af voksne mennesker, som er med til at opretholde den inverterede totalitarisme.

I større kontekst kan man se, at nedennævnte citat  i mange henseender omhandler store dele den nutidige vestlige verden –  og specielt Skandinavien/DK anno 2013, selvom folk stadig snorksover som en art medie-fordummede Epsilon-mennesker, men det vil ikke vare ved, da sprækkerne i The Truman Show bliver større og større:

‘Staten er ikke i fokus i denne dystopi. Den udgør ikke nogen direkte undertrykkelses- eller frygtfaktor, men på grund af virkemidler som hypnopædi og soma er det ikke nødvendigt for Verdensstaten at vise sin totalitet, fordi totaliteten ligger immanent i samfundstrukturen.

Som udgangspunkt foregår der ingen kamp mellem individet og samfundet i Fagre Nye Verden.

Befolkningen er lykkelig. Den er bedøvet i en lykkerus af forbrug, evig ungdom og behovstilfredsstillelse, og livet er tilrettelagt på en sådan måde, at enhver anledning til ophidselse er forsøgt fjernet, og skulle der ske noget, der er svært for psyken at klare, opfordres man til at tage et gram soma.

Fraværet af [indlysende] vold får en til at tvivle på, om der overhovedet er tale om et totalitaristisk styre. Alle indbyggere virker lige tilfredse. Der er ingen forskel i livskvaliteten hos den privilegerede alfa dobbelt-plus og den nærmest åndssvage epsilon-moron, for deres arveanlæg er tilrettelagt på en sådan måde, at tilfredsheden er herskende. Alligevel er totalitarismen tilstede i denne dystopi [inverteret totalitarisme]. For al modstand og mulighed for og ønske om revolution er udeladt. Folk er lykkelige pga. den bedøvelse, de lever i, men individet er opslugt i masserne, og individets rettigheder kan ikke håndhæves, da ingen konstaterer dem.

Spørgsmålet er derfor snarere, om vold overhovedet er et væsens-kendetegn ved totalitarisme, når den har opnået sin endelige form. Det samme kan siges om den konstante bevægelse, som Arendt mener er et væsenstræk hos totalitære styrer, hvor udrensninger og drastiske forandringer i det ideologiske grundlag og samfundsform er vigtige for at bevare den ustabilitet, hvormed føreren kan kontrollere befolkningen.Vold er generelt set et dårligt og omkostningsfuldt redskab til at få sin vilje.

Derimod er denne lullen ind i lykke, som vi præsenteres for i Fagre Nye Verden, ideel, fordi der slet ingen grund er til at gøre modstand, hvis man er tilfreds. Den fuldendte totalitarisme har måske slet ikke brug for vold, da målene er nået. Individet er atomiseret og reduceret, og det finder dets identitet i ideologien og dets funktion. Magten er total, og dens apparat fungerer til perfektion. I et samfund, hvor totalitarismen er fuldbragt, vil al forandring per definition blive til det værre.

Fraværet af vold og bevægelse understreger, at Fagre Nye Verden er et totalt totalitært styre, centreret omkring kontrol og manipulation til at sikre, at privatheden ikke kan finde fodfæste. Det sker netop, fordi det private er uden for den totalitære stats rækkevidde. I den totale totalitære stat er intet menneske privat. Det er en grundpille hos totalitarismen og en grundlæggende pointe hos Huxley.’

Fra http://www.mettebaerbach.dk/speciale/?page_id=73

[9] Om Corporatocracy VS Deep Politics, Directed history
Mange intellektuelle vil medgive, at en vigtig årsag til vores økonomiske og politiske misere ligger i begrebet Corporatocracy (med dens underliggende psykologiske grådighed, ansigtsløse inverterede totalitarisme, etc.).

Corporatocracy kan betegnes som sammenslutningen af enorme magtkoncentrationer og rigdom, som udviser en form for oligarkisk gangstervælde, en finans-kannibalistisk international lille superelite, hvis indlydelse økonomisk, er større end mange nationers, et parasitært kleptokrati som ikke producerer reel samfundsværdi, og hvis netværk og kodeks kun er yderligere vækst ad infinitum (som cancer), hen over alle landegrænser på bekostning af biologiske og sociale hensyn.

Eksempelvis skrev Ingeniøren.dk om denne yderst vigtige og eksplosive afsløring i 2011, om det oligarkiske Corporatocracy: Så få som 147 multinationale banker og virksomheder kontrollerer verdensøkonomien...’Det ville dog være forkert at tale om en konspiration, mener Battiston…..’Det er ikke en sammensværgelse. Det er kun en naturlig konsekvens af netværket’
Det nye oligarki sidder på verdensøkonomien

Journalisten konkluderer sine egne fantasier om undersøgelsen, og forekommer totalt infantiliseret i sit ‘ræsonnement’, da forudsætningen for at skabe det omtalte netværk, er, at det er planlagt. Og journalisterne udtaler selv, at de ikke ved, hvad det bliver brugt til, ej heller hvordan det er skabt. Hvordan kan de da fremføre logiske fejl, og at der ikke er tale om nogen sammensværgelse, at det ikke er ‘dit’ eller ‘dat’!? ‘Forklaringen’ er et godt eksempel på en art Stockholmsyndrom/Komiske Ali, en ’tilpasning af landskab til landkort’, for at beskytte deres eget verdensbillede, selvom de ikke har nogen som helst clue om årsag og virkning.

Og selvfølgelig er det en sammensværgelse, dvs. personers samarbejde for at opnå (gigantiske) fordele, for det er selve  definitionen på en sammensværgelse, og undersøgelsen påviser, at det umuligt er et tilfælde. Journalisterne lider af typisk kognitiv dissonans, som fører til misledende Candyfloss-konklusioner i comaland pga af tilpasning til deres foretrukne trygge verdensbillede/ ‘landkort’. Desuden er det politisk ukorrekt at fortolke noget som helst andet end lunkne nudler i koldt vand, selvom afsløringen i undersøgelsen er uhørt eksplosiv. Ønsketænkningen, confirmation bias. kognitiv dissonans, Stockholmsyndrom, og uvidenhed betyder, at de næsten fremfører det sidste absurde Komiske Ali-argument, hvor man benægter muligheden eller det åbenlyse (se fodnote 7 + fodnote 2 i anden del)

J. Edgar Hoover, som var chef for FBI i over 50 år, fangede denne meget dybe generelle pointe om mennesket; ‘The individual is handicapped by coming face-to-face with a conspiracy so monstrous he cannot believe it exists.’

Det er ønsketænkning af Ing.dk men sagtens forståeligt, da det danske ‘får’, ikke behøver nogen fårehund, da den indre fårehund gør jobbet selv (internalisering) og ikke kan andet. Dette er fakta, næppe en emotionel fordømmelse.

Langt mere kvalificeret, men upolitisk korrekt journalistik om det samme oligarkiske netværk, finder vi her:

“Citing an explosive 2011 Swiss study published in the PLOS ONE journal on the “network of global corporate control,” Hudes pointed out that a small group of entities — mostly financial institutions and especially central banks — exert a massive amount of influence over the international economy from behind the scenes. “What is really going on is that the world’s resources are being dominated by this group,” she explained, adding that the “corrupt power grabbers” have managed to dominate the media as well. “They’re being allowed to do it.””
World Bank Insider Blows Whistle on Corruption, Federal Reserve

Disse 2 relativt kendte fænomenale artikler (kendt af amerikanske dissidenter), ‘Mother, Should I Trust the Government? og ‘All I want for Christmas is the Truth, går endnu dybere ned i selve årsagsforklaringen; nemlig, at der klart er tale om Directed history  eller Deep Politics – ikke kun Corporatocracy –  hvilket er for stor en kamel at sluge for mange intellektuelle, der højst kan tilslutte sig standpunktet, at Corporatocracy er årsagens dybeste niveau, dvs. en blind grådig kraft, hvis eneste fællesmønster er grådighed, og intet dybere ideologisk formål, etc. – og i denne optik er sammenslutningen af gigantisk magt og pengekoncentrationer, tilfældigt, og ikke en konspiration som er forsætlig.

Deep politics/directed history-begrebet inkluderer corporatocracy men – traditionelt set –  ikke omvendt! Hvis man antager, at kausaliteten ligger i corporatocracy og ikke dybere, bliver analysen ufuldstændig, og konklusionen fejlagtig, idet man vil tilskrive årsagen til 2. kælderetage (corporatocracy), og ikke dybere kælderetager, for nu at bruge en simpel billedlig metafor.

Corporatocracy er dog en sekundær manifestation, og en delmængde af Directed History/Deep politics, men ikke det dybeste årsagsniveau; Directed History/Deep Politics er langt mere omfattende, og Corporatocracy er en virkning af dette, selvom det også er et instrument for Directed History. Directed History/Deep politics eksisterede før, at der blev et moderne Corporatocracy/Kleptokrati.

Hvis bestemte årsager til krisen skyldes bevægelser i 3. og 4. kælderetage (den postulerede Deep Politics eller Directed History) og denne etage er usynlig i den optik man bruger, får man en blind, falsk eller meget ufuldstændig (og farlig) årsagsforklaring.

Akademisk uddannelsesskadet skepsis og lemmingernes vantro tjener krigsherrerne og eliten, da manglende bevidsthed (Oklohoma ,9/11, 7/7, Psywar, m.m.m.) er forudsætningen for, at elite-psykopater kan operere fortsat ustraffet og relativt uset af flertallet.

Historikere vil i værste fald se tilbage på specielt de mange prominente intellektuelle, hvis selvforståelse som frihedens vogtere og  vagthunde, kunne have advaret deres millioner af tilhængere  –men i stedet – konfronteret med Deep Politics/Directed History – påtager mange sig rollen som nyttige idioter og gatekeepers qua vantro, uvidenhed, apati, og kognitiv dissonans, uagtet deres godhjertethed og brilliante evner ellers, etc. Hvordan vil historien dømme dem, når det viser sig, at de tog fejl, og at der var langt dybere kræfter på spil?

Mainstream kritiske intellektuelle med corporatocracy-begrebet mangler eller afviser Deep Politics-begrebet. Mainstream salonfæhige kritiske intellektuelle VS Directed History/Deep politics-dissidenter, lever altså i parallel-verdener, hvor forskellige narrativer mht. mange historiske afgørende begivenheder ikke begge kan være sande. Enten havde Irak WMD eller ej, enten var  bygning 7 en kontrolleret nedrivning eller ej, enten var Syriens regime ansvarlig for det kemiske angreb eller ej, enten støttede USA, Europa og Mellemøstlige lande Al-Qaeda terrorister aktivt i Syrien eller ej, enten var det sandt at vestens Gladio var ansvalig for bombninger, eller ej, enten var det sandt at Bilderberg, CIA og andre lande begik false flag terror mod befolkningen i Europa eller ej: Italian Supreme Court President Blames Bilderberg For Terrorist Attacks, etc.

Når dokumentationen findes i et omfang, der dementerer pensum-skadede akademikeres og journalisters tilfældighedsteori og usande kausaliteter, er afvisning eller uvidenhed lig med nyttig idioti, Stockholmsyndrom, Komiske Ali, eller det der er værre.

Journalister, opinionsdannere, politikere og intellektuelle, som pure afviser vestlige false flags, m.m., og argumenterer imod det,  bliver de facto medvirkende til historieforfalskning, negligering af evidens, og bliver – bevidst eller ej – medvirkende til hvidvaskning af usande kausaliteter og falsk alibi for politisk højkriminelle og morderiske forbrydelser af en art, der kun kan betegnes, ultimativt, som forræderi mod sandhedsprincipper, historien, og hele nationers befolkninger.“The Truth, when you finally chase it down, is almost always far worse than your darkest visions and fears.”
– Hunter S. Thompson

Doumentationen er ikke længere negligerbar. Modus Operandi med false flag terror er f.eks. deklassificeret i hobetal af regeringer selv! Dette er og mange andre bullet points er basal ABC-pensum i Deep Politics og Directed History, nærmest ‘overfladisk’ og ‘travesti’ for millioner af vågne mennesker med hjerte og hjerne, omend eksplosivt hvis befolkningerne blev bevidste om det, men historiens mørklægning og perception management-mindfuck af masserne kan muligvis gå  dybere og længere tilbage.

Deep politics/Directed history  giver et helt andet perspektiv af observationer af årsager og virkninger –  i modsætning til inkompetence-teorien eller ’tilfældighedsteorier’. Dog sejrer vantro og benægtelse også i uddannelsesskadede akademikeres hoveder, for selvom overbevisende evidens er blevet præsenteret, fastholder de irrationelt en inkompetence-teori, som  giver krigsherrer og eliterne et falskt alibi, i og med, at dybere årsager til krigen, 9/11, Syrien, m.m.m. benægtes. Mange intellektuelle afviser på forhånd. Andre er totalt uvidende. Hvad enten det er det ene eller andet, er dette den farligste og dødeligste nyttige idioti!
Et uddrag fra en artikel om Directed History:

‘Germany’s Adolf Hitler was apparently funded by the West in order to create war. Japan was goaded into war, as well. The Vietnam War was started by a hoax. The CIA apparently promulgated the countercultural 1960s and Operation Gladio – also generated by Western Intel – was in full effect throughout Europe, polarizing those countries and creating a fear of communist takeover via black ops.

This is all historical fact. Operation Mockingbird is with us today and enables the CIA and other US Intel operations to use mainstream media for propaganda purposes. The propaganda always points us toward world government.

It’s well known by now that the CIA invented Al Qaeda, that the war on terror is at least in part manufactured, that there are parts of the 9/11 story that don’t add up…..None of this is speculative. All of this is factual.

None of it, unfortunately, is lunatic. But most people won’t take the time to look. For one thing, if they grant the reality of their manipulation, then they have to figure out what to do next. And most people don’t have the willpower or resources to “do” anything. Better not to know.

The “not knowing” is also understandable because most people do not have the time and energy to continually investigate what they’ve been taught and undo decades of mental programming. It’s hard work and there is not a lot of incentive.’ – læs hele artiklen her

Et tænkt fiktivt, og dramatisk uddrag fra fremtidens historikere i 2050,  vil – i lyset af den farligste nyttige idioti af dem alle –  i konteksten af storkrig og Directed History/Deep Politics, i værste fald lyde:

“Mange prominente vestlige dissidenter gik langt, og eksponerede magtens mekanismer, men ultimativt svigtede mange af dem almenvellet, da flertallet af disse ligeledes  fungerede som enten tavse stemmer, magtens ufrivillige gatekeepers, eller som nyttige idioter og villige redskaber. Manges forståelse eller fortolkninger gik nemlig ikke dybt nok mht. afgørende de begivenheder som gik forud for krigene, inkl. det monumentalt vigtige 9/11, der  i starten af det 21. århundrede affødte ‘Krigen mod Terror’ som narrativ for invasioner af mange lande, tab af frihedsrettigheder over hele verden  (inkl. DK), og med mange millioners død til følge i de illegale krige før den store katastrofe med taktiske atomvåben i Mellemøsten endelig indtraf i kølvandet på de vestlige efterretningstjenesters endelige og mest destruktive false flags og black operations.

Mange vestlige landes befolkninger blev ofre for de voldsomme undtagelsestilstande, hyperinflationen, og manglende kendskab til internet-restriktionernes virkelige årsager, og var i liden grad bevidste om, at de blev vildledte. Marginaliseringen og latterliggørelsen af et voksende mindretal af højtråbende deep politics-dissidenter, kunne forklares ved, at flertallet var uvidende om eller nægtede at tro på deres analyser og redegørelser, og som mange fremtrædende intellektuelle opinionsdannere miskrediterede – eksempelvis her. Omend mange af disse deep politics-analyser allerede var validerede af talløse organisationer, akademikere og observatører i starten af det 21. århundrede, var mange uvidende om dette, og andre politikere og massemedier nægtede at tro på disse årsagsforklaringer og påstande, som eftertiden nu har bekræftet som sande.

Reaktionerne hos mange vestlige borgere var –  historisk komparativt –  ikke ulig situationen med de jøder under 2. verdenskrig, som efter at være blevet informeret af familier og venner, nægtede at tro på de ekstreme rapporter om, hvad der foregik, og derfor ikke handlede eller protesterede, men forblev i en tilstand af vantro, lammelse eller forvirring. Dette i sig selv et sandsynligt resultat af  faktorer, såsom normalcy bias – den samme normalcy bias, som bidrog til eliternes perception management af masserne,, censur, samt reetableringen af monopolistiske statsmedier, der ikke tillod afvigende forklaringer og protester, da mange dissidenter anklagede staten selv som ansvarlig for mange af de statslige fabrikeringer, terroroperationer og økonomiske manipulationer der – indtil internettets fremkomst – havde kunnet operere parallelt i de såkaldte vestlige demokratier uden at blive eksponerede i stort omfang.

På grund af opvågningen i menneskeheden via internetrenæssancen, virker det derimod, som om narrativet i bedste fald – i en ultra kort letbenet version –  er dette : 

3. verdenskrig blev afværget i tide og tilskrives bevidstheden om usandheden i de vestlige mediers og krigsherrers officielle narrativ. Mange befolkninger var via internet renæssancen, vågnet op til mediernes og politikernes usandheder og inkompetence, hvilket i slutningen af 10’erne resulterede i omfattende sandhedskommissioner, revisioner, og reformeringer i de vestlige landes politiske, institutioner, regeringssystemer, efterretningstjenester, m.m.

Som Anthony C. Sutton skrev: ‘In his view, the only solution to prevent such abuse in the future was that “a majority of individuals declares or acts as if it wants nothing from government, declares it will look after its own welfare and interests”, or specifically that “a majority finds the moral courage and the internal fortitude to reject the something-for-nothing con game and replace it by voluntary associations, voluntary communes, or local rule and decentralized societies”
http://en.wikipedia.org/wiki/Antony_C._Sutton

 

[10] Parallelvirkelighedens  er foreviget i de følgende klassiske 3 citater – kort kommentar:

‘The Matrix is a system, and that system is our enemy. When you are inside it, you look around and what do you see? Businessmen, Teachers, Lawyers, Carpenters. The very minds of the people we are trying to save. But until we do, these people are part of that system and that makes them our enemies. You have to understand that most of these people are not ready to be ‘unplugged’. And many are so hopelessly dependent on the system, that they will fight to defend it’
– Morpheus (Laurence Fishburne), The Matrix

“A really efficient totalitarian state would be one in which the all-powerful executive of political bosses and their army of managers control a population of slaves who do not have to be coerced, because they love their servitude. To make them love it is the task assigned, in present-day totalitarian states, to ministries of propaganda, newspaper editors and schoolteachers…. The greatest triumphs of propaganda have been accomplished, not by doing something, but by refraining from doing. Great is truth, but still greater, from a practical point of view, is silence about truth.”
– Aldous Huxley, Brave New World

‘They could be made to accept the most flagrant violations of reality, because they never fully grasped the enormity of what was demanded of them, and were not sufficiently interested in public events to notice what was happening‛
– George Owell, 1984

Man ser i de ovennævnte 3 citater en parallelvirkelighed beskrevet; på den ene side en verdensopfattelse som er konditioneret og ufri (alt imens den i selvopfattelse regner sig for fri, normal, etc.) – og en bagvedliggende virkelighed på den anden side, en art Directed History eller Deep Politics, hvor bevidstheden om dette, potentielt  rummer kilden til frigørelse/afkonditionering fra den konstruerede spin-virkelighed, men som generelt ikke opfattes som spin og perception management (eller hvis den gør, ofte bliver fornægtet, latterliggjort eller rationaliseret).

Ikke kun sandhed, magt og kontrol er fællesnævneren for ovennævnte udsagn men de adresserer implicit også muligheden for en frigørende erkendelsesinteresse, der kunne bryde den kollektive hypnose, hvis man kunne forstå undertrykkelsens mekanismer.

Af samme grund har bevidstgørelsen af STASI-staten og Darth Vader-imperiets fremmarch, betydet, at Huxley- og Orwell-citater, Martin Niemöller, Martin Luther King, Den Hvide Rose, m.fl. gennemgår en renæssance i sig selv, og er eksploderet tiltagende i nyere tid –  flittigt brugt af uafhængigt tænkende og  dissidenter, som strækker sig over hele det politiske spektrum. Internet gennemhuller doublethink/doublespeak, hvis man er årvågen. George Orwell definerede “Doublethink” som evnen til at holde to modsatrettede overbevisninger i bevidstheden samtidigt, og acceptere dem begge. Al-Qaeda i alliance med USA, og få mennesker kan se modsætningen!?

Orwells doublespeak/doublethink lever profetisk i bedste velgående, og det at så mange millioner af mennesker er begyndt at gennemskue propagandaen, perception management-mindfuck, mediernes manipulation, er et udtryk for denne bevidstgørelse, og er i sig selv et udtryk for, at internet renæssancen gennembryder den ‘Goebbelske firewall’

[11] Det  dramatiske bud på fremtiden forneden har været krystalklart for mig siden 2008, og det er meget sandsynligt for enhver som er informeret og har lavet sit hjemmearbejde  – og desværre er det også endnu engang genoprejsning for ‘konspiranoikerne’ [læs: opvågnede observatører og logikere] , da begivenhedernes gang har valideret deres forbandede prognoser successivt.

Ingen kender tidspunktet, men hvis tingene fortsætter i den retning, som de vestlige krigsherrer og eliter ønsker, så dikterer logikken, at mindst 4 følgende scenarier vil konvergere indenfor den samme korte periode (den katalyserende faktor kan være en udløsende false flag terror aktion), specielt når dollarens status som verdens reserve/petro-valuta begynder at vælte for alvor. Krigens start vil fungere som røgslør for årsager, og mudre vandene, når vi når the breaking point of no return.

De 4  konvergerende scenarier:

* Krige og invasioner ekspanderer pludseligt (Mellemøsten) – spillover effect til andre lande.

* Internet –  false flag cyberattacks, sammenbrud, servere/websites, restriktioner ved lov

* Økonomiske globale sammenbrudsscenarier

* Drakoniske statslige tiltag eksekveres –  (yderligere) tab af frihedsrettigheder

Og det forventede modtryk:

* Enorm global modstand mod krigen og ønske om fred –  protester og demonstrationer af en størrelse og omfang uden præcedens

* Innnovation i kommunikation, omgåelse af internet-restriktioner og censur, Deep Web, Darknet, PirateBox, lokale routere, omstruktureringer, protester, m.m.

* Innovation i lokale valuta, Bitcoin, barter, selv-forsyning, gennembrud og spredning af fri energi-teknologier, solar, vind, vand, city farming, Biodomes, decentralisering og omorganisering af subsistens, fødevarer, energi, etc.

* Civil courage, millioner af NGO’er, formeringen af undergrundsgrupper, eksponering af eliten, protester, regeringers sammenbrud, etc.

Der er dog mange ukendte  wild-card scenarier – positive og negative (f.eks. om det er cyberattacks, biologisk eller nuklear eller begge dele, hemmelige teknologier, EMP, solarstorm, human action, m.m.m.) Det bliver et kaos uden lige men også frigørelse og autonomi, før vi når om på den anden side af stormen.

I kølvandet på sådanne never-before-seen tilstande og undtagelsestilstande, vil den første fase bestå af alle mulige grupper, ideologier, protester, reaktioner m.m.  – voldelige og ikke-voldelige – venstre såvel som højre – selvom venstre/højre-paradigmet på mange måder er kollapset. Enorme demonstrationer, delvise sammenbrud af infrastruktur, internet, økonomi, logistik, mangel på udvalgte fødevarer, forsinkelser og ophør af transport af varer, hyperinflation,  forvirring,  kontrolzoner, politi, anarkister,  selvtægt,  millitær-afhoppere, militante nationalister, terrorister, black operations, Black Bloc, Bader Meinhof-lignende faktioner, ultranationalistiske millitante enheder, autonome nabolag og områder med vagtpatruljer, erklærede patrioter,  traditionelle såvel som neo-religiøse ‘sidste dage’-grupperinger, kristne, muslimer, hare krishna, diverse religiøse irrationalitets-grupperinger, hackere og andre digitale pirater, sabotører, fredsdemonstranter, non-compliance, civil ulydighed, nyttige idioter, selvmordere såvel som millitante kamikaze-lignende aktioner, lemminge-effekt, tusinder af NGO-organisationer, muslimske fanatikere, statsligt false flag terror, drakoniske dødspatruljer under regeringers kontrol, frihedskæmpere, teknokrater, survialister, selverklærede undergrundsgrupper og politiske organiseringer, og talløse af disse proklamerer sig som de bedste løsninger, med ismer og faktioner X 1000, og alt andet godt fra havet…

Med andre ord; et indbyrdes babelsk hyper-fraktalt virvar af forvirring af modstridende politiske, millitante, sociale, kulturelle ideologiske og religiøse faktioner, nogle i fælles front såvel som indbyrdes konflikt –  forsøg på orden, og et kaos af et omfang og en intensitet uden præcedens (det samme kaos som idag men dette fremtidge bifurkationspunkt af kaos accelererer, eskalerer, hypermultipliceres.

Ovenstående fremstår usandsynligt og karikeret, formentlig også pga. normalcy bias.

Café-kusse-latte kulturens dekadente non-diskussioner om I-pod, I-pad, patter, pop, porno, playstation, Paradise Hotel, Paris Hilton, Vild med Dans, bliver et uddødt fænomen i Hobbitland AKA Skandinavien og andre steder.

Alt dette kan transformeres – bedst mens tid er – og selv om Laszlo er lidt ved siden af med tidsangivelsen 2012 for the Chaos Point, er det generelle billede klart, så det er kun et spørgsmål om tid, hvis retningen for Titanic-civilisationen ikke ændres. Så længe der ikke er perception af farerne, er der intet incitament til handling.

Brave New Dystopia – Orwell VS Huxley – Chris Hedges om Tidsånden

Løseligt modificeret Google-oversættelse af Chris Hedges´ artikel  A Brave New Dystopia –  Hedges er en ypperlig velformuleret og skarp iagttager af vor tid, og dette er måske den bedste artikel han har skrevet (efter min mening) – en profetisk yderst vigtig artikel.

———————————————————————————————

De to største visioner af en fremtidig dystopi var George Orwells ” 1984″ og Aldous Huxleys “Fagre nye verden.” Debatten mellem dem, der overværede vores nedstigning til virksomhedernes totalitarisme, var hvem der havde ret.

Ville vi være, som Orwell skrev, blive domineret af en undertrykkende overvågning og sikkerhedsstat, der bruger rå og voldelige former for kontrol?
Eller ville vi være, som Huxley forestillede sig, blive henrykte over underholdning og skuespil, betaget af teknologi og forført af ødselt forbrug til at omfavne vores egen undertrykkelse?
Det viser sig, Orwell og Huxley begge havde ret. Huxley så den første fase af vores slaveri. Orwell så den anden.

Vi er blevet gradvist fratagede vores egen magt af en ´corporate´ stat [corporatocracy f.eks.], som Huxley forudså, der har forført og manipuleret os gennem sensuel tilfredsstillelse, billige masseproducerede varer, grænseløs kredit, politisk teater og underholdning.
Mens vi blev underholdt, blev de forordninger, der engang holdt røveriske virksomhedernes magt i skak afviklet, de love, der engang beskyttede os blev omskrevet, og vi blev forarmet.
Nu, hvor kredit er udtørret, gode job til arbejderklassen væk for evigt og masseproducerede varer er dyre, befinder vi os nu transporteret fra “Fagre Nye Verden” til “1984.”
Staten, lammet af massive underskud, endeløs krig og Corporate embedsmisbrug, glider mod konkurs.
Det er tiden hvor Big Brother tager over  fra Huxleys ‘feelies’, grise-orgiet og den centrifugale Bumble-hvalp [uoversætteligt].

Vi bevæger os fra et samfund, hvor vi er dygtigt manipuleret af løgne og illusioner til et, hvor vi er åbenlyst kontrolleret.

Orwell advarede om en verden, hvor bøger blev forbudt. Huxley advarede om en verden, hvor ingen ønskede at læse bøger.

Orwell advarede om en tilstand af permanent krig og frygt. Huxley advarede om en kultur distraheret af hjernedød nydelse.

Orwell advarede om en tilstand, hvor hver samtale og tanke blev overvåget og uenighed blev brutalt straffet. Huxley advarede om en tilstand, hvor en befolkning, optaget af trivia og sladder, ikke længere brød sig om sandheden eller information.

Orwell så os skræmte til underkastelse. Huxley så os forført til underkastelse.
Men Huxley, er vi ved at opdage, var blot optakten til Orwell. Huxley forstod den proces, hvormed vi ville være medskyldige i vores eget slaveri. Orwell forstod slaveri.

Nu, hvor det ‘corporate’ kup er forbi, står vi nøgne og forsvarsløse.
Vi er begyndt at forstå, som Karl Marx vidste, at uhæmmet og ureguleret kapitalisme er en brutal og revolutionerende kraft, der udnytter mennesker og den naturlige verden indtil dens udmattelse eller kollaps.

“Partiet ønsker magten udelukkende for sin egen skyld,” skrev Orwell i ‘1984’.

“Vi er ikke interesseret i det gode for andre; vi er udelukkende interesseret i magten. Ikke rigdom eller luksus eller langt liv eller lykke: kun magt, ren magt. Hvad ren magt betyder vil du forstå i øjeblikket. Vi adskiller os fra alle de andre oligarkier fra fortiden, idet vi ved, hvad vi laver. Alle de andre, selv de, der lignede os, var kujoner og hyklere. De tyske nazister og de russiske kommunister kom meget tæt på os i deres metoder, men de har aldrig haft modet til at erkende deres egne motiver.
De foregav, måske de selv mente, at de havde taget magten modvilligt og for en begrænset tid, og at lige rundt om hjørnet lå et paradis, hvor mennesker ville være fri og lige. Vi er ikke sådan. Vi ved, at ingen nogensinde griber magten med henblik på afgivelse af den. Magt er ikke et middel, det er et mål i sig selv. Man lavet ikke et diktatur for at sikre en revolution, man laver revolution for at etablere diktatur. Formålet med forfølgelse er forfølgelse. Formålet med tortur er tortur. Formålet med magt er magt. ”
Den politiske filosof Sheldon Wolin bruger udtrykket “Inverteret totalitarisme” (inverteret =omvendt) i sin bog “Incorporated Demokracy” til at beskrive vores politiske system. Det er et begreb, der ville give mening for Huxley.
I omvendt totalitarisme er de avancerede teknologier for corporate kontrol, trusler og masse manipulation – som langt overgår der er brugt af tidligere totalitære stater – effektivt maskeret af glitter, støj og overflod af et forbrugersamfund.
Politisk deltagelse og borgerlige frihedsrettigheder er gradvist opgivet. The corporate state [staten + multinationale firmaer], gemmer sig bag røgsløret fra public relations [PR] branchen, underholdningsindustrien og den tarvelige materialisme af et forbrugersamfund, som æder os indefra og ud. Den skylder ingen troskab til os eller nationen. Den mæsker sig ved vores slagtekrop.
Virksomhedsstaten [the corporate state] finder ikke sit udtryk i en demagog eller en karismatisk leder. Den er defineret af virksomhedsstatens anonymitet og ansigtsløshed [facelessness]. Virksomheder, der ansætter attraktive talsmænd som Barack Obama, kontrollerer brugen af ​​videnskab, teknologi, uddannelse og massekommunikation.
De styrer meddelelserne i film og tv. Og som i “Fagre Nye Verden”, bruger de disse kommunikationsværktøjer til at styrke tyranni. Vores systemer for massekommunikation, som Wolin skriver, “overdøver, fjerner, hvad der kunne introducere kvalifikation, tvetydighed eller dialog, noget, der kunne svække eller komplicere den holistiske magt [force] af deres skabelse, af dens samlede indtryk.”

Resultatet er et monokromatisk informationssystem. Celebrity hoffolk, forklædt som journalister, eksperter og specialister, identificerer vore problemer og forklarer tålmodigt parametrene. Alle dem, der argumenterer udenfor de pålagte parametre bliver afvist som irrelevante ustabile personer, ekstremister eller medlemmer af en radikal venstrefløj. Forudseende sociale kritikere, fra Ralph Nader til Noam Chomsky, er forvist. Acceptable meninger har en rækkevidde fra A til B.
Kulturen, under disse virksomhedsstatslige hofmænds oplæring, bliver, som Huxley bemærker, en verden af ​​munter overensstemmende konformitet, såvel som en endeløs og endelig fatal optimisme.
Vi har travlt med os selv til at købe produkter, der lover at ændre vores liv, gøre os mere smukke, selvsikkre eller vellykkede, mens vi støt of stadigt er fratagede vore rettigheder, penge og indflydelse. Alle meddelelser, vi modtager gennem disse systemer for kommunikation, uanset om det er natlige nyheder eller talkshows som “Oprah”, lover en lysere og lykkeligere morgendag.
Og det er-  som Wolin påpeger – “den samme ideologi, der inviterer virksomhedsledere til at overdrive overskud og skjule tab, men altid med et solrigt ansigt.”
Vi har ladet os tryllebinde i trance, som Wolin skriver, ved “kontinuerlige teknologiske fremskridt”, der “tilskynder uddybende fantasier om individuel dygtighed, evig ungdommelighed, skønhed gennem kirurgi, handlinger målt i nanosekunder: en drømme-betynget kultur af konstant ekspanderende kontrol og muligheder, hvis beboere er tilbøjelige til fantasier, fordi langt de fleste har megen fantasi, men lidt videnskabelig viden “.

Vores produktionsbase er blevet afmonteret. Spekulanter og svindlere har plyndret det amerikanske finansministerium og stjålet milliarder fra små aktionærer, der havde afsat penge til pensionering eller universitetsstudier. Borgerlige frihedsrettigheder, herunder habeas corpus og beskyttelse mod telefonaflytning uden begrundet mistanke, er blevet os fratagede. Basale tjenester, herunder offentlig uddannelse og sundhedspleje, er blevet udleveret til selskaberne som udnyttelelse for profit. De få, som er uenige, som nægter at engagere sig i corporate lykkelig snak [corporate happy talk], er forhånet af virksomhedsstatens etablisement som freaks.

Holdninger og temperament er blevet snedigt udtænkt af virksomhedsstaten, som med Huxleys føjelige karakterer ved bogens hovedperson, Bernard Marx, der vender sig i frustration til sin kæreste Lenina:

“Ønsker du ikke du var fri, Lenina?” Spørger han.

“Jeg ved ikke, hvad du mener. Jeg er fri, fri til at have den mest vidunderlige tid. Alle er lykkelige nu om dage. ”

Han lo, “Ja, Alle er lykkelige nu om dage “Vi har givet dette til børnene som 5-årige. [soma]    Men vil du ikke gerne være fri til at være lykkelig på en anden måde, Lenina? På din  egen måde, for eksempel; ikke på alle andres måde ”

“Jeg ved ikke, hvad du mener,” gentog hun.

Facaden er ved at smuldre. Og efterhånden som flere og flere mennesker indser, at de er blevet brugt og røvet, vil vi bevæge os hurtigt fra Huxleys “Fagre Nye Verden” til Orwells “1984”. Offentligheden bliver på et tidspunkt nødt til at stå over for nogle meget ubehagelige sandheder.
De godt betalte job  kommer ikke tilbage. De største underskud i menneskets historie betyder, at vi er fanget i  et system af gældsslaveri, der vil blive brugt af erhvervslivet staten til at udrydde de sidste rester af social beskyttelse for borgerne, herunder social sikring. Staten er degenereret [devolved] fra et kapitalistisk demokrati til neo-feudalisme.
Og når disse sandheder bliver indlysende, vil vrede erstatte  statsvirksomhedens påtvungne muntre konformitet. Den blege knaphed af vores post-industrielle lommer, hvor omkring 40 millioner amerikanere lever i en tilstand af fattigdom og snesevis af millioner i en kategori kaldet “nær fattigdom,” kombineret med den manglende kredit for at redde familier fra tvangsauktioner, bank tvangsauktioner og konkurser fra medicinske regninger, betyder, at inverteret totalitarisme ikke længere vil fungere.

Vi lever i stigende grad i Orwells Oceanien, ikke Huxleys Verdensstat. Osama bin Laden spiller den antagede rolle, som Emmanuel Goldstein i “1984”. Goldstein, i romanen, er den offentlige ansigt terror[som ‘V’ i ‘V for Vendetta’. Hans onde rænkespil og hemmelige voldshandlinger dominerer natlige nyheder. Goldsteins billede vises hver dag på Oceanien s tv-skærme som en del af  nationens “2 minutters had” som dagligt ritual. Og uden indgriben fra staten, vil Goldstein, ligesom bin Laden, dræbe dig. Alle udskejelser er begrundede i den titaniske kamp mod personificeret ondskab.

Den psykologiske tortur af Pvt. Bradley Manning – der nu er fængslet i syv måneder uden at blive dømt for nogen forbrydelse, afspejler nedbrydningen af systemkritiker Winston Smith i slutningen af ​​”1984″. Manning bliver holdt som en “maksimal forvarings-fange” i fængslet på Marine Corps Base Quantico i Virginia. Han bruger 23 ud af 24 timer alene. Han nægtes motion. Han kan ikke have en pude eller plader til hans seng. Hærens læger har propfyldt ham med antidepressiva. De mere primitive former for tortur fra Gestapo er blevet erstattet med raffinerede Orwellske teknikker, som i vid udstrækning er udviklet af regeringens psykologer, til at forvandle systemkritikere som Manning til grøntsager. Vi nedbryder sjæle såvel som kroppe. Det er mere effektivt. Nu kan vi alle blive taget til Orwells frygtede Room 101, for at blive eftergivende og harmløse.
Disse “særlige administrative foranstaltninger” påtvinges vores dissidenter/systemkritikere regelmæssigt, herunder Syed Fahad Hashmi, som blev fængslet under lignende betingelser i tre år før der er en retsag. Teknikkerne har psykologisk lemlæstet tusinder af fanger i vores sorte steder [black sites] rundt om i verden. De er den form for kontrol i vores sikrede fængsler, hvor virksomhedensstaten fører krig mod vores mest politisk kloge underklasse-afro-amerikanere. Det hele forvarsler skiftet fra Huxley til Orwell.
“Aldrig igen vil du være i stand til almindelige menneskelige følelser,” fortæller Winston Smiths bøddel ham i “1984.” “Alt vil være dødt indeni dig. Aldrig igen vil du være i stand til kærlighed, eller venskab, eller livsglæde, eller latter, eller nysgerrighed, eller mod, eller integritet. Du vil være hul.Vi skal presse dig tom og så vil vi fylde dig med os selv. ”

Løkken er ved at stramme. Æraen af morskab bliver erstattet af undertrykkelsens æra. Millioner af borgere har fået deres e-mails og telefonopkald overgivet til regeringen. Vi er det mest overvågede og udspionerede borgerskab i menneskehedens historie.

Mange af os har fået vores daglige rutine fanget på snesevis af overvågningskameraer. Vores tilbøjeligheder og vaner registreres på internettet. Vores profiler er elektronisk genereret [skabt]. Vores kroppe er fysisk undersøgt i lufthavne og filmet af scannere. Og public service-meddelelser, bil-inspektions- klistermærker, og offentlige transport-plakater opfordrer os konstant  til at rapportere mistænkelig aktivitet. Fjenden er overalt.

Dem, der ikke overholder diktat fra krigen mod terror, en krig der, som Orwell bemærkede, er endeløs, bliver brutalt bragt til tavshed. De drakoniske sikkerhedsforanstaltninger der anvendes til at lamme protester på G-20 sammenkomster i Pittsburgh og Toronto var vildt urimelige for niveauet af gadeaktivitet.

Men de sendte et klart budskab – PRØV IKKE DETTE. FBI har målrettet sin aktiviteter imod antikrigs og palæstinensiske aktivister, som i slutningen af ​​september så agenter lave razziaer af deres hjem i Minneapolis og Chicago, er et forvarsel om, hvad der er i vente for alle, der tør trodse statens officielle Newspeak. Agenterne  –  vores Tankepoliti –  beslaglagde telefoner, computere, dokumenter og andre personlige ejendele.
Stævninger til vidneforklaring for grand jury (speciel jury) er siden blevet forkyndt for 26 personer. De stævninger nævner føderal lov, der forbyder “at give materiel støtte eller ressourcer til bestemte udenlandske terrororganisationer.” Terror, selv for dem, der intet har noget at gøre med terror, bliver et stumpt instrument, som anvendes af Big Brother for at beskytte os mod os selv.

“Begynder du nu at se  hvad slags verden, vi er ved at skabe?” skrev Orwell. “Det er det stik modsatte af de dumme hedonistiske utopier, som de gamle reformatorer forestillede sig. En verden af ​​frygt og forræderi og pine, en verden af ​​trampen og blive trampet på, en verden, som ikke vil vokse sig mindre, men mere ubarmhjertig, mens den raffinerer sig selv. ”
———–
Original på engelsk:

Chris Hedges: A Brave New Dystopia

 

 

Kommentar: Chris Hedges klarsyn er fantastisk, men vil sandsynligvis medgive, at selve årsagsniveauet til vores økonomiske og politiske misere allerhøjst ligger i begrebet Corporatocracy (med dens underliggende psykologiske grådighed)

Disse 2 relativt kendte fænomenale artikler blandt mange disidenter, ‘Mother, Should I Trust the Government?‘ og ‘All I want for Christmas is the Truth’, går endnu dybere ned i selve årsagsforklaringen; nemlig, at der klart er tale om directed history  eller deep politics – ikke kun Corporatocracy –  hvilket er for stor en kamel at sluge for mange intellektuelle, der højst kan tilslutte sig standpunktet, at Corporatocracy er årsagens dybeste niveau, og intet dybere.

Man skal dog tænke på, at deep politics/directed history-begrebet inkluderer corporatocracy men ikke omvendt! Hvis man antager, at kausaliteten ligger i corporatocracy og ikke dybere, bliver analysen ufuldstændig, og konklusionen fejlagtig, idet man vil tilskrive årsagen til 2. kælderetage (corporatocracy), og ikke dybere kælderetager, for nu at bruge en simpel billedlig metafor.

Hvis bestemte årsager til krisen skyldes bevægelser i 3. og 4. kælderetage (den postulerede Deep Politics eller Directed History) og denne etage er usynlig i den optik man bruger, får man en falsk eller meget ufuldstændig (og farlig) årsagsforklaring.

Skynet USA – Tidsåndens Fascisme 2.0 – Et Kort Overblik

 

Et kort oversigtsbillede over Skynet USA og tidsåndens fascisme 2.0  – coming to a town near you..

* Ekstrem overvågning af egne borgere uden hjemmel i loven.

* Brugen af aflytning af telefonopkald, overvågningen af e-mails, og mistænkeliggørelse af enkeltpersoners  finansielle anliggender især med udenlandske enkeltpersoner, og journalførelse af mennesker, der er under “mistanke” til fare for landet.

* Farvekodede risikoniveauer designet til at holde borgerne bange for stort set ikke-eksisterende terrorister.

* ‘Forebyggende’ invasion af fremmede lande.

* Amerikanske styrker i krig uden en krigserklæring fra Kongressens mandat i den amerikanske forfatning.

* Mordet på mennesker på præsidentudvalgte drabslister.

* Udryddelse af “mistænkelige” fjender ved Predator droner.

* Kamerasystemers overvågning af hele byer og gader over hele USA.
New American, februar, 2014

* Tortur af fanger i lejre uden for USA.

* Myndighed til på ubestemt tid tilbageholde amerikanske borgere uden rettergang (NDAA).

* Bekendtgørelser som giver præsidenten mulighed for ensidigt at se bort fra den amerikanske forfatning og tage kontrol af private industrier.

* Brug af droner til at overvåge de amerikanske borgere, hvoraf 30.000 skal overflyve det amerikanske territorium, samt langsom gradvis indførelse af armerede droner, og konditioneringen af befolkningen til at acceptere dette.

* NSA-whistleblower, Edward Snowdens afsløringer viser, at vestlige efterretningstjenester bruger agenter, til at manipulere den offentlige opinion ved at misinformere og vildlede med plantet falsk materiale på internet, og at de bruger de sociale videnskaber for at skabe resultater, som de betragter som ønskværdige
– Guardian via RT, februar 2014

* Retten til at slå amerikanske borgere ihjel på amerikansk jord i USA med armerede droner.
“It is possible, I suppose, to imagine an extraordinary circumstance in which it would be necessary and appropriate under the Constitution and applicable laws of the United States for the President to authorize the military to use lethal force within the territory of the United States,” wrote Holder.”
http://rt.com/usa/rand-paul-filibuster-brennan-916/

* Tillade netop bankfolk, der ødelagde det verdensomspændende økonomiske system at afpresse de amerikanske skatteydere til at lade dem udlevere 700 milliarder dollars..

* Undlade at retsforfølge Wall Street kriminelle efter det største Ponzi kontrol bedrageri i verdenshistorien.

* Kameraer og høretekniske hjælpemidler i offentlig transit og andre offentlige steder.

* Militære øvelser udført i amerikanske byer for at desensitivisere masserne.

* Forsøg på at kontrollere og censurere internettet (FN. SOPA, ACTA, CISPA, og det farligste; TPP, etc.)

* Brugen af tragiske massemord begået af mentalt forstyrrede unge mænd på psykofarmaka til at se bort fra the 2nd Amendment (retten til at forsvare sig selv, retten til at besidde våben, værn mod ydre og indre fjender af konstitutionen, etc.)

* Snowden-afsløringer dokumenterer, at regeringer spionerer direkte på uskyldige borgere via webcams, laptops, Xbox.
– The Guardian, februar 2014

* Lovgivning om kriminalisering af våbenbesiddelse og afvæbne amerikanske borgere.

* TSA (Amerikanske brunskjorter) bøller som forulemper gamle damer og småbørn, desensitivisere borgere med Gestapo-lignende taktikker og behandle borgere som kriminelle.

* Regeringers partnerskab med Facebook, Apple, Google og andre selskaber til at overvåge, censurere, samt rapportere borgernes aktivitetet til myndighederne.

* Brugen af offentlige skoler til at lære børn hvad man skal tænke (wink wink) snarere end hvordan man tænker. Tankekontrol er afgørende for en dagsorden om at holde masserne frygtsomme og føjelige.

* Statslige organer (FBI, ATF) som skaber skaber terror-plots (New York Times siger at sådanne udgør tæt på flertallet), lokker unge, og giver dem falske sprængstoffer, og derefter annoncerer med stor fanfare, at FBI har forpurret en terrorplan.

* “Se noget, Sig noget” regeringens mediekampagne designet til at gøre borgerne paranoide og bange

* Indkøb af ca. 2 milliarder kugler til Homeland Security og andre agenturer, hvoraf mere end en halv millard er dumdum kugler, der er beregnet til INDENRIGSBRUG, og må ifl. Internationale konventioner ikke bruges i krig, og bruges ej heller i skydeøvelser.

* Kriminaliseringen og arrestationer af anti-krigsaktivister og dissidenter

* Nyligt indkøb af 2700 armerede tank-vogne beregnet til INDENRIGSBRUG til Department of Homeland Security.

* Oprettelse af trussel-liste med navne på 8 millioner amerikanere, som vil blive ’tilbageholdt’, når en militær undtagelsestilstand træder i kraft. “Threat List” Names 8 Million Americans Who Will Be Detained When Martial Law Is Imposed” – Amy Goodman, Democracy Now, november 2008. Salon.com bragte historien først, og en update her fra 2013.

* Oprettelsen af tusinder af lejre, der allerede er plads, og som kan huse mennesker i tilfælde af katastrofer (FEMA camps), som vil kunne misbruges som interneringslejre. Senest bekræftet her af den amerikanske højesteretsdommer, Scalia:  “Justice Antonin Scalia predicts that the Supreme Court will eventually authorize another wartime abuse of civil rights such as the internment camps for Japanese-Americans during World War II.”
– WashingtonExaminer, februar 2014

*An Introduction to Gladio B – James Corbett on “Breaking The Set” with Abby Martin, RT.com – Sibel Edmund (som ikke er hvem som helst) – YouTube. Se også “Gladio B” video series

* 7.1 Millioner amerikanere i fængsel, så at multinationale firmaer kan profitere på deres arbejdskraft, og finansieret af skatteyderne – CNN, Fareed Zakaria, 15th of may, 2013

Listen ville fylde mange mange sider…….


USA & Al-Qaeda i Uhellig Alliance – False Flag Terror i Syrien – Civilisationens Doom & Gloom What’s Next?

NB! Denne artikel er under konstant udarbejdning, meget materiale mangler, og der er mulighed for glitches. Bliver korrekset løbende.

“Statsmænd vil opfinde billige løgne, beskylde og bebrejde den nation som angribes, og mennesker vil stille sig tilfreds med disse samvittighedsdulmende falskheder. De vil omhyggeligt studere disse og nægte at undersøge ethvert modbevis; således vil de overbevise sig selv om at krigen er retfærdig, og takke Gud for den fortjente søvn man nyder, efter dette forløb af grotesk selvbedrag”
– Mark Twain

“Løgnen kan kun opretholdes, så længe staten kan beskytte folk fra de politiske, økonomiske og/eller militære konsekvenser af løgnen. Det bliver således af afgørende betydning for staten at anvende alle sine beføjelser til at undertrykke uenighed. Sandheden er den dødelige fjende af løgnen og derfor er sandheden statens største fjende.”
– Nazi-Propaganda Minister Joseph Goebbels

 

NB! Fortløbende updates og kommentarer her: http://modsigelsen.net/syrien-fortlobende-updates-kommentarer/

Tilbageblik 2012 – 2013: Oprørere brugte kemiske våben

Først et tilbageblik; nogle rapporter og forudsigelser fra 2012, der omtaler, at oprørerne vil bruge kemiske våben og give Assad skylden.

‘It’s Now ‘Almost Inevitable’ That Syrian Rebels Will Acquire Chemical Weapons’
(Business Insider, December 2012)

Og tidligere I juni 2012: Syrian Rebels Aim To Use Chemical Weapons, Blame Damascus (RT):

‘The armed Syrian opposition has got their hands on chemical weapons, which they acquired from Libya, a media report claims. They allegedly plan to use it against civilians and pin the atrocity on the Bashar al-Assad regime…..The chemical framing plot allegations comes days after British journalist Alex Thomson from Channel 4 news accused a Syrian opposition group of trying to set him and his crew up to be killed by government forces.’

Og 2013: De Russiske laboratorie-undersøgelser, senior FN-diplomat Carla del Ponte, samt andre kilder viser, at det var oprørerne der stod bag tidligere kemisk angreb I Aleppo I marts 2013.

‘Russia: Syrian rebels made, used sarin nerve gas’ (CBS News, maj 2013)

Syrian rebels used Sarin nerve gas, not Assad’s regime: U.N. official
(The Washington Times, Maj 2013)

UN’s Del Ponte says evidence Syria rebels ‘used sarin’ (BBC, maj 2013)

Både den Syriske og den Tyrkiske regering har fundet sarin-gas hos oprørerne tidligere:

Turkey finds sarin gas in homes of suspected Syrian Islamists (RT, may 2013)

I December 2012, blev en video uploaded på Youtube, der viser, at syriske oprørere gassede kaniner til døde, og truede de syriske Alawitter med samme skæbne. I videoen, ser man industrielle toksiske stoffer, såsom kaliumchlorid med det tyrkiske kemiske firmanavn ‘Tekkim’. Videoen er fjernet indenfor de sidste 3 døgn (starten af september 2013). Den blev uploaded den 5. december 2012 på youtube. Her er en kopi

Dagen efter bragte RT nyheden: ‘Chemical Syria: ‘Enemies of Allah will die like rabbits’ – RT, 6. december 2012

Ifl. verdensklasse-journalisten,  Seymour M. Hersh, har sigtet siden 2007 (og før) været at destabilisere Syrien, The Redirection Is the Administration’s new policy benefitting our enemies in the war on terrorism?’
– The New Yorker, March 5, 2007

General Wesley Clarke fortæller, at han blev briefet om, at 7 lande skulle ‘tages ud’ indenfor 5 år.

Democracy Now! March 2, 2007: “We’re going to take out seven countries in 5 years, starting with Iraq, and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan and, finishing off, Iran”
– General Wesley Clark. Retired 4-star U.S. Army general, Supreme Allied Commander of NATO during the 1999 War on Yugoslavia.

Kig engang på denne uhyre interessante tidslinje, der med indrømmelser og autorative dokumenter viser, hvilke intentioner og midler USA hele tiden har haft i sinde:  destablisering Syrien indefra ved rekruttering, træning, og finansiering af terrorister, og således bruge den efterfølgende krise som påskud for intervention i Syrien  (General Wesley Clark og Seymour Herhs’ udsagn er også indeholdt i den) – skrevet af den eminente analytiker, Tony Cartalucci:
US Planned Syrian Civilian Catastrophe Since 2007
– 4. september 2013


Krigen mod Syrien – Fabrikering af ‘Beviser’ (endnu engang)

Den meget respekterede og erfarne Mellemøsten-korrespondent og journalist, Dale Gavrak (Associated Press, BBC and NPR ) rapporterer den 29. august 2013, at de syriske såkaldte ‘oprørere’ – hvoraf mange er rekrutterede fra udlandet – er ansvarlige for det kemiske angreb I Ghouta I sidste uge:

EXCLUSIVE: Syrians In Ghouta Claim Saudi-Supplied Rebels Behind Chemical Attack
Rebels and local residents in Ghouta accuse Saudi Prince Bandar bin Sultan of providing chemical weapons to an al-Qaida linked rebel group. – Mint Press, 29. august, 2013

Ikke desto mindre er forudsætningen (eller fabrikeringen) for et angreb mod Syrien allerede besluttet som bevis af John Kerry:

1429 mennesker blev ifølge USA dræbt ved giftgasangrebet. 426 var børn. – SIGER Kerry, men Læger Uden Grænser opgav tal der viser, at 355 mennesker blev dræbt.- Kerry Pushes Syria War, Claiming Evidence ‘Clear’ – Antiwar.com – August 30, 2013

Beviserne kan offentligheden ikke se, da de er ‘hemmelige’ for offentligheden – alligevel skriver danske dagblade krigsdemagogi, som om de amerikanske kilder per. automatik er troværdige.

‘What our American, British and French partners have shown us before – as well as now – does not convince us at all. There are no supporting facts, there is only repetitive talk in the vein of ‘we know for sure.’ And when we ask for further clarification, we receive the following response: ‘You are aware that this is classified information, therefore we cannot show it to you.’ So there are still no facts.”
Evidence of chemical weapons use in Syria should not be kept secret -Sergey Lavrov, Ruslands udenrigsminister, RT, 2. september 2013

Journalister er enten uvidende om almene principper i bevisførelse eller afvisende overfor modstridende kendsgerninger og indikationer. Den nye generation af journalister husker knapt Collin Powells løgne i FN i 2003, og mange af de ældre har mistet al troværdighed – de fleste politikeres integritet i DK er ikke værd at nævne, da fornuft, historiebevidsthed, logik, m.m. er en saga blot. Vi er på vej ind i et nyt område af Twilight Zone.

Putin udtalte, at påstanden om, at Assad skulle have brugt kemiske våben er ‘totalt nonsens’ (‘utter nonsense’) og, at beviset skal præsenteres for sikkerhedsrådet I FN.
‘Putin: US should present Syria evidence to Security Council’
– August 31, 2013, RT

Rusland, Kina, m.fl., har gentagne gange udtalt, at et amerikansk angreb på Syrien kan blive katastrofalt for hele regionen. Iran har udtalt, at de vil angribe Israel, dersom Syrien bliver angrebet:

‘Iran vows ‘immediate destruction’ of Israel if Syria attacked’ – RT, 30. august 2013

Storbritannien har stemt nej til deltagelse I angrebet, hvilket formentligt er en historisk begivenhed uden fortilfælde i hundreder af år.

USA står nærmest alene og efterspørger angrebspartnere, som – hvis de tilslutter sig – kun kan betegnes som ‘nyttige idioter. Meningen er den, at angrebet skal kunne fremstå med et (I forvejen falmende) skær af ‘legitimitet’.

Problemet er, at mennesker i disse dage synes at have mistet evnen til at lære af fortidens fejltagelser, eller endda huske dem – såsom Irak. Så du skal ikke forvente, at logik eller modstridende data vil interferere med den hypede  bombekampagne, som psyko-eliten planlægger mod det syriske folk. Og tro ikke et sekund, at  påstået ‘kirurgisk’ angreb mod Assad-regimet vil gøre andet, end producere præcis samme resultat som de “kirurgiske angreb mod Gaddafi”, da 40.000 libyske civile på en eller anden måde endte op døde. Bortset fra at dette angreb hurtigt kan ende med 400.000 døde i Mellemøsten, hvis ikke millioner. Enhver som siger, at et sådant tal er urealistisk, har glemt historien, har ikke fattet eller fulgt med i begivenhedernes gang. Men så længe den uvidende hakkebøf-dansker føler sig trygt (mis)informeret af Berlingske, Politiken, m.v, kan man slappe af og fortsætte ‘hyggen’. Det vil ikke vare ved, simpelthen fordi anomalierne er massive, sandheden ikke kan holdes nede, og indikationerne for, at tingene meget nemt kan ryge ud af kontrol, er enorme.

Subversion af Syrien via Al-Qaeda, Al-Nusra – I alliance med USA

Hillary Clinton indrømmer i et BBC interview, at flere af disse ekstremt rabiate muslimske terrorist-aktører; Al-Qaeda, Al-Nusra, m.fl., er på samme side som USA:

“We have a very dangerous set of actors in the region, al-Qaida [sic], Hamas, and those who are on our terrorist list, to be sure, supporting – claiming to support the opposition [in Syria].”
Interview med Hillary Clinton, BBC, Monday, 27 February 2012 (video)

Se også: ‘Syria: Clinton Admits US On Same Side As Al Qaeda To Destabilise Assad Government’ – Global Research, 27. februar 2012

Hvad Hillary Clinton bl.a. ikke fortæller er, at USA og andre lande aktivt har rekrutteret, støttet, og trænet tusinder af udenlandske krigere, der som proxy-krigere er spydsspids på vegne af USA mod Assad, og nu spiller rollen som legitim opposition, syriske ‘oprørere’, etc:

‘Since late April 2011, the Syrian government began frequently issuing reports of mysterious gunmen who were opening fire on protesters and security forces from rooftops. While the Western mainstream media attempted to dismiss these frequently cited reports as groundless Syrian propaganda, the rising death toll of government troops certainly could not be attributed to “unarmed civilians. By early March 2011, multiple reports surfaced accusing NATO of training rebel fighters in Libya and using unmarked aircrafts to transport armed fighters to air bases in Turkey to assist the Free Syrian Army.’ –  ‘US helping to train and arm Islamic mercenaries to fight in Syria’
– The Examiner, March 9, 2012

‘The fighters are being recruited from the various Libyan militias, which fought the Gaddafi regime. About 4,000 have volunteered to fight with anti-Assad forces, accepting the offer of $1,000 signing bonus, in addition to a monthly wage of $450 – paid for, according to some unconfirmed reports in freshly printed ‘crisp’ brand new American $100 dollar bills, leading some to believe that this is US taxpayer funds being used here. Upon landing in Turkey, the Libyan fighters and the arms shipments are offloaded from the planes and then loaded on trucks to Free Syrian Army bases, most of which are located in the Iskenderun region of Turkey on the border of
northwestern Syria. They receive military training from Western, Turkish and Arab army instructors, as well as civilian security consultants and ex-special forces trainers from the US, Britain, France, Italy, Saudi Arabia, Jordan and Qatar.”
War on Syria: Gateway to WWIII  – November 29, 2012 (LD) – gratis e-bog)

‘Does Obama know he’s fighting on al-Qa’ida’s side?’
– The Independent – Tuesday 27 August 2013

I sidste uge udtalte tidligere kongresmedlem, Dennis Kucinich, at et angreb på Syrien ville betyde, at det amerikanske millitær bliver ‘Al-Qaedas luftvåben’, og den amerikanske senator,Ted Cruz, at USA ikke skulle tjene som Al-Qaedas luftvåben.

Og tidligere kongresmand og præsidentkandidat Ron Paul:
‘Ron Paul: Why Are We On The Side Of Al-Qaeda In Syria?”
– 29. august, 2013, Fox News/Youtube.

George Orwell definerede “Doublethink” som evnen til at holde to modsatrettede overbevisninger i bevidstheden samtidigt, og acceptere dem begge. Al-Qaeda i alliance med USA, og få mennesker kan se modsætningen!? Orwells doublespeak/doublethink lever profetisk i bedste velgående. Skæbnens episke og perverse ironi kan ikke være tykkere og mere surrealistisk!

Al-Qaeda-linked rebels attack Christian village in Syria
– 5. september 2013, RT

US-Backed Terrorists Behead 24 Syrians Including Baby
 Global Research News, September 03, 2013

Syrian Rebels Praise Bin Laden, Celebrate 9/11 Attacks
-Youtube, januar 2013

Syrian rebel eats heart, threatens regime
– CNN, maj 2013

Disse er de selvsamme ekstremt rabiate og barbariske terrorist-aktører, som vestlige og mellemøstlige lande har støttet aktivt gennem en årrække, militært og økonomisk, hvilket talløse kilder har påvist, her f.eks:

“While US President Barack Obama and the Western media lied in concert to the world regarding America’s role in supporting terrorists operating in Syria, it is now revealed that the US Central Intelligence Agency (CIA) has been shipping weapons to Syria via NATO-member Turkey and Jordan since at least early 2012. The New York Times in their article titled, “Arms Airlift to Syria Rebels Expands, With C.I.A. Aid,” admits that: With help from the C.I.A., Arab governments and Turkey have sharply increased their military aid to Syria’s opposition fighters in recent months, expanding a secret airlift of arms and equipment for the uprising against President Bashar al-Assad, according to air traffic data, interviews with officials in several countries and the accounts of rebel commanders.”
CONFIRMED: US Shipping Weapons to Syria – Al Nusra’s “Mystery” Sponsors Revealed March 25, 2013 (LD)

USA støttede Irak med kemiske våben – deklassificerede CIA-dokumenter

Og der er ingen grund til, at den amerikanske regerings moralske habitus forarges af angrebet den 21. august, hvis de ikke ligefrem har kendt til det på forhånd, da præcedens findes; Saddam Husseins kemiske angreb blev støttet af USA. USA’s kemiske dødsliste er desuden hyklerisk lang; fra Agent Orange, Napalm, kemiske og biologiske eksperimenter, forarmet uran til hvid fosfor, etc.

Nyheden om, at USA støttede Saddam Husseins kemiske angreb, kom frem samme dag, som John Kerry stod og påtog sig den moralske high ground i fordømmelsen af det kemiske angreb i Syrien.

CIA Declassified Files Prove America Helped Saddam as He Gassed Iran
http://www.foreignpolicy.com/articles/2013/08/25/secret_cia_files_prove_america_helped_saddam_as_he_gassed_iran

US ‘backed plan to launch chemical weapon attack on Syria (Yahoo)
http://in.news.yahoo.com/us-backed-plan-launch-chemical-weapon-attack-syria-045648224.html

US gave Saddam blessing to use toxins against Iranians (RT)
http://rt.com/news/chemical-weapons-iran-iraq-980/

Og Storbritannien har ingen mangel på stor-hykleriet heller:

Revealed: Britain sold nerve gas chemicals to Syria 10 months after war began Furious politicians have demanded Prime Minister David Cameron explain why chemical export licences were granted to firms last January – 10 months after the Syrian uprising began
– Daily Record, 1 september 2013

Breathtaking U.S. Hypocrisy on Chemical Weapons
By Washington’s Blog, September 04, 2013

Hvem har gavn af det kemiske angreb?

Som det allerede er blevet påpeget mange gange, er det yderst irrationelt, at Assad skulle have angrebet med kemiske våben. Det giver ingen mening overhovedet, tværtimod, da 1) den syriske hær I forvejen havde vundet terræn  2) angrebet indtraf samme dag som FN-inspektørerne ankom og  3) det indtraf I nærheden af hovedstaden og FN-inspektørernes tilholdsted og 4) det vigtigste; velvidende, at netop et kemisk angreb ville krydse ‘den røde linje’, ville Assad være sikker på amerikansk gengældelse, eftersom Obama havde sat kemiske våben, som explicit rød linje for Assad gentagne gange, dvs. at USAs efterfølgende angreb ville blive en realitet dersom præcist dette skete.

Og når Syrien er  ødelagt, hvilke typer af investeringer kan vi forvente at se? – et lille backtrack, og blot ét eksempel ud af mange:

‘Israel has granted a U.S. company the first licence to explore for oil and gas in the occupied Golan Heights, John Reed of the Financial Times reports. A local subsidiary of the New York-listed company Genie Energy — which is advised by former vice president Dick Cheney and whose shareholders include Jacob Rothschild and Rupert Murdoch — will now have exclusive rights to a 153-square mile radius in the southern part of the Golan Heights.’
Israel Grants First Golan Heights Oil Drilling licence To Dick Cheney-Linked Company –  Business Insider, 23 februar 2013

De hackede emails – en PSYOP eller Damage Control?

I december 2012 blev Britam Defense (private defense contractor / risk management firm) e-mails hackede – disse hackede emails bekræftede det amerikansk støttede plot med de kemiske våben. Måske.

U.S. ‘backed plan to launch chemical weapon attack on Syria and blame it on Assad’s regime’
Leaked emails from defense contractor refers to chemical weapons saying ‘the idea is approved by Washington’ (Daily Mail, 29 January 2013  – arkiveret I waybackmachine – loader langsomt)

‘Hacked e-mails reveal ‘Washington approved’ plan to stage Syria chemical attack’ (Examiner.com – 28 januar 2013)

NB! Det er muligt, at de hackede mails fra Britam Defence er en forfalskning: ‘Are The Leaked Britam Defence Emails Fake?’  ilf. en prominent aktivist (‘storm clouds gathering’) –  august 2013

Hensigten med en sådan præcis og raffineret teknik er, at dokumenterne fra Britam Defence fremtræder autentiske men er forfalskede, med det forsætlige formål at miskreditere al anden lignende evidens, når dokumenterne bliver afslørede som falske – en honeypot– og guilt by association-PSYOP. Eller, at dokumenterne er ægte, men forsætligt er konstruerede således, at de fremstår som forfalskede I tilfælde af, at de blev lækkede – det sidste værende meget usandsynligt.

Daily Mail, april 3013: “We now accept that email was fabricated and acknowledge there is no truth in any suggestion that Britam or its directors were willing to consider taking part in such a plot, which may have led to an atrocity.”

Det er også muligt, at dementiet i Daily Mail om, at Britam Defence-emails var forfalskede, er en form for damage control, der fungerer som falsk alibi; Daily Mail indvilligede i at betale erstatning til Britam Defense, for at dække over, at disse mails var ægte?

Nyere hackede emails – False Flag PSYOP – mere Mindfuck af Masserne?

En anonym hacker opsnappede mails fra en amerikansk oberst  mailen, som er en korrespondance mellem obersten, Anthony J MacDonalds hustru og en ven,  forsikrer MacDonald hustruen om, at ‘børnene (i det kemiske angreb den 21. august) ikke var skadede og at det ‘var for kameraet’ (se screenshots i link forneden).

EXCLUSIVE: Pentagon may be involved in chemical attack in Syria, US intelligence colonel hacked mail reflect
– Hackers News Bulletin, september 2013

Denne nyhed blev også dækket i Telegraph:

‘Meanwhile, the media has spread new proofs of the U.S. intelligence involvement to chemical attack near Damascus. Hacker got access to U.S. intelligence correspondence and published U.S. Army Col. ANTHONY J. MACDONALD’s mail. Macdonald is General Staff Director, Operations and Plans Office of the Deputy Chief of Staff for Intelligence the Army Staff. It’s about chemical attack in Syria. In the message August 22 Eugene Furst congratulates Col. on successful operation and refers him to Wasington Post publication about chemical attack in Syria. From the Anthony’s wife dialog with her friend it’s clear the video with the children killed in the chemical attack near Damascus was staged by U.S. Intelligence’

Erkllæringen fra hackeren kom først på pastebin:

I’ve hacked colonel Anthony Jamie MacDonald mail he is intelligence US Army Staff boss. First I hacked his Link3dIn account and got access to his mail through it then.
Among mail Mayhem like Amazon mails I’ve found his correspondence with his colleague Eugene Furst. He congratulates Col. with success and gives a link to the Washington Post publication about chemical attack in Syria on August 21. Furst also mentions it was “well staged”. Holy shit. I was shocked my eyes refused to believe it. Bloody bastards they “staged” a chemical attack.

Then a friend of Anthony MacDonald’s wife Jennifer writes she was shocked seeing on TV the children died after chemical attack in Syria. Jennifer answers she saw the story but Tony calm her down saying children were alive and the scene was staged.

Two best mails I uploaded here

https://www.dropbox.com/s/3g8rt2l3do33pgr/the-best.rar
http://www.mediafire.com/download/k3dymq2iz5f8uis/the-best.rar
http://depositfiles.com/files/30qx9o4wc

Here you can download MacDonald’s mail

https://www.dropbox.com/s/736xsoir8pjncz7/mcdnlds-l3ak.rar
http://depositfiles.com/files/se09lc29f
http://www.mediafire.com/download/p03ywz6t7m6cyp3/mcdnlds-l3ak.rar

Here is his wife’s correspondence

https://www.dropbox.com/s/8jeqc5lm8w720kb/mary-leak.rar
http://www.mediafire.com/download/tq38hzdxvbl7427/mary-leak.rar
http://depositfiles.com/files/vjucpz9el

I also hacked other Pentagon officers’ mail boxes:

Evans, Anthony O COL USARMY HQDA ASA ALT (US)
Sims, John D COL USARMY HQDA OCPA (US)
Griffith, David M COL USARMY (US)
Bell, Craig A COL USARMY (US)
Parramore, David J (Dave) COL USARMY MEDCOM HQ (US)
Morris, Daniel L COL USARMY (US)
Ellison, Brenda K COL USARMY (US)
Jennings, Wesley J COL USARMY HQDA DCS G-8 (US)
Eberle, Brian K COL USARMY HQDA DCS G-3-5-7 (US)
Bradsher, John M COL USARMY (US)
Fish, Charles A COL USARMY JS J8 (US)
Roquemore, Darlene M COL USAF (US)
Mott, Robert L Jr COL USARMY HQDA OTSG (US)
Parramore, David J (Dave) COL USARMY MEDCOM HQ (US)
Weeks, Colin A LTC USARMY (US)
Reynolds, M Bridget LTC USARMY HQDA DCS G-2 (US)
Grahek, Christopher J LTC USARMY HQDA OTSG (US)
Henderson, Valerie D LTC USARMY HQDA OCPA (US)
I’ve no time to look through all their mails. A lot of shit to be sure there.
I will upload their correspondence later.
€Wagn3r
http://pastebin.com/R7R3RyF4

I alle tilfælde – uagtet Britam Defence og de nyligt hackede mails autenticitet – peger al stringent logik og anden dokumentation stærkt I retning af, at det IKKE er Syriens/Assads styrker som har benyttet kemiske våben – tværtimod tyder det på, at de vestligt-arabisk støttede oprørere med Al Nusra/ og Al-Qaeda I spidsen, har udført disse kemiske angreb. Eller en insider.


Kemiske Våben eller noget andet? En PSYOP indeni en PSYOP

Var nervegassen en fabrikering med et andet middel end kemiske millitære våben – en false flag provokation men med andre midler, end dem som vi bliver fortalt? De observerede symptomer matcher nemlig ikke Saringassens effekter – eller det man kunne forvente af millitære standarder ifl. eksperter:

‘Prof Alexander Kekule,..told the BBC that one of the videos – although of poor quality – was consistent with the aftermath of an attack with a chemical agent. But he added that none of the patients showed typical signs of sarin or other organophosphorous nerve agents, or signs of blistering agents.
“It also cannot be totally excluded that the whole video is a political staging. In this case, however, it would be a very good one,” he said.
“Taken together, the best guess is that this is an authentic video of the aftermath of an attack with some incapacitating chemical agent.”
– BBC, 21 August, 2013: Syria conflict: ‘Chemical attacks kill hundreds’:

Ingen af de mennesker som behandler ofrene bærer bekyttende dragter, udstyr, etc. Ingen af dem synes at være påvirkede af gassen.

Fra en AFP rapport:

“At the moment, I am not totally convinced because the people that are helping them are without any protective clothing and without any respirators,” said Paula Vanninen, director of Verifin, the Finnish Institute for Verification of the Chemical Weapons Convention.

“In a real case, they would also be contaminated and would also be having symptoms.”

John Hart, chefen for the Chemical and Biological Security Project at Stockholm International Peace Research Institute udtalte, at han ikke kunne se de nøglesymptomer I ofrenes øjne, som ville være overbevisende evidens ved brug af kemiske våben:

“Of the videos that I’ve seen for the last few hours, none of them show pinpoint pupils… this would indicate exposure to organophosphorus nerve agents,” he said.

Gwyn Winfield, redaktøren for CBRNe World magazine, der er specialiserer sig I viden om kemiske våben udtaler, at vidnesbyrd ikke antyder, at de kemikalier der er brugt, var af den millitære standard som den syriske hærs våbendepoter lagrer:

“We’re not seeing reports that doctors and nurses… are becoming fatalities, so that would suggest that the toxicity of it isn’t what we would consider military sarin.

Stephen Johnson, ekspert I våben og kemisk krigsførelse ved Cranfield Forensic Institute, siger at video/billedmaterialet ser suspekt ud:

‘There are, within some of the videos, examples which seem a little hyper-real, and almost as if they’ve been set up. Which is not to say that they are fake but it does cause some concern. Some of the people with foaming, the foam seems to be too white, too pure, and not consistent with the sort of internal injury you might expect to see, which you’d expect to be bloodier or yellower.’
Expert casts doubt on Syria chemical weapons footage
Euronews, 21. august 2013)

Jean Pascal Zanders udtaler til Huffington Post, at videoen viser, at ofrene har kvælningssymptomer, hvilket ikke matcher symptomerne på sennepsgas, eller andre nervegas agenter som VX eller Sarin:
I’m deliberately not using the term chemical weapons here,” he said, adding that the use of “industrial toxicants” was a more likely explanation.
‘Syrian ‘Poison Gas’ Attack By Government Forces Claimed By Opposition ‘ Huffington Post 21. august 2013

Billeder og videoer I nedennævnte link viser, at de vestligt-støttede ‘oprørere’ affyrer en anordning, der indeholder gas, hvilket som mindstemål viser, at de har kapaciteten til affyre enten hjemmelavede eller modificede millitære kemiske og/eller biologiske våben – eller industrielle kemiske midler af en eller anden art:

Evidence: Syria Gas Attack Work of U.S. Allies
Contrary evidence arises as U.S. considers punishing Assad regime
– By Jerome R. Corsi, WND.com, Global Research, August 28, 2013

Derudover er der dette:
“The Syrian army has discovered a storehouse belonging to rebels in the Damascus area of Jobar, where toxic chemical substances – including chlorine – have been produced and kept, State TV reported.

Military sources reported that the militants “were preparing to fire mortars in the suburbs of the capital and were going to pack missiles with chemical warheads.”

A video shot by RT’s sister channel Russia Al Youm shows an old, partly ruined building which was set up as a laboratory. After entering the building, Syrian Army officers found scores of canisters and bags laid on the floor and tables. According to a warning sign on the bags, the “corrosive” substance was made in Saudi Arabia. “
‘Syrian rebels’ Damascus chemical cache found by Syrian Army’

Ovennævnte understøttes af vidneudsagn fra læger, lokale beboere og oprørere i Syrien. De navngiver specifikt Saudi efterretningschefen, prins Bandar bin Sultan, som leverandør. Bin Sultan har i lang tid været en nøglespiller: Saudi-Arabiens ambassadør i USA fra 1983 til 2005,  en stor deal-breaker og finansiel agent på vegne af den amerikanske regering og de ​​store våbenproducenter, der trækker i trådene bag næsten enhver konflikt i Mellemøsten.

Rusland truet af Saudi-arabien

For at give dig en idé om omfanget af mørket, som denne operatør arbejder for, rapporterede britiske Daily Telegraph, at han i august 2013, forsøgte at bestikke Vladimir Putin til at droppe sin støtte til Syrien til gengæld for en global olie-prisfastsættelse, der ville være gunstig for Rusland, og på samme tid truede Rusland med tjetjenske terrorister i det kommende 2014 Vinter-OL i Sochi, Rusland, i tilfælde af, at Putin ikke ville give slip på Syrien:

”I can give you a guarantee to protect the Winter Olympics next year. The Chechen groups that threaten the security of the Games are controlled by us,” [Bandar] allegedly said.

Prince Bandar went on to say that Chechens operating in Syria were a pressure tool that could be switched on and off.

We use them in the face of the Syrian regime but they will have no role in Syria’s political future.”
‘Saudis offer Russia secret oil deal if it drops Syria’
– DailyTelegraph, 27. august 2013 ( )

Sådanne udtalelser viser alt om hvilken rolle Al-qaeda, vores partnere spiller – sammen med andre lakajer i ‘krigen mod terror’.

Kaos, Krig, og Falsk Flag Terrorisme – igen og igen

Talløse analyser, observationer, rapporter, filmmateriale, vidneudsagn, m.m. indikerer alt I alt følgende; Vesten tilpasser efterretninger til de mål man allerede har sat sig for at nå, opildner, skaber, og støtter en falsk opposition (‘oprørere’ I form af Al-Nusra, Al-Qaeda, m.fl.), der begår uhyrlige angreb på befolkninger, udfører false flag operationer, og anklager Assad – og Vesten påberåber sig R2P (responsibility to protect) for at retfærdiggøre yderlige vestlige angrebshandlinger, som man allerede har planlagt fra starten. Klassisk hegeliansk dialektik = man skaber selv problemet, sprøjter det ud i medierne, får en reaktion fra offentligheden, og implementerer den ‘løsning’ man planlagte på forhånd. Godtroende og naive danskere, der mener sig informeret, er prima fæ som hopper direkte på limpinden, alt imens sådanne operationer, hvor man beskylder fjenden for det beskidte arbejde man selv har udført under falsk falg, er legio og har foregået i umindelige tider.

Følgende blev f.eks. nyligt deklassificeret af CIA, og har været en offentlig hemmelighed for de årvågne i årtier – nemlig, at den demokratisk folkevalgte Iranske premier minister blev væltet af CIA. De installerede Shahen og resten af horror-filmen op til 1979 og idag er historie :

‘CIA finally admits it masterminded Iran’s 1953 coup’
– RT, 19. august 2013

‘In declassified document, CIA acknowledges role in ’53 Iran coup’
– CNN, 20. august 2013
Der er alle indikationer på at Syrien-krisen er en proxykrig, falsk flag terrorisme, statsterrorisme, alt imens de vestlige landes befolkninger bliver holdt hen I mørket, mens de hepper på aggressoren.

Historisk set er det yderst naivt at tro, at USA/UK har reel bekymring for, at mennesker er blevet dræbt I dette kemiske angreb, andet end det tjener den uhyrligt hykleriske og falske påskudsdoktrin R2P, så at masserne som Pavloske lemminge kan slutte op om endnu et amerikansk-ledet angreb.

De har intentionen, interessen, og midlerne. Målet er, at bl.a. at balkanisere hele mellemøsten, samt fjerne regimet I Iran – Syrien står desuden også strategisk og geografisk i vejen for et angreb mod Iran. Der er mange andre faktorer, som vil blive dækket løbende.

Kontraindikationer, fabrikationer, og modsigelser har liden betydning for magtens uansvarlige og medløbende journalister:

En kommentar til Dagbladet Informations pro-krigs propagandistiske leder-artikel opsummerer det meget kort og godt således

“Så regimet skal straffes, selv hvis det er oprørere, der står bag brugen af kemiske våben? Fordi vi kræver af Assad, at han holder styr på sine våben, selv om han er i krig med oprørere, som Vesten selv støtter aktivt? Meningsløst argument.”
http://www.information.dk/comment/752098#comment-752098

En 8-klasses elev kunne gøre det bedre end Lasse Ellegaards tåbeligt irrationelle pro-krigs demagogi.

Og dette er IKKE Afghanistan, Irak, Libyen – Syrien har stor millitær kapacitet, en forsvarspagt med Iran, m.m.m., og dette vil kunne – som Kina, Rusland, Iran, m.fl. har påpeget – sætte hele Mellemøst-regionen I brand, angreb på Israel, etc.

“The war in Syria is completely different from the war that took place in Libya and can never be resolved through air strikes, even if the armed opposition cooperates with Western air forces. The reason is that the Syrian army is very well organized, equipped and trained and has plenty of weapons. Moreover, it has expanded its deployment in light of the two-year war experience.”

Hadan added, “The United States cannot wage war against Syria without the participation of Israel, because the ammunition and rocket storehouse in the American battleships and the four destroyers that will reportedly be directed against the Syrian coasts will not be sufficient to carry out effective military operations against the powerful Syrian army. Therefore, I expect that the United States will use Israeli missile reserves, provided that it will be compensated for immediately through air and naval shipment operations.

“I believe that Israel will take part in the air raids and missile shelling under the guise that the operations are initiated by US troops. Better yet, the missiles will be launched from Israel against Syrian targets, and Israel will participate in the operations simply because no one in the world knows the precise details about the situation inside the Syrian territories better than Israeli intelligence. Moreover, the United States will not waste such an accurate source of information, not to mention that the pilots in the Israeli air force are well acquainted with Syrian airspace — another asset that the Unites States will not waste. Consequently, the world will think that the raids are being launched from the sea or Jordan or Turkey, but in reality they will come from Israel.”
“Algerian Experts Share Predictions For Syria Intervention” (Al Monitor, August 29, 2013).

Befolkningerne vil få et stort chok, når dette går i gang for alvor – derudover vil dissidens, lokale angreb, og indre uro med stor sandsynlighed finde sted i Europa, og skabe større radikalisering, så at statslige sikkerheds-foranstaltninger kvæler endnu flere frihedsrettigheder for alle, med meget stærkere centralisering af magt til følge, og selvfølgelig i ‘sikkerhedens navn’ – og yderligere destabilisering af verdensøkonomien. Det er kun et spørgsmål om tid, da hele mellemøst-regionen allerede er destabliseret.

Som før Irak-invasionen fabrikerer USA ‘beviser’ – modsigelser, kontraindikationer og logik betyder intet for de virkeligt medskyldige politikere og horder af efterplaprende nyttige idioter af journalister, der personficerer modsætningen til civil courage, fornuft, logik, og som åbenbart er hellbent på at myrde løs i en manipulerende og dybt misforstået ‘humanitær’ og ‘straffende’ gengældelsesaktion.

Vi bliver mindfucked infinitum, og medløbende politikere og ukritiske journalister vil blive husket af historikerne som en skændsel for almenvellet, en fare for alt det de burde repræsentere og beskytte, men som de forrår. Disse krigsliderlige politikere og medie-ludere er direkte farlige for almenvellets fremtid. Det er intet mindre end afskyeligt og tragisk.
Goebbels må være stolt af sådanne mennesketyper, hvor sandhedsprincipper er gået fløjten, og tavsheden, følgagtigheden, opportunismen, og kujoneriet er i højsædet.

Hvis pro-krigspolitikere og såkaldte journalister I DK er uvidende om, hvad som virkeligt foregår I spillet mellem USA og Syrien – at Al-Qaeda og Al Nusra er rekrutterede udenlandske proxy-krigere, etc. – er de inkompetente, inhabile, naïve, godtroende, og følgagtige nyttige idioter – hvis de til gengæld er informerede, og handler på trods af sandhedsprincipper, er de degenererede, afstumpede, følgagtige og kyniske som ind I helvede – der er simpelthen tale om radikalt brud på internationale love og konventioner. Hvadenten det er det ene eller det andet: I begge tilfælde er der tale om en så stor grad af uforsvarlighed, at statsmagten ikke forvaltes I hht. til dens egne mest basale og lovbundne principper, folkerepræsentation, internationale love, etc.

Og I så fald har FE muligvis også et forklaringsproblem; hvis FE ikke kender til sandheden om Syrien har de enten 1) et kompetenceproblem – eller I modsat fald; hvis de kender til sandheden, uden at underrette regeringen, er de 2) købt og solgt eller 3) sandfærdige, men bundet på hænder og fødder af tavshedspligt (medmindre en ny Frank Grevil springer ud på almenvellets vegne), og så har regeringen, rigsrevisionen og folketingets kontroludvalg, et forklaringsproblem. I ALLE tilfælde er der tale om et gigantisk forklaringsproblem – der er ingen vej udenom!

Dette indebærer et enormt sikkerhedspolitisk spørgsmål I vor tid, der vil have konsekvenser for hele Europa, Mellemøsten, Israel, m.fl., da krigen på ingen måde vil være noget som ligner Irak, Afghanistan, og Libyen.

Should We Fall Again for ‘Trust Me’?
by Ray McGovern September 3, 2013  Common Dreams

Du er selv afgørende, dine skattepenge går til massemord, geopolitisk kontrol, profit, m.m. endnu engang, og på uhyrligt forkastelige præmisser – det betyder ekstremt stor sandsynlighed for, at krigen breder sig til omkringliggende lande. En spill-over effekt med intern uro og krigshandlinger – Tyrkiet, Iran, Jordan, m.fl.

Iran og Syrien har bindende forsvarspagt – er man så blind at tro, at Iran ikke vil reagere? USA, Israel, og typer som Dick ‘Darth Vader’ Cheney håber på at kunne legitimere et angreb på Iran – det er givet på forhånd, at konsekvenserne vil være katastrofale, med Kina og Rusland involverede aktivt.

Europa vil med sikkerhed blive påvirket af disse udviklinger I en meget destruktiv retning, der kan ende med en storkrig der breder sig, I værste fald en verdenskrig! Vil du fortsat lade dig manipulere af teflon-politikere og en dybt uansvarlig presse, og forblive i ignorant bliss? Vær beredt på meget større uro, kaos, flere løgne, m.m. Hvis du ikke har dine fortolkninger på plads og kender til sandheden, vil du nemt blive offer for flere manipulationer. Stormen er nu på vej, hvadenten du vil det eller ej….

Be brave and wise –  good luck!

For udførlig og udtømmende baggrund og updates:

The Syria Crisis: The Unspoken Truth. Over 700 Articles and Reports By Global Research News, September 01, 2013

 ”Anyone who shirks the labors, sacrifices, and dangers that his people must undergo is a coward. But no less a coward and traitor is the man who betrays the principles of thought to material interests, who, for example, is willing to let the holders of power decide how much is two times two. To sacrifice intellectual integrity, love of truth, the laws and methods of thought to any other interest, even that of the fatherland, is treason. When in the battle of interests and slogans the truth, like the individual, is in danger of being devalued, disfigured, and trampled under foot, our one duty is to resist and to save the truth–or rather, the striving for truth–for that is our highest article of faith.”
– Hermann Hesse: Reflections

Det Babelske Begrebstårn

 

“There’s so many different worlds,
So many different suns.
And we have just one world,
But we live in different ones.”

– Brothers in arms, Dire Straits

Det er måske ikke den store åbenbaring, at menneskets sind er kittet og klistret til af mødet med verden. Millioner af identifikationer med millioner af oplevelser, sansninger, tanker, begær, idealer, emotioner, perceptioner, etc., konstituerer ens perspektiv(er) i livet.

Alles observans og begreber er formede/fanget/determineret af et mere eller mindre begrænset perspektiv(er) – af fragmentariske mentale landkort, som følge af  foretrukne og/eller ufrivillige begrebslige spændetrøjer via (andres) konditionering, ideologier, ideer, propaganda, opdragelse, socialisation, stereotypi, homogenisering, livsmanuskripter, livsstile, roller, indoktrinering, dannelser, faggruppe, uddannelser (eller dannelses/ uddannelses-skader), paradigmer, ismer, etc… og man nøjes måske med ét perspektiv, én bestemt synsmåde, én bestemt begrebsorientering, ideologi, etc.,  hvorimod et meta-perspektiv – et perspektiv over perspektiver – er fordelagtigt, idet det kan rumme og samordne flere ellers løsrevne ensidige begreber og perspektiver.

Begrebsrammen synes at afstikke ens perspektiv, som følge af konditioneringen (uddannelsen, socialiseringen, etc.) – af det som man fokuserer på, og derfor; hvad man mentalt kan se og ikke kan se, hvad man godtager og fornægter, etc. Som tendens (eller generelt) godtager man det som er i overenstemmelse med skolingen, konditioneringen, landkortet, og frafiltrerer – bevidst elle ubevidst – det som ikke findes på kortet. Man forveksler landkortet med landskabet – det som erkendelsesteoretikeren Gregory Bateson kaldte error in logical typing.[1]

Here comes the kicker: Begrebsrammen, landkortet determinerer i mange henseender ikke kun observans, interesseområde, orientering af viden, frafiltrering (se denne korte utrolige video om change blindness) m.m., men også perceptionen af hvad som sker ude i ‘landskabet’ (se ”Reality is a Shared Hallucination” ). Man oplever det som er i overensstemmelse med ens begrebslandkort, hvilket så igen bekræfter dette perspektivs rigtighed.

Perceptionens indhold (hvad som sker ude/inde i landskabet) får dermed en art selvopfyldende og selvreferentiel berettigelse og eksistens ud fra begrebets perspektiv (typen af landkort), som perceptionen bliver formet af (ikke ulig en slags pendant til Baudrillards begreb om hyperrealitet og simulacra)

Man ser det som ens overbevisninger/filter tillader en at se – ikke kun mentalt i forhold til viden og overbevisninger, men at disse overbevisninger også former sanseindtryk og oplevelser. Jes Bertelsen har udtalt, at modellerne modellerer perceptionens indhold i henhold til modellens form. Med andre ord; hvis man leder med skruetrækkere efter skruer i universet, finder man kun skruer. Og konkluderer fejlagtigt, at noget som søm ikke eksisterer. Kort sagt; som man spørger får man svar, og er i værste fald døv overfor andre svar, fordi man ikke stiller anderledes spørgsmål. Dette er ikke en akademisk lænestols-spekulation, men vil have en afgørende betydning for din navigation og orientering i livet!

Og hvis man endelig er så heldig at blive bevidst om denne underfundige mekanisme, kan man måske blive desillusioneret og konkludere, at intet perspektiv er mere overordnet end noget andet, som det postmodernes relativisme, konstruktivisme, m.m. også hævder (via andre undersøgelser end ovennævnte, som er baseret på perceptionspsykologi, m.m.)

Der er noget meget uhyggeligt over denne kvalitet, at forestillinger og begreber selvopfyldende former perceptionen (som vist i Howard Blooms eminent fænomenale artikel ovenfor, ”Reality is a Shared Hallucination”), fordi alle disse forskellige (men isolerede begrebslige landkort over landskabet) perspektiver, kan give hver enkelt aktør (individer, grupperinger, videnskabsgrene, fagidiotier, etc.) en følelse af, at ens begrebslandkort og perspektiv er tilstrækkeligt, trygt, sandt (når det kun er delvist sandt – eller direkte falskt), etc. – og dette foregår samtidigt i kakofonisk kaotisk plenum uden et overordnet mønster, som kunne fungere som oversættende interface mellem disse forskellige verdensbilleder, begreber, orienteringer, fagområder, etc. (og dette kan med en neologisme kalde for ”Det Babelske Begrebstårn”)

Og man kan – såfremt man bliver bevidst om relativiteten af disse perspektiver – havne i en totalt relativistisk postmoderne position, fordi der tilsyneladende ikke er et overordnet begrebsligt landkort, som man kan finde i den skjulte orden i dette kaos af vilkårlige og tilsyneladende lige gyldige perspektiver.

Jean-François Lyotard erklærede i 80erne, at de store fortællingers tid er ophørt; fremskridtstro, videnskabstro, religion, nationalisme, ismer, m.m. – der er ikke længere en overordnet kulturel reference, hvorigennem man kan forstå sig selv indlejret i kulturen. Postmodernismen erklærer, at der ikke længere er en fælles historie, en kollektiv kulturel forståelsesramme, kun små fortællinger er tilbage, mikronarrativer, og at skabe et overordnet kort over disse fragmenterede fortællinger, teorier, observanser, etc., er ifølge mange postmoderne kritikere ikke muligt. Med andre ord; der findes ikke en metateori, hvilket i sig selv er performativt modsigende, da udsagnet er metateoretisk (alt er relativt – undtagen udsagnet selv, som er kategorisk).

Relativisme, poststrukturalisme, etc. (der til dels med rette har dekonstrueret mange universalist-postulater) hævder således, at der intet universelt findes overhovedet; intet er mere sandt end noget andet, alt er konstruktioner og fortolkning – alle sandheder er lige gyldige (eller ligegyldige) – anything goes!

Menneskers meningsdannelse og valg af forståelsesramme af verden, er derfor overladt til individuelt fragmenterede fortællinger og begreber, hvis indbyrdes mulige forbundethed ikke opfattes – idet en sådan anses for ikke-eksisterende. Disse begrebslige babelstårnes mentale ”sprogbarriere” indbyrdes, er derfor medvirkende til fragmentering i virkelighedsopfattelse, og reinforcerer en falsk legitimitet til postmodernitetens faldgrube og exces –  i form af ekstrem konstruktivisme, relativisme, narcissisme, nihilisme, simulacra, yderligere fragmentering, etc.

Vore begrebslige landkort er hyper-fragmenterede, isolerede og kan ikke se den interconnectedness som meget vel kan eksistere mellem de forskellige virkelighedsdomæner ude i ”landskabet” – socialt, mentalt, tværfagligt, m.m. Et metakort, et kort der kunne rumme og systematisere flere perspektiver på virkelighedens forskellige domæner, anses derfor for ikke-eksisterende.

”Hell is a place where nothing connects with nothing”

– Vartan Gregorian, citing Dante

Konklusioner fra mange discipliner ude på spydspidsen, synes at tyde på, at et af de mest fundamentale træk ved landskabets, dvs. virkelighedens, universets væsen, er altings indbyrdes forbundethed, interdependens, ikke kun i kvantefysikkens verden – men i og mellem geosfæren (det fysiske), biosfæren (biologiske), noosfæren (psykologiske), etc. Hvis et af de iboende træk ved virkelighed er altings indbyrdes forbundethed – interconnectedness – og denne ikke findes på vor begrebslige radar (og intuitive for den sags skyld), betyder dette i dybeste forstand fragmentering.

”In other words, what we are doing is establishing boundaries where really there is a close connection – that´s what is wrong with fragmentation.  And at the same time we are trying to establish unity where there isn´t any, or not very much. We say we´re all one inside the boundary. But when you look at these groups, they are not actually all one. They are fighting each other inside the boundary as much as they are fighting outside. In science, for instance, every little speciality is fragmented from every other one. People hardly know what is happening in a somewhat different field, And it goes on. Knowledge is fragmented. Everything gets broken up. Thus we have false division and false unification. Thought is pretending that there is a sharp division outside and that everything is unified inside, when it´s not really so. This is a fictional way of thinking. But to go on with this fictional way of thinking seems to be very important, so important that the actual fact that it is wrong, the fact that it´s not that way at all is ignored.”

– David Bohm, Thought as a System

[1] ‘One of the most important achievements of Western philosophy of science is the recognition that scientific theories are nothing but conceptual models organizing the data about reality available at the time. They are only useful approximations to reality and should not be mistaken for a correct description of reality itself. The relationship between theory and the reality which it describes is that of map and territory in Korzybski’s sense (1933); to confuse the two represents a violation of scientific thinking-a serious error in what is called logical typing. Gregory Bateson, the famous American anthropologist and generalist, used to say that a person commiting logical errors of this kind may one day eat the menu instead of the meal.’
– Stan Grof, East and West: Ancient Wisdom and Modern Science

Dette er også forklaringen på, at de fleste reagerer med vantro og ubehag, når de bliver konfronteret med ny information, som er uforeneligt med det de ‘ved’ (kognitiv dissonans) – resultatet af selve konditioneringen. Heraf kommer ofte de emotionelt reaktive negative reaktioner, når den kognitive dissonans melder sig, og derfor oftest øjeblikkelig kontra-forsøg på invalidering af den nye information gennem rationalisering, forsvar af ugyldigt verdensbillede – og derfor fejl i logisk typologi; forveksling af landkortet (det man ‘ved’) med landskabet.